Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Finland leder Nordiska ministerrådet under 2021

Tillsammans är vi starkare och visare än var för sig.
Så lyder en av grundteserna i Finlands program för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021. Programmet tar fasta på visionen för det nordiska samarbetet, som säger att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region. Programmet för inkommande år drar upp riktlinjerna för ett aktivt samarbete för att skapa ett grönare, konkurrenskraftigare och socialt hållbarare Norden.

”Besparingarna i kultursamarbetet är ogenomtänkta”

Besparingarna inom det nordiska kultursamarbetet är ogenomtänkta, särskilt mot bakgrund av att coronapandemin slagit så hårt mot kultursektorn. Det anser Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur.

”Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är ett och samma problem”

Vi kan inte välja att antingen fokusera på klimatförändringarna eller på att skydda den biologiska mångfalden – dessa två områden är närbesläktade. Det var en av slutsatserna när nordiska politiker och unga aktivister för biologisk mångfald träffade de nominerade för Nordiska rådets miljöpris 2020 för att diskutera hotet mot den biologiska mångfalden.

Pandemin gav Gränshinderrådet extra jobb under 2020

Coronakrisen har i hög grad präglat Gränshinderrådets arbete för den fria rörligheten i Norden under 2020. Trots utmaningarna med pandemin har rådet lyckats nå sitt mål i antalet avklarade ordinarie gränshinder, och har dessutom bidragit till att lösa cirka hälften av de gränsrelaterade problem som pandemin orsakat, visar rådets verksamhetsrapport för perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2020

Slut med plastföroreningar – förslag till verktyg och vägar framåt i nordisk rapport

Nordiska ministerrådet för miljö och klimat publicerar i dag en ny rapport om möjliga strategier för ett nytt globalt avtal i syfte att förhindra plastföroreningar. Du kan vara med på den virtuella lanseringen som samlar ledare från hela världen för att diskutera vad ett sådant globalt avtal skulle kunna omfatta för att vara ett effektivt verktyg.

Nytt spel för bättre matvanor

Hur ser verkligt hälsosam och hållbar mat ut på tallriken i Norden, Canada, Indonesien eller Brasilien? Det går enkelt att ta reda på med ett nytt interaktivt spel som lanseras idag, på Världsmatdagen. Genom att spelifiera evidens och kostråd visar det hur mat kan vara det bästa att börja med, om du vill göra planeten friskare. Spela nu!

Alla välkomna till Nordens festligaste prisutdelning - i år är den digital

Nordiska rådets priser delas ut den 27 oktober under en speciell tv-produktion som kan ses i hela Norden. Covid-19 satte stopp för prisutdelningen på Island och det är istället dukat upp till en digital prisfest när vinnarna av de fem priserna avslöjas. Islands president Gudni Th. Johannesson, författare och artist Zinat Pirzadeh samt regissör och tidigare prisvinnare Benedikt Erlingsson finns bland prisutdelarna.

Tillsammans mot en grön digital framtid

Digital teknik och digitala verktyg utvecklas snabbt och utgör viktiga drivkrafter för att främja grön omställning och ekonomisk tillväxt samt bekämpa covid-19 och framtida pandemier. Därför är det viktigt att de nordiska och baltiska länderna fortsätter sitt starka partnerskap och samarbete om hållbar och grön digital omställning.

Nordiska rådet diskuterade Brexit och EU:s framtid med Benelux

Konsekvenserna av Brexit, EU:s framtid och situationen i Belarus stod i fokus då Nordiska rådet deltog i Benelux-parlamentets konferens på fredagen. Nordiska rådet deltog digitalt med tre representanter och framförde nordiska perspektiv i debatterna.

”Vi måste vara generationen som verkligen gör något”

Ungdomar är allt mer oroade över framtiden och engagerade i att göra den hållbar. I augusti 2020 samlades ungdomsrörelsen ReGeneration 2030 till ett två dagars toppmöte om FN:s globala mål nummer 17 (SDG 17) om globalt partnerskap för hållbar utveckling. Bland mötets talare fanns Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

Nordiska rådet debatterar covid-19 och samhällssäkerhet

Nordiska rådet ordnar ingen fysisk session i år, men det politiska arbetet är ändå intensivt under den vecka som sessionen skulle ha hållits. Bland annat blir det en debatt om covid-19 och hur pandemin har påverkat Norden, och dessutom hålls flera möten, alla digitalt.

Nordiska rådet inviterar statsministrarna till dialog om samhällssäkerhet

Nordiska rådet antog under sin session år 2019 enhälligt en samhällssäkerhetsstrategi, som man önskar att de Nordiska länderna så snabbt som möjligt skulle gå in för att följa. Rådet har bett regeringarna kommentera på strategins förslag, och en rad ministerråd har besvarat förfrågan.
Nordiska rådet är överhuvudtaget inte tillfreds med de svar som har kommit, och planerar nu följande steg: ett dialogmöte med statsministrarna, och ett med de ministrar som har ansvar för beredskapsfrågor.

Britt Bohlin lämnar Nordiska rådet

Nordiska rådets direktör, Britt Bohlin, kommer att avgå från sin tjänst den 31. januari 2021, ett knappt år tidigare än planerat. Bohlin inledde sin period vid Nordiska rådets sekretariat i Köpenhamn i januari 2014.

Britt Bohlin lämnar Nordiska rådet

Nordiska rådets direktör, Britt Bohlin, kommer att avgå från sin tjänst den 31. januari 2021, ett knappt år tidigare än planerat. Bohlin inledde sin period vid Nordiska rådets sekretariat i Köpenhamn i januari 2014.

Lea Wermelin: ”Vi befinner oss mitt i en naturkris”

Biologisk mångfald ska vara högst upp på den politiska dagordningen, både i de enskilda nordiska länderna och i Norden som helhet. Så kan man sammanfatta reaktionerna från nordiska politiker och unga aktivister på en ny FN-rapport, ”Global Biodiversity Outlook”. Rapporten visar att inte ett enda av de tjugo målen i den globala strategin för biologisk mångfald för 2011–2020 kommer att uppnås.

Pages

Subscribe to our newsletter