Nordisk kulturkontakt RSS (Skandinavisk)

Nordisk kulturkontakts programbroschyr för hösten 2019 är här!

Foto: Louise Mc Laughlin

Nordisk kulturkontakts nya programbroschyr är fullspäckad med intressanta evenemang!

I höst fokuserar vi på tre teman: rätten att delta i konst och kultur, kollektivt skapande och den enskilda rösten. Programmet inleds den 15 augusti på Konstens natt med konstnären Christian Elovara Dinesens stora platsspecifika verk i vår korridor på Kajsaniemigatan.

Här kan du ladda ner vår färggranna programbroschyr och bekanta dig med utbudet.

Ha en skön sommar – vi ses i höst!

The post Nordisk kulturkontakts programbroschyr för hösten 2019 är här! appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nordisk kulturkontakt söker en kulturproducent

Nordisk kulturkontakt är en officiell nordisk kulturinstitution i Helsingfors med verksamhet i hela Norden. Vi främjar, förstärker och berättar om nordiskt kultursamarbete med visionen att alla ska kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor.

Vi söker nu en KULTURPRODUCENT

till vårt mötesplatsteam som ansvarar för att producera och genomföra evenemang och aktiviteter i Helsingfors och övriga Finland. Tillsammans med teamet ansvarar du för att Nordisk kulturkontakt med vår vision som grund erbjuder ett bra, relevant och inspirerande program som profilerar nordisk kultur, kulturpolitik och Norden i Helsingfors och Finland. Du känner väl till Norden och har erfarenhet av att arbeta med nordiska frågor.

De mångsidiga  arbetsuppgifterna organiseras inom teamet med ett gemensamt ansvar för utförandet.  En god samarbets- och kommunikationsförmåga är en förutsättning, också i dialogen med våra externa samarbetspartners på lokal, nationell och nordisk nivå. Arbete på kvällar och helger förekommer.

I arbetsuppgifterna ingår:
 • Planläggning av program i samarbete med mötesplatsteamet
 • Produktion och koordinering av kulturevenemang, utställningar och seminarier – även arrangemang med ett bredare samhällsperspektiv kan förekomma
 • Samarbete med andra för verksamheten viktiga institutioner eller parter.
Vi förväntar oss att du har:
 • en mångsidig arbetserfarenhet, bland annat av att arrangera kulturevenemang, seminarier och konferenser
 • relevant högskole-/universitetsutbildning inom konst, kulturproduktion eller liknande ämnen
 • erfarenhet av och intresse för nordiskt samarbete
 • erfarenhet av samordning, koordinering, projektadministration samt budgethantering
 • goda kunskaper om samt nätverk i det finska och nordiska kulturlivet
 • ett lösningsorienterat och flexibelt arbetssätt
 • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
 • god förmåga att möta olika människor och obehindrat framträda inför publik
 • utmärkta kunskaper i  ett skandinaviskt språk samt engelska. Kunskaper i finska är meriterande
 • goda kunskaper om nordisk kulturpolitik, vikten av jämlik tillgång till kultur samt om kulturskapares villkor
 • erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete är meriterande liksom erfarenhet av att arbeta mot underrepresenterade grupper. Vi värdesätter normbrytare och förmågan att införa nya perspektiv på det nordiska kultursamarbetet.
Vi erbjuder dig:

Ett intressant och omväxlande arbete i en nordisk institution. Medarbetare som rekryteras från ett annat nordiskt land får flytten betald och ett etableringsstöd samt lönetillägg enligt Nordiska ministerrådets regler. Tillgång till en 2-rumslägenhet belägen på Sveaborg finns. Vi erbjuder ett arbetskontrakt på 4 år heltid med möjlighet till förlängning ytterligare 4 år. Nordisk kulturkontakt har två kontor i Helsingfors, ett på Sveaborg och ett i centrum. Din arbetsplats blir i huvudsak på Kajsaniemigatan i centrala Helsingfors.

Ansökan:

Din ansökan med bifogad CV och löneanspråk vill vi ha senast 25.8.2019 (observera att ansökningsportalen stänger vid midnatt dansk tid.) Ansökan bör skrivas på svenska, danska eller norska och lämnas in via Nordiska ministerrådets karriärportal. Ansökningarna behandlas fortlöpande. Tillträde 1.10 eller enligt överenskommelse.

För mer information: Frågor gällande arbetets innehåll, villkor och arbetsförhållanden besvaras av direktör Ola Kellgren, tfn +358 50 302 8150, ola.kellgren(at)nordiskkulturkontakt.org.

The post Nordisk kulturkontakt söker en kulturproducent appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Ny rådgivare för stödprogrammen

Nina Refsnes började som seniorrådgivare på Nordisk kulturkontakt den 1 juni 2019. Till sin utbildning är hon bildkonstnär och kulturadministratör och hon kommer från Norge. Nina har nyligen flyttat till Helsingfors och kommer från en tjänst som seniorrådgivare på Norsk kulturråd där hon arbetade i många år med stödprogrammen under Norsk kulturfond, men också på sekretariatet för Norska statens konstnärsstipendier.

Nina kommer att jobba med mobilitetsstöd som delas ut till professionella konstnärer och kulturutövare i Norden och i Baltikum. Mobilitetstödet är en del av det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som fokuserar på att öka utbytet av kunskap och kontakter samt intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

The post Ny rådgivare för stödprogrammen appeared first on Nordisk kulturkontakt.

NORDBUK stödprogram – beslut av projekt

I årets andra omgång av NORDBUK-stödprogramtog vi emot 27 ansökningar, varav 13 beviljades.
Det totala ansökta beloppet var 470 101€ och det totala beviljade beloppet 260 886€.

Nordisk kulturkontakt konstaterar att det är glädjande att det inkommer ansökningar från en mängd olika fält, utöver konst- och kulturfälten som annars är väl representerande bland NORDBUK-ansökningar. Särskilt i denna omgång inkom ansökningar för möjliggörandet av konferenser om cancerbehandling, riktat till unga medicinstuderande; Seminarier och workshops om Agenda 2030; Förbund som arbetar med döva ungdomar, och anordnade av seminarier och läger för målgruppen.

The post NORDBUK stödprogram – beslut av projekt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

42 projekt beviljades understöd från Kultur- och konstprogrammet

Kultur- och konstprogrammets första ansökningsomgång för 2019 är nu avslutad. Nordisk kulturkontakt mottog totalt 199 ansökningar och det ansökta beloppet var sammanlagt 6 029 460 euro. Sakkunniggruppen för Kultur- och konstprogrammet har beviljat totalt 1 104 726 euro till 42 projekt.

I bedömningen fick projekt med en stark nordisk dimension företräde framom projekt av mera lokal karaktär. Liksom tidigare år betonade experterna också genomskådlig budgetering och rättvisa arvoden till deltagande konstnärer. Längst ner på sidan Resultat
kan du se alla projekt som mottagit stöd från Kultur- och konstprogrammet både i den här och tidigare omgångar.

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig eller kulturell kvalitet som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Stödprogrammet administreras av Nordisk kulturkontakt.

Stödprogrammet har två ansökningsomgångar årligen. Nästa ansökningsomgång är 19.08-19.09.2019. Ansökningstiden slutar klockan 15.59 finsk tid.

The post 42 projekt beviljades understöd från Kultur- och konstprogrammet appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Skapar förutsättningar för livslångt dansande

Huvudidén med projektet Lifelong Dance Practice: 45+ är att främja samarbete mellan dansare och koreografer efter 45 års ålder i Norden och Baltikum. Målet är att identifiera nya idéer och möjligheter att utveckla artistiska kvaliteter och det konstnärliga varandet för dansare och koreografer efter 45 års ålder.

Projektet inkluderar vidareutbildning, erfarenhetsutbyte och identifiering av resurser som är relevanta för dansare och koreografer som närmar sig senior ålder. Projektet fick kortvarigt nätverksstöd 2016 och långvarigt nätverksstöd 2017.

The post Skapar förutsättningar för livslångt dansande appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Creating possibilities for lifelong dancing

The main idea of the project Lifelong Dance Practice: 45+ is to promote collaboration between dancers and choreographers after 45 years of age in the Nordic and Baltic countries. The aim is to discover new ideas and opportunities and identify ways of developing artistic qualities and artistic existence of dancers and choreographers after the age of 45.

The project includes further education, sharing experiences, discussing a range of issues and identifying resources that are relevant for dancers and choreographers who are becoming seniors. The project received short-term Network funding in 2016 and long-term Network funding in 2017.

The post Creating possibilities for lifelong dancing appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Ledigt jobb: Specialbibliotekarie

Nordisk kulturkontakt är en officiell nordisk kulturinstitution i Helsingfors med verksamhet i hela Norden. Vi främjar, förstärker och berättar om nordiskt kultursamarbete med visionen att alla ska kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor.

Vi söker nu en

SPECIALBIBLIOTEKARIE

Arbetsbild

 • Leda och fördela arbetet i biblioteket. Bland annat rekrytering och handledning av timanställda, planering av arbetslistor samt sammanställning av underlag för timanställdas löneutbetalning.
 • Inköp av böcker och media samt tidningar och tidskrifter inom budgeterade ramar. Uppföljning av tidnings- och tidskriftsprenumerationer
 • Samlingsarbete med fokus på vuxenlitteratur och film.
 • Ta emot studiebesök, oftast vuxna. Presentera institutionen och biblioteket på svenska, finska och engelska.
 • Kundbetjäning
 • Planera och marknadsföra samt medverka i bibliotekets egna evenemang kring vuxenlitteratur
 • Vid behov delta i det praktiska genomförandet av Nordisk kulturkontakts andra aktiviteter och evenemang vid kulturcentret eller på annat håll i Finland eller övriga Norden.

Kompetens

 • För arbetet relevant högre högskoleexamen i vilken ingår — eller utöver vilken du har slutfört – studier som omfattar minst 60 studiepoäng (eller motsvarande nordisk utbildning) inom området för biblioteks- och informationstjänster.
 • Goda kunskaper i finska och svenska/norska/danska samt tillräckliga kunskaper i engelska. Institutionens interna språk är de skandinaviska språken.
 • Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
 • Kunskap om och intresse för nordisk litteratur och/eller Norden
 • Intresse för eller kunskap om relevant bibliotekslagstiftning är meriterande.

Som person är du utåtriktad, flexibel och trivs med att jobba i team. Du behöver kunna se processer och helheter men också ha ett öga för detaljer.

Vi erbjuder dig

 • ett intressant och omväxlande arbete i en nordisk institution. Medarbetare som rekryteras från ett annat nordiskt land får flytten betald och ett etableringsstöd samt lönetillägg enligt Nordiska ministerrådets regler.
 • ett arbetskontrakt på 4 år med möjlighet till förlängning ytterligare 4 år. Nordisk kulturkontakt har två kontor i Helsingfors, ett på Sveaborg och ett i centrum. Din arbetsplats kommer att vara i Kajsaniemi.

Tillträde 1.8.2019 eller enligt överenskommelse. Viss schemalagd tjänstgöring på helger kan förekomma.

Ansökan

Din ansökan med bifogat cv och löneanspråk vill vi ha senast den 26.5.2019. Ansökan bör skrivas på svenska, danska eller norska och lämnas in via Nordiska ministerrådets karriärportal. (Observera att portalen stängs vid midnatt dansk tid.)

Närmare information

Specialbibliotekarie Mikaela Wickström, gällande frågor om kompetens, arbetsuppgifter med mera: mikaela.wickstrom(at)nordiskkulturkontakt.org  eller +358 10 583 1011

Direktör Ola Kellgren, angående frågor om organisationen, arbetsvillkor med mera: ola.kellgren(at)nordiskkulturkontakt.org eller +358 50 30 28 150

The post Ledigt jobb: Specialbibliotekarie appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Skapa konst till Nordisk kulturkontakts korridor

För hösten 2019 bjuder vi in nordiska konstnärer att lämna förslag på ett platsspecifikt konstverk som ska ställas ut i våra lokaler på Kajsaniemigatan 9 i Helsingfors. Detta är den andra i raden av tre ansökningsomgångar för perioden 2018-2020. Ansökningar tas gärna emot från konstnärer med fast adress i ett nordiskt land, oberoende av nationalitet.

Ditt konstverk ska visuellt belysa Nordisk kulturkontakts profil och teman. Vårt tema för hösten 2019 är “Individuell röst – kollektivt uttryck”. Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling, är den vägledande principen för vår verksamhet.

Den utvalda konstnären får ett arvode på 1000 €, skatt inberäknad, ersättning för rese-, material- och arbetskostnader upp till ett värde av 1000 €, samt traktamente på 42 € per dag, det finländska beloppet. Du har gratis tillgång till vår gästlägenhet på Sveaborg, upptagen på Unescos världsarvslista och belägen tio minuter med färja från Salutorget i centrala Helsingfors, under arbetsperioden mellan den 6 och 15 augusti. Vernissagen äger rum den 15 augusti kl. 17, som en del av Konstens natt under Helsingfors festspel 2019.

Intresserad? Skicka din CV, en kortfattad beskrivning och/eller en preliminär skiss av din idé och en länk eller en pdf med dina tidigare verk till undertecknad, senast den 15 maj 2019.

Vi betalar endast för det beställda verket, och ber dig att inte ägna tid och arbete åt ett detaljerat förslag. Om vi behöver ytterligare information innan urvalet kommer vi att kontakta dig.

Teknisk information
Specificerade rum i markplanet

För mer information kontakta:

Henrik Marstrander
Rådgivare
E-post: henrik.marstrander@nordiskkulturkontakt.org
Telefon: +358 45 1554947

The post Skapa konst till Nordisk kulturkontakts korridor appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Tio konstnärsresidens i Norden och Baltikum fick understöd

Årets residensstöd for konstnärsresidens i Norden och Baltikum har delats ut. Det kom in 63 ansökningar, varav tio fick stöd för att förstärka det nordisk-baltiska konst- och kultursamarbetet. Nordisk kulturkontakt delade ut 315 866 €. I sin bedömning betonade sakkunniggruppen konstformers och regioners mångfald och vikten av stipendier eller arvoden till deltagande konstnärer.

Art Lab Gnestas The Plein Air Residency erbjuder en flerkonstnärlig referensram för frågor om de politiska, sociala eller historiska referenser som omgivningen kan bidra med till konstnärlig praxis och hur mänskliga aktiviteter formar omgivningen på allmänt plan. Residenset är en miljö för experimentella kontakter mellan konst och samhälle. I den konstnärliga verksamheten och aktiviteterna beaktas ekologi och hållbarhet. Läs mera om Art Lab Gnesta här.

Nordic-Baltic A-i-R som upprätthålls av Troms fylkeskommune – Troms fylkeskultursenter är ett tvärkonstnärligt residens i norra Norge. Residenset fungerar I stark samverkan med lokalsamhället. Lokala konstnärer introduceras till nya sätt att arbeta och tänka. De gynnas kraftigt av nordiska och baltiska konstnärers insatser. Mera information hittar du här.

Den finländska Dots: förening för audiovisuell konst rf beviljades understöd för sitt residensprogram Filmstaden i Vasa. Residenset fokuserar på forskning och produktion av analoga filmbaserade med utrustning och utrymmen som konstnären inte skulle ha tillgång till i sin egen region eller situation. Föreningen strävar efter att utvecklas till ett etablerat kunskapscentrum inom experimentell audiovisuell konst. Mera information om Filmverkstaden hittas här.

Stöden till konstnärsresidens är en den av det Nordisk-Baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som är öppet för professionella konstnärer, producenter och kulturaktörer från alla sektorer inom konst- och kulturfältet i de Nordiska och Baltiska länderna. Stöden kan beviljas till konstnärsresidens som erbjuder arbetsmöjligheter och uppehåll för professionella konst- och kulturaktörer som är bosatta i något nordiskt eller baltiskt land. Läs mer här.

The post Tio konstnärsresidens i Norden och Baltikum fick understöd appeared first on Nordisk kulturkontakt.

NORDBUK: Den gode ansøgning

Ved NORDBUK Støtteprogrammets første deadline i år gik 25 håbefulde ansøgninger til bedømning. Disse var skrevet af organisationer, netværk, ungdomsafdelinger og foreninger fra hele Norden.

Efter beslutningsmødet modtog i alt seks projekter besked om at de har fået tildelt støtte for at realisere deres planer. NORDBUK glæder sig enormt meget at se ungdommen og deres udvikling i disse seks projekter, og hvad de kommer tilbage med af nye erfaringer, kontakter og idéer.
Der er yderligere to deadlines tilbage i år, så endnu findes der gode muligheder at søge.

Formålet med børn og unge programmerne er simpelt: Børn og unge er nødt til at vide hvordan det er at være medejer i projekter som vedrører dem!

De behøver ikke at bestemme alt, men for at opnå støtte skal ansøgeren nøje præsentere idéer og metoder til hvad et ungt samarbejde kan lede til på tværs af de nordiske grænser.

Hvad er værd at tænke på?

NORDBUK ønsker at øge børn og unges samarbejde indenfor kultur, politik og samfund i Norden. Programmets målgruppe fokuserer på aldersgruppen 0 – 30 år. Projektidéer fra organisationer, netværk, grupper og foreninger med et nordisk bosætningsland må søge. Alle projekter skal altid bunde i et samarbejde imellem mindst tre nordiske lande.

1. Husk at afgrænsningen er en god ting
Alle ansøgninger skal igennem samme bedømmelseskriterier som findes at læse på vores hjemmeside. Det er obligatorisk at ansøgningen beskriver helt konkret hvor stor en indflydelse børn og unge har på projektet og hvad det er I/de ønsker at bidrage til det nordiske samarbejde. Hvis det er første gang I søger så kan en velovervejet, men simpel projektidé være meget slagkraftig.

2. Udnyt prioriteringerne til jeres fordel
NORDBUK leder efter projekter som går målrettet efter en bæredygtig verden. Her tænker vi på at opfylde FNs Agenda 2030 og Mål 12. Vil I udarbejde værtøjer til at reducere vores fodaftryk på naturen, eller ændre måden vi bortskaffer affald og forurenende stoffer? I besidder måske allerede en platform, som kan opmuntre virksomheder til at arbejde mere bæredygtigt? Eller måske I brygger på en projektidé som ser potentialet af flere arbejdspladser til unge indenfor bæredygtighed, eller fremmer viden om lokal kultur og forbrugsmønstre i Norden?

NORDBUK er desuden interesseret i projekter som specifikt repræsenterer, forebygger eller støtter børn og unge som lever under udsatte livsvilkår. Vil I skabe større inklusion af udsatte minoriteter eller immigranter, eller måske hjælpe børn som er på flugt? Det kan være at I er de rette at forbedre netværkene mellem børn og unge som har eller risikerer fysisk eller psykisk sygdom, eller som befinder sig imellem studier og job? Måske I har mere ekspertise med at indrage børn og unge som har begrænset eller ingen adgang til kunst og kultur, eller kan behandle temaer som had på nettet?

Hvis I har tidligere erfaringer og gode idéer, så vil vi høre fra jer.

Ingen er garanteret støtte og det er desværre en bitter følelse at lægge tid og energi på at forberede en ansøgning, som så kan ende med at få et nej. Det er dog ingen grund til at fortvivle. Alle NORDBUK afslag følges op med mere grundig feedback, som I kan bruge som hjælp til videreudvikling.

NORDBUK Støtteprogrammets næste deadline er d. 3. maj kl. 15.59 finsk tid. Hvad venter I på?

The post NORDBUK: Den gode ansøgning appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Ledigt jobb: Biblioteksfunktionär på deltid

Nordisk kulturkontakt söker en erfaren

BIBLIOTEKSFUNKTIONÄR PÅ DELTID till vårt nordiska specialbibliotek

Arbete i specialbiblioteket innebär

 • att vägleda besökarna i vår kundbetjäning
 • att katalogisera nyinkommen litteratur
 • övriga biblioteksspecifika arbetsuppgifter som utlån, samlingsarbete med mera
 • schemalagd arbetstid på vardagar, vanligtvis eftermiddagar. Viss kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma. Deltid, 70%.

Vi vill att du har

 • minst två års relevant yrkeserfarenhet inom biblioteksbranschen, särskilt av kundbetjäning och katalogisering
 • yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst
 • goda kunskaper i finska, något av de skandinaviska språken samt engelska
 • kunskap om samt intresse för nordisk litteratur och att arbeta med våra boksamlingar

Meriterande är

 • Kunskap om och erfarenhet av bibliotekssystemet MikroMarc
 • Vana vid att framträda inför publik

Som person är du utåtriktad, flexibel har en utpräglad servicekänsla och trivs med att jobba i team.

Vi erbjuder dig
Ett intressant och omväxlande arbete i en nordisk institution. Medarbetare som rekryteras från ett annat nordiskt land får flytten betald och ett etableringsstöd samt lönetillägg enligt Nordiska ministerrådets regler. Vi erbjuder ett arbetskontrakt på 2 år med möjlighet till förlängning ytterligare 6 år. Nordisk kulturkontakt har två kontor i Helsingfors, ett på Sveaborg och ett i centrum. Din arbetsplats blir på Kajsaniemigatan 9 i centrala Helsingfors.

Ansökan
Din ansökan med bifogad CV och löneanspråk vill vi ha senast den 5.5.2019. Du skriver och sänder in din ansökan i Nordiska ministerrådets karriärdatabas. Skriv din ansökan på ett skandinaviskt språk. Tillträde 1.8.2019 eller enligt överenskommelse.

För mer information
Frågor gällande arbetets innehåll besvaras av specialbibliotekarie Mikaela Wickström, tfn +358 10 583 1011, mikaela.wickstrom(at)nordiskkulturkontakt.org. Frågor gällande villkor och arbetsförhållanden besvaras av direktör Ola Kellgren, tfn +358 5030 28150, ola.kellgren(at)nordiskkulturkontakt.org.

Nordisk kulturkontakt är en officiell nordisk kulturinstitution i Helsingfors under Nordiska ministerrådet med verksamhet i hela Norden. Vi främjar, förstärker och berättar om nordiskt kultursamarbete med visionen att alla ska kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor.

The post Ledigt jobb: Biblioteksfunktionär på deltid appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Årest första omgång av mobilitetsstöd avslutad

Årets första ansökningsomgång för mobilitetsstödet är nu avslutat.

Totalt inkom 271 ansökningar, med ett ansökningsbelopp på 580 360€.

93 ansökningar fick beviljat stöd, den totala fördelade summan bland beviljade ansökningar var 161 740€.

Mobilitetsstödet ger de sökande, som kan vara individer eller mindre grupper, tillgång till kontakter, kompetens och kunskap från olika delar av regionen. Stöd kan också användas för att presentera konst- och kulturproduktioner och att öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Mobilitetsstödet är till för professionella konstnärers eller kulturarbetares resor och/eller vistelse inom de nordiska och/eller baltiska länderna.

De kommande ansökningsomgångarna för 2019 är följande:
23.07.2019 – 22.08.2019
19.09.2019 – 21.10.2019

The post Årest första omgång av mobilitetsstöd avslutad appeared first on Nordisk kulturkontakt.

19 projekt beviljades nätverksstöd

Tvärkonstnärliga projekt hörde till trenderna i 2019 års första ansökningsomgång för nätverksstöd. Nordisk kulturkontakt mottog totalt 66 ansökningar av vilka 26 gällde långvarigt nätverksstöd och 40 kortvarigt nätverksstöd. 6 långvariga och 13 kortvariga projekt beviljades stöd, av dessa totalt 11 för tvärkonstnärliga ändamål. Det totala beviljade beloppet uppgick till 666 519 euro.

Ett av de beviljade kortvariga projekten var Nordic Arts & Health Research Network som kombinerar konst med hälsofrågor och syftar till att inleda nytt samarbete mellan forskare, professionella konstnärer, konstnärsforskare och utbildare inom Arts and Health-området i Norden.

Bland mottagarna av långvarigt nätverksstöd fanns litteraturprojektet Network of the Literary Organizations of the Baltic Countries vars huvudsyfte är att skapa regelbunden dialog mellan de tre baltiska ländernas litteraturorganisationer. Nätverket vill uppmuntra till kunskapsutbyte och mobilitet mellan länderna samt att främja översättning av baltisk litteratur, utbildning av översättare samt att dela erfarenheter om frågor gällande litteraturfältet.

Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap för professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och i Baltikum. Stödformen är en del av det nordisk-baltiska mobillitetsprogrammet för kultur som fokuserar på att öka utbytet av kunskap och kontakter samt intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Den nästa ansökningsomgången för det kortvariga nätverksttödet öppnas den 26 augusti 2019. Långvarigt nätverksstöd delas ut endast en gång om året.

Nyfiken på nätverksstödes effekter? Bekanta dig med rapporten Effects of Network Funding (Nordisk kulturkontakt 2019).

The post 19 projekt beviljades nätverksstöd appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Viktiga, nyskapande bilderböcker från hela Norden!

Idag är bilderboken väldigt ofta ett konstverk, som kan och bör läsas av såväl barn, tonåringar och vuxna. Dagens bilderböcker skildrar allt mellan himmel och jord, allt oftare svåra ämnen såsom sorg, död, att bli lämnad utanför, flyktingar och rädslor av olika slag. Det är bra att barnet får möta dessa svåra ämnen via litteraturen, och lika viktigt att vi vuxna samtalar med barnet efter högläsningen.

Sorg och andra känslor

En trend inom utgivningen av bilderböcker i Finland verkar vara att samma titel ges ut på svenska och finska ungefär samtidigt. Så är det med tex Maija & Anssi Hurmes Skuggorna om längtan och sorg som berör men som också ger hopp. Ett litet barn saknar sin mamma. Längtan och tryggheten finns där i form av en liten figur som ingen kan se, men som följer med barnet som en skugga. Med tiden blir skuggorna en del av pappans och barnets liv. Ibland är de helt och hållet borta, men båda vet att de ibland kan knacka på och komma på besök. Skuggorna är ett fint exempel på en bilderbok där text och illustrationer samspelar perfekt!

Sorg och saknad är också två viktiga teman i den danska bilderboken Bezunk og egernet av Tina Sakura Bestle. Bezunk är änkling sedan fyra år tillbaka. Hans längtan efter Ellen är stor, han dukar en kopp kaffe till henne varje dag, i väntan på att hon skall komma tillbaka som en ängel. I stället får han besök av en lurvig ekorre som så småningom hjälper Bezunk att komma ihåg de glada minnena från ungdomen utan att glömma Ellen. Ekorren är en färgklick i Bezunks färglösa liv, men också i bilderbokens annars så matta färgsättning.

Rädslorna av den svenska författaren Jesper Lundqvist är en annorlunda bok om känslor. Här får vi möta Henrik som är trött på Ängslan, Ilskan och Frysan, känslorna som gör livet jobbigt för honom. Men hur skall han bli av med dessa känslor? Och hur är det ifall han trycker undan dessa känslor? En fint skriven bilderbok om hur viktigt det är att ha känslor och att kunna hantera dem.

Det samnordiska verket Monster i knipa handlar om de bekanta Monstervännerna som här får besök av Luddmonster. Stora Monster hade tänkt leka med Lilla Monster och har svårt att tackla situationen att de nu är tre. När det dessutom kommer fram att Luddmonster inte har ett hem att återvända till blir det kris. Hon kan ju inte flytta in hos någondera av monstren, så de måste hitta på en lösning som är bra för alla tre.

Att inte få vara med

I norska Jill Moursunds Ester og hvalen får vi följa med hur svårt det kan vara att börja i en ny skola och att hitta vänner i en klass där alla redan känner varandra. Ester och de andra flickorna är väldigt olika med olika intressen, vilket leder till att Ester lämnas utanför även då flickorna skall jobba i smågrupp under en lektion. Hon känner sig som en vilsegången val i klassen eller en klumpig sjöjungfru i allt hon gör. Hon blir tyst, vill vara osynlig och vill bli lämnad ifred. Men hon har sett valen, hon har en snäcka hon kan lyssna på havets brus med och hon känner till stjärnorna. Alla dessa hjälper Ester när hon har det som svårast och givetvis också läraren som så småningom uppfattar situationen.

Vad är sant?

Sist men inte minst, vill jag tipsa om den färöiska minimalistiskt illustrerade berättelsen Træið (Trädet) av Bárður Oskarsson. Här får vi möta två figurer som är varandras motsatser. Kaninen Bob är nyfiken men försiktig och oerfaren medan hunden Hilbert är väldigt berest och en fena på att berätta historier. Den här berättelsen hjälper oss att reflektera över om man alltid kan lita på allt som sägs. Inte ett svårt tema i sig, men i dagens värld väldigt viktigt att kunna ifrågasätta!

Mikaela Wickström, specialbiblotekarie, Nordisk kulturkontakt

The post Viktiga, nyskapande bilderböcker från hela Norden! appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Fem nordiska proffskreatörer deltar i Nordic Match 8–12.4

Nätverksplattformen och pop-up-tankesmedjan Nordic Match som äger rum i Helsingfors den andra veckan i april. Fem yrkesutövande kreatörer som vardera representerar ett nordiskt land och en kreativ inriktning kraftsamlar då kring temat migration:

 • Inanna Riccardi är antropolog, projektledare och bildkonstnär, baserad i Köpenhamn. Hon har sedan 2015 specialiserat sig på konst som ett verktyg för social innovation i olika sammanhang och med ett brett spektrum av utsatta målgrupper. I sitt konstnärliga utövande utforskar Inanna särskilt konstruktionen av personlig och nationell identitet.
 • Leiry Seron är varumärkesdesigner och strateg, bosatt på Island. Hon brinner för gränslösa samarbeten med entreprenörer med syftet att skapa en vackrare, mer rättvis och robust värld. I sitt arbete strävar hon efter att stärka kreativt tänkande, främja social sammanhållning och utöva design som bidrar till mänsklig glädje.
 • Efter sin arkitektexamen I Mexico City 2007 fick Alberto Juarez en ställning på en multinationell arkitekt- och ingenjörsbyrå i Bergen, Norge. Sedan han 2015 grundade sin egen arkitektbyrå i Oslo 2015 har hans firma genomfört över 70 projekt i fem länder på tre kontinenter med en designfilosofi baserad på holistisk design, innovation och projekt där alla är vinnare.
 • Med en bakgrund inom design har Natalia Villaman (Finland) tillbringat de senaste åren med NGOs och sociala rörelser för att tackla problem som relaterar till migration, mänskliga rättigheter, flyktingkriser och hållbar utveckling. Utöver sina magistersstudier i kreativ hållbarhet vid Aaltouniversitet är hon utbildad i kulturell och interkulturell medling.
 • Julia Zachemba flyttade till Sverige av ideologiska och politiska orsaker för ett drygt år sedan. Hon fascineras av människors interaktion med produkter och tjänster och har ett särintresse för människocentrerade lösningar. Utöver sina PhD-studier i serviceinriktad design har Julia varit involverad i ett flertal hackathons och Tech Think-tank-evenemang i Polen och Sverige.

Det finns tillfälle att bekanta sig med deltagarna och deras arbete vid flera tillfällen under Nordic Match-veckan:

9 April kl. 18.00: Hör Alberto Juarez and Inanna Riccardi presentera sitt arbete vid det öppna evenemanget Architecture and visual storytelling in migration på Nordisk kulturkontakt.

11 April kl. 19.00: Resultatet från Nordic Match-workshoparna presenteras vid Nordic Match-veckans nätverksevenemang på Villa Hagasund (Mannerheimvägen 13 B, Helsingfors).

12 April kl. 9.30: Empowering meetings between cultures. Hör Julia Zachemba, Leiry Seron och Natalia Villaman presenera sitt arbete vid detta frukostevenemang på Nordisk kulturkontakt.

The post Fem nordiska proffskreatörer deltar i Nordic Match 8–12.4 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Subscribe to our newsletter