Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Stärkt nordiskt samarbete om klimat och miljö

Norden är redan känt för sin ambitiösa klimat- och miljöpolitik som aktivt bidrar till lösningar på klimat- och naturkrisen. Vision 2030 stärker satsningen på detta område. Målet är att Norden ska stärka sin position som ”ledare bland ledare” i den gröna omställningen.

Pages

Subscribe to our newsletter