Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Ny tävling för att hitta innovatörer för smarta städer

Nystartade teknikföretag i Norden och Baltikum bjuds i dag in för att delta i en ny tävling. Målet är att hitta innovativa digitala lösningar på städers utmaningar som har blivit mer angelägna till följd av covid-19-krisen.

FN-chefen: Få alla med på den gröna omställningen!

De nordiska regeringarna behöver prata med sina invånare - med sina företagare, sina bönder, och sina ursprungsbefolkningar och sina unga - om den omställning som måste ske för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Det sa FN-chefen för biologisk mångfald, Elizabeth Maruma Mrema, när hon mötte unga miljöaktivister och nordiska politiker i en debatt.

Hög aktivitet i Nordiska rådet under hela 2020 trots pandemin

Värna demokratin och bekämpa falska nyheter, värna den biologiska mångfalden och stärk kunskaperna i nordiska språk. Det var Islands prioriteringar inför presidentskapet i Nordiska rådet 2020. Så kom pandemin och alla planer ändrades.

Norden bör komma överens om tidszoner

Nordiska rådet vill ha samma tidszon i hela Fastlandsnorden. På sitt möte den 15 december beslutade Nordiska rådets presidium att uppmuntra de nordiska regeringarna att samarbeta om att tidsskillnaderna i Norden inte ökar.

Vägen mot ett grönare Norden är utstakad

Det nordiska samarbetets fokus flyttas i mer grön och hållbar riktning under år 2021. Det är en utveckling som slås fast i Nordiska ministerrådets Vision2030. Handlingsplanen för de kommande fyra åren betyder utöver den grönare politiken, att det också blir mer fokus än förr på samarbetet med civilsamhället.

Baltiska församlingen och Nordiska rådet stöder folket i Belarus

Det årliga toppmötet mellan presidierna i Baltiska församlingen och Nordiska rådet hölls digitalt 14 december 2020 och fokuserade på ett mycket aktuellt ämne – situationen i Belarus. Under mötet gjordes det klart att det baltiska och nordiska parlamentariska samarbetet stöder folket i Belarus i deras strävan efter frihet, demokrati, rättsstat, civilsamhälle och mediepluralism.

Färöarnas Kristina Háfoss blir ny direktör för Nordiska rådet

Nordiska rådets presidium har på sitt möte den 14. december beslutat att utse Kristina Háfoss till direktör för rådets sekretariat i Köpenhamn.
Háfoss är parlamentariker i det färöiska Lagtinget, där hon representerar partiet Tjóðveldi. Hon var Färöarnas finansminister under perioden 2015-2019.
Kristina Háfoss är född 1975, och har vid sidan av politiken också en karriär inom försäkringsbranschen bakom sig. Hon är ekonom och jurist.

Boende i gränsregioner får säga sitt om pandemistrul

Hur fungerar vardagen för dem som bor och verkar i de nordiska gränsregionerna under coronapandemin? Hur är stämningen så här tio månader in i krisen? Det är frågor som boende i gränsregionerna nu ska få svara på i en enkät på nätet.

Ungas välbefinnande på den politiska dagordningen

De flesta unga trivs med sina liv, men andelen som vantrivs växer. Det ska de nordiska utbildningsministrarna nu sätta under lupp. Varför har det blivit så, och vad kan utbildningssektorn bidra med för att öka välbefinnandet bland unga människor?

Gränshinderrådet: Bevilja undantag från skatteregler för gränspendlare

Gränshinderrådet uppmanar åter de nordiska finans- och skatteministrarna att bevilja undantag från gällande regler så att gränspendlare slipper betala skatt två länder. Många pendlare som bor i ett nordiskt land och jobbar i ett annat kan tvingas betala skatt i två länder på grund av hemarbete under pandemin.

Kvinnor vinnare på den digitaliserade arbetsmarknaden

Kvinnor klarar sig bättre än män på en nordisk arbetsmarknad präglad av digitalisering och snabb teknikutveckling. Den kvinnodominerade tjänstesektorn har hittills lyckats bra med att höja både kompetensen och lönerna. Men traditionellt manliga sektorer riskerar ökad polarisering, visar ny nordisk forskning.

Norden tar temperaturen på den gröna omställningen

Debattevenemanget Choosing green samlade över femtio representanter från ungdomsorganisationer, industrin, sociala organisationer, icke-statliga organisationer, forskare, debattörer och politiker för att diskutera grön omställning i skuggan av coronan. Alla perspektiv som framfördes under dagen kommer att ingå i Nordiska ministerrådets förberedelser inför klimatförhandlingarna på COP26 i Glasgow.

Var med i nordisk klimatdebatt den 17 november!

Visst har covid-19-pandemin skjutit upp klimatförhandlingarna, men arbetet har inte avstannat. På debattarrangemanget Choosing green den 17 november 2020 kommer det politiska samarbetet i Norden att samla krafter och idéer för nästa års klimatförhandlingar. Vi ska tala om klimatåtgärder, konkurrenskraft, utbildning och social hållbar omställning med några av de mest begåvade människorna i Norden – och du kan vara med när vi sänder hela dagen.

Klimatkrisen engagerar unga läsare i Norden

Kan litteraturen skapa förståelse för en värld i förändring? Hjälpa barn att hantera klimatångest? Vilka tendenser kan ses i de nordiska länderna? Klimathot, relationen till naturen och utrotningshotade djur är några ämnen som tar allt större plats i de ungas bokhyllor. Under ett nordiskt seminarium om barn- och ungdomslitteratur konstaterades att behovet av att tala om miljö och klimat i hög grad avspeglas i de böcker som både skrivs och är populära bland de unga läsarna.

Pages

Subscribe to our newsletter