Nordisk kulturkontakt RSS (Skandinavisk)

Skapa konst till Nordisk kulturkontakts korridor

För hösten 2019 bjuder vi in nordiska konstnärer att lämna förslag på ett platsspecifikt konstverk som ska ställas ut i våra lokaler på Kajsaniemigatan 9 i Helsingfors. Detta är den andra i raden av tre ansökningsomgångar för perioden 2018-2020. Ansökningar tas gärna emot från konstnärer med fast adress i ett nordiskt land, oberoende av nationalitet.

Ditt konstverk ska visuellt belysa Nordisk kulturkontakts profil och teman. Vårt tema för hösten 2019 är “Individuell röst – kollektivt uttryck”. Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling, är den vägledande principen för vår verksamhet.

Den utvalda konstnären får ett arvode på 1000 €, skatt inberäknad, ersättning för rese-, material- och arbetskostnader upp till ett värde av 1000 €, samt traktamente på 42 € per dag, det finländska beloppet. Du har gratis tillgång till vår gästlägenhet på Sveaborg, upptagen på Unescos världsarvslista och belägen tio minuter med färja från Salutorget i centrala Helsingfors, under arbetsperioden mellan den 6 och 15 augusti. Vernissagen äger rum den 15 augusti kl. 17, som en del av Konstens natt under Helsingfors festspel 2019.

Intresserad? Skicka din CV, en kortfattad beskrivning och/eller en preliminär skiss av din idé och en länk eller en pdf med dina tidigare verk till undertecknad, senast den 15 maj 2019.

Vi betalar endast för det beställda verket, och ber dig att inte ägna tid och arbete åt ett detaljerat förslag. Om vi behöver ytterligare information innan urvalet kommer vi att kontakta dig.

Teknisk information
Specificerade rum i markplanet

För mer information kontakta:

Henrik Marstrander
Rådgivare
E-post: henrik.marstrander@nordiskkulturkontakt.org
Telefon: +358 45 1554947

The post Skapa konst till Nordisk kulturkontakts korridor appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Tio konstnärsresidens i Norden och Baltikum fick understöd

Årets residensstöd for konstnärsresidens i Norden och Baltikum har delats ut. Det kom in 63 ansökningar, varav tio fick stöd för att förstärka det nordisk-baltiska konst- och kultursamarbetet. Nordisk kulturkontakt delade ut 315 866 €. I sin bedömning betonade sakkunniggruppen konstformers och regioners mångfald och vikten av stipendier eller arvoden till deltagande konstnärer.

Art Lab Gnestas The Plein Air Residency erbjuder en flerkonstnärlig referensram för frågor om de politiska, sociala eller historiska referenser som omgivningen kan bidra med till konstnärlig praxis och hur mänskliga aktiviteter formar omgivningen på allmänt plan. Residenset är en miljö för experimentella kontakter mellan konst och samhälle. I den konstnärliga verksamheten och aktiviteterna beaktas ekologi och hållbarhet. Läs mera om Art Lab Gnesta här.

Nordic-Baltic A-i-R som upprätthålls av Troms fylkeskommune – Troms fylkeskultursenter är ett tvärkonstnärligt residens i norra Norge. Residenset fungerar I stark samverkan med lokalsamhället. Lokala konstnärer introduceras till nya sätt att arbeta och tänka. De gynnas kraftigt av nordiska och baltiska konstnärers insatser. Mera information hittar du här.

Den finländska Dots: förening för audiovisuell konst rf beviljades understöd för sitt residensprogram Filmstaden i Vasa. Residenset fokuserar på forskning och produktion av analoga filmbaserade med utrustning och utrymmen som konstnären inte skulle ha tillgång till i sin egen region eller situation. Föreningen strävar efter att utvecklas till ett etablerat kunskapscentrum inom experimentell audiovisuell konst. Mera information om Filmverkstaden hittas här.

Stöden till konstnärsresidens är en den av det Nordisk-Baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som är öppet för professionella konstnärer, producenter och kulturaktörer från alla sektorer inom konst- och kulturfältet i de Nordiska och Baltiska länderna. Stöden kan beviljas till konstnärsresidens som erbjuder arbetsmöjligheter och uppehåll för professionella konst- och kulturaktörer som är bosatta i något nordiskt eller baltiskt land. Läs mer här.

The post Tio konstnärsresidens i Norden och Baltikum fick understöd appeared first on Nordisk kulturkontakt.

NORDBUK: Den gode ansøgning

Ved NORDBUK Støtteprogrammets første deadline i år gik 25 håbefulde ansøgninger til bedømning. Disse var skrevet af organisationer, netværk, ungdomsafdelinger og foreninger fra hele Norden.

Efter beslutningsmødet modtog i alt seks projekter besked om at de har fået tildelt støtte for at realisere deres planer. NORDBUK glæder sig enormt meget at se ungdommen og deres udvikling i disse seks projekter, og hvad de kommer tilbage med af nye erfaringer, kontakter og idéer.
Der er yderligere to deadlines tilbage i år, så endnu findes der gode muligheder at søge.

Formålet med børn og unge programmerne er simpelt: Børn og unge er nødt til at vide hvordan det er at være medejer i projekter som vedrører dem!

De behøver ikke at bestemme alt, men for at opnå støtte skal ansøgeren nøje præsentere idéer og metoder til hvad et ungt samarbejde kan lede til på tværs af de nordiske grænser.

Hvad er værd at tænke på?

NORDBUK ønsker at øge børn og unges samarbejde indenfor kultur, politik og samfund i Norden. Programmets målgruppe fokuserer på aldersgruppen 0 – 30 år. Projektidéer fra organisationer, netværk, grupper og foreninger med et nordisk bosætningsland må søge. Alle projekter skal altid bunde i et samarbejde imellem mindst tre nordiske lande.

1. Husk at afgrænsningen er en god ting
Alle ansøgninger skal igennem samme bedømmelseskriterier som findes at læse på vores hjemmeside. Det er obligatorisk at ansøgningen beskriver helt konkret hvor stor en indflydelse børn og unge har på projektet og hvad det er I/de ønsker at bidrage til det nordiske samarbejde. Hvis det er første gang I søger så kan en velovervejet, men simpel projektidé være meget slagkraftig.

2. Udnyt prioriteringerne til jeres fordel
NORDBUK leder efter projekter som går målrettet efter en bæredygtig verden. Her tænker vi på at opfylde FNs Agenda 2030 og Mål 12. Vil I udarbejde værtøjer til at reducere vores fodaftryk på naturen, eller ændre måden vi bortskaffer affald og forurenende stoffer? I besidder måske allerede en platform, som kan opmuntre virksomheder til at arbejde mere bæredygtigt? Eller måske I brygger på en projektidé som ser potentialet af flere arbejdspladser til unge indenfor bæredygtighed, eller fremmer viden om lokal kultur og forbrugsmønstre i Norden?

NORDBUK er desuden interesseret i projekter som specifikt repræsenterer, forebygger eller støtter børn og unge som lever under udsatte livsvilkår. Vil I skabe større inklusion af udsatte minoriteter eller immigranter, eller måske hjælpe børn som er på flugt? Det kan være at I er de rette at forbedre netværkene mellem børn og unge som har eller risikerer fysisk eller psykisk sygdom, eller som befinder sig imellem studier og job? Måske I har mere ekspertise med at indrage børn og unge som har begrænset eller ingen adgang til kunst og kultur, eller kan behandle temaer som had på nettet?

Hvis I har tidligere erfaringer og gode idéer, så vil vi høre fra jer.

Ingen er garanteret støtte og det er desværre en bitter følelse at lægge tid og energi på at forberede en ansøgning, som så kan ende med at få et nej. Det er dog ingen grund til at fortvivle. Alle NORDBUK afslag følges op med mere grundig feedback, som I kan bruge som hjælp til videreudvikling.

NORDBUK Støtteprogrammets næste deadline er d. 3. maj kl. 15.59 finsk tid. Hvad venter I på?

The post NORDBUK: Den gode ansøgning appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Ledigt jobb: Biblioteksfunktionär på deltid

Nordisk kulturkontakt söker en erfaren

BIBLIOTEKSFUNKTIONÄR PÅ DELTID till vårt nordiska specialbibliotek

Arbete i specialbiblioteket innebär

 • att vägleda besökarna i vår kundbetjäning
 • att katalogisera nyinkommen litteratur
 • övriga biblioteksspecifika arbetsuppgifter som utlån, samlingsarbete med mera
 • schemalagd arbetstid på vardagar, vanligtvis eftermiddagar. Viss kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma. Deltid, 70%.

Vi vill att du har

 • minst två års relevant yrkeserfarenhet inom biblioteksbranschen, särskilt av kundbetjäning och katalogisering
 • yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst
 • goda kunskaper i finska, något av de skandinaviska språken samt engelska
 • kunskap om samt intresse för nordisk litteratur och att arbeta med våra boksamlingar

Meriterande är

 • Kunskap om och erfarenhet av bibliotekssystemet MikroMarc
 • Vana vid att framträda inför publik

Som person är du utåtriktad, flexibel har en utpräglad servicekänsla och trivs med att jobba i team.

Vi erbjuder dig
Ett intressant och omväxlande arbete i en nordisk institution. Medarbetare som rekryteras från ett annat nordiskt land får flytten betald och ett etableringsstöd samt lönetillägg enligt Nordiska ministerrådets regler. Vi erbjuder ett arbetskontrakt på 2 år med möjlighet till förlängning ytterligare 6 år. Nordisk kulturkontakt har två kontor i Helsingfors, ett på Sveaborg och ett i centrum. Din arbetsplats blir på Kajsaniemigatan 9 i centrala Helsingfors.

Ansökan
Din ansökan med bifogad CV och löneanspråk vill vi ha senast den 5.5.2019. Du skriver och sänder in din ansökan i Nordiska ministerrådets karriärdatabas. Skriv din ansökan på ett skandinaviskt språk. Tillträde 1.8.2019 eller enligt överenskommelse.

För mer information
Frågor gällande arbetets innehåll besvaras av specialbibliotekarie Mikaela Wickström, tfn +358 10 583 1011, mikaela.wickstrom(at)nordiskkulturkontakt.org. Frågor gällande villkor och arbetsförhållanden besvaras av direktör Ola Kellgren, tfn +358 5030 28150, ola.kellgren(at)nordiskkulturkontakt.org.

Nordisk kulturkontakt är en officiell nordisk kulturinstitution i Helsingfors under Nordiska ministerrådet med verksamhet i hela Norden. Vi främjar, förstärker och berättar om nordiskt kultursamarbete med visionen att alla ska kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor.

The post Ledigt jobb: Biblioteksfunktionär på deltid appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Årest första omgång av mobilitetsstöd avslutad

Årets första ansökningsomgång för mobilitetsstödet är nu avslutat.

Totalt inkom 271 ansökningar, med ett ansökningsbelopp på 580 360€.

93 ansökningar fick beviljat stöd, den totala fördelade summan bland beviljade ansökningar var 161 740€.

Mobilitetsstödet ger de sökande, som kan vara individer eller mindre grupper, tillgång till kontakter, kompetens och kunskap från olika delar av regionen. Stöd kan också användas för att presentera konst- och kulturproduktioner och att öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Mobilitetsstödet är till för professionella konstnärers eller kulturarbetares resor och/eller vistelse inom de nordiska och/eller baltiska länderna.

De kommande ansökningsomgångarna för 2019 är följande:
23.07.2019 – 22.08.2019
19.09.2019 – 21.10.2019

The post Årest första omgång av mobilitetsstöd avslutad appeared first on Nordisk kulturkontakt.

19 projekt beviljades nätverksstöd

Tvärkonstnärliga projekt hörde till trenderna i 2019 års första ansökningsomgång för nätverksstöd. Nordisk kulturkontakt mottog totalt 66 ansökningar av vilka 26 gällde långvarigt nätverksstöd och 40 kortvarigt nätverksstöd. 6 långvariga och 13 kortvariga projekt beviljades stöd, av dessa totalt 11 för tvärkonstnärliga ändamål. Det totala beviljade beloppet uppgick till 666 519 euro.

Ett av de beviljade kortvariga projekten var Nordic Arts & Health Research Network som kombinerar konst med hälsofrågor och syftar till att inleda nytt samarbete mellan forskare, professionella konstnärer, konstnärsforskare och utbildare inom Arts and Health-området i Norden.

Bland mottagarna av långvarigt nätverksstöd fanns litteraturprojektet Network of the Literary Organizations of the Baltic Countries vars huvudsyfte är att skapa regelbunden dialog mellan de tre baltiska ländernas litteraturorganisationer. Nätverket vill uppmuntra till kunskapsutbyte och mobilitet mellan länderna samt att främja översättning av baltisk litteratur, utbildning av översättare samt att dela erfarenheter om frågor gällande litteraturfältet.

Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap för professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och i Baltikum. Stödformen är en del av det nordisk-baltiska mobillitetsprogrammet för kultur som fokuserar på att öka utbytet av kunskap och kontakter samt intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Den nästa ansökningsomgången för det kortvariga nätverksttödet öppnas den 26 augusti 2019. Långvarigt nätverksstöd delas ut endast en gång om året.

Nyfiken på nätverksstödes effekter? Bekanta dig med rapporten Effects of Network Funding (Nordisk kulturkontakt 2019).

The post 19 projekt beviljades nätverksstöd appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Viktiga, nyskapande bilderböcker från hela Norden!

Idag är bilderboken väldigt ofta ett konstverk, som kan och bör läsas av såväl barn, tonåringar och vuxna. Dagens bilderböcker skildrar allt mellan himmel och jord, allt oftare svåra ämnen såsom sorg, död, att bli lämnad utanför, flyktingar och rädslor av olika slag. Det är bra att barnet får möta dessa svåra ämnen via litteraturen, och lika viktigt att vi vuxna samtalar med barnet efter högläsningen.

Sorg och andra känslor

En trend inom utgivningen av bilderböcker i Finland verkar vara att samma titel ges ut på svenska och finska ungefär samtidigt. Så är det med tex Maija & Anssi Hurmes Skuggorna om längtan och sorg som berör men som också ger hopp. Ett litet barn saknar sin mamma. Längtan och tryggheten finns där i form av en liten figur som ingen kan se, men som följer med barnet som en skugga. Med tiden blir skuggorna en del av pappans och barnets liv. Ibland är de helt och hållet borta, men båda vet att de ibland kan knacka på och komma på besök. Skuggorna är ett fint exempel på en bilderbok där text och illustrationer samspelar perfekt!

Sorg och saknad är också två viktiga teman i den danska bilderboken Bezunk og egernet av Tina Sakura Bestle. Bezunk är änkling sedan fyra år tillbaka. Hans längtan efter Ellen är stor, han dukar en kopp kaffe till henne varje dag, i väntan på att hon skall komma tillbaka som en ängel. I stället får han besök av en lurvig ekorre som så småningom hjälper Bezunk att komma ihåg de glada minnena från ungdomen utan att glömma Ellen. Ekorren är en färgklick i Bezunks färglösa liv, men också i bilderbokens annars så matta färgsättning.

Rädslorna av den svenska författaren Jesper Lundqvist är en annorlunda bok om känslor. Här får vi möta Henrik som är trött på Ängslan, Ilskan och Frysan, känslorna som gör livet jobbigt för honom. Men hur skall han bli av med dessa känslor? Och hur är det ifall han trycker undan dessa känslor? En fint skriven bilderbok om hur viktigt det är att ha känslor och att kunna hantera dem.

Det samnordiska verket Monster i knipa handlar om de bekanta Monstervännerna som här får besök av Luddmonster. Stora Monster hade tänkt leka med Lilla Monster och har svårt att tackla situationen att de nu är tre. När det dessutom kommer fram att Luddmonster inte har ett hem att återvända till blir det kris. Hon kan ju inte flytta in hos någondera av monstren, så de måste hitta på en lösning som är bra för alla tre.

Att inte få vara med

I norska Jill Moursunds Ester og hvalen får vi följa med hur svårt det kan vara att börja i en ny skola och att hitta vänner i en klass där alla redan känner varandra. Ester och de andra flickorna är väldigt olika med olika intressen, vilket leder till att Ester lämnas utanför även då flickorna skall jobba i smågrupp under en lektion. Hon känner sig som en vilsegången val i klassen eller en klumpig sjöjungfru i allt hon gör. Hon blir tyst, vill vara osynlig och vill bli lämnad ifred. Men hon har sett valen, hon har en snäcka hon kan lyssna på havets brus med och hon känner till stjärnorna. Alla dessa hjälper Ester när hon har det som svårast och givetvis också läraren som så småningom uppfattar situationen.

Vad är sant?

Sist men inte minst, vill jag tipsa om den färöiska minimalistiskt illustrerade berättelsen Træið (Trädet) av Bárður Oskarsson. Här får vi möta två figurer som är varandras motsatser. Kaninen Bob är nyfiken men försiktig och oerfaren medan hunden Hilbert är väldigt berest och en fena på att berätta historier. Den här berättelsen hjälper oss att reflektera över om man alltid kan lita på allt som sägs. Inte ett svårt tema i sig, men i dagens värld väldigt viktigt att kunna ifrågasätta!

Mikaela Wickström, specialbiblotekarie, Nordisk kulturkontakt

The post Viktiga, nyskapande bilderböcker från hela Norden! appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Fem nordiska proffskreatörer deltar i Nordic Match 8–12.4

Nätverksplattformen och pop-up-tankesmedjan Nordic Match som äger rum i Helsingfors den andra veckan i april. Fem yrkesutövande kreatörer som vardera representerar ett nordiskt land och en kreativ inriktning kraftsamlar då kring temat migration:

 • Inanna Riccardi är antropolog, projektledare och bildkonstnär, baserad i Köpenhamn. Hon har sedan 2015 specialiserat sig på konst som ett verktyg för social innovation i olika sammanhang och med ett brett spektrum av utsatta målgrupper. I sitt konstnärliga utövande utforskar Inanna särskilt konstruktionen av personlig och nationell identitet.
 • Leiry Seron är varumärkesdesigner och strateg, bosatt på Island. Hon brinner för gränslösa samarbeten med entreprenörer med syftet att skapa en vackrare, mer rättvis och robust värld. I sitt arbete strävar hon efter att stärka kreativt tänkande, främja social sammanhållning och utöva design som bidrar till mänsklig glädje.
 • Efter sin arkitektexamen I Mexico City 2007 fick Alberto Juarez en ställning på en multinationell arkitekt- och ingenjörsbyrå i Bergen, Norge. Sedan han 2015 grundade sin egen arkitektbyrå i Oslo 2015 har hans firma genomfört över 70 projekt i fem länder på tre kontinenter med en designfilosofi baserad på holistisk design, innovation och projekt där alla är vinnare.
 • Med en bakgrund inom design har Natalia Villaman (Finland) tillbringat de senaste åren med NGOs och sociala rörelser för att tackla problem som relaterar till migration, mänskliga rättigheter, flyktingkriser och hållbar utveckling. Utöver sina magistersstudier i kreativ hållbarhet vid Aaltouniversitet är hon utbildad i kulturell och interkulturell medling.
 • Julia Zachemba flyttade till Sverige av ideologiska och politiska orsaker för ett drygt år sedan. Hon fascineras av människors interaktion med produkter och tjänster och har ett särintresse för människocentrerade lösningar. Utöver sina PhD-studier i serviceinriktad design har Julia varit involverad i ett flertal hackathons och Tech Think-tank-evenemang i Polen och Sverige.

Det finns tillfälle att bekanta sig med deltagarna och deras arbete vid flera tillfällen under Nordic Match-veckan:

9 April kl. 18.00: Hör Alberto Juarez and Inanna Riccardi presentera sitt arbete vid det öppna evenemanget Architecture and visual storytelling in migration på Nordisk kulturkontakt.

11 April kl. 19.00: Resultatet från Nordic Match-workshoparna presenteras vid Nordic Match-veckans nätverksevenemang på Villa Hagasund (Mannerheimvägen 13 B, Helsingfors).

12 April kl. 9.30: Empowering meetings between cultures. Hör Julia Zachemba, Leiry Seron och Natalia Villaman presenera sitt arbete vid detta frukostevenemang på Nordisk kulturkontakt.

The post Fem nordiska proffskreatörer deltar i Nordic Match 8–12.4 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nätverksstöd skapar resultat också utanför projektramarna

Projekt som fått nordiskt nätverksstöd bidrar till ny inspiration, nya idéer och fruktbara samarbeten som även kan leda till nya sätt att hantera kulturpolitiska frågor i de nordiska och baltiska länderna. Det visar Nordisk kulturkontakts nya rapport Effects of Network Funding – An Evaluation.

Nätverksstödet, som är avsett för professionella aktörer inom konst- och kulturfältet i de nordiska länderna och Estland, Lettland och Litauen ger enligt respondenterna goda möjligheter till kunskapsutbyte mellan de nordiska och baltiska länderna.

Undersökningen visar att stödformen når ut till flera aktörer än den ursprungliga projektgrupp som erhållit nätverksstödet för att kunna träffas. Enligt rapporten är nätverken viktiga i sig och gynnar hela konst- och kulturfältet genom att stärka deltagarnas identitet, självförtroende och kontakter men även legitimitet och status.

Många av projekten som deltagit i undersökningen har kunnat engagera deltagare eller samarbetsparter utanför kärngruppen och i några fall aktörer utanför det nordiska och baltiska områdets gränser. Rapporten konkluderar att stödformen ses som nödvändig inom kulturfältet och att den har mest betydelse för kulturutövare utanför de nordiska huvudstäderna samt i Baltikum.

Nordisk kulturkontakt gav de norska forskarna Donatella De Paoli och Lene Foss i uppdrag att utföra en kvalitativ analys av resultat och effekter av nätverksstödet under hösten 2018. Donatella De Paoli presenterar undersökningens slutsatser på Nordisk kulturkontakt den 28 mars.

Nätverksstödet är del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som syftar till att stärka konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Programmet fokuserar på att öka utbytet av kunskap, kontakter, närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Läs och ladda ner rapporten Effects of Network Funding – An Evaluation.

The post Nätverksstöd skapar resultat också utanför projektramarna appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Ung konst fokuserar på “Vårt behov av tröst”

Förra året stöttade kultur- och språkprogrammet för barn och unga – Volt – ett kreativt och innovativt projekt projekt lett av Vision Forum, i samarbete med Tomorrow’s Art Audiences i Sverige, Danseatelier i Danmark, Nordiska Konstskolan i Finland, med flera.

Projektet, Vårt behov av tröst, var inspirerad av en text med samma titel, skriven av den svenska författaren och journalisten Stig Dagerman. De kände att texten erbjöd viktiga verktyg för att lyfta relevanta frågor som belyser hur konst kan få oss att reflektera, samt hur nordiska språk påverkar vår kultur och våra liv.

Processen innefattade en rad workshops i Danmark, Sverige och Finland. Man höll både privata och publika läsningar, diskussioner och en rad andra övningar för att framhäva konstnärlig frihet. Projektet syftade även till att undersöka metoder för performativt lärande på konstskolor, och lyfta fram den allmänna förståelsen och vikten av konstnärliga uttryck i samhället. Dessa träffar samlade drygt 100 unga konstnärer och akademiker, tillsammans med professionella konstnärer och workshopledare, till att jobba både på institutioner och allmänna platser. Åldersspannet på deltagarna var från 16 år och uppåt.

Enligt projektledarna Vision Forum var Vårt behov av tröst en viktig milstolpe. Projektet har genomförts med ett brett perspektiv, vilket innebär att projektledarna bidrog med ramarna och de unga konstnärerna utvecklade innehållet.

”Innanför ramarna gav det en total konstnärlig frihet till att skapa projekt. De har aktivt utvecklat projektets innehåll och de publika presentationerna. Värdet av deras ansvar har var väldigt uppskattat bland deltagarna”, säger projektledaren Rudi Heinrichsen.

Projektet stannar inte här. De fick möjlighet till nätverkande och till att diskutera framtida projekt som likt denna, skulle kunna baseras på arbeten genomförda av nordiska författare.

Nordisk kulturkontakt är nöjd över att ha varit en liten del av denna resa och vi önskar de all lycka i framtida samarbeten.

Vill du se mer? Titta på galleriet här.

Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga, som vill få fler ungdomar att bli nyfikna på varandras konst, kultur och språk. Läs mer om kriterierna och kommande deadlines här.

The post Ung konst fokuserar på “Vårt behov av tröst” appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Ny rådgivare för stödprogrammen

Katja Långvik började som rådgivare på Nordisk kulturkontakt i slutet av februari 2019. Hon är sociolog, kultursekreterare och konstvetare med erfarenhet av projektförvaltning både från den offentliga och den tredje sektorn. Katja har också arbetat med intressebevakning för mångfald och jämlikhet. Hon kommer till oss från Stiftelsen Pro Artibus, där hon var curator för publikarbete.

Vid Nordisk kulturkontakt kommer Katja att arbeta med Kultur- och konstprogrammet och Volt – kultur- och språkprogrammet för barn och unga. Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Målet med Volt är att få fler ungdomar att bli nyfikna på varandras konst, kultur och språk genom stöd till projekt där fokus ligger på deltagarnas eget kulturella och konstnärliga skapande och delaktighet.

The post Ny rådgivare för stödprogrammen appeared first on Nordisk kulturkontakt.

The call is open for the first Nordic Match

From 8 to 12 April 2019, the Finnish capital Helsinki will play host to the first Nordic Match – a pop-up think tank and networking platform where art and culture will be used to create social change. The open call for participants is now open. 

During the week, a group of prominent Nordic creative professionals will come together in Helsinki to discuss the topic of migration. Alongside an intense programme of workshops and networking, the participants will be hosted by local collaborators who will guide them in their new cultural surroundings.

The current application round for Nordic Match is open until 24 February. There is a simultaneous open call for hosts in the Helsinki area.

Human to human-approach on migration

Nordic Match is a joint initiative of Nordic Culture Point and the creative agency Måndag, both based in Helsinki.

“By choosing migration as the spring theme for 2019, Nordic Match is seeking to explore and amplify the potential of art and culture in helping people feel at home and flourish in a new country regardless of their background. According to definition of the Nordic Council of Ministers, anyone with an address in a Nordic country is a Nordic citizen. Needless to say, the enrichment potential of migration is enormous for the Nordic countries,” says Ola Kellgren, director of Nordic Culture Point.

Often referred to as “the Nordic gold”, trust is one of the core values behind the Nordic Match concept, in which the participants essentially spend every waking moment networking.

“In the creative field, people are driven by passion: work is not just work. Sadly, we rarely have the opportunity to really get to know one another – when we’re familiar with one another we also trust one another and have the courage to disclose our unfinished ideas. Nordic Match is built to make this collaboration possible: to learn from one another, to get to know one another, and to work together. To build our cities and communities together with other Nordic countries. This is the reason for Nordic Match,” says Arto Sivonen, CEO and founder of Måndag.

One participant from each Nordic country will be selected to participate in the spring and autumn rounds of Nordic Match between 2019 and 2021. The “Helsinki model” of Nordic Match will be free for other Nordic cities to duplicate.

Read more about Nordic Match at www.nordicmatch.org
We are also on Facebook and LinkedIn – follow us there to join the Nordic Match community!

The post The call is open for the first Nordic Match appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Robopoetics – a new web-based exhibition looking at digital poetics

Robopoetics is a web-based exhibition that was supported by Culture and Art Programme in 2016. The project calls attention to a form of contemporary digital poetics developed out of the possibilities of computational and web-based mediums and takes place at the http:// exhibition space – http://robopoetics.com.

The exhibition presents commissioned artworks from six contemporary artists, including Annabell Lee Chin (SE), Victoria Durnak (NO), Caspar Forsberg (SE), Kirke Meng (DK), Audun Mortensen (NO) and Carl-Johan Rosén (SE).

The project initiator artist and curator Roger von Reybekiel writes that the exhibition aims to shed light on the infrastructure and ideology of contemporary information technology from media archaeological and post-digital perspectives through play, imagination and experimentation.

The project engages in theoretical discussions about the structure of contemporary information technology, technization, monopolisation, surveillance and other important, sometimes overlooked issues that we face in our everyday life.

According to von Reybekiel, the dominant global Internet companies could be said to have been handed responsibility for our shared cultural heritage. Therefore, independent, non-profit, web-based exhibitions, platforms and meeting spaces for the production, distribution and contemplation of culture are much needed. Robopoetics is one such initiative.

Visit the exhibition and read more about the project here.

Culture and Art Programme supports Nordic cooperation within art and culture. You can apply for funding for a project with artistic and/or cultural quality which promotes a multifaceted and sustainable Nordic region. The grant programme is administered by Nordic Culture Point.

Funding is being distributed twice per year. The application rounds for 2019 are:

04.02.2019 – 04.03.2019

19.08.2019 – 19.09.2019

The post Robopoetics – a new web-based exhibition looking at digital poetics appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Inför den första nordiSKulptur-utställningen: En intervju med Páll Haukur och Pia Männikkö

Intervjuare: Annukka Vähäsöyrinki

AV: Páll Haukur, i ditt konstnärliga arbete strävar du efter att demontera objektet som begrepp. Som material använder du till exempel bilder, färdiga föremål och naturmaterial. Vilka är dina arbetsmetoder och hur ser arbetsprocessen ut från idé till färdigt verk?

PH: Mitt arbete går inte att skilja från den ständigt pågående tankeprocessen. Det är som att resa genom ett landskap, där varje nytt verk är en topologisk fortsättning på den här uttöjbara plastiska helheten. Det är så jag ser på skulpterandet. Det gäller att placera sig själv inne i, eller åtminstone försöka nå bortom den symboliska betydelsehierarkin och meningens strukturer. Jag är mer intresserad av hur skulpturen existerar eller presterar än av vad den betyder. För mig betyder skulptur spänningen mellan materia och fysik, det, hur det målmedvetna förenas med det slumpmässiga och kaotiska. Jag tycker att till exempel jordens dragningskraft, spänningen och förfallet är objekt som kan jämställas med skulpturens fysiska delar. I mitt tycke är skulpturen färdig när den förmår uppmärksamma de här sakerna, men helst också löper en risk för att förstöra sig själv. När den lyckas hålla den spänningen blir den ett objekt i det omkringliggande landskapet, så att säga.

AV: Pia Männikkö, utgångspunkten för dina verk är ofta rummet och kroppsligheten. Vilka är dina arbetsmetoder och arbetsprocessen från ide till färdigt verk?

PM: Ofta får verket sin början från en idé som jag vill förverkliga, men ibland också från något intressant material som jag hittat. Jag bestämmer eller vet inte alltid vilken form det färdiga verket borde ha, utan verket utvecklas processen igenom genom försök och test tills det är färdigt. Då det gäller de rumsliga verken kommer jag sällan åt att hänga upp verket på prov i det egentliga utställningsutrymmet. Då kräver verket och upphängningen noggrann förhandsplanering och man får se det slutliga resultatet först på plats. Spänningen håller alltså i sig ända in i det sista.

AV: Vad kan vi vänta oss av nordiSKulptur-utställningen i Galleria Sculptor? 

PH: Antagligen kommer det att finnas mycket sönderfall och ersättande av vissa delar med nya. Jag är intresserad av att skapa verk till utställningen där någon biologisk del måste bytas ut med en annan med jämna mellanrum – liksom en offergåva vid ett altare. Jag använder gärna levande material tillsammans med mer hållbara strukturer så att hela verket antingen växer eller förfaller, beroende på var i processen det befinner sig. Tiden kommer att vara det huvudsakliga skulpterande elementet. Tid och kletig honung.

PM: För egen del är planeringen fortfarande i startskedet. Sculptor som utställningslokal är bekant, men bara från andra konstnärers utställningar så jag måste se på utrymmet med nya ögon. Jag skulle också vilja göra ett helt nytt verk till utställningen. Om vi vill kan vi gå in i ett samarbete med Páll, men den möjligheten har vi ännu inte hunnit diskutera närmare. Målet är att få till stånd en så intressant utställning som möjligt.

AV: Hur ser dialogen ut mellan era verk och arbetssätt?

PH: Vi har precis börjat diskutera utställningen och jag är väldigt ivrig över samarbetet. Vi är båda intresserade av tiden och naturen som begrepp, fast vi närmar oss dem från lite olika synvinklar. Jag tror att det kommer att bli en ganska organisk utställning.

PM: Våra verk är väldigt olika, så kombinationen blir spännande. I samma utställningslokal kommer verken oundvikligen att stå i dialog med varandra. Då vi diskuterar närmare med Páll kan det hända att vi också hittar oväntade beröringspunkter mellan våra verk.

AV: Páll, har du tidigare professionell erfarenhet av det finska nutidskonstfältet eller du av det isländska, Pia?

PH: Jag har besökt Helsingfors tidigare och jag enstaka kontakter där, men det här är min första utställning i Finland. Jag är väldigt förväntansfull.

PM: Jag har aldrig besökt Island, även om det är en fascinerande ö som jag är intresserad av. I något skede har jag tänkt söka mig till ett residens där. Jag har bekantat mig med isländska konstnärers verk på utställningar och i publikationer, men känner personligen inga isländska konstnärer – förutom Páll förstås, som jag snart kommer att bli bekant med.

AV: Páll, vilka fenomen förekommer i den isländska nutidsskulpturen just nu och vart är den på väg?

PH: Det är svårt att fastställa något särskilt isländskt i den här kontexten. Det har kommit många internationella influenser och internationellt kunnande till ön de senaste tjugo åren, då konstnärerna har rest och studerat utomlands. Ett av de största fenomen som påverkat isländsk nutidskonst var Fluxus på 70-talet. Om man talar om materialiteten i nutidsskulpturen har den framför allt påverkats av vissa industriella lösningar och bristen på finansiering. Isländsk nutidsskulptur förhåller sig primärt till kroppen och till konstnärens personliga förmågor och resurser. Det här är ändå inte en absolut sanning. Jag vill påstå att den isländska nutidsskulpturen är en otämjd varelse, som motsätter sig strikta definitioner.

AV: I dina verk är materialen, objekten och estetiken i centrum. Hur förhåller sig ditt eget arbete till de teman och trender som råder i isländsk skulptörskonst just nu?

PH: Det är svårt att säga något annat än att min konst, liksom det isländska vädret, varken är det ena eller det andra. Mitt arbetssätt har också huvudsakligen utformats i Los Angeles, där jag bodde under några år. Inte heller där intresserade jag mig för de lokala trenderna, såsom tunga och syntetiska material, utan ville närmast ifrågasätta den betydelsehierarki som jag upplevde att objekten skapade – såväl de bestående som de flyktiga. Mina skulpturer började födas i det tankearbetet. Det känns som om mitt arbete fortfarande är en process, vars slutresultat jag inte vet förrän det står färdigt framför mig.

AV: Än de teman och fenomen som du upptäckt i finsk nutidsskulptur, Pia – hur återspeglas dessa i ditt arbete?

PM: Jag har inte upptäckt någon särskild trend, förutom om en sådan skulle vara det mångformade skapandet och den otroliga mångfalden av tekniker. Materialen kan till exempel vara växter, tyger eller ljus. Också digitala tekniker och kanaler används. Också offentliga verk skapas med en mångfald av tekniker – skulptörens verk kan till exempel kombinera skulptur och videoprojektion, såsom Vesa-Pekka Rannisto gjorde med det verk som presenterades i Vanda i november. Vad materialen beträffar är den traditionella skulpturkonsten också mycket livskraftig, medan temavalen återspeglar nutiden och aktuella samhällsteman. Jag tror att den riktningen fortsätter.

Jag upplever mig vara en ”multifunktionell konstnär”. Jag har inte lyckats välja ett enda material eller arbetssätt, som jag velat hålla mig till. Jag har upptäckt att rätt många konstnärer använder andra kanaler än traditionella utställningar. Själv har jag till exempel också varit med som scenograf i en dansteatergrupp.

AV: NordiSKulptur 2019 förverkligas som ett samarbete mellan Finlands och Islands skulptörsförbund. Hur ser ni, som medlemmar i respektive förbund, på konstnärsförbundens roll och betydelse i dag?

PH: Jag anser konstnärsförbundens roll vara viktig. Jag anser att det konstnärliga arbetet fortfarande utgår från material oberoende av dess teoretiska, politiska och till och med etiska dimensioner. De föreningar som byggts runtom konstnärerna, där kunskap och berättelser fått ansamlas, är väldigt värdefulla. För att inta tala om den sociala aspekten. Konst är enligt mig i hög grad beroende av den sociala kroppen, och därför är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid hur kroppen blomstrar och når framgång.

PM: Enskilda konstnärer skulle ha mycket svårt att arrangera ett samarbete som motsvarar detta. Konstnärsföreningarnas styrka ligger just i att de kan möjliggöra den här typen av evenemang och tillfällen för sina konstnärsmedlemmar. För medlemmarna är de också viktiga ur intressebevakande synpunkt, som informationsförmedlare samt som kanal för kommunikationen medlemmarna emellan.

The post Inför den första nordiSKulptur-utställningen: En intervju med Páll Haukur och Pia Männikkö appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Subscribe to our newsletter