Nordisk kulturkontakt RSS (Skandinavisk)

Glad sommar!

Efter en vårsäsong då Nordisk kulturkontakts bibliotek varit stängt och den fysiska evenemangsverksamheten ersatts med webinarier och livesändningar som öppnat upp för fina samarbeten över landsgränserna öppnar vi igen dörrarna för biblioteksbesökare och publik den 11 augusti.

Stödprogramteamet är på semester i juli och är åter på kontoret den 3 augusti. Vänligen rekvirera ditt bidrag före midsommar i fall du ska använda det under sommaren. Förfrågningar som kommer under juli månad besvaras i augusti när alla är på plats igen.

Till dess vill alla vi på Nordisk kulturkontakt önska kunder och samarbetspartners en riktigt glad sommar!

 

 

The post Glad sommar! appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Mona Marzouk vinnare av open call för muralmålningar

Open call-utlysningen för väggmålningar i Nordisk kulturkontakts och Nordiska investeringsbankens lokaler i Helsingfors är nu avgjord. Efter noggrann behandling av alla inkomna ansökningar valde juryn enhälligt att ge uppgiften till den grekisk-egyptiska bildkonstnären Mona Marzouk, numera bosatt i Helsingfors.

Totalt inkom 74 ansökningar från konstnärer verksamma i de nordiska länderna. Konkurrensen var hård med många proffsiga och visuellt spännande förslag.

Mona Marzouk kommer i augusti 2020 att utföra sitt föreslagna bildkoncept med fantasieggande hybridformer under temat Connection. Förutom Marzouks konstnärligt högklassiga och minimalistiskt tilltalande bildideér, så var en avgörande faktor för juryn även hennes internationella utställningsverksamhet med en gedigen erfarenhet av att utföra muralmålerier inomhus på en rad olika konstinstitutioner, bland annat vid BALTIC Centre for Contemporary Art i Gateshead, Storbritannien och EVA International Biennial på Irland.

I juryn ingick Bettina Lönnholm-Rask (ansvarig för Nordiska investeringsbankens konstsamling), Nina Refsnes (seniorrådgivare för Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet), samt Annika Bergvik-Forsander (seniorrådgivare inom konst och kultur).

Vi gratulerar vinnaren Mona Marzouk samt tackar för det stora intresset och alla inkomna förslag!

The post Mona Marzouk vinnare av open call för muralmålningar appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Andra nordiSKulptur-utställningen ordnas i september

Bildkonstnärerna Kim Hankyul och Minna Kangasmaa är aktuella med utställningen nordiSKulptur II, 4.9- 27.9.2020 vid Galleria Sculptor, ett samarbete mellan Nordisk kulturkontakt och Finska Skulptörförbundet. Annika Bergvik-Forsander, senior advisor för konst och kultur vid Nordisk kulturkontak intervjuade konstnärerna i maj 2020 om deras konstnärskap och den kommande utställningen.

 

Er kommande utställning är ett samarbetsprojekt mellan det norska och det finska skulptörförbundet i samarbete med Nordisk kulturkontakt i Helsingfors. Vilken roll och betydelse har konstnärsförbund hittills spelat i era respektive karriärer? Är den här typen av organisationer fortsättningsvis betydelsefulla för dagens konstnärer och i så fall på vilket vis?

Kim: Genom konstnärsorganisationer har jag fått information som varit viktig för min fortsatta verksamhet som konstnär. Det har handlat om allt ifrån information om nya verksamhetsmöjligheter till praktisk hjälp i både ekonomiska och rättsliga frågor. Som fri konstnär kan man få grundläggande yrkesmässig information som är väldigt viktig i början av karriären och konstnärsorganisationerna kan också fungera som intressebevakare till exempel vid uppgörande av olika avtal.

Minna: Jag gick med i Skulptörförbundet genast efter min konstskoleexamen. Jag ser det främst som ett yrkesmässigt förbund, för mig har förbundets betydelse varit olika stor under olika perioder i min karriär. Genom mitt arbete är jag också med i andra sammanslutningar, men jag tycker det är väldigt viktigt att konstnärer har sina egna yrkesförbund som återspeglar konstnärernas ställning och de förutsättningar som finns för att utföra konstnärligt arbete. Förbunden har också möjlighet att reagera på samhälleliga förändringar som kan komma att påverka den enskilda konstnären.

 

Vilken relation har du till finländsk, respektive norsk, nutidskonst och samtida konstnärer?

Kim: Jag har knappt någon relation alls till finländsk nutidskonst och samtida konstnärer. Så jag ser fram emot att nu få nya erfarenheter och insikter.

Minna: Jag är intresserad av konst som uppstår utanför de stora konstmetropolerna och jag följer med vad som händer på det norska nutidskonstfältet. Jag har deltagit i nordiska symposier på Island där jag även träffat norska konstnärer. Men den här utställningen blir mitt första konkreta samarbete över gränsen.

 

Kim Hankyul och Minna Kangasmaa

Kan ni berätta lite om de projekt eller konstverk som vi nu får chansen att se på den kommande NordiSkulptur-utställningen i Galleria Sculptor i Helsingfors?

Kim: Mitt verk heter ”The Temple of the Golden Pavilion”. Det ställdes ut i Bergens konsthall år 2019 och har nu modifierats något för att passa bättre in i Galleria Sculptors utrymmen. Verket har sin utgångspunkt i en roman med samma titel av Yukio Mishima. Det är en berättelse om en ung präst och i boken konfronteras huvudpersonens starkt idealiserade bild av ultimat skönhet med vår fysiska verklighet på ett oerhört spännande vis. Den unga prästen besluter sig slutligen för att bränna upp objektet för sin passion, det utsökta tempel som han fostrats att både leva och verka i.

Boken var så välskriven att jag blev helt absorberad av historien och jag ville göra en tolkning av den på mitt eget konstnärliga språk, där ljud, rörelse och visuella faktorer integreras. Jag ville så intakt som möjligt överföra den starka lidelse som finns i den ursprungliga texten och hoppas att man kan uppleva det i galleriet. Jag kommer att ställa ut ett flertal ljudskulpturer, där olika typer av vardagliga föremål framkallar ljud av eld.

Minna: Jag kommer att visa det flerdelade verket ”Scream of the Butterfly II”. Verkets viktigaste material är silke, en produkt som uppstått ur samverkan mellan mänsklig teknologi och en icke-mänsklig varelse. Silkesfjärilen (Bombyx mori) är en av det få insekter som har förmågan att kunna producera silkesfibrer.

Bakgrunden till mitt verk är den så kallade fjärilseffekten, där små skeenden kan ge stora effekter. Dylika fenomen har man kunnat konstatera i ekosystem som påverkats av mänskliga handlingar. Ett exempel på det är silkesfjärilen, som indirekt under mer än 5000 år har påverkat mänskligheten både ekonomiskt, politiskt och teknologiskt. Ur ett långt tidsperspektiv kan man till och med se på silkesfjärilen som en bakgrundsfaktor för uppkomsten av det moderna informationssamhället.

För oss människor är språket en viktig kanal för kommunikation och förståelse av varandra. Den estniske semiotikern Riin Magnus skriver om människan som en varelse som inga andra varelser kan bemästra. Människan har utvecklats till att vara både avsändare och mottagare av sina egna budskap. Därmed har kommunikationsförmågan med den icke-mänskliga världen och med andra livsformer gått förlorad. I mitt verk har jag rekonstruerat ett imaginärt skrik från en silkesfjäril. Jag funderade på hur ett skrik från en silkesfjäril kunde låta om den kunde skrika. Till slut spelade jag in mitt eget skrik. Verket är en hyllning till silkesfjärilen, som i årtusenden har tjänat människan.

 

 Vad var det som fick er att börja arbeta med dessa projekt och finns det överlag något som ni upplever som speciellt kännetecknande för er egen individuella arbetsprocess?

Kim: Redan innan jag hade läst den där boken, så kände jag ett behov och intresse av att använda ljudet av eld. Det var ett rent sammanträffande att jag sedan stötte på boken och med hjälp av texten kunde utvidga och utveckla min förställning om eld. Jag ville använda ljudet, men hade inte riktigt vetat i vilken kontext. Bokens ingående beskrivningar av ljudet av eld gav mig oerhört bra ledtrådar att utgå ifrån. En vag plan i kombination med en briljant bok ledde alltså till att jag småningom kunde konkretisera mitt projekt.

Jag tror att något som är specifikt för min arbetsprocess är att jag är väldigt dålig på att teckna med pennor. Jag föredrar istället att teckna med tredimensionella objekt eller med ljudupptagningar.

Minna: Mina verk får sin början utifrån saker som jag vill behandla och uttrycka med konstens medel. Verket Scream of the Butterfly II utgår från serien Systema naturae som jag gjorde år 2008. I den undersökte jag interaktiva samband mellan människan, samhället och naturen. Hur dessa samband kan ha en fruktbar eller progressiv potential, men även vara destruktiva. Den svenske naturvetaren Carl von Linné lade på 1700-talet in människoarten i ett eget fack bland däggdjuren i sin systematik över djur och växter. Efter artnamnet tillade han uppmaningen ”Nosce te ipsum” (Känn dig själv). Med denna uppmaning som grund gör jag verk där empati spelar en stor roll.

 

 Vi lever i en osäker tid med pandemin som nu ytterligare försvårar verksamhetsmöjligheterna för många konstnärer. Därutöver har vi den pågående klimatkrisen, återkommande finansiella åtstramningar inom konst- och kultursektorn, samt på många håll i världen en framväxande populistisk politisk agenda som ofta förhåller sig fientligt till den fria konsten. På vilket vis tror du att dessa faktorer kan komma att påverka den framtida konstnärsrollen?

Kim: Man ser nu hur media verkar främja en mängd alternativa utställningskoncept, men Coronapandemin är ett hot för de fria konstnärernas ekonomiska överlevnad. Att försöka hitta fungerande överlevnadsstrategier har förstås varit ett evigt dilemma för konstnärer. Jag undrar ifall situationen nu gör att den framtida konstnärsrollen eventuellt blir mera politisk och sätts i relation till sociala minoriteters levnadsförhållanden. Kanske kommer man senare i framtiden att referera till den här tiden som en avantgarde-epok.

Minna: Jag tror att konstnärernas delaktighet i samhället kommer att öka och att dialogen mellan olika branscher förstärks, på så vis breddas konstnärsrollen till att innefatta en mängd olika roller.

The post Andra nordiSKulptur-utställningen ordnas i september appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Mobilitetsstøtte bevilget til 60 prosjekter

Finnish group The Shameless Shongololo Band received grant to travel to FAR Fest Afrika Festival in Reykjavik, Iceland to perform and conduct workshops. Photo: Helena Vepsäläinen

Den andre søknadsrunden til mobilitetsstøtte i det Nordisk-Baltiske mobilitetsprogrammet for kultur er nå avsluttet. Det kom inn 174 søknader i denne runden, en forventet nedgang fra forrige søknadsrunde, men likevel et godt antall med tanke på Covid19-situasjonen og effekten pandemien har på kunst- og kultursektoren. Totalt 60 søknader ble tildelt støtte til kulturelt og kunstnerisk samarbeid i Norden og Baltikum. Det totalt bevilgede beløpet var 110 210 EURO.

En av gruppene som fikk støtte var The Shameless Shongololo Band. Gruppen, med base i Finland, er invitert av FAR Fest Afrika-festivalen på Island for å opptre og lede workshops. I over ti år har Fest Afrika Festival vært en møteplass for utvikling av prosjekter forankret i forbindelsen mellom de nordiske landene og det afrikanske kontinentet. The Shameless Shongologo Band består av musikere og dansere, og prosjektet løfter frem samarbeid, utveksling, sosial bærekraft og nye konstellasjoner og uttrykk. Målet med Fest Afrika Festival er å fremme afrikansk scenekunst og å skape bevissthet om afrikansk kultur på Island.

Kulturarv blir også støttet over mobilitetsstøtten. Et ekspempel på det er Lace Guild fra Estland. Olga Kublitskaja og Aleksandr Kublitski fra Narva i Estland er invitert til Reykjavik på Island av Heimilisiðnaðarfélagið, det islandske husflidslaget, for å dele sin ekspertise innen ulike tradisjonelle knipleteknikker. Besøket inkluderer utstilling av kniplinger, foredrag og mesterklasse. Håndlagde båndknilplinger er laget av fletting og vridning av trådlengder som er viklet på spoler. Vevingen holdes på plass med pinner satt i en snørepute. Kniplingteknikker står på UNESCOs liste over immaterielle kulturarv.

Denne runden viste en liten økning i antall søknader fra filmfeltet. En filmkunstneren som ble tildelt støtte var Hilke Rönnfeldt, en etablert filmregissør og filmforfatter med base i Danmark, som er invitert til Færøyene av Klippfisk Filmworkshop. Rönnfeldt skal holde workshops for unge, færøyske filmtalenter i alderen 14 til 18 år, og vil dessuten samarbeide med det lokale filmmiljøet og dele av sine kunstneriske erfaringer og perspektiver.

Mobilitetsstøtten er for reise og/eller opphold for profesjonelle kunstnere eller kulturarbeidere i Norden og/eller Baltiske land.

Resultater fra denne og tidligere tildelingsrunder kan du finne her.

Støtte gir søkere, som kan være enkeltpersoner eller små grupper, tilgang til kontakter, ferdigheter og kunnskap fra forskjellige deler av regionen. Støtte kan også brukes til å presentere kunst og kulturproduksjoner og for å øke interessen for nordisk og baltisk kunst og kultur.

Kommende søknadsrunder for 2020 er:

17.07.2020 – 17.08.2020

18.09.2020 – 19.10.2020

Vær oppmerksom på at søknadsfristen er klokken 15.59 finsk tid.

The post Mobilitetsstøtte bevilget til 60 prosjekter appeared first on Nordisk kulturkontakt.

”Välkommet tillskott till en kultursektor i kris”

De nordiska kulturministrarna enades vid sitt möte den 28 maj om förstärka årets budget för stödprogrammet Kultur- och konstprogrammet med tre miljoner danska kronor och därigenom stöda det nordiska kulturlivet som drabbats hårt av covid-19-krisen. Det här är minst sagt välkommet, kommenterar Anna Sparrman, ordförande för Kultur- och konstprogrammets sakkunniggrupp.

– Vi gjorde i år en framtung fördelning av medel på grund av coronapandemin. Att höstens utlysning nu stärks med ytterligare medel känns därför extra bra. Vi hoppas att det kan inspirera de sökande, säger Sparrman.

Kultur i en kristid var i fokus vid årets första ministermöte med erfarenhetsutbyte och diskussioner om hur man framöver kan stödja och stimulera kultur- och mediasektorn i Norden. Coronapandemins framfart har haft stora konsekvenser för kulturlivet i Norden med inställda förställningar, stängda museum och friställda kulturmedarbetare och konstnärer.

– Coronakrisen har vänt upp och ned på vår vardag. Den utmanar oss i hur vi är tillsammans och tvingar oss att tänka om hur vi kan mötas. Det är därför naturligt att vi i dessa kristider gemensamt diskuterar hur vi bäst stödjer det mångfaldiga kulturlivet i Norden, sade kulturministrarnas ordförande, Danmarks kulturminister Joy Mogensen, vid mötet.

Nordisk kulturkontakts direktör Ola Kellgren ser de tillskjutna medlen som ett mycket viktigt och  välkommet tillskott till en sektor som drabbats hårt av de restriktioner som just nu råder i Norden.

– De professionella kulturutövarna har även under normala omständigheter små marginaler och nu är det extra besvärligt. För mig är detta en viktig, symbolisk gest från de nordiska kulturministrarna som pekar på det nordiska kultursamarbetets stora betydelse, såväl under som efter den kris som pågår nu, säger Kellgren.

The post ”Välkommet tillskott till en kultursektor i kris” appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Kultur- och konstprogrammet stöder femtio nordiska samarbetsprojekt

Den nya sakkunniggruppen för Kultur- och konstprogrammet har samlats för sitt första beslutsmöte i maj 2020. På grund av coronapandemin ordnades introduktion, förberedelser och beslutsmöte online. Sakkunniggruppens ordförande Anna Sparrman sammanfattar erfarenheten på följande sätt:

Att mitt i dessa coronatider ha äran att dela ut medel till små och stora professionella kulturprojekt känns fantastiskt. Uppdraget är viktigare än vanligt, vi har därför fördelat mer medel än normalt med en förhoppning om att stärka och lyfta kulturen.

Det stora samtida behovet av stöd till kultur- och konstfältet uppmärksammades genom att fördela programmets årsbudget på 2,2 miljoner euro framtungt, med en utdelning av 1 408 958 euro till femtio projekt. Det motsvarar en fjärdedel av den totala ansökta summan på 5 994 255 euro fördelat på 186 ansökningar. De beviljade summorna är mellan 3000 och 100 000 euro.

 

Exempel på projekt som beviljats stöd

Bland ansökningarna som beviljades stöd vid Kultur- och konstprogrammets första omgång 2020 finns några som vi vill presentera redan i det här skedet:

Donna Quijote – theatrical dance on thin ice väcker miljöfrågor i ett globalt sammanhang tillsammans med representanter för ursprungsbefolkning på olika håll. Det är en mångnationell teaterproduktion organiserad av Ruska Ensemble, Finlands Nationalteater, Grönlands Nationalteater, Qiajuk Studios, ARTErias Urbanas, Multilogos och konstnärer från Sápmi, Finland, Norge, Canada och Bolivia. Konstnärer förs samman av projektet för att dela tankar om mänsklighet och ekologisk katastrof på nationalscener från sina infödda synpunkter. Donna Quijote utvidgar åskådarens perspektiv på ursprungsbefolkning, natur, ekosystem och hela spektret av livsstilar.

Ilzenberg Manor’s Small Festival for Kids för professionella kulturaktörer av hög kvalitet till invånare i omgivningarna av en herrgård i norra Litauen, med samarbetsparter från Sverige, Finland och Estland. Festivalen presenterar flera genren av föreställande konst som teater, dans, dockor och cirkus för barn upp till tio år. Samarbetet erbjuder barn från ekonomiskt marginaliserade familjer och från kulturellt avlägsna platser en möjlighet till möten med professionella dans- och cirkuskonstnärer. Evenemanget blir också en mötesplats för nordiska konstnärer och deras professionella kolleger från Litauen och Estland, vilket kan leda till nya samarbeten.

En mötesplats för delande av kompetens inom analog fotografi skapas genom ’when the light hits just right’ av Dots: förening för audiovisuell konst rf. Det handlar om en helt analog festival som presenterar utökad film och analog fotografi i en tre månader lång utställning vid Vasa Konsthall och Galleri Ibis, publikprogram med filmvisningar, liveföreställningar och verkstäder, samt en konferens för professionella. Projektet sammanför för första gången konstnärer, kuratorer, programmerare, förmedlare, forskare och andra professionella inom analog film och fotografi i Norden och Baltikum i planerad omfattning.

Unga uppkommande kvinnliga konstnärer på Hip Hop och House dansfältet mottog stöd för ett en vecka långt sommarläger ALIDE”- in collaboration with AxAKavAT. Deltagarna kommer att uppmuntras i sitt skapande och öva upp konsten att våga förverkliga idéer, drömmar och projekt. Verkstäderna dokumenteras med video för att inspirera andra till kollektivt stöd och ett växande, nätverkande systraskap. Deltagarna kommer också att samverka lokalt med ett barnläger och invånare i byn Karepa i Noröstra Estland.

Seyðatónar / Sheep Music är ett samarbete mellan Hafdís Bjarnadottir, Passepartout Duo och flera museer, bondgårdar, festivaler och uppträdare. Det kommer att resultera i en serie av musikaliska arrangemang för mänskor och får på Färöarna, på Island och i Skottland, med betoning på lokal lantbruk, stickningstradition och herdekulturer. Projektets syfte är att föra mänskor samman konceptuellt och väcka samtal om delade värderingar på basis av den hypotetiska frågan ”hurdan musik skulle fåren gilla att höra?

På sidan Resultat kan du se alla projekt som mottagit stöd från Kultur- och konstprogrammet

 

Två ansökningsomgångar per år

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Stödprogrammet administreras av Nordisk kulturkontakt.

Stödprogrammet har två ansökningsomgångar årligen. Nästa ansökningsomgång är 10.8-10.9.2020. Ansökningstiden slutar klockan 15.59 finsk tid.

 

Bilden är av Performance Køkkenet från Nordic Actions in Nature 2018, som beviljats stöd från Kultur- och konstprogrammet år 2018. Projektet sammanförde nordiska performancekonstnärer som engagerade sig i miljö- och hållbarhetsfrågor.

The post Kultur- och konstprogrammet stöder femtio nordiska samarbetsprojekt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nya röster höjs för ett starkt nordiskt kultursamarbete

I en tid där det officiella nordiska samarbetets kulturbudget är trängd från flera håll samtidigt möttes Nordisk kulturkontakts nya styrelse för första gången i maj, var och en uppkopplad från sitt eget hemland.

Två månader in i coronapandemin är distansmöten det nya normala. Den största och viktigaste utmaningen ligger nu i att lotsa kultursektorn genom krisen, konstaterar Constance Ursin, nyvald styrelseordförande.

Den nordiska kultursektorn är trängd också från annat håll. De nordiska samarbetsministrarna lägger i sin budgetram för åren 2021–2024 upp till en stegvis omprioritering av det nordiska samarbetets medel där kultur- och forskningsbudgeten naggas i kanten till fördel för arbetet kring klimat och innovation i den gröna omställningen.

– Ett levande kultursamarbete är särskilt viktigt just nu, säger Ursin, som konstaterar att det kommer ta lång tid för kulturlivet att ta sig upp på den nivå det var förut.

– Alla som jobbar inom fältet i Norden är medvetna om detta, så nu måste vi jobba långsiktigt för att få igång sektorn igen. Kulturen är en viktig del av livet. Just nu törstar vi efter att gå och låna böcker på bibliotek, se film på bio, gå på konsert. Man kan ta del av mycket hemifrån, men upplevelsen är inte densamma. Därför hoppas jag att de nordiska kulturministrarna ser betydelsen av att upprätthålla kassaflödet till det nordiska kultursamarbetet och kulturlivet, säger Constance Ursin.

”Inte rätt tidpunkt för nedskärningar”

Aleksi Malmberg, intendent i Helsingfors stadsorkester och nyvald vice ordförande i Nordisk kulturkontakts styrelse, understryker med eftertryck behovet av att i tider av kris fortsätta satsa på kulturen.

– Detta är inte den rätta tidpunkten för nedskärningar. Hela kulturfältet måste gardera sig för att coronakrisen kan innebära nya uttryckssätt och ekonomiska utmaningar också på lång sikt. Men i en tid som denna behöver vi konst och kultur särskilt mycket, och ett fortsatt stöd av sektorn genom krisen är livgivande för hela samhället, säger Aleski Malmberg.

Malmberg gläds över att genom sitt nya styrelseuppdrag ha hamnat i ett sällskap aktiva, mångkunniga och ivriga kulturproffs med varierad kulturell kompetens såväl nordiskt som internationellt.

– Nordisk kulturkontakt uppfyller en väldigt viktig uppgift i att så brett och multidisciplinärt sammanföra aktörer från olika länder. Det gäller både administrationen av de nordiska stödprogrammen som den egna programverksamheten. Kraften att sammanföra människor genom kultur är en styrka som kommer att behövas också framöver, säger Malmberg.

Långtidsperspektivet fortsatt viktigt

Liksom Constance Ursin ser Aleksi Malmberg coronakrisen som det mest akuta som kultursektorn måste ta sig igenom.

– Men som styrelse måste vi också se till att dimman inte hindrar oss från att se längre framåt, tankearbetet i styrelsen bör sträcka sig 5–10 år framåt, säger han.

Här och nu lever Aleksi Malmberg i en vardag där hans närmaste medarbetare, etthundra musiker, mer eller mindre över en natt fick se hela vårens konsertprogram singla ner i skräpkorgen på grund av coronapandemin. Nu är de fullt sysselsatta med att hitta nya sätt att skapa musik för Helsingforsborna.

– Mitt i krisen ser vi hur undantagstillståndet ger näring åt kreativiteten. Vi direktsänder konserter varannan vecka från (det tomma) Musikhuset, vi gör hemmakonserter, fortsätter öva hemma för att hålla repertoaren i trim och har samtidigt gett oss i kast med en del alternativa aktiviteter som behövs i samhället just nu. Till exempel har våra musiker handlat mat åt äldre i riskgruppen, säger Malmberg.


Alla ska kunna ta del av kultur och samhällsliv

Efter många års arbete med upphovsrättsfrågor och nordiskt lagsamarbete på området jobbar Constance Ursin i dag på avdelningen för kulturarv i det norska kulturdepartementet. På hennes bord ligger beredningen av den nya arkivlagen som hon är projektledare för. Hon har också hunnit leda enheten för nordiskt samarbete på departementet.

Nordisk kulturkontakts vision, att alla ska ha rätt till kultur och samhällsliv på lika villkor, ser hon som absolut nödvändig.

– Det är väldigt viktigt att kulturen inte bara upplevs som tillgänglig för en liten elit som läser mer krävande litteratur eller går på teater. Det är viktigt att ge barn och unga goda kulturupplevelser som berör och går in under huden tidigt i livet.

Ursin lyfter också fram betydelsen av att försöka nå de oväntade och mindre självklara målgrupperna.

– Det är nödvändigt för att kulturen inte ska bli irrelevant, det blir den om den bara hör till en liten elit. Det är viktigt att vi undgår den trenden i kulturlivet just nu.

Text: Heidi Orava

The post Nya röster höjs för ett starkt nordiskt kultursamarbete appeared first on Nordisk kulturkontakt.

OPEN CALL för muralmålningar på temat ”Connection”

Sedan år 2018 har Nordisk kulturkontakt satsat på olika former av temporär konst i våra lokaler på Kajsaniemigatan 9 i centrala Helsingfors. I år utökar vi detta till ett samarbetsprojekt med Nordiska investeringsbanken (NIB)

 

  • Årets tema är ”Connection”, vilket får tolkas helt fritt, och vi söker nu efter ideér till en serie separata muralmålningar inomhus.  Den visuella idéen bör gå att tillämpas som ett genomgående tema som knyter ihop alla målningarna. Verken är temporära och kommer att finnas på plats i ca ett år.  

 

  • Platsen för den ena målningen är en vit halvcirkelformad stenvägg i NKK:s aula. Väggens mått är 18 m lång och 2,9 m hög.
  • Platsen för de andra målningarna ligger en våning upp i NIB:s kontorsutrymmen. Här finns några mindre väggar vars ytor är ca 8 – 15 m2.

  • Tanken är att det visuella temat återkommer eller att ett koncept utgående från temat tillämpas på alla anvisade ytor så att de binds ihop och samverkar på ett spännande vis. De anvisade väggytorna behöver inte målas i sin helhet.
  • Vi förutsätter att konstnären har erfarenhet av att utföra målningar i ett större format. Målningarna utförs direkt på väggarna och får gärna utföras i en så miljövänlig målningsteknik som möjligt. Verken får av brandskäl inte innehålla utskjutande eller löstagbara delar.
  • Alla professionella konstnärer bosatta i ett av de nordiska länderna är oavsett nationalitet välkomna att lämna in en intresseanmälan.
  • Arvodet för de utförda målningarna är totalt 4000 € (inkl. skatt) och därutöver betalar vi även dagtraktamente enligt finsk tariff, 42€ per arbetsdag. NKK:s gästlägenhet på ön Sveaborg, ett Unesco världsarv 10 minuters båttur från centrala Helsingfors, står kostnadsfritt till konstnärens förfogande under perioden 4 augusti till 23 augusti 2020. Med hänsyn till eventuella restriktioner orsakade av Covid-19 kan tidschemat komma att förskjutas.
  • Vi står även för konstnärens resor samt allt behövligt material för målningarnas utförande. NKK planerar i nuläget att vernissagen av konstverken anordnas torsdagen 20 augusti.  

  

Skicka ditt cv, en kort idé-beskrivning och/ eller en enkel skiss över din idé samt några exempel från din tidigare produktion i form av ett enhetligt pdf-dokument (max 5 MB) till opencall@nordiskkulturkontakt.org senast 14 juni 2020.  

Observera att vi inte arvoderar för skisser och de förslag som inte väljs ut. Vi vill därför uppmana dig att inte lägga ner alltför mycket arbete på ett detaljerat förslag. Nordisk kulturkontakt tar vid behov kontakt för mera information.  

Representanter från NKK och NIB ingår i den jury som förbehåller sig rätten att fritt välja konstnär för det utannonserade uppdraget. 

 

 

Mer info:  

Annika Bergvik-Forsander 

Senior advisor/ konst & kultur  

Tel +358 10 583 1015 

opencall@nordiskkulturkontakt.org

The post OPEN CALL för muralmålningar på temat ”Connection” appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Det nordiska biblioteket öppnar igen i augusti

Nordisk kulturkontakts specialbibliotek och evenemangsverksamhet öppnar igen för kunder och publik tisdagen den 11 augusti.

– På grund av covid-19-situationen väljer vi att öppna biblioteket för kunder först i augusti, efter det sedvanliga sommaruppehållet från midsommar till slutet av juli, säger Ola Kellgren, direktör på Nordisk kulturkontakt.

– Kundtillströmningen i juni är vanligen modest också under normala år, och i år skulle ännu färre kunder vara att vänta då alla grupp- och studiebesök är inställda. Vi agerar naturligtvis enligt den rådande situationen, men i augusti kommer våra publika utrymmen att vara anpassade till de senaste rekommendationerna för att våra kunder tryggt ska kunna komma hit igen, säger Kellgren.

Alla boklån har automatiskt förnyats så att förfallodagen infaller tidigast den 12 augusti. Exakta förfallodatum kan ses genom inloggning i webbiblioteket.

Programutbud digitalt

För att kompensera vårens inställda kulturevenemang har Nordisk kulturkontakt producerat en rad direktsända författarsamtal, artist talks och webinarier som finns tillgängliga som videoklipp på Nordisk kulturkontakts Facebooksida. Författarsamtalen hittas även i Nordisk kulturkontakts blogg.

– En positiv glimt i situationen har varit att vi genom de digitalt förmedlade samtalen har nått ut till nya målgrupper i både Finland och Norden. Det digitala programmet kommer att utgöra ett eget spår även i höstens evenemangsplanering, lovar Annika Bergvik-Forsander, seniorrådgivare inom evenemangsplaneringen.

The post Det nordiska biblioteket öppnar igen i augusti appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Vårens nätverksstöd 2020 har utdelats till 21 projekt

Sakkunniggruppen för nätverksstöd samlades den 15–16 april och delade ut nätverksstöd för både kortvariga och långvariga nätverk. Nordisk kulturkontakt mottog totalt 67 ansökningar av vilka 26 gällde långvarigt nätverksstöd och 41 kortvarigt nätverksstöd. Åtta långvariga och 13 kortvariga projekt beviljades stöd och det totala beviljade beloppet uppgick till 728 414 euro.

Ett av de beviljade långvariga projekten var Nordic Arts & Health Research Network som kombinerar konst med hälsofrågor och syftar till att främja samarbete mellan forskare, professionella konstnärer, konstnärsforskare och utbildare inom Arts and Health-området i Norden. Projektet började som ett kortvarigt nätverksprojekt år 2019. De flesta beviljade långvariga projekten har inlett sitt arbete med det kortvariga stödet.

Bland mottagarna av kortvarigt nätverksstöd fanns ett baltiskt musikprojekt vars huvudsyfte är att höja statusen för alternativa musikgenrer i de tre baltiska länderna. Målgruppen är unga och projektet vill lyfta fram nya unga musiker som ofta faller utanför de mest etablerade genrerna i musikvärlden. Ett annat exempel på beviljade projekt är Nordic-Baltic Network of Life Writing som jobbar med frågor kring självbiografiskt skrivande och vill främja erfarenhetsbyte mellan länderna.

Se alla beviljade långvariga projekt samt alla beviljade kortvariga projekt.

Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap för professionella konstnärer och andra professionella inom kulturfältet i Norden och i Baltikum. Stödformen är en del av det nordisk-baltiska mobillitetsprogrammet för kultur som fokuserar på att öka utbytet av kunskap och kontakter samt intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Den nästa ansökningsomgången för det kortvariga nätverksttödet öppnas den 9 september 2020. Långvarigt nätverksstöd kan sökas nästa gång 2021.

The post Vårens nätverksstöd 2020 har utdelats till 21 projekt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Mobilitetsstøtte bevilget til 79 prosjekter

Ekspertgruppen for det Nordisk-Baltiske mobilitetsprogrammet for kultur møttes forrige uke til sitt første beslutningsmøte i år. Møtet var opprinnelig planlagt å finne sted i hovedstaden i Litauen, men på grunn av den pågående coronavirus-pandemien ble turen til Vilnius avlyst, og møtet ble holdt online.

Nordisk kulturkontakt mottok 265 søknader i denne runden med en samlet søknadssum på 681 090 EURO. Ekspertgruppen bevilget til sammen 167 840 EURO til 79 prosjekter i Norden og Baltikum.

Blant kunstnerne som fikk støtte var den islandske dikteren og performancekunstneren Elías Portela. Portela deltar i det internasjonale prosjektet ‘To write dance and to dance Writing’ organisert av Writers ’Center West i Sverige i samarbeide med Danskompaniet Spinn, Reykjavík UNESCO litteraturby, Norsk Forfattersentrum og New Writing North i Newcastle. Prosjektet har et overordnet LGBTQI-tema og Elías Portela skal delta i workshops, debatter og performance der dans og litteratur flettes sammen.

En gruppe som fikk støtte i denne runden var den finske ideelle foreningen DaisyLadies ry som skal samarbeide med et islandsk flerkulturell kvinnenettverk (W.O.M.E.N) om prosjektet ‘Nordic Ladies’. Ideen med NordicLadies-prosjektet er å fremme trivsel og forbedre situasjonen for kvinner og jenter med innvandrerbakgrunn i Norden, blant annet gjennom kunst- og kulturbaserte tiltak og nettverksbygging. Prosjektet gir reelle muligheter for interkulturell utveksling, samarbeid og nye konstellasjoner.

Den svenske gruppen Biräddarna mottok reisestøtte til sitt musikkteater ‘HOORAY, a Bee!’. Prosjektet er spesielt rettet mot barn i alderen 3-5 år, og gjennom sang og eurytmi vil gruppens musikere og pedagoger gjennomføre interaktive forestillinger i Espoo i Finland og på Åland. Prosjektet ønsker å vekke nysgjerrighet og bevissthet rundt bienes betydning, og å styrke det svenske språket i Finland.

Mobilitetsstøtten er for reise og/eller opphold for profesjonelle kunstnere eller kulturarbeidere i Norden og/eller Baltiske land.

Støtte gir søkere, som kan være enkeltpersoner eller små grupper, tilgang til kontakter, ferdigheter og kunnskap fra forskjellige deler av regionen. Støtte kan også brukes til å presentere kunst og kulturproduksjoner og for å øke interessen for nordisk og baltisk kunst og kultur.

Kommende søknadsrunder for 2020 er:

17.07.2020 – 17.08.2020

18.09.2020 – 19.10.2020

The post Mobilitetsstøtte bevilget til 79 prosjekter appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Norden 0-30 första utdelningsmöte

Stödprogrammet Norden 0-30 har från och med 1.1.2020 en egen extern expertgrupp, bestående av 4 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter.

Medlemmarna i gruppen är: Amund Røhr Heggelund (ordförande, Norge), Rói Dam Dalsgarð (Färöarna), Lotta Jarvenius Rössner (Sverige), Mia Hanström (Åland).
Suppleanterna i gruppen är: Ragnheiður Sigurðardóttir (Island), Clara Halvorsen (Danmark).

I årets första omgång beslutades om stöd på totalt 181 949€, fördelat på 10 projekt.
På grund av den rådande situationen med Corona-viruset träffades gruppen online.

Gruppens ordförande vill, å gruppens vägnar, framföra nöjet att få jobba med stödprogrammet Norden 0-30 och de inkomna ansökningar.
Totalt ansökte 37 projekt om 614 688€.

 

The post Norden 0-30 första utdelningsmöte appeared first on Nordisk kulturkontakt.

14 residenscentra beviljades residensstöd

Årets residensstöd till nordiska och baltiska residenscentra utdelades den 31 mars 2020. Nordisk kulturkontakt mottog 64 ansökningar varav 14 residensprojekt beviljades understöd. Det totala utdelade beloppet var 388 656 €. Sakkunniggruppen betonade även i år betydelsen av en bred spridning av konstformer och regioner samt stipendier och arvoden till residenskonstnärerna.

Bland årets stödmottagare fanns två grönländska residenscentra. The Arctic Culture Lab Greenland erbjuder två månader långa residensperioder med syftet att hitta narrativ kring Arktis och Grönland som utgör alternativ till den bild som förmedlas av de flesta medier. Förutom den konstnärliga processen betonas medvetenhet om befintlig urbefolkningsforskning, ömsesidighet, nyfikenhet och samverkan med lokala aktörer. Nuuk konstmuseum fick understöd för att stärka de grönländska konstnärernas kontakter med andra konstnärer inom det nordiska och baltiska området samt för att erbjuda en möjlighet att bekanta sig med den grönländska kulturen på en djupare plan.

Suomen Sarjakuvaseura beviljades understöd för sitt CUNE-residensprogram som är avsett för seriekonstnärerna i Norden och i Baltikum. Möjligheten att erbjuda residens och därigenom nätverk är väldigt viktigt för en marginaliserad konstform.

Se alla beviljade residensprojekt 2020 här.

Stöd till residenscentra är en den av det Nordisk-Baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som är öppet för professionella konstnärer, producenter och kulturaktörer från alla sektorer inom konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna. Stöd kan beviljas till konstnärsresidens som erbjuder arbetsmöjligheter och uppehåll för professionella konst- och kulturaktörer som är bosatta i något nordiskt eller baltiskt land. Läs mer här.

The post 14 residenscentra beviljades residensstöd appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Dessa kan vinna Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2020

En modern djurfabel om en and som bor i stan och inte längre kan flyga, dikter i dagboksform om en hustyrann och hans son och en okuvlig pärlfiskare som jagar en helt speciell ögonsten är några historier bland årets 14 nominerade verk till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2020.

Vanligtvis offentliggörs de nominerade på den internationella bokmässan för barn och ungdomslitteratur i Bologna men den har ställts in i år på grund av coronavirusets framfart i hela världen. I en tid av karantän och isolation kan litteraturen bidra med att öppna dörrar till nya äventyr och berättelser.

Här är de bilderböcker, ungdomsromaner och diktsamlingar som är nominerade till årets barn- och ungdomslitteraturpris:

Danmark Ud af det blå av Rebecca Bach-Lauritsen & Anna Margrethe Kjærgaard (ill.). Bild… Min øjesten av Merete Pryds Helle & Helle Vibeke Jensen (ill.). Bildroman, Dans… Finland Vi är Lajon! av Jens Mattsson & Jenny Lucander (ill.). Bilderbok, Förlaget M, 2… Sorsa Aaltonen ja lentämisen oireet av Veera Salmi & Matti Pikkujämsä (ill.). B… Färöarna Loftar tú mær? av Rakel Helmsdal. Bilderbok, Bókadeild Føroya Lærarafelags, 201… Grönland Orpilissat nunarsuarmi kusanarnersaat av Juaaka Lyberth & Maja-Lisa Kehlet (ill… Island Villueyjar av Ragnhildur Hólmgeirsdóttir. Ungdomsroman, Björt bókaútgáfa; Bókab… Egill spámaður av Lani Yamamoto. Bilderbok, Angústúra, 2019. Norge Draumar betyr ingenting av Ane Barmen. Ungdomsroman, Gyldendal, 2019. Når er jeg gammel nok til å skyte faren min? av Åse Ombustvedt & Marianne Grett… Det samiska språkområdet Guovssu guovssahasat av Karen Anne Buljo & Inga-Wiktoria Påve (ill.). Bilderbok… Sverige Hästpojkarna av Johan Ehn. Ungdomsroman, Gilla Böcker, 2019. Trettonde sommaren av Gabriella Sköldenberg. Ungdomsroman, Natur & Kultur, 2018. Åland Segraren av Karin Erlandsson. Roman, Schildts & Söderströms, 2019.

Det är de nationella medlemmarna i bedömningskommittén för Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris som har nominerat verken.

Vinnaren offentliggörs den 27 oktober

Vinnaren av Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris presenteras den 27 oktober på en prisceremoni i Reykjavik i förbindelse med Nordiska rådets session. Vinnaren mottar prisstatyetten ”Nordlys” och 350 000 danska kronor.

Om Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris

Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris utdelades första gången i 2013 och är resultatet av de nordiska kulturministrarnas mångåriga önskan att förstärka och lyfta fram barn- och ungdomslitteraturen i Norden.

I de nordiska länderna respekteras både barn och ungdomar som aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. Detta återspeglas i den nordiska barn- och ungdomslitteraturen som kännetecknas av respekt för läsaren och läsarens världsbild, vare sig det är jordiska vardagliga skildringar, existentiella problem eller spännande äventyr i okända omgivningar.

Syftet med Nordiska rådets fem priser är att öka intresset för den nordiska kulturgemenskapen och det nordiska miljösamarbetet samt att erkänna framstående konstnärliga och miljömässiga insatser.

Läs mer om Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris Läs mer om Nordiska rådets priser Bedömningskommittén för Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris

The post Dessa kan vinna Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2020 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nordisk kulturkontakt streamar intervjuer med Monika Fagerholm och Juha Itkonen

På grund av den pågående corona-krisen är Nordisk kulturkontakts evenemangsverksamhet lagd på is fram tills läget tillåter att vi öppnar dörrarna på Kajsaniemigatan 9 igen.

För att trots det kunna erbjuda vår publik intressant kulturinnehåll kommer vi att streama intervjuer med de finska författarna som är nominerade till Nordiska rådets litteraturpris, Monika Fagerholm och Juha Itkonen. Vi jobbar också på att boka in flera streaming-anpassade evenemang under våren.

Du kan följa våra live streams på Facebook: www.facebook.com/nordiskkulturkontakt/videos. Sändningarna går också att se där i efterand.

 

Streamade intervjuer med nominerade för Nordiska rådets litteraturpris:

1.4 kl. 18

Monika Fagerholm intervjuas av Madeleine Dunderlin

14.4 kl. 18

Juha Itkonen intervjuas av Marit Lindqvist

 

Webinarium om stödmöjligheter för kultursamarbete

30.3 kl. 14-15

Mera information om hur du deltar hittar du här

 

Mera information om Nordisk kulturkontakts specialarrangemang med anledning av Coronaviruset hittar du här

The post Nordisk kulturkontakt streamar intervjuer med Monika Fagerholm och Juha Itkonen appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Subscribe to our newsletter