Nordisk kulturkontakt RSS (Skandinavisk)

Ny arktisk satsning inom Kultur- och konstprogrammet 

Jobbar du med konst och kultur i Arktis? Kultur- och konstprogrammet stöder internationella samarbetsprojekt inom konst och kultur, just nu med särskilt fokus på Arktis. 

Sökande kan ansöka varifrån som helst i världen, men projektet behöver ha samarbetsparter från minst tre länder, varav åtminstone två ska vara nordiska.

Stöd för arktiska kultursamarbeten kan ansökas från Kultur- och konstprogrammet vid alla omgångar, men under den återstående ansökningsomgången år 2022 och omgångarna 2023 reserveras finansiering särskilt för arktiska samarbetsprojekt inom kultur och konst.

Ansökningstiden i år är 12.08.2022 – 12.09.2022, omgångarna år 2023 öppnar i februari respektive augusti.

The post Ny arktisk satsning inom Kultur- och konstprogrammet  appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Glad sommar!

Nordisk kulturkontakt håller sommarstängt från och med midsommarafton 24 juni fram till 8 augusti. Alla lån som gjorts i biblioteket från och med 7.6  har förfallodag 16.8. Vi önskar alla våra besökare och samarbetspartners en trevlig sommar och återkommer i augusti!

The post Glad sommar! appeared first on Nordisk kulturkontakt.

<p>Nordic remix- Combined voices of the

Nordic remix- Combined voices of the future skapades av en grupp musiker, berättare, videofilmare, fotografer och journalister i Sisimiut, Grönland. Samarbetsprojektet skapades som en kombination av mångfaldiga uttryck, språk, traditioner och kulturarv. Resultatet förmedlades både som ett multimediaverk och som en konsert med nyskriven musik.  

Processen förutsatte öppenhet för nya ideer och förändrade tankegångar. De aktiverades av samvaro och samarbete kring de mångfaldiga uttrycken tillsammans med nya personer från Danmark, Grönland, Island, Norge, Sápmi och Sverige. De delade berättelserna och traditionerna skapade en särskild förståelse för varandra.  

Projektet fick stöd från Kultur– och konstprogrammet, som möjliggör även arktiska samarbeten för konst och kultur.

Videoreferenser
Produktion: Francesca Vincentie
Redigering: by Julia Rignot
Ljuddesign: Francesca Vincentie
Fotoa: Are We Europe, Arctic Sounds, Inuuteq Kriegel, Christian Helgi, Aputsiaq Jonathansen, and Julia Rignot
Musik: Working Dogs

The post appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Boka enskilt möte med stödprogramsrådgivare!

Höstens ansökningsrundor för de nordiska och nordisk-baltiska stödprogrammen har inletts! I augusti intensifierar Nordisk kulturkontakt informationen om programmen och erbjuder möjlighet att boka ett online-möte med en rådgivare. Möten kan bokas för 23 och 24 augusti och du kan välja antingen allmän information om stödprogrammen eller råd för en viss stödform. Språket är i första hand skandinaviska eller engelska – men du kan avtala språket individuellt med din rådgivare! 

Boka ditt möte här 

The post Boka enskilt möte med stödprogramsrådgivare! appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Första mentor/adept-paren valda till mentorskapspiloten

Pilotprogrammet för mentorskap inom det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur etablerades för att öka utbytet av kunskap, lärande och erfarenheter i regionen. Målet är att främja växelverkan, hållbarhet och långsiktiga relationer över gränserna mellan erfarna och yngre konstnärer och kulturarbetare.   

Programmet fick 33 ansökningar och följande 10 deltagare valdes och parades ihop med de i förväg valda mentorerna. Information om mentorerna och programmet finns här 

Amanda Hakoköngäs med mentor Elísabet Gunnarsdóttir 

  • Kulturarbetare, skribent och utställningsskapare från norra Finland, Lappland. 

Gabriele Janilionyte med mentor Kelli Turmann 

  • Antropolog, ledare av kulturella och sociala projekt, genomför olika interdisciplinära projekt för att skapa förändring i litauiska städer genom samhällsengagemang. 

Giedrė Putramentaitė med mentor Virpi Näsänen 

  • Frilansande projektledare specialiserad på modern cirkus (och annan scenkonst). 

Inka Kynkäänniemi med mentor Christian Bermudez 

  • Helsingforsbaserad konstnär som arbetar med video, skulptur, installation och text, samt långdistanscyklist. Hennes verk handlar ofta om tid, kollektivt delade känslor och de olika relationer som varelser, föremål och samhällen skapar med världen och varandra. 

Laura Cemin med mentor Israel Aloni 

  • Italiensk konstnär som bor i Helsingfors, aktiv inom visuell konst och scenkonst: ”fastän mitt arbete alltid har sitt ursprung i performativ handling, kan det förekomma i många olika medier och former, som liveföreställningar, text, foto och installationer med föremål.” 

Manca Dornik med mentor Gleb Divov 

  • Slovensk dragspelsartist baserad i Helsingfors, nyligen utexaminerad från den finska dragspelspionjären, professor Matti Rantanens klass vid Sibelius-Akademin. Utöver dragspel studerade hon också orkesterledning och komposition som biämnen. 

Rebekka Bohse Meyer med mentor Jenni Koski 

  • Performansdesigner som skapar immersiva performansinstallationer huvudsakligen med ljud. 

Sandra Cecilie Quist Lund med mentor Inga Žolude 

  • Författare utbildad vid Biskops Arnös författarskola och Konstfack i Sverige. 

Sanna Soni med mentor Jesper de Neergard 

  • Producent och dockteateragent med en kandidatexamen i kulturförvaltning. 

Tze Yeung Ho med mentor Katrine Ganer Skaug 

  • Norsk kompositör. Arrangör och grundare av projektet OSLOFONI och styrelsemedlem i konsertserien Periferien – nyMusikk Oslo. 

The post Första mentor/adept-paren valda till mentorskapspiloten appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Mobilitetsstøtte bevilget til reise i Norden og Baltikum

Årets andre søknadsrunde til mobilitetsstøtte i det nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet er nå avsluttet. Det kom inn 386 søknader i denne runden, en økning fra forrige søknadsrundene, totalt 98 søknader ble tildelt støtte til kulturelt og kunstnerisk samarbeid i Norden og Baltikum. Det totalt bevilgede beløpet var 142 350 EURO.      

Neste søknadsrunde åpner 29. August, og fristen er 26. September 2022. Resultater fra denne og tidligere tildelingsrunder kan du finne her    

Mobilitetsstøtten er en del av det nordisk-baltiske mobilitetsprogram for kultur som har som mål å styrke kunstnerisk og kulturelt samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og fagpersoner innen kulturfeltet i de nordiske og baltiske landene. 

 

The post Mobilitetsstøtte bevilget til reise i Norden og Baltikum appeared first on Nordisk kulturkontakt.

7 kulturprojekt för barn och ungdom stöds av Volt

Ansökningsomgången för Volt 2022 fick in 12 ansökningar för totalt 351 987 €. Expertgruppen beslutade att bevilja stöd åt 7 ansökningar, för ett totalt beviljat belopp av 274 206 €. De enskilda beviljade stödsummorna var från 8 500 € till 65 850 €.

Bland de beviljade projekten finns bland annat:

Creative Nordic Generation 2030 (CNG) av Fimigrant ry

Projektet Creative Nordic Generation 2030 är ett initiativ av Fimigrant ry. Projektet ordnar evenemang och workshops runt Norden åt barn och ungdomar för att förstärka kreativitet och kunskap om nordisk kultur. Projektet använder sig av nordisk mytologi och berättartradition för att skapa kulturell dialog mellan deltagarna samt producera ungdomsledda föreställningar.

BARNLEK 2023 av Folkdansringen Göteborg

Folkdansringen Göteborg har beviljats stöd för en folkdans- och spelmansstämma, BARNLEK, som riktar sig till barn och unga, i huvudsak i åldern 8-16 år. BARNLEK är en mötesplats för kulturer och språk. Genom dans, musik, sång, lek och social samvaro ges barn och unga möjlighet att lära känna varandras kulturer.

 

Nästa ansökningsomgång för Volt öppnas 2023.

Se alla projekt som beviljades stöd i ansökningsomgången

The post 7 kulturprojekt för barn och ungdom stöds av Volt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Stöd från Kultur- och konstprogrammet till 35 projekt

Vid kultur- och konstprogrammets första omgång för 2022 behandlades 134 ansökningar för totalt 4 835 670 euro. Det budgeterade stödet på 1 102 260 euro fördelades mellan 35 ansökningar vilket motsvarar 26 % av ansökningarna. De enskilda stödsummorna var från 7000 till 100 000 euro.

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts nätsida.

Vi har inte möjlighet att delge respons till enskilda sökande. För information om kriterier, se vänligen programsidan.
Ni är välkomna att kontakta oss för rådgivning inför er följande ansökan.

Två ansökningsomgångar per år

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Stödprogrammet administreras av Nordisk kulturkontakt.

Stödprogrammet har två ansökningsomgångar årligen. Nästa ansökningsomgång är 12.08.2022 – 12.09.2022. Ansökningstiden slutar klockan 15.59 finsk tid.

 

The post Stöd från Kultur- och konstprogrammet till 35 projekt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Network funding granted to 20 projects

Network funding has now been distributed for both short-term and long-term network projects. Nordic Culture Point received a total of 75 applications, of which 20 were for the Long-term network funding and 55 for the Short-term network funding. A total amount of EUR 503 777 was granted to 4 long-term projects and 16 short-term projects.

Overall, the Expert Group was pleased to see an increase in the number of applications compared to the year 2021 that was still greatly affected by the pandemic.

Mentorship programme Future Leaders in Performing Arts was one of the granted short-term projects. The network is primarily targeted to performing arts professionals at the early stages of their careers. The network aims at increasing social sustainability in the future power structures of performing arts by inviting four emerging curators to a one-year mentoring process.

The project Backyard residencies explores possibilities for a sustainable way of running residency programs through regional cooperation and creating possibilities for artists and other professionals to live and work and meet other professionals and audience from the neighbor regions. The network is not only for residencies, but for different organizations in the northern regions of Norway, Sweden and Finland.

Yet another granted short-term project was the PUPSICLES Nordic-Baltic Puppetry Network that aims to create new and deepen the existing connections between ambitious puppetry festivals and organisations in the Nordic-Baltic region. The purpose of the network is to foster and create the means of more sustainable touring for puppet and visual theatre artists, productions and concepts, as well as explore more collaborative programming and sharing know-how.

See all granted short-term network projects and long-term network projects.

Network funding enables periods for cooperation, exchange of ideas and knowledge between professional artists and cultural workers in the Nordic region and/or the Baltic countries. The funding is a part of The Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture, which strengthens artistic and cultural cooperation in the Nordic region and the Baltic countries.

The next application round for the short-term network funding opens in 20 August 2022. Long-term network funding has only one application round per year and the next round will be arranged in the spring 2023.

The post Network funding granted to 20 projects appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Norden 0-30 stöder 10 projekt

Besluten för den första ansökningsomgången för Norden 0-30 har  gått ut. Omgången samlade en total mängd av 20 ansökningar för 614 050 €. Expertgruppen beslöt att dela stöd åt 10 projekt för 321 777 €. De enskilda stödsummorna varierade från 3 000 € till 50 000 €. 

Sakkunniggruppen för Norden 0-30 var glad att se så många ansökningar, vilket tyder på att Nordiskt ungdomssamarbete är tillbaka på sina fötter igen efter två år av pandemin. Det var även fint att få in en så stor variation av teman och fokusområden inom ansökningarna. 

Några exempel på stödda projekt är: 

Youth school of sustainable democracies av Arbetarrörelsens Barnorganisation i Norden 

Projektet samlar ihop ungdomar från fem Nordiska länder för att diskutera inklusionsarbete. I projektet kommer ungdomar att få lära sig om att tala inför publik, debattera, politisk utveckling och samhällskompetens. Projektet ordnar evenemang i Köpenhamn, Helsingfors, Oslo och Stockholm. 

Afro-Nordic Arts Fusion av Afrikas Horn Ungdumsforbund 

Detta mångkulturella projekt syftar till att engagera invandrarungdomar. Projektet vill främja samhällsdeltagande med hjälp av konst. Workshops med drama, musik, dans, poesi ordnas för att ta itu med frågor om identitet, integration och arbetslöshet. Projektet ordnar även ett seminarium i Stockholm. 

Klimatnätverk och läger för Nordisk ungdom av Luonto-Liitto 

Luonto-Liittos projekt bjuder in 16-29 -åriga ungdomar för att motarbeta klimatkrisen. Ett nätverk av ungdomar byggs för att bättre byta information och erfarenheter kring klimatarbete. Under klimatlägern kommer ungdomarna att planera Nordisk samarbete samt bygga verktyg för sig själva som invider. 

  

Nästa ansökningsomgång för Norden 0-30 är från 29.03.2022 – 29.04.2022.  

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts nätsida. 

The post Norden 0-30 stöder 10 projekt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Stor efterfrågan på residensstöd – 14 residenscentra beviljades

Residensverksamhet ger konstnärer möjlighet att fördjupa och utveckla det egna arbetet i en inspirerande miljö med öppningar till nya samarbeten. Årets ansökningsrunda för residensstöd inom Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur lockade fler ansökningar än på flera år.

Sakkunniggruppen för residensstöd samlades den 7–8 april 2022 för att dela ut understöd till nordiska och baltiska residenscentra. Nordisk kulturkontakt mottog i år 76 ansökningar, vara 14 residensprojekt beviljades understöd. Det totala utdelade beloppet i år var 550 714 euro. Konkurrensen om stöd är hård och beviljningsprocenten i denna omgång var 20 %.

Bland årets stödmottagare finns till exempel Föreningen för biokonst i Finland som driver ett residens i Kilpisjärvi och fick stöd för att arrangera 6 residensperioden inom Ars Bioarctica-program åren 2022-2024 med temat The North Escaping.  Residenset består av en månads forskningsresidens i Kilpisjärvi biologiska station och därefter en presentation av resultaten i Helsingfors i form av evenemang, workshops eller utställningar.

KORDONair är ett estniskt residens som kommer att bjuda in fyra konstnärer att arbeta med att undersöka kopplingen mellan mat och energi i ett multidisciplinärt residens. Residensprogrammet KORDON LAB on Food and Energy omfattar individuella residensperioder samt ett gruppresidens där man tillsammans presenterar och utvecklar resultaten vidare. Kordon strävar efter en multidiscipliner grupp bestående av representanter från bildkonst, scenkonst, arkitektur och kulinarisk konst.

H-E-I-M-A Music Residency är ett residensprogram som är avsett för nordiska musiker och ljudkonstnärer att tillåta dem att arbeta självständigt eller kollektivt för att skapa och spela in ny musik under residensperioden. Deltagande konstnärer får möjlighet att koncentrera sig på sitt skapande och uppleva ett unikt kollektiv i avlägset läge på Island.  Residenset välkomnar speciellt underrepresenterade grupper att söka.

Sakkunniggruppen uppskattar alla fina residensprojekt som pågår i de nordiska och baltiska länderna och gläds över mångfalden av residensprojekt i regionen.

Se alla beviljade residensprojekt 2022.

Stöd till residenscentra är en del av/modul i det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som är öppet för professionella konstnärer, producenter och kulturaktörer från alla sektorer inom konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna. Stöd kan beviljas till konstnärsresidens som erbjuder arbetsmöjligheter och uppehåll för professionella konst- och kulturaktörer som är bosatta i något nordiskt eller baltiskt land. Läs mer om stöd till residenscentra.

The post Stor efterfrågan på residensstöd – 14 residenscentra beviljades appeared first on Nordisk kulturkontakt.

OPEN CALL för NORDIC ART LAB II: Tape Art workshop

Nordic Art Lab är ett projekt där Nordisk kulturkontakt bjuder in konstnärer att arbeta med olika tvärkonstnärliga projekt på plats i vårt galleri på Sveaborg.

I augusti 2022 anordnar vi en workshop i kollaborativ offentlig konst i samarbete med TAPE OVER-collective från Berlin. De utvalda deltagarna kommer att jobba både enskilt och tillsammans under fem dagar 15.8 – 19.8 för att skapa en gemensam installation i galleriet. Materialet är textilbaserad tejp i en mångfald kulörer.

Tejpkonst är en relativt ny konstform som tillåter både ett experimentellt och mångsidigt arbetssätt. Tejpen fungerar både för detaljrika konstverk och stora plats-specifika installationer på väggar och golv. Eftersom konstverken varken kräver transporter eller giftiga kemikalier och det är frågan om en materialsnål teknik, så är tejpen även ett gott val ur miljösynvinkel. De(t) konstverk som skapas i galleriet på Sveaborg kommer visas fram till mitten av september 2022.

Via detta open call väljer vi ut fem deltagare Du kan ansöka om du är född 1987 eller senare och är konstnär eller konststuderande verksam i Norden, dvs Sverige, Norge, Danmark, Island eller Finland, inklusive Åland, Grönland och Färöarna. Ansökningstiden utgår 30 april 2022.

Vi ersätter alla resor, boende och matkostnader för de deltagande konstnärerna. Varje deltagare får en utställningsersättning på 200 euro. Workshopen och konstmaterialen är gratis för de utvalda deltagarna.

Workshoppen leds av TAPE OVERs teamledare, konstnären Robert ”Rob” Köning, tillsammans med en teammedlem. TAPE OVER är en internationellt erkänd tejpkonstgrupp grundad i Berlin 2011. De är rotade i Berlins subkulturella elektroscen och började skapa sina färgstarka tejpkonstverk i stadens elektroklubbar. TAPE OVER-collective har skapat många offentliga konstverk över hela världen.

 

Hur du ansöker

Skriv en kort motivation varför du vill delta i Tape workshoppen (max.1000 tecken), skicka även in din CV med kontaktuppgifter och födelseår, samt 3 – 5 bilder av tidigare konstverk som kan vara i vilken teknik som helst. Ingen tidigare erfarenhet av tejpkonst behövs.

Skicka din ansökan som en enhetlig PDF till: opencall@nordiskkulturkontakt.org

Vi vill ha din ansökan senast 30 april 2022!

 

Kontakt och ytterligare information: Annika Bergvik-Forsander, senior advisor konstprojekt

Email: annika.bergvik-forsander@nordiskkulturkontakt.org  Telefon: +358 10 583 1015

The post OPEN CALL för NORDIC ART LAB II: Tape Art workshop appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Mobilitetsstøtte bevilget til reise i Norden og Baltikum

Årets første søknadsrunde til mobilitetsstøtte i det nordisk-baltiske mobilitetsporgrammet er nå avsluttet. Det kom inn 375 søknader i denne runden, en forventet økning fra de forrige søknadsrundene, totalt 108 søknader ble tildelt støtte til kulturelt og kunstnerisk samarbeid i Norden og Baltikum. Det totalt bevilgede beløpet var 186 675 EURO.   

Neste søknadsrunde er allerede åpen, og fristen er 28. Mars 2022. Resultater fra denne og tidligere tildelingsrunder kan du finne her 

“Vi er veldig glade for å se den høye kvaliteten og det store mangfoldet av prosjekter. Prosjektene uttrykker ambisiøsitet, eksperimentell holdning og interesse for samarbeid i Norden og Baltikum.”  sier Kristoffer Lindhardt Weiss, leder av ekspertgruppen for mobilitetsstøtte . 

Mobilitetsstøtten er en del av det nordisk-baltiske mobilitetsprogram for kultur som har som mål å styrke kunstnerisk og kulturelt samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og fagpersoner innen kulturfeltet i de nordiske og baltiske landene.  

The post Mobilitetsstøtte bevilget til reise i Norden og Baltikum appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nordisk kulturkontakt och Målarförbundet lanserar treårigt samarbetsprojekt inom målarkonst

Nordic Painting är ett tre-årigt samarbetsprojekt under åren 2022–2024 mellan Nordisk kulturkontakt och Målarförbundet.

Varje år genomförs inom ramen för Nordic Painting ett utställningssamarbete tillsammans med en tredje part från ett annat nordiskt land. År 2022 är det Norge och Landsforeningen Norske Malere som fungerar som samarbetspartner. Årets utställning blir tvådelad och äger rum dels i Målarförbundets galleri i centrala Helsingfors, dels i Nordisk kulturkontakts anrika lokaler på Sveaborg den 2–20 november 2022.

I januari 2022 anordnades ett gemensamt open call för de båda förbundens medlemmar och totalt inkom 106 ansökningar. En jury bestående av Randi Thommessen och Maiken Stene från LNM, Alina Mänttäri och Sampo Apajalahti från TML samt Annika Bergvik-Forsander från Nordisk kulturkontakt valde ut fyra konstnärer som deltagare i den kommande utställningen. Bland de norska konstnärerna valde juryn ut Ingrid Toogood och Espen Brændsrød, och bland de finländska valdes Satu Raitiainen och Meri Toivanen.

Nordisk kulturkontakt är en av Nordiska Ministerrådets kulturinstitutioner och dess syfte är att initiera och understöda samnordiska konst- och kulturprojekt, samt bidra till en ökad kunskap om nordisk samtida konst och kultur både i Finland och i övriga Norden. I projektet Nordic Painting finansierar Nordisk kulturkontakt de nordiska gästkonstnärernas medverkan i utställningarna.

Deltagande konstnärer 2022

 

Ingrid Toogood (f. 1976) jobbar inom flera olika genrer, bland annat måleri, skulptur, installation och performance. Genom optiska illusioner med hjälp av skuggor och speglar tar hon upp problemställningar kring tomhet och förlust. Spegeln och skuggan representerar instabila verkligheter och erbjuder ett sätt att manipulera vår uppfattning av rummet i två och tre dimensioner. Skuggeffekten och de många speglarna skapar ett fiktivt djup i bildytan. På det sättet tar Toogood den grundläggande flatheten på allvar, samtidigt som hon drar målerier i nya riktningar och dimensioner. Djupet står inte lägre i vägen för flatheten. Detta lämnar måleriet och de målade skulpturerna i en position mellan de två rumsliga ytterligheterna. https://www.toogood.no/

 

Espen Brændsrød (f. 1969) är utbildad vid Asker Kusntskole (1989–91) och Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo (Institutt for Farge 1991–96). Hans konstnärliga arbetsfält är inom måleri, teckning och skulptur. Verken är ofta resultat av en processorienterad praxis. Sedan sin debut i Galleri LNM år 2000 har han bland annat ställt ut i Kunsterforbundet (Oslo), Nordnorsk Kunstnersenter (Svolvær) och Trafo Kunsthall (Asker). Han är mottagare av Statens Garantiinntekt (statligt arbetsstipendium) för konstnärer och är hans verk har köpts in av flera offentliga institutioner, som Utrikesdepartementet och Norges Bank. http://www.brendsrod.no/

 

Satu Rautiainen (f. 1982) utexaminerades år 2008 från Bildkonstakademin i Finland. I sina verk studerar Rautiainen gränsytan mellan konst, hantverk och industriell design ur en feministisk synvinkel. Hon målar med akvareller på papper och med oljefärger. I sina större akvareller kontemplerar hon kring målningstraditioner och målande i modern tid. Rautiainens målningar finns i flera offentliga konstsamlingar, till exempel hos Kiasma, EMMA och Helsingfors konstmuseum. www.saturautiainen.com

 

Meri Toivanen (f.1996) är baserad i Finland och Belgien. Hon håller som bäst på och slutför sin magisterexamen från Kungliga konstakademin i Antwerpen. Toivanens verk har presenterats i samutställningar i Belgien. Hon undersöker figurationens gränsmarker genom att måla med semi-monokromatiska färger och med användning av bleknande, desintegration och diffusion. Toivanen refererar ofta till finsk filmhistoria, hon leker med bilder som kopplas loss ur sitt sammanhang i populärkulturen för att uppnå nya insikter.

The post Nordisk kulturkontakt och Målarförbundet lanserar treårigt samarbetsprojekt inom målarkonst appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Subscribe to our newsletter