Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Stärkt samarbete ska säkra livsmedelsförsörjningen i Norden  

Rusande matpriser och dyrare energi och gödningsmedel – konsekvenser av kriget i Ukraina. Hur påverkas livsmedelsproduktionen i Norden och hur kan vi minska sårbarheten? 10 nordiska ministrar med ansvar för livsmedel, jord, skog och fiske vill stärka samarbetet kring krisberedskapen.

Nordiska kulturministrar: Skydda Ukrainas kulturarv!

De nordiska kulturministrarna som träffades i Oslo i början av maj uttrycker stor oro för konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Ministrarna fördömer det pågående kriget i Ukraina och uppmanar i ett gemensamt uttalande till beskyddandet av kulturarvet i linje med gällande internationella konventioner.

Här är vinnarna av det nordiska matpriset Embla!

Norge, Sverige och Danmark var kvällens stora vinnare när det nordiska matpriset Embla 2021 delades ut för tredje gången. "Geitmyra Credo", gastronomiskt kunskapscenter för barn och unga i Oslo, ”The Junk Food Project” som arbetar med social hållbarhet i Danmark och den svenske dryckesentreprenören Andreas Sundgren är några av Emblaprisets vinnare.

Nordiskt språkseminarium: Kan smarta appar öka språkförståelsen i Norden?

Hur kan tekniska lösningar bidra till ökad nordisk språkförståelse? Kan smarta appar öka ungas intresse för de nordiska språken? Vilken roll spelar engelskan för trenden minskade kunskaperna i grannländernas språk hos unga? Den 27 juni arrangeras ett spännande nordiskt språkseminarium i Reykjavik som även direktsänds digitalt.

Kampen mot antibiotika­resistens kan lära av pandemin

Antibiotikaresistens är nu den ledande dödsorsaker i världen. Då riktas blickarna mot Norden som som långt före övriga Europa pressat ner antibiotikaanvändningen i djurproduktionen genom att förebygga sjukdomar. Norden bjöd in internationella experter till en diskussion om hur man skapar man politisk vilja att hantera problemet.

Paula Lehtomäki går till nytt jobb

Paula Lehtomäki, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, går vidare till uppdraget som verkställande direktör för Skogsindustrin rf, Finnish Forest Industries Federation. Därmed avslutar hon sitt uppdrag på Nordiska ministerrådet i september 2022, ett halvår innan förordnandet löper ut.

Unga sätter ekocidbrott på den nordisk-politiska agendan

Avveckla era stöd till fossila bränslen och ställ er bakom en ny internationell lag mot storskaliga miljöbrott! Så lyder två av kraven från nordiska och baltiska ungdomsrörelser, krav som överlämnades till och diskuterade med nordiska miljö- och klimatministrar under ett rundabordssamtal på FN-mötet Stockholm+50.

Ny nordisk tankesmedja granskar techjättarnas inflytande

En ny nordisk tankesmedja ska se närmare på techjättarnas inflytande på demokratin i Norden och komma med förslag på lösningar. Tankesmedjan som består av experter från de nordiska länderna är del av en större insats från de nordiska kulturministrarna i deras gemensamma arbete på området.

Unga möter Nordens klimat- och miljöministrar

Vilket ansvar ska de nordiska och baltiska länderna ta på sig i det internationella klimatarbetet? Nästa vecka presenterar ungdomsrepresentanter från regionen sina rekommendationer för de nordiska klimat- och miljöministrarna vid ett rundabordssamtal i samband med FN-toppmötet Stockholm+50.

Se årets förslag till Nordiska rådets miljöpris!

Ett stort antal forskare, en ny jordbruksskola, grönt byggande och en förening som köper upp Sveriges äldsta skogar - totalt har 68 initiativ som arbetar med naturbaserade lösningar föreslagits till Nordiska rådets miljöpris 2022. Se hela listan.

Webbinarium: Senaste nytt om de nordiska näringsrekommendationerna

De kommande nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2022) kommer att leverera den mest aktuella och omfattande nordiska rapporten om kost och hälsa. Denna femte utgåva av riktlinjerna kommer för första gången någonsin också att fullt ut integrera hållbarhet med ett särskilt fokus på klimat och miljö. På ett webbinarium den 25 maj presenteras projektets status och viktigaste evenemang. Alla är välkomna!

Norden talar med en röst i FN-förhandlingarna om biologisk mångfald

Krisen för den biologiska mångfalden måste lösas genom ett globalt avtal med mätbara mål och tydliga krav på genomförande. Så lyder de nordiska miljö- och klimatministrarnas gemensamma uppmaning till FN. De lovar att själva öka insatserna för biologisk mångfald i Norden.

Nordisk delegation besöker Nordic Bridges i Kanada

Nordisk litteratur, teater, musik, film, dans, konst och design skapar just nu stor uppmärksamhet i Kanada. Kultursatsningen Nordic Bridges pågår för fullt och under ledning av Norges kulturminister Anette Trettebergstuen besöker en nordisk delegation Kanada under veckan för att träffa konstnärer, kulturinstitutioner, och politiska företrädare.

Ny rapport: Flyktingar har svårast att få jobb i Danmark

I Sverige och Norge har fler flyktningar arbete och högre lön än i Danmark. Fler män än kvinnor har ett arbete efter de bott i deras nya nordiska land några år. Det visar en ny rapport om arbetsmarknadsintegration som lanserades i måndags.

Dessa kan vinna Nordiska rådets musikpris 2022

12 verk är nominerade till Nordiska rådets musikpris 2022 för sin höga konstnärliga nivå. Här finns album med elektronisk musik, folk och konstmusik samt nya koncepts som en nonett för flöjt och en kinetisk opera som alla har skapats av kompositörer från de nordiska länderna. Vinnaren avslöjas den 1 november i Helsingfors.

Ministrar önskar ungas bud på nordisk glesbygdspolitik

Vad krävs för att den nordiska landsbygden ska vara attraktiv att leva, bo och arbeta i? De nordiska ministrarna med ansvar för regionalpolitik önskar få veta hur unga glesbygdsbor skulle besvara den frågan. På sitt möte gick de även igenom de nya innovativa lösningar som växer fram runt om i Norden för att säkra den grundläggande servicen i glesbygd.

Hård kritik mot otillräckligt nordiskt transportsamarbete

De nordiska regeringarna släpar fötterna efter sig i frågan om stärkt samarbete om transportinfrastruktur. Nordiska rådet har under många år bett regeringarna att stärka samarbetet genom att inrätta ett eget ministerråd för transport. Hittills har regeringarna inte följt parlamentarikernas önskemål. Sverige sticker ut som den största motståndaren. Nu utmanas den svenska transportministern av landets riksdagsledamöter.

Så självförsörjande är nordiska öar på mat

Av fem undersökta nordiska öar är Åland mest självförsörjande när det häller livsmedel, och Bornholm minst. Självförsörjningsgraden har betydelse för krisberedskap och för en levande landsbygd – men vad betyder den för hållbarheten? Den frågan undersöks i en ny rapport.

Förstärkt mobilitet på utbildningsområdet

De nordiska utbildningsministrarna har i dag skrivit under en reviderad version av Reykjavikdeklarationen. Syftet med revisionen är att understryka vikten av mobilitet på utbildningsområdet.

Nordiska ministrar: Värna om konstens och kulturens fria roll

Förutsättningar för konstens fria roll är avgörande för ett demokratiskt samhälle och som föregångsregion måste de nordiska länderna lyfta frågan internationellt i en tid då värderingar som dessa är under press. Det var budskapet från de nordiska kulturministrarna vid årets första ministermöte på onsdagen i Oslo.

Pages

Subscribe to our newsletter