Nordisk Kultur Kontakt RSS (Skandinavisk)

FABRIKKEN Artist In Residence – med stöd av det Nordisk-Baltiska Mobilitetsprogrammet för KulturMöt Maria Gry Bregnbak, som är ansvarig för att administrera konstnärsresidensen som erbjuds på FABRIKKEN for Kunst og Design i Köpenhamn, Danmark. Hon sökte till programmet ”Stöd till residenscentra” för att säkra medel till organisationens FAIR-program (FABRIKKEN Artist-in-residence). Hör hennes tala om vikten av att söka finansiering av denna typ och effekterna av stödet. Vi talade också vid med Runa Carlsen – en av de konstnärer som deltar i FAIR – som berättar lite om varför hon sökte till programmet.

Läs mer om Stöd till residenscentra, vilket administreras av Nordisk Kulturkontakt, här.

The post FABRIKKEN Artist In Residence – med stöd av det Nordisk-Baltiska Mobilitetsprogrammet för Kultur appeared first on Nordic Culture Point.

God Jul och Gott Nytt År

Vi önskar våra kunder och samarbetspartners en glädjefull jul och ett gott nytt år! Tack för det gångna året!

Nordisk kulturkontakt och det nordiska specialbiblioteket i Helsingfors håller stängt 22.12.2017–7.1.2018. Biblioteket öppnar igen måndagen den 8 januari.

Stödprogramsrådgivarna kan nås igen tisdagen den 2 januari.

The post God Jul och Gott Nytt År appeared first on Nordic Culture Point.

Sunna Gunnlaugs om sina erfarenheter av det Nordisk-Baltiska mobilitetsprogrammet för kultur

Vi på Nordisk kulturkontakt har nu startat med ett nytt initiativ där vi genom olika filmer kommer att få möta personerna bakom 6 olika aktiviteter, nätverk och projekt som vi har administrerat stöd till under 2017 och 2018. I den första av dessa 6 filmer träffar vi Sunna Gunnlaugs, som är en av Islands mest framträdande jazzartister, då hon besökte Tampere Jazz Happening med resten av sin trio under november månad 2017 genom mobilitetsprogrammets stöd.

The post Sunna Gunnlaugs om sina erfarenheter av det Nordisk-Baltiska mobilitetsprogrammet för kultur appeared first on Nordic Culture Point.

Ändringar i det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur

För några veckor sedan fastställdes de uppdateringar som kommer att gälla för det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur under de kommande tre åren. Från 2018 ska alla ansökningar till programmets tre stödformer (Mobilitetsstöd, Stöd till residenscentra och Nätverksstöd) skickas in på engelska, eftersom det är det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammets administrativa arbetsspråk.

Mobilitetsstödet kan numera sökas för att täcka antingen både reseutgifter och uppehållskostnader eller endast en av delarna.

Du kan läsa mer om de villkor som nu gäller vid ansökan till programmens tre stödformer genom att gå igenom de uppdaterade programsidorna, som du hittar via denna länk.

The post Ändringar i det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur appeared first on Nordic Culture Point.

60 nordiska och baltiska resor

Årets sista mobilitetsstöd har delats ut. Till den fjärde omgången inkom 191 ansökningar, varav hela 60 stycken beviljades stöd. Totalt delades 123 680 € ut till de beviljade resorna.

Bland de ansökare som beviljats mobilitetsstöd kan till exempel grupperna Son of Fortune (DK), Anders Riis (DK) och Svartmálm (FO) nämnas. De reser till Grönland för att delta i Arctic Sounds-festivalen och kommer att färdas tillsammans med båt från Nuuk till Sisimiut, där själva festivalen arrangeras. Ombord på skeppet kommer orkestermedlemmarna tillsammans skriva ny musik, som de sedan presenterar på festivalen.

En annan ansökare som beviljats stöd är konstnären Meira Ahmemulic (SE), som sökt medel för att resa till Köpenhamn för att kunna genomföra en utställning på The KRÆ (CREATURE) Syndicate i Köpenhamn i april 2018. Utställningen kommer att ta avstamp i motsättningarna i de nordiska samhällena vad gäller klass, språk, migration, arbete och rasism.

Om du vill se en lista över samtliga beviljade projekt, se här.

Mobilitetsstödet ger de sökande, som kan vara individer eller mindre grupper, tillgång till kontakter, kompetens och kunskap från olika delar av regionen. Stöd kan också användas för att presentera konst- och kulturproduktioner och att öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Mobilitetsstödet är till för professionella konstnärers eller kulturarbetares resor och vistelse inom de nordiska och/eller baltiska länderna, det vill säga: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland.

Nästa ansökningsfrist är 01.02.2018 kl. 15:59 finsk tid. Det går att söka programmet från och med 03.01.2018. Läs mer om mobilitetsstödet här.

The post 60 nordiska och baltiska resor appeared first on Nordic Culture Point.

Kultur- och konstprogrammet satsar på normkritik, tillgänglighet och mångfald av kulturyttringar

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Men vilka är det som deltar, hur definieras nordiskt och vems konst och kultur det är som får plats?

Norden är inte en enhetlig plats och det finns inte bara en nordisk kultur. Den är snarare en plats där olikheter är vardagsmat, där vi delar kunskap och erfarenheter och finner gemenskaper tvärsöver gränserna. Dessa variationer är en tillgång, en byggsten till ett hållbart, öppet och jämlikt Norden. Därför skall flera, faktiskt alla, kunna ta plats och känna sig välkomna att delta.

År 2018 kommer Kultur- och konstprogrammet satsa på att nå ut till flera, och få in ansökningar som avser att utmana existerande normer och öka tillgänglighet och mångfald av kulturyttringar. För dessa projekt finns öronmärkta pengar under årets första ansökningsomgång, men vi hoppas kunna inspirera till liknande insatser även framöver.

Nästa ansökningsomgång, som också är den första ansökningsomgången 2018, är öppen mellan 05.02 – 06.03.2018. Mera om Kultur- och konstprogrammets kriterier kan du läsa här.

The post Kultur- och konstprogrammet satsar på normkritik, tillgänglighet och mångfald av kulturyttringar appeared first on Nordic Culture Point.

Nordisk ålderdom och firande av självstyre – två projekt från Kultur- och konstprogrammets sista ansökningsomgång 2017

Årets andra, och sista, ansökningsrunda för Kultur- och konstprogrammet har avslutats. 179 ansökningar kom in, var av 36 beviljades stöd. Totalt beviljades stöd för 1 129 092 €.

Foto: Per Morten Abrahamsen, ”Happy End” projektet, äldreboende i Qeqertarsuaq i Grönland

 

Här är två exempel på de projekten fick stöd:

”Happy end” är ett projekt som skapats av organisationen NextDoor i samarbete med diverse Nordiska ålderdomshem. Tanken är att man tillsammans med de äldre ska iscensätta berättelser om ålderdom – vilka ska ges uttryck i dans. Detta är tredje året som arbetet med konstprojektet fortlöper, och allt dokumenteras av filmskaparen Engeli Broberg. Hennes material, samt mycket mer om projektet, går att ta del av via deras hemsida här.

I samband med Islands och de Baltiska ländernas hundra år av självstyre år 2018 har stiftelsen O/Modernt och dess partners ansökt om stöd för att kunna genomföra åtta konserter i åtta Nordiska och Baltiska länder. Nya musikstycken kommer att skrivas, men även existerande verk av exempelvis Jean Sibelius (FI) och Arvo Pärt (EE) nyttjas. Före själva konserterna hålls paneldiskussioner med lokala politiker, filosofer och andra kulturaktörer omkring ämnet ”den Nordisk-Baltiska identiteten inom konst och dess kulturella arv”.

 

Kultur- och konstprogrammet stödjer nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.

 

Nästa ansökningsdeadline är 06.03.2018, kl. 15:59 finsk tid. Ansökningar går att skicka in från och med 05.02.2018. Läs mer om Konst- och kulturprogrammet här.

 

The post Nordisk ålderdom och firande av självstyre – två projekt från Kultur- och konstprogrammets sista ansökningsomgång 2017 appeared first on Nordic Culture Point.

15 kortvariga och sex långvariga nätverk beviljades nätverksstöd

Årets sista ansökningsrunda för nätverksstöd har avslutats. Denna gång beviljades stöd till både kortvariga nätverk (upp till ett år) och långvariga nätverk (upp till tre år). Sammanlagt beviljades 21 olika nätverk stöd och 743 643 euro har fördelats mellan dessa.

Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap för professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum, det vill säga: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland. Bland de beviljade projekten finns till exempel det långvariga nätverket ”Lifelong Dance Practice: project 45+”. Projektet vill skapa ett nätverk för nordiska och baltiska dansare och koreografer över 45 år. Målet är att utveckla nya idéer och skapa möjligheter för att fortsätta utveckla konstnärliga kvaliteter och konstnärlig existens av dansare och koreografer efter 45 års ålder.

Bland de kortvariga nätverken som beviljats stöd finns bland annat ”Nordiskt nätverk för utforskning och utveckling av teckenspråksgestaltning”. Nätverket vill arbeta mot en gemensam nordisk grund för användningen av teckenspråksperformance som ett verktyg för att göra konst och kultur tillgänglig för gruppen döva och hörselskadade.

Om du vill se en lista över beviljade projekt, se här.

Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur stärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Programmet fokuserar på att öka utbytet av kunskap, kontakter, närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre former av stöd: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd.

Nästa ansökningsfrist är 20.02.2018 kl. 15:59 finsk tid. Det går att söka programmet från och med 18.01.2018. Läs mer om nätverksstödet här.

The post 15 kortvariga och sex långvariga nätverk beviljades nätverksstöd appeared first on Nordic Culture Point.

Årets sista, och tredje, ansökningsrunda för NORDBUK

Årets sista, och tredje, ansökningsrunda för NORDBUK har nu beslutats. NORDBUKs stödprogram, vars inriktning är kultur, politik och samhällsfrågor för barn och unga, har vid denna runda fått in 22 ansökningar, varav 11 beviljades stöd. Totalt kommer 223 600 euro att fördelas.

Under sommaren 2017 höll föreningen för Danska Röda Korset i en workshop där nordiska ungdomar fick delta i en ledarskapskurs med inriktning mot ”Sustainable Development Goals” (”SDG”). Vad organisatörerna upptäckte vid denna workshop var att det saknades en stor medvetenhet om SDGs och hur man skapar förutsättningar att lyfta dessa frågor till lokala och globala forum. Därför ansökte Danska Röda Korset om stöd från NORDBUK för att kunna utveckla just detta och kommer nu att hålla i ett antal möten och utbildningstillfällen för ungdomar med ett intresse för SDGs. En av organisationens digitala plattformar för detta arbete går att besöka via denna länk.

Nordic Youth Circus Meeting är en mötesplats för den nya generationen av Nordiska cirkusaktörer, vilka kommer från cirkusskolor i Finland, Norge och Sverige. Genom workshops, diskussioner och praktiskt arbete förväntar sig arrangörerna att de deltagande ungdomarna kommer att upptäcka och stärka sina interkulturella band med varandra, få ett ökat självförtroende och utveckla sin förmåga för ansvarstagande inom en grupp. Ungdomarna kommer själva att få delta i utvärderingen genom hela projektet och få uttrycka dessa genom sociala medier. Mer information om projektet kommer så småningom att synas på denna webbplats (på finska).

Om du vill se en lista över alla stödmottagare som blivit beviljade, se denna länk.

 

NORDBUKs stödprogram finns till för barn och ungas egna projekt och vill stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala arbeten, samt att stärka en nordisk identitet bland barn och unga.

Nästa ansökningsdeadline är 01.02.2018, kl. 15:59 finsk tid. Det går att söka programmet från och med 01.01.2018.

Du kan läsa mer om NORDBUKs stödprogram här.

The post Årets sista, och tredje, ansökningsrunda för NORDBUK appeared first on Nordic Culture Point.

Annukka Vähäsöyrinki är ny rådgivare på Nordisk kulturkontakt

FM Annukka Vähäsöyrinki började som rådgivare på Nordisk kulturkontakt den 16 oktober. Hon har under de två senaste åren jobbat som programchef på Finlands Benelux-institut i Bryssel. Vähäsöyrinki har en bakgrund inom litteraturvetenskap och forskning kring visuell kultur. Tidigare har hon bland annat lett verksamheten på konstgalleri Titanik i Åbo samt arbetat som producent på Finska Skulptörförbundet.

På Nordisk kulturkontakt tar Vähäsöyrinki vid som evenemangsproducent med syfte att främja nordiskt kultursamarbete.

The post Annukka Vähäsöyrinki är ny rådgivare på Nordisk kulturkontakt appeared first on Nordic Culture Point.

Nordisk kulturkontakt besökte Nuuk Nordisk Kulturfestival

Nuuk Nordisk Kulturfestival tog plats på Grönland 16-21 oktober. Nordisk kulturkontakt (”NKK”), som beviljat stöd till festivalen, tog tillfället i akt att besöka tillställningen. En av dessa besökare var Turið Johannessen, rådgivare NKKs stödprogram.

Vad gjorde Nordisk kulturkontakt på Nuuk Nordisk festivalen på Grönland?

”Eftersom vi är en nära samarbetspartner till den samnordiska organisationen Nordens institut på Grönland (”NAPA”), vilka organiserade festivalen, kändes det naturligt för oss att arbeta med dem”, förklarar Turið.

Delvis, berättar hon, skedde detta genom en gemensam tävling som heter Nuuk Nordic Pitch, där deltagare fick presentera sina idéer för Nordiska och/eller Baltiska kulturprojekt under två minuter på YouTube. Vinnaren, Christine Seierstad, fick komma till festivalen och utveckla sin idé på framför en live publik i samband med en presentation från Nordisk kulturkontakt.

Utöver arbetet med Christines presentation så deltog Ola Kellgren, direktör för NKK i en paneldiskussion tillsammans med de fyra andra direktörerna för Nordiska Ministerrådets fem kulturinstitutioner. Kommunikationschefen Emilia Koivunen, som även deltog i festivalen, gjorde en intervju med Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten – vilken går att läsa här.

På vilka sätt tror du att denna resa till Nuuk var av nytta för er som deltog från Nordisk kulturkontakt?

”Jag tror att vi som besökte festivalen fick ut olika saker av det”, menar Turið. ”Personligen tar jag med mig de goda samtal som jag hade med lokala konst- och kulturaktörer, samt alla de intrycken jag fick ta del av via det fantastiska programmet som festivalen erbjöd. Det var otroligt ambitiöst med tanke på evenemangets storlek.”

För Nordisk kulturkontakt som organisation tror Turið att det var värdefullt att besöka festivalen för att utveckla samarbetet med NAPA.

”Det är viktigt för oss att vi tar tiden tiden att besöka större kulturella evenemang som våra samnordiska institutioner ordnar. NAPAs aktiviteter har inte bara hög kvalité – utan deras existens som organisation är viktig för kulturlivet i Nuuk.” Hon fortsätter: ”Men det handlar också om att möta människorna på Grönland och de kulturarbetare som finns där. Vårat uppdrag på Nordisk kulturkontakt är att arbeta med kulturfrågor som berör alla invånare i Norden, vilket innebär att vi måste relevanta för dem och därmed vara på plats.”

Hur ser du på framtiden för tävlingen Nuuk Nordic Pitch och festivalen Nuuk Nordisk?

”Tävlingsformatet för Nuuk Nordic Pitch tyckte jag fungerade riktigt bra och jag tycker absolut att vi borde fortsätta att utveckla detta. Angående själva festivalen”, fortsätter hon, ”känner jag mig spänd inför att se hur den kommer att utvecklas i framtiden. Jag tror att Nuuk Nordisk är en riktig pärla – och att den bara kan växa.”

The post Nordisk kulturkontakt besökte Nuuk Nordisk Kulturfestival appeared first on Nordic Culture Point.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev