Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

20 juni: Nu lanseras de nya Nordiska näringsrekommendationerna

Den 20 juni publiceras och lanseras den sjätte utgåvan av de Nordiska näringsrekommendationerna vid ett internationellt event på Island. För första gången kommer rapporten att presentera vetenskapliga rekommendationer – inte bara om vilken mat som är bra för hälsan, utan även för miljön.

Här är de nominerade till Nordiska rådets musikpris 2023

13 artister, grupper och ensembler är nominerade till Nordiska rådets musikpris 2023. De representerar ett brett spektrum av genres från klassisk musik, jazz och folkmusik till samtida konstmusik och experimenterande rock och pop. Vinnaren presenteras den 31 oktober i Oslo.

Nordiska rådet på baltisk konferens: säkerhet och samarbete i öst viktigt

Nordiska rådet ger ett fortsatt starkt stöd till Ukraina, och vill se ett starkt samarbete mellan de nordiska och baltiska staterna samt ökat internationellt samarbete för att stärka värderingar som demokrati, rättsstatsprincipen, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Det här är budskapen då Nordiska rådets medlemmar Erkki Tuomioja, Bryndís Haraldsdóttir, Oddný G. Harðardóttir och Hanna Katrín Friðriksson deltar i Baltiska församlingens konferens för länderna i EU:s östliga partnerskap i Tallinn 18–19 maj.

Hela utbildningskedjan viktig för att stärka barn och ungas engagemang för hållbarhet

Engagemang för hållbarhetsfrågor, inte minst bland barn och unga, är viktigt för att bygga framtidstro. Betydelsen av utbildning inom hållbarhet genom hela skolgången var en slutsats när de nordiska utbildningsministrarna och ordförandena för de nordiska lärarorganisationerna diskuterade utbildningens roll rörande hållbar utveckling.

Internationellt klimatarbete i fokus

Det var särskilt internationella forum och förhandlingar som upptog diskussionerna när de nordiska ministrarna för miljö och klimat möttes i Borgarfjörður på Island denna vecka. Men även andra ämnen med hög relevans för klimatarbetet i Norden såväl som internationellt fanns på dagordningen.

Nordens hus på Färöarna firar 40 år

Nordens hus på Färöarna firar 40 år den 8 maj. Nordens hus på Färöarna är den största kulturproducenten på Färöarna och spelar en stor roll både i örikets kulturliv och för nordiskt kultursamarbete i stort. Huset är en av Nordiska ministerrådets fem institutioner runtom i Norden som presenterar konst och kultur från hela regionen.

Nordiska rådets presidium möter EU-parlamentet

Den ryska invasionen av Ukraina, den gröna omställningen, yrkesutbildningens roll på den framtida arbetsmarknaden och kampen mot antibiotikaresistenta bakterier är några av de ämnen som Nordiska rådets presidium diskuterar med EU-parlamentariker då de möts i Strasbourg 19–20 april.

Tankesmedja: Stärk samarbetet kring techjättarnas inflytande i Norden

Vad behövs göras för att de nordiska länderna ska kunna säkra en starkare position i förhållande till techjättarnas inflytande på våra demokratiska samhällen? Idag presenteras rekommendationerna från den nordiska tankesmedja för tech och demokrati som de nordiska kulturministrarnas initierade för ett år sedan.

Kungligt deltagande på nordiskt toppmöte om matsvinn

Två nordiska prinsessor, H.K.H. Sveriges kronprinsessa Victoria och H.K.H. Danmarks Prinsessa Marie, deltar i konferensen Nordic Food Waste Summit den 26 april 2023 i Stockholm. Välkommen att följa med live!

Nordiskt toppmöte ska intensifiera kampen mot matsvinnet

Vilka är de bästa metoderna för att minska matsvinnet? Hur kan vi påskynda utvecklingen och stärka det nordiska samarbetet på detta område? Onsdagen den 26 april kommer Nordic Food Waste Summit att samla nordiska ministrar, experter och ledande tänkare i syfte att uppmuntra brådskande åtgärder. Alla är välkomna att delta.

Här är de nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2023

14 nordiska bilderböcker, barnböcker och ungdomsromaner är nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2023. Årets nominerade bjuder tidlösa och livsbejakande äventyr, där mångfald inte är ett budskap i sig, utan en förutsättning som stärker berättelsens trovärdighet. Vinnaren offentliggörs den 31 oktober i Oslo.

Nya nordiska näringsrekommendationer ute på offentlig remiss

Vilken ny kunskap finns det om matens hälsoeffekter och dess påverkan på miljö och klimat? Bör vi ändra vårt intag av vitaminer och mineraler? Hur mycket frukt och bär bör man äta? Idag går de uppdaterade nordiska näringsrekommendationerna ut på remiss. Rapporten är resultatet av ett fem års långt arbete som har involverat cirka 400 forskare.

Krafttag krävs för att stärka yrkesutbildningen i Norden

Yrkesutbildningens framtid i Norden var samtalsämnet då politiker från Nordiska rådet och branschfolk från hela Norden samlades till konferens i Haparanda för att diskutera vilka konkreta åtgärder som krävs för att råda bot på bristen på yrkesutbildad personal i Norden.

Ny rapport synar högerextremismen i Norden från 1918 till i dag

Ökat samarbete mellan nordiska polismyndigheter, ökat samarbete mellan kommuner med stora problem med högerextremism och större satsning på vuxna för att motverka högerextrem radikalisering. Det är förslag som förs fram i en färsk rapport om högerextremismen i Norden.

Kriser satte prägel på Gränshinderrådets arbete 2022

Fyra stora områden som är viktiga för den fria rörligheten präglade mycket av det nordiska Gränshinderrådets arbete under 2022. Dessutom satte en ny kris, den ryska invasionen av Ukraina, sin prägel på arbetet. Bland annat det kommer fram i årsrapporten för 2022.

Pages

Subscribe to our newsletter