Nordisk kulturkontakt RSS (Skandinavisk)

Concreate Urban Art Festival

Concreate är en gatukonstfestival som förändrar gator i Helsingfors till en unik, öppen utställning för platsspecifik konst med tillhörande verkstäder och evenemang. Concreate 2020 beviljades stöd från Kultur- och konstprogrammet för festivalens nordiska dimension.

27 konstnärer från Danmark, Estland, Finland, Island, Italien, Norge, Spanien, Sverige och Tjeckiska republiken samlades till Östra Böle i Helsingfors för en vecka i augusti 2020 för att skapa konstverk med olika tekniker, förstärka sina nätverk och planera kommande samarbetsprojekt. Uppskattningsvis 1000 personer utöver slumpmässiga förbipasserande besökte och fotograferade konstnärerna i sitt arbete.

Utöver det samlades kring 3000 personer på området vid evenemang som ordnades under veckans lopp. Ungefär 2500 av dem besökte kvartersfesten under den festivalens sista dag. Kvartersfesten bjöd på musik och poesiuppträdanden på två scener, en utomhusloppmarknad och en verkstad för tygtryck.

Deltagande konstnärer samlades också i en utställning med projektioner direkt på galleriväggar förverkligade verk. Publiken kunde bekanta sig med de nya konstverken och konstnärernas tolkningar om dem vid guidade rundturer. Konstnärsträffar och -intervjuer omfattade tematiskt utöver de nya verken också tankar om arbetet som gatukonstnär och om gatukonstens situation i nuläget.

Projektets långsiktiga effekter

För de deltagande konstnärerna har festivalen omfattat arbetstillfällen, interaktion med både publik och andra konstnärer inom området, starkare nätverk och planer för kommande samarbeten.

Från producentsynvinkel ”har projektet förstärkt uppfattningen om att konst i det offentliga rummet ökar välmående och sammanhållning bland invånare i området. Vårt syfte är att göra offentliga rum estetiskt mera tilltalande samtidigt som vi skapar en omgivning som för mänskor närmare varandra. Och vi anser att vi har lyckats. Vi gjorde också en kort dokumentär om festivalen.”

En gatukonstkarta i pappersformat med såväl tidigare som nyligen förverkligade konstverk har tryckts upp efter festivalen. Kartan sprids aktivt för att locka flera mänskor att se konstverken. Guidade turer kommer också att ordnas igen när det tillåts. Möjligheten att uppleva konstverk utomhus blir allt viktigare med stängningen av muséer på grund av pandemin.

Mera information:
Conreate 2020
Instagram @helsinkiurbanart / Concreate 2020
Kort dokumentär (längd 13.23, tal på engelska, text på finska)

The post Concreate Urban Art Festival appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Mobilitetsstöd till 49 projekt från Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur

Expertgruppen för mobilitetsstöd möttes online i december för att besluta om stödutdelningen i årets sista ansökningsrunda. Nordisk kulturkontakt fick 101 ansökningar på totalt 306 720 euro i denna fjärde ansökningsrunda. Experterna beslöt bevilja finansiering på sammanlagt 155 750 euro till 49 projekt i de nordiska och baltiska länderna.

En av stödmottagarna är Warda Ahmed, professionell bildkonstnär, lärare och illustratör baserad i Helsingfors. Hon ska resa till Göteborg i Sverige för att hålla en workshop om HBTQ+-diversitet i barnlitteratur. Workshoppen faciliteras av Status Queer i Sverige och Ahmed har inbjudits att delta i deras nätverk The Queer Agenda och en vecka av publikinriktat kulturprogram i augusti 2021.

En annan konstnär som får resebidrag är Vegar Vårdal, professionell norsk folkmusiker, tonsättare och dansare. Han ska resa från Vågå i Norge till Finland nästa år för att delta i projektet Tales from Norway. Projektet har initierats av den italiensk-indiska tonsättaren Krishna Nagaraja bosatt i Helsingfors. Vårdal ska uruppföra Nagarajas Suite for solo Hardanger fiddle och hålla en workshop i norsk folkmusik vid Sibelius-Akademin.

Den syriska kuratorn Abir Boukhari har framgångsrikt etablerat AllArtNowlab, ett kollektivt och konstnärslett rum i Stockholm. AllArtNow representerar migranter och konstnärer i exil, med olika underrepresenterade etniciteter och språkanknytningar. Boukhari reser till Danmark som kurator för en utställning med konstnärer från AllArtNow på Juxtapose Art Fair. Han kommer även att delta i diskussioner, träffa andra kuratorer och konstnärer och kommunicera med en nordisk och internationell publik.

The Nordic Saxophone Collective är baserad i Aarhus i Danmark. Nästa vår reser de till Färöarna för att presentera ny nordisk musik för saxofon och arbeta med musikstuderande på Färöarna. Projektet omfattar samarbete och utbyte och inkluderar ungdomar.

På våren 2021 kommer Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret från Danmark att delta i Kiinnat-festivalen som turnerar på olika orter på Grönland. Målet med projektet är att skapa kulturellt utbyte i lokalsamhällena med stor delaktighet och inklusion av både amatörer och professionella. Detta är ett samarbete med Grönlands nationalteater och det är första gången som Odin Teatret besöker och uppträder på Grönland.

Mobilitetsstödet är en del av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur och har som mål att förstärka konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Stödet täcker rese- och boendekostnader för professionella konstnärer och kulturutövare i de nordiska och baltiska länderna. Nästa ansökningsrunda utlyses på våren 2021.

På sidan Stödda projekt finns en förteckning över alla finansierade projekt i denna och tidigare ansökningsrundor.

The post Mobilitetsstöd till 49 projekt från Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Ida Brockmann och Anna-Lea Kopperi valda till nordiSKulptur 2021

Den sista utställningen i Finlands skulptörsförbunds och Nordisk kulturkontakts treåriga projekt nordiSKulptur arrangeras i november 2021 i Galleria Sculptor i Helsingfors. Den kuraterade utställningsserien har genomförts med olika samarbetspartners från flera olika länder och samarbetslandet för nästa års utställning är Danmark.

Ida Brockmann (f. 1991) bor och arbetar i Köpenhamn. Hon är utexaminerad kandidat i bildkonst från Akademin Valand i Göteborg. Hon använder olika tekniker och material i sin konst, på senaste tiden bland annat keramik, sten och video. Brockmann är intresserad av materiell kultur och de föremål i vår omgivning som vi lämnar efter oss. I sitt arbete lyfter hon fram de kulturella och samhälleliga lager som omger olika föremål, och försöker forma de föreställningar vi har om föremålen. ”Det som vi anser vara trivialt innehåller ofta en stor mängd lagrad information om både historia, sociala relationer, makt och värderingar”.

Anna-Lea Kopperi (f. 1960) är internationellt känd för sina platsspecifika miljö- och samhällskonstverk. Hon har studerat bildkonst i Finland, Frankrike och Tyskland och är utexaminerad från konstakademin i Düsseldorf år 1996. Kopperis verk har sedan 1990-talet ställts ut på bred front i Europa och Asien. Kopperis platsspecifika och temporära verk föds ur platsens estetiska, arkitektoniska och ekologiska utgångspunkter. Med genomtänkta materialval, gester och ljusvariationer undersöker verken platsens och rummets begrepp genom större existentiella teman som liv, död, tid och kontinuitet.

Utställningen år 2021 genomförs i samarbete med den danske kuratorn och konstnären Peter Holmgård, som också kuraterar en utbytesutställning i Danmark. Valet av konstnärer gjordes av en jury på fyra personer, som förutom Peter Holmgård bestod av medlemmarna ur Finlands skulptörsförbunds utställningskommission Andy Best och Simo Ripatti, samt Nordisk kulturkontakts specialsakkunniga Annika Bergvik-Forsander.

The post Ida Brockmann och Anna-Lea Kopperi valda till nordiSKulptur 2021 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

12 beviljade projekt i Norden 0-30

Den tredje och sista rundan av Norden 0-30 resulterade i 12 beviljade ansökningar, av totalt 25 inskickade.
Vi tog emot en stor variation ansökningar och bland de beviljade fanns projekt vars innehåll kretsade kring hållbarhet och klimat, dramaturgi samt Agenda 2030.

En utav de beviljade projekten – Why Plastic? A Nordic youth-led network against plastic pollution – beviljades stöd för att genomföra aktivititerna som beskrivs i ansökan som: raising awareness on the irreversible consequences of plastic on the natural environment and human health (att rikta uppmärksamthet till de skador som klimatet och människan drabbas av på grund av plastföroreningar). Projektet är ett samarbete mellan Danmark, Grönland, Finland och Sverige.

Ansökningsomgångarna för 2021 finns nu publicerade på vår hemsida:

Ansöknings­tider 2021:
11.01.2021 – 11.02.2021
06.04.2021 – 06.05.2021
06.09.2021 – 06.10.2021

Den totala översikten för 2020 är följande:

83 inskickade ansökningar, varav 30 beviljades stöd.
Det totala beviljade beloppet är 640 303€.

The post 12 beviljade projekt i Norden 0-30 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

14 projekt beviljades kortvarigt nätverksstöd

Vad har queerfestivaler, immateriellt kulturarv och konstnärlig nyfikenhet på mikrober gemensamt? Alla är teman som behandlas av de senaste beviljade kortvariga nätverksprojekten.

Under årets 2020 andra och sista omgång behandlade sakkunniggruppen för nätverksstöd 48 ansökningar och fattade beslut om att bevilja stöd till 14 nätverksprojekt. Det totala utdelade beloppet var 262 540 euro.

De beviljade projekten omfattar igen ett brett spektrum av olika konstarter och ämnesområden. Bland de beviljade projekten finns t.ex. ett nätverk av nordiska och baltiska queerfestivaler som sätter fokus på queer-teman och använder film som ett centralt medium. Nätverket svarar på behovet för att förbättra kontakter och kommunikation på fältet och är det första i sitt slag.

Det finska Kansanmusiikki-instituutti ry koordinerar ett nordisk-baltiskt nätverk för immateriellt kulturarv som strävar efter erfarenhetsbyte om goda arbetssätt och metoder för att skydda det immateriella kulturarvet i de nordiska och baltiska länderna. Nätverket betonar kollektivt engagemang och välkomnar alla intressegrupper på fältet, som jobbar enligt andan i UNESCO-konventionen för skydd av det immateriella kulturarvet, att delta.

Governing Bodies: Temporary Interdisciplinary Nordic Network for Artistic Investigations of Microbes är ett nätverk av konstnärer och forskare som vill väcka konstvärldens intresse för mikrober. Det finns omfattande forskning och ökade kunskaper om mikrober inom medicin och psykologi – men hur påverkar mikrober konst?

Många nätverk eftersträvar att skapa samarbete över genregränserna och så många som 9 av de 14 beviljade projekt jobbar tvärkonstnärligt.

Nätverksstödet är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som syftar till att stärka konstnärligt och kulturellt samarbete och nätverkande mellan professionella konstnärer och kulturutövare i Norden och Baltikum.

Nästa ansökningsomgång arrangeras under våren 2021 och då kan man ansöka både kortvarigt och långvarigt nätverksstöd. Det kortvariga nätverksstödet är avsett för nätverksprojekt upp till ett år medan det långvariga nätverksstödet är avsett för längre men högst 3-åriga nätverksprojekt.

På sidan Stödda projekt kan du se alla projekt som mottagit stöd i den här och tidigare omgångar.

The post 14 projekt beviljades kortvarigt nätverksstöd appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nordisk kulturkontakts bibliotekarie Mikaela Wickström får Vanessapriset

Nordisk kulturkontakts specialbibliotekarie Mikaela Wickström tilldelas Vanessa-priset 2020. Hon delar priset med bibliotekspedagog Lena Sågfors från Kronoby.

Så här lyder prismotiveringen:

Mikaela Wickström, specialbibliotekarie i Helsingfors, tilldelas priset för den kreativitet och entusiasm hon satsar på barns läsning i form av högläsningsstunder och många slags bilderboksevenemang. Hon inspirerar barnen att fördjupa sig i både text och bild, och upptäcka en värld att göra till sin egen. Med hennes hjälp hittar många barn och böcker varandra.

Vanessapriset på 10 000 euro delas ut vartannat år för förtjänstfulla insatser för att främja barn- och ungdomslitteratur samt läsförståelse bland barn och ungdomar på svenska i Finland. Prissumman delades detta år jämnt mellan de två pristagarna. Vinnarna offentliggjordes i år på Bokstrom.fi den 4.12 kl 13.00. Tidigare pristagare är Linda Bondestam (2016) och Annika Sandelin (2018).

The post Nordisk kulturkontakts bibliotekarie Mikaela Wickström får Vanessapriset appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Biblioteket stängt fram till trettondagen

På grund av de senaste coronarestriktionerna håller vårt bibliotek stängt 29.11–6.1.

Inga fysiska evenemang ordnas på Nordisk kulturkontakt under den tiden. Lånetiden för böcker som lånats från vårt biliotek förlängs åtminstone fram till 7.1. Logga in på webb-biblioteket för att kolla dina nya förfallodagar!

Vi önskar alla en skön väntan på julen trots de tråkiga nyheterna!

The post Biblioteket stängt fram till trettondagen appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Digitala residens och konstverk

Ett digitalt residens kan te sig både abstrakt och konkret. Med en vidd, frihet och nåbarhet som kan bli utmanande att ta sig an. Det är fritt från platsens fysiska begränsningar, att befinna sig online, producera och uttrycka sig för en ”osynlig” publik som kan befinna sig varsomhelst, hursomhelst, närsomhelst kan kännas overkligt. Den där känslan av att synas men inte mötas. Medan konsten gör den konkret.”

Åtta konstnärer medverkade i DiGiRES, ett projekt som beviljades stöd från Kultur- och konstprogrammet år 2018. Två från regionen som hade sitt residens på plats på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn, övriga medverkande på distans kom från Ryssland, Belarus, Egypten, Island och Norge. De förenades via den digitala plattformen Liquid Fiction.

Uppdraget var att undersöka om ett digitalt residens kan fungera och att utveckla själva residensformen såväl som den konst och de pedagogiska verktyg som kan uppstå. De medverkande konstnärerna var eniga om att ett digitalt residens är en intressant och framtida möjlig, hållbar väg att utveckla konsten online.

Projektet DiGiRES sökte också efter nya metoder och verktyg för digital pedagogik, förmedling och vägar att interagera med besökare och publik via konsten oavsett var man befinner sig. Erfarenheterna från projektet bidrar till fortsatt utveckling av kompetenser i att interagera digitalt. På basis av projektet skapas också lärar- och elevhandledning för ett kunskapsdrivet undersökande av konst producerad för Internet.

The post Digitala residens och konstverk appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Konstverkstäder om barns rättigheter

Barnkonventionens dag firas årligen den 20.11. Det finlandssvenska informations- och kulturcentret Luckan har sedan 2018 arbetat med barnets rättigheter genom projektet “Barnens rätt på jorden här i Norden”. Genom projektet har barn fått delta i verkstäder som behandlar barnets rättigheter.

På basis av verkstäderna har konstnären Linda Bondestam från Finland skapat konstverk med tillhörande pedagogiskt inspirationsmaterial. Inspirationsmaterialet som är skapat för personer som arbetar med barngrupper får användas kostnadsfritt med barngrupper.

https://barnkultur.luckan.fi/barnens-ratt-pa-jorden-har-i-norden-2/

Projektet har i sina olika skeden beviljats stöd från både NORDBUK (nuvarande Norden 0-30) och Kultur- och konstprogrammet.

The post Konstverkstäder om barns rättigheter appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Normkritisk nordisk ljuddramatik

Den danska ljudteatern AKT 1 spelade under 2019 och 2020 in nyproducerade nordiska hörspel i samband med fysiska evenemang i Odense, Århus och Köpenhamn. I produktionerna, som beviljats stöd av Kultur- och konstprogrammet, medverkade författare från Sverige, Norge och Finland, vars verk översattes till danska.

Hörspelen förenas av ett drag av normkritik, från svenska Isabella Eklöfs posthumanistiska vision i monologen Humans Need Not Apply, via norska Marco Reinertsens svarta mediesatir i Sylvester Milosevic til finska Blaue Fraus feministiska och spefulla kritik i Waiting for the Man.

The post Normkritisk nordisk ljuddramatik appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Stöd beviljades till 42 projekt från Kultur- och konstprogrammet

Årets 2020 andra omgång av Kultur- och konstprogrammet mottog 153 ansökningar för totalt 4 840 456 euro. Utdelningsbudgeten för den här omgången var 1 274 314 euro, som delades ut till sammanlagt 42 projekt. De enskilda stödsummorna var från 5880 till 100 000 euro.

Omgången mottog en fjärdedel färre ansökningar än vanligt. Tack vare en extra beviljning på 400 000 euro av de nordiska kulturministrarna kunde till och med 30% av ansökningarna beviljas stöd den här gången.

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts nätsida.

 

The post Stöd beviljades till 42 projekt från Kultur- och konstprogrammet appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Mobilitetsstøtte til 40 prosjekter fra det Nordisk-Baltiske mobilitetsprogrammet for kultur

Det tredje beslutningsmøtet i mobilitetsstøtten ble avholdt online i oktober. Nordisk kulturkontakt mottok 85 søknader i denne runden, med en samlet søknadssum på 193 880 €. Ekspertgruppen bevilget til sammen 83 460 € til 40 prosjekter i Norden og Baltikum.

Blant prosjektene som fikk støtte var Johanna Juhola & Imaginary Friends som er basert i Helsinki i Finland. Dette er en sterkt visualisert konsert for solo trekkspill, spesielt utviklet for barn og unge.  Johanna Juhola er den eneste live utøveren, og sammen med andre musikere og akkompagnatører som projiseres på to store videoskjermer skapes det musikalske historier og lydbilder.  Med seg har Juhola blant annet en amorøs navigatør, et kor av klappende hender og et helt orkester av klonede Johannas. Prosjektet skal vises på danske skoler for elever i 9 -12 års alderen.

En annen kunstner som ble bevilget støtte var Diane Tamane, som reiser fra Tartu i Estland til Riga i Latvia i forbindelse med sin soloutstilling Within Arm’s Reach på ISSP-galleri. I prosjektet fokuserer kunstneren på sin egen mors erfaring som lastebilsjåfør. Etter at morens virksomhet i Riga gikk konkurs for 7 år siden, ble hun lastebilsjåfør, kjørte internasjonalt og distribuerte varer over hele Europa, og brøt samtidig stereotypene om kvinners rolle i det post-sovjetiske samfunnet. Within Arm’s Reach er en omfattende serie tegninger som viser motorveirestauranter, landskap, bybilder, ikoniske turistattraksjoner, stilleben og portretter. Under oppholdet i Riga vil Tamane delta i galleriets offentlige program og møte latviske kunstnere.

Den grønlandske kunstneren og sjamanistiske utøveren Amalia Fonfara har base i Trondheim i Norge. Hun fikk støtte for å reise til Aalborg i Danmark for å jobbe med en forestilling sammen med en gruppe unge grønlendere. Forestillingen Forflytninger er utviklet i samarbeid med Kunstens, Aalborg Museum of Modern Art hvor den vil være en del av det offentlige programmet OPEN. Forflytninger er basert på den postkoloniale arktiske forbindelsen som har vært mellom Grønland og Aalborg siden 1700-tallet via handelsruten. I tillegg til logistiske forflytninger av varer, materialer og mennesker gjennom tid og rom, stiller Forflytninger spørsmål omkring den usynlige delen av denne forbindelsen, der kultur, identitet og historie er i en kontinuerlig forhandlingsprosess.

Mobilitetsstøtten er for reise og/eller opphold for profesjonelle kunstnere eller kulturarbeidere i Norden og/eller Baltiske land.

Støtte gir søkere, som kan være enkeltpersoner eller små grupper, tilgang til kontakter, ferdigheter og kunnskap fra forskjellige deler av regionen. Støtte kan også brukes til å presentere kunst og kulturproduksjoner og for å øke interessen for nordisk og baltisk kunst og kultur.

The post Mobilitetsstøtte til 40 prosjekter fra det Nordisk-Baltiske mobilitetsprogrammet for kultur appeared first on Nordisk kulturkontakt.

En plattform som uppdaterar det kritiska språket om konsthantverk

Nordic Platform for Critical Craft Theory är ett nätverk för utbyte av kunskap och expertis om modernt konsthantverk i Norden. Nätverket fick kortvarigt nätverksstöd år 2018 och konstaterades vara ett av de bästa projekten som fick kortvarigt nätverksstöd under året.

Med ambitionen att skapa en bredare förståelse för konsthantverk som ett diversifierat estetiskt område har nätverket, som består av nordiska experter på konsthantverksteori, bidragit till att stärka det kritiska och analytiska språket om modernt konsthantverk i de nordiska länderna.

Genom seminarier och workshoppar har nätverket modifierat och omformat den nordiska och internationella uppfattningen av vad som räknas som nordiskt. Här inkluderas estetiska traditioner som duodji och icke-nordiska/icke-västerländska konsthantverk som utmanar och vidgar konceptet för en gemensam nordisk estetik, politik och kulturarv.

”Det var en fin möjlighet att förstå de aktuella frågeställningar som mina nordiska kolleger jobbar med på olika håll på fältet: akademiker, producenter, kuratorer, större och mindre aktörer och de underrepresenterade. Det var också ett fantastiskt tillfälle att få insikt i vilka nyckelaktörerna i de respektive nordiska länderna är, vilket jag måste medge att jag inte kände till tidigare. Jag känner att jag fick en massa nya kontakter som jag garanterat kommer att använda och dela med mig av till mina kolleger i framtiden.”

Workshopparna utgjorde ett produktivt ramverk för nytänket om vad som räknas som modernt konsthantverk från Norden. Att bygga redskap och en terminologi som på ett adekvat sätt kan stärka den aktuella diskussionen om och situationen för konsthantverk, hantverkartraditioner och materialitet, tar dock tid. Kritiskt tänkande kräver ny terminologi och nya perspektiv för att mogna och bli en del av det gängse språket.

Nätverksstöd beviljas utan krav på en slutprodukt. Nätverkets medlemmar var eniga om att det finns ett stort värde i workshoppar med öppen utgång, utan ett typiskt fysiskt resultat såsom t.ex. en utställning.

“Jag fick många belägg för att de frågor som behandlades i plattformen, såsom jämställdhet, jämlikhet och diversitet behöver tas in i DNA:t för institutioner såsom vårt museum. Vi försöker faktiskt göra det med vår nya strategi (som är under arbete) och det var fantastiskt att se hur nära kärnan vi kommer med den nya strategin. Den understryker verkligen de teman som diskuterades i plattformen.”

Som en del av detta projekt har Norwegian Crafts publicerat två artiklar på sin webbplats:

The post En plattform som uppdaterar det kritiska språket om konsthantverk appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Delta i enkät om vårt bibliotek, vinn nordiskt bokpaket!

Nordisk kulturkontakts biblioteks uppdrag är att öka kännedom om nordisk kultur och litteratur i Finland. Vi vill nu ta pulsen på kundernas uppfattning om vår samling, bibliotekets digitala program och möjliga framtida digitala satsningar.

Du svarar anonymt men kan, om du vill, uppge dina kontaktuppgifter på slutet för att delta i utlottningen av nyutkomna nordiska böcker!

Undersökningen är öppen till den 15 december.

Länk till undersökningen

The post Delta i enkät om vårt bibliotek, vinn nordiskt bokpaket! appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Tangkongressen

Tangkongressen (The Kelp Congress) var ett konstforskningsprojekt med betoning på nätverkande och kompetensutbyte. Projektets fokus låg på sambanden mellan konstnärlig praxis, tång, sjögräs och samhällen vid kusten. Det initierades med en betoning på det i nordiska länder existerande intresset för miljö- och ekologiaspekter i sammanhanget. Evenemanget fokuserade på konstnärlig forskning och utbyte av kunskap om sjögräsens väsentlighet.

Projektet iscensatte tre utredningar som gav underlag till ett symposium för allmänheten vid Lofoten International Art Festival 2019.  Utredningarna förverkligades i Digermulen, Napp, och Svolvær i Lofoterna, Norge, från 16 till 20 september 2019. Deltagarna var representanter för partnerorganisationer, inbjudna gäster och anmälda via Open Call.

Tangkongressens symposium och det publika evenemanget förverkligades 20–22 september 2019. Symposiet presenterade konstnärlig medling, performanser, förmedling av insikter från de tre utredningarna , two keynotepresentationer, en paneldiskussion och en samling för nätverkande. Kopplingen till LIAF 2019 möjliggjorde också att festivalens deltagare såväl från det lokala, nordiska och globala sammanhanget kunde ta del av innehållet.

Evenemanget dokumenterades i en publikation av Nordnorsk kunstnersenter (NNKS). Ett exemplar går att hitta också i Nordiska biblioteket vid Nordisk kulturkontakt i Helsingfors.

Mera information om projektet hittas här.

The post Tangkongressen appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Subscribe to our newsletter