Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Minskad byråkrati underlättar Norgeflytt

Många nordbor som sökt sig till Norge för att jobba eller studera har upplevt kraven för folkbokföring som ett gränshinder. Efter påtryckningar från Gränshinderrådet lättar nu norska skattemyndigheten på kraven.

Norden pådrivande för globalt plastavtal

I en gemensam deklaration föreslår de nordiska länderna ett nytt globalt avtal som ska minska och förebygga utsläpp av plastavfall och mikroplast i haven.

Nya mål för biologisk mångfald måste vara ambitiösa

Förlusten av biologisk mångfald är en av de största utmaningarna vi står inför. Nu vill de nordiska miljöministrarna ha höga ambitioner och att man lyssnar på unga i förhandlingarna när FN ska sätta nya mål.

Utskott: Satsa på friluftslivet i Norden

En nordisk handlingsplan för friluftslivet kan få fler att vara aktiva och samtidigt värna om naturen i en tid då intresset för naturen ökar. Det är viktigt både i relation till hälsa och hållbarhet anser Utskottet för kunskap och kultur som diskuterade frågan under Nordiska rådets temasessionen i Köpenhamn.

Norden kanaliserar ungas miljöengagemang

Nu sätter arbetet igång med att mobilisera Nordens unga för ett nytt kraftfullt miljöavtal. Det handlar om att erbjuda miljöengagerade unga att bygga upp sin kunskap och få inflytande över FN-avtalet om biologisk mångfald som ska antas år 2020.

Brexit öppnar för mera nordiskt EU-samarbete

Det behövs mera nordiskt samarbete i EU när Storbritannien lämnar unionen. Bland annat det budskapet fördes fram i en EU-valdebatt i samband med Nordiska rådets temasession i Köpenhamn på måndagen.

Lärarnas roll i samhället måste stärkas

Lärarna har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Den rollen återspeglas inte alltid i deras allmänna status. De nordiska utbildningsministrarna menar att det är hög tid att vi gör något åt det. Ämnet stod därför högt på dagordningen när ministrarna möttes i Reykjavik den 9 april.

Norden pådrivande för globalt plastavtal

I en gemensam deklaration föreslår de nordiska länderna ett nytt globalt avtal som ska minska och förebygga utsläpp av plastavfall och mikroplast i haven.

Nya mål för biologisk mångfald måste vara ambitiösa

Förlusten av biologisk mångfald är en av de största utmaningarna vi står inför. Nu vill de nordiska miljöministrarna ha höga ambitioner och att man lyssnar på unga i förhandlingarna när FN ska sätta nya mål.

Teknologisk utveckling kräver fler kvinnor

Framtidens arbetsmarknad behöver fler kvinnliga teknologer och ingenjörer. Och om inte den nya teknologin ska utformas av nästan enbart män är det bråttom. De nordiska arbetslivsministrarna har lanserat ett forskningsprojekt om hur snedrekryteringen till ingenjörs- och teknologutbildningarna kan stoppas.

Norden inspirerar ILO att driva likalön och livslångt lärande

Det bästa med den nordiska arbetslivsmodellen är att den fungerar!
Det sa Guy Ryder, generaldirektör för ILO, när han träffade de nordiska arbetslivsministrarna i Reykjavik på onsdagen. Även de nordiska länderna har ett arbete framför sig för att bevara hög utbildningsnivå, social rättvisa och ekonomisk trygghet på framtidens arbetsmarknad. Men länderna har börjat ta viktiga steg för livslångt lärande.

Korta gig och otrygga jobb - ökar branschvis men inte landsvis

Korta gig, frilansuppdrag och sms-jobb blir inte vanligare på den nordiska arbetsmarknaden. Atypiska anställningsformer utgör ungefär en tredjedel av jobben - precis som för tio år sedan. Men undersöker man arbetsmarknaden branschvis i stället för landsvis är utvecklingen mer dramatisk.
- Inom vissa sektorer växer andelen ofrivilliga, korta och osäkra anställningsformer snabbt. Här finns en risk för sämre arbetsvillkor och en eroderad nordisk modell, säger Anna Ilsøe, en av forskarna i projektet Framtidens arbetsliv.

Island kraftsamlar för framtidens arbetsliv

Island arrangerar 4 - 5 april den sista av fyra nordiska konferenser inför arbetsorganisationen ILO:s 100-årsjubileum. Med deltagare från hela världen diskuteras jämställdhet i framtidens arbetsliv och parternas framtida roll.
- Jämställdhet, föräldraledighet och arbetsmarknad kopplas allt mer ihop. Det är på dessa områdena Norden kan inspirera andra länder, säger Ásmundur Einar Daðason, Islands Social- och barnminister.

Delta i fototävling för unga i Norden och tjäna 25 000 danska kronor

I Nordiska ministerrådet använder vi många bilder i publikationer, presentationer, i våra kampanjer och evenemang på sociala medier och inte minst på vår webbplats norden.org. Vi bjuder därför in unga i Norden till att bidra till vårt bildarkiv. Åldersgränsen är 30 år.

Forskare röjer vägen för en nordisk ostronnäring

Föredrar du ostron från Skagerak, Vadehavet eller Orust till fredagsbubblet? Lika bra att vara förberedd på frågan, för det finns goda möjligheter för fiske- och turistnäringen att tjäna pengar på den invasiva arten Stillahavsostron. Ett nordiskt forskningsprojekt har kartlagt vad som krävs för att utlösa den kommersiella potentialen.

Ny kampanj: Traces of North – upptäck, föreviga och dela spår av Norden

På Nordens dag den 23 mars lanserar Nordiska ministerrådets internationella varumärkesprofileringsprojekt The Nordics en kampanj på sociala medier som bjuder in folk från hela världen att dela nordiska berättelser med hashtaggen #TracesofNorth. Låt oss tillsammans hitta spår i världen!

Norden vill ha alla pappor ombord

Alla de nordiska länderna vill öka incitamenteten för att pappor ska ta mer föräldraledigt. Först när män och kvinnor delar lika på omsorgs- och hushållsarbetet, kan vi nå ekonomisk jämställdhet, lyder argumenten. Sex nordiska ministrar och en sydafrikansk delade personliga och politiska erfarenheter av barn, karriär och politiskt jämställdhetsarbete i en debatt på CSW, FN:s kvinnokommission i New York.

Pages

Subscribe to our newsletter