Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Här är artisterna som kan vinna Nordiska rådets musikpris 2021

13 artister och ensembler som har skapat unika musikaliska upplevelser är nominerade till Nordiska rådets musikpris 2021. Bland årets nomineringar finns både vokalister, folkmusiker, trumpetare, en pianist, en multiinstrumentalist och ett DJ-kollektiv. Priset uppmärksammar skapande och utövande av musik på en hög konstnärlig nivå och har delats ut sedan 1965.

Rekordmange indstillinger til Nordisk Råds miljøpris 2021

Nordisk Råds har modtaget et rekordstort antal indstillinger til årets miljøpris. Alle kan indsende forslag til projekter, som fortjener miljøprisen, og det har i år været særligt populært. Over 100 forskellige initiativer, projekter og personer i de nordiske lande er blevet indstillet til nominering. Nu er det op til bedømmelseskomitéen at udvælge de endeligt nominerede.

Ny rapport: 15 idéer til at gøre din by grøn

Naturens tilstand forværres hurtigt, og også i Norden er den biologiske mangfoldighed dalende. Det er bare én af grundene til, at det er vigtigt at tænke naturen ind i byerne. En ny rapport finansieret af Nordisk Ministerråd samler 15 nordiske byers bud på, hvordan der kan skabes gode livsmiljøer i en grøn by.

Dags för ett nordiskt kunskapslyft mot klyftor på arbetsmarknaden

Den gröna omställningen skapar redan nya jobb runt om i Norden, när länderna investerar i energisnål och klimatvänlig produktion. Men nu måste regeringarna och parterna agera snabbt tillsammans för att ställa om även arbetskraften. Forskarnas varningar om en delad nordisk arbetsmarknad låg på bordet när arbetslivsministrarna och parterna möttes den 2 juni.

19 krav från Nordens unga för att rädda den biologiska mångfalden

Som en av världens rikaste regioner har Norden inga ursäkter: Länderna måste leva upp till nästa globala avtal för biologisk mångfald. För att lyckas bör de inrätta oberoende expertorgan som utvärderar miljöpolitiken, och inkludera unga i beslutsfattandet. Det är några av kraven i ”Nordic Youth Position paper on Biodiversity” som runt 3000 unga nordbor bidragit till.

Ny enkät synar hur nordborna upplever ländernas olika covidrestriktioner

De nordiska ländernas olika restriktioner i kampen mot covid-19 har fortfarande stora konsekvenser för personer och företag som verkar i gränsregionerna eller som rör sig mellan länderna. Nu sjösätter det nordiska Gränshinderrådet en tredje enkät för att följa upp hur de som drabbas av restriktionerna upplever situationen.

Cyberhot och pandemin i fokus då Nordiska rådet håller temasession

Cybersäkerhet och hybridhot och hur de nordiska länderna hanterar pandemin står på agendan då Nordiska rådet håller sin årliga temasession den 28-30 juni. I debatterna om cybersäkerhet och corona deltar också relevanta nordiska ministrar. Debatterna sänds live på nätet.

Försvarsfrågor tema då Nordiska rådet möttes med Baltikum och Benelux

Nordiska rådet, Baltiska församlingen och Benelux-parlamentet höll ett möte om försvars- och säkerhetssamarbete på fredagen. På mötet diskuterades bland annat hur länderna är rustade att möta cyberhot och det ständigt föränderliga säkerhetsläget. Detta var första gången som de tre organisationerna diskuterade försvars- och säkerhetsfrågor på ett gemensamt möte.

Hållbar offentlig upphandling effektivt sätt att nå globala mål

Hållbar upphandling är ett effektivt hjälpmedel för offentliga verksamheter att uppnå de globala hållbarhetsmålen. En rapport från Nordiska ministerrådet pekar på en stark koppling mellan upphandling och de globala målen och visar också hur upphandling kan bidra till att nå målen.

Lättare för utländska stugägare i Sverige att få tillgång till tjänster ovch service

Snart ska det bli enklare för utlänningar som äger en stuga i Sverige att teckna bland annat el-, tele- och internetavtal i Sverige. Den svenska riksdagen har godkänt ett förslag som öppnar möjligheter för utländska fritidshusägare att få ett så kallat samordningsnummer. Det är en fråga som det nordiska Gränshinderrådet arbetat länge med för att få löst.

Nordiska ministrar framhåller behovet av att bevara de marina ekosystemen och att öka klimatambitionerna

I en tid av stora klimatförändringar är arbetet med att bevara och återställa marina ekosystem viktigare än någonsin. Det var ett av budskapen från de nordiska klimat- och miljöministrarna efter dagens möte i Nordiska ministerrådet. Uttalandet kommer i samband med offentliggörandet av en gemensam deklaration från medlemsländernas miljö- och klimatministrar inför COP15 i Kunming i Kina i oktober 2021.

Ny rapport: Dessa naturbaserade lösningar kan gagna både klimat och biologisk mångfald

Cirka 25 procent av de människoskapade utsläppen av CO2 beror på utnyttjande och omläggning av naturområden särskilt till jordbruk, skogsbruk och bebyggelse. En ny rapport finansierad av Nordiska ministerrådet har identifierat en mängd lösningar som både gagnar den hotade biologiska mångfalden och samtidigt motarbetar klimatkrisen.

Ny ansökningsrunda - Nordiska samarbetsprojekt som involverar nordvästra Ryssland och Östersjöregionen

Ny ansökningsrunda - Nordiska samarbetsprojekt som involverar nordvästra Ryssland och Östersjöregionen
Nordiska ministerrådet öppnar ny ansökningsrunda till projekt som involverar samarbete i Östersjöregionen och nordvästra Ryssland. Projekt bör bidra till en blomstrande och fredlig utveckling i regionen genom att främja nära relationer mellan nordiska organisationer och partners i nordvästra Ryssland och Östersjöregionen.

Pages

Subscribe to our newsletter