Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Kim Larsen ny chef för Nordens institut på Åland

Grönlänningen Kim Larsen tar vid årsskiftet över som chef för den nordiska kulturinstitutionen NIPÅ i Mariehamn på Åland. Han ersätter Jacob Mangwana Haagendal vars förordnande löper ut.

COP26: Programmet är ute

Det nordiska programmet för vår paviljong i Glasgow och för Nordic COP26 Hub i Helsingfors innehåller över 100 evenemang om klimatförändringar och klimatlösningar. Temat varierar från grön energi och transport till livsmedelssystem och finansiering.

Hva tenker vi om det nordiske samarbeidet nå?

Kriminalitetsbekjempelse, klima, forsvar og sikkerhet - Dette mener de nordiske borgere at er det viktigste for de nordiske landene å samarbeide om. Det viser en ny opinionsundersøkelse utført av Nordisk råd og Nordisk ministerråd. Borgere gir også en tydelig tilbakemelding på koordineringen av pandemitiltakene.

Ungdomens Nordiska Råd firar 50 år

I år fyller Ungdomens Nordiska Råd 50 år och det firas med en jubileumssession i Köpenhamn. Inför jubileet vill UNR:s president Aldís Mjöll Geirsdóttir lyfta fram det viktiga arbete som UNR gör, inte minst när det gäller att påverka agendan i Nordiska rådet.

H.K.H. Kronprinsessan Mary delar ut pris på nordisk prisgala

Hennes kungliga höghet Kronprinsessan Mary delar ut 2021 års barn- och ungdomslitteraturpris på Nordiska rådets prisutdelning den 2 november i Skuespilhuset i Köpenhamn. Deras Kungliga Högheter Kronprins Frederik och Kronprinsessan Mary deltar båda i arrangemanget som kan ses direkt i alla de nordiska länderna.

Ungdomens Nordiska Råd firar 50 år

I år fyller Ungdomens Nordiska Råd 50 år och det firas med en jubileumssession i Köpenhamn. Inför jubileet vill UNR:s president Aldís Mjöll Geirsdóttir lyfta fram det viktiga arbete som UNR gör, inte minst när det gäller att påverka agendan i Nordiska rådet.

Krisberedskap i fokus på Nordiska rådets 73:e session

Vad har Norden lärt av coronakrisen och hur ska det nordiska kris- och beredskapssamarbetet stärkas framöver? Det är ett bärande tema på Nordiska rådets session i Köpenhamn den 1-4 november. I år hålls sessionen fysisk efter att förra året ha varit digital.

Nordiska rådets prisutdelning direktsänds från Köpenhamn den 2 november

Den 2 november delas Nordiska rådets priser ut i Skuespilhuset i Köpenhamn. Under ledning av skådespelaren Jakob Oftebro får vinnarna får ta emot sina priser av skådespelaren David Dencik, tidigare miljöprisvinnaren Selina Juul, kompositören Phillip Faber och regeringschefen för Färöarna, Bárður á Steig Nielsen.

Krisberedskap i fokus på Nordiska rådets 73:e session

Vad har Norden lärt av coronakrisen och hur ska det nordiska kris- och beredskapssamarbetet stärkas framöver? Det är ett bärande tema på Nordiska rådets session i Köpenhamn den 1-4 november. I år hålls sessionen fysisk efter att förra året ha varit digital.

FN:s klimatförhandlingar: Delta i samtalet i Helsingfors!

I år behöver du inte flyga hela vägen till Glasgow för att delta i FN:s klimatförhandlingar, COP26. Det nordiska samarbetet ger dig tillträde till debatterna online och i Nordic COP26 Hub i Helsingfors.

Vakthund och viktig samarbetspartner

Många nordiska politiker och ämbetspersoner går på jobb varje dag för att ge sitt bidrag till den hållbara omställningen, men alla har nytta av att bli granskade ibland, utmanas, få inspiration och utvecklas professionellt. Därför har Nordiska ministerrådet etablerat ett nordiskt civilsamhällsnätverk bestående av 40 organisationer. Nätverkets uppdrag är att påverka Nordiska ministerrådets arbete med Vår vision 2030.

Språket största hindret för att jobba över finsk-svenska gränsen

Språkskillnader utgör det största mentala hindret för att arbeta över den finsk-svenska gränsen i Tornedalen, visar en kartläggning från Øresundsinstituttet. Kartläggningen är en fortsättning på tidigare undersökningar som gjorts för gränsregionerna Norge-Sverige och Danmark-Sverige.

Ny rapport avslöjar våra klimatskadliga vanor

Byt ut rött kött mot vitt kött och grönsaker och hitta ett alternativ till flygresor. Det är en av rekommendationerna i en ny rapport från Nordiska ministerrådet om de nordiska hushållens privata konsumtion. Rapporten kartlägger privat konsumtion i de nordiska länderna och presenterar åtta åtgärder som kan göra våra konsumtionsvanor mer hållbara och klimatvänliga.

Vi behöver en digital politik för den gröna omställningen

Digital innovation är en nyckelfaktor för den framtida gröna ekonomin. Norden och Baltikum har en bra utgångspunkt men saknar en övergripande politik som integrerar det digitala med det gröna. Enligt en ny rapport är det viktigt att förse alla medborgare med både digital och grön kompetens. Samtidigt måste företag och organisationer få verklig tillgång till öppna gröna data. Innovativa politiska lösningar är också avgörande för att uppnå målen.

”Stor samsyn på nordiskt försvarssamarbete”

Arktis, Östersjön och cyberattacker stod på agendan då Nordiska rådet ordnade en försvarskonferens i Köpenhamn på torsdagen. Konferensen visade att de nordiska länderna ha stor samsyn i försvars- och säkerhetsfrågor, sammanfattade Nordiska rådets vicepresident Annette Lind dagen.

Den nordiska miljöstafetten lanseras i dag

Nordiska rådets miljöpris 2021 delas ut i november. Med anledning av det har Nordiska rådet skickat ut prisstatyetten på en nordisk miljöstafett.

Ny bok: Skandinavisk union ytterst nära på 1800-talet

Hur nära var vi en skandinavisk union i mitten på 1800-talet? Mycket närmare än man hittills trott, visar ny forskning. Bismarck och Napoleon III stödde idén och i Köpenhamn fanns långt gående planer på en statskupp för att bana väg för en union. Hundra år senare föddes Nordiska rådet, som bygger på 1800-talets skandinavism.

Näringsministrar satsar på turismsamarbete och hållbar gruvnäring

De nordiska näringsministrarna satsar 20 miljoner danska kronor på nordiska samarbetsprojekt inom turism. Ministrarna fattade beslutet på ett digitalt möte torsdagen den 16 september. På mötet enades de också om att stärka samarbetet kring hållbar mineralutvinning och -produktion i Norden.

Allt rörligare arbetsliv ger hopp för krympande regioner

Pandemin har drivit på människors rörlighet mellan stad och land, och ökat intresset för distansarbete och boende på landsbygden. De nordiska ministrarna med ansvar för regional utveckling vill fånga momentum. De inleder en analys av hur Norden kan understödja trenden för att skapa en hållbar tillväxt i regionerna.

Pages

Subscribe to our newsletter