Sankt Annæ Juniormandskor (DK) concert

Sankt Annæ Juniormandskor konsert 27.3

Sankt Annæ Gymnasiums Juniormandskor är en kör bestående av 20 unga manliga sångare från Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Sangskole.

De flesta av dem har gått på skolan sen tredje klass då de kom in genom intagningsprover. Målet med intagningsproven var att hitta pojkar som skulle kunna sjunga i Köpenhamns pojkkör vid Köpenhamns domkyrka, Vor Frue kirke (Copenhagen Royal Chapel Choir). Pojkarna har fått sång-och gehörsundervisning, haft körtimmar och medverkat vid gudstjänster, operaföreställningar, CD-inspelningar och inte minst konserter och turnéer både på hemmaplan och utomlands. Deras repertoar har varit den stora klassiska körrepertoaren för blandad kör, där deras sopran- och altstämmor blivit kompleterade av manskörens tenorer och basstämmor.

Men pojkstämmorna varar inte för evigt. När stämmorna inte håller slutar pojkarna i Köpenhamns pojkkör men fortsätter få undervisning, då med fokus på den nya mansstämman. Juniormandskören omformas så varje år då nya sångare kommer med och gamla slutar. De flesta stannar i ett till två år. Efter det fortsätter många till pojkkörens manskör, gymnasiekören eller gymnasiets kammarkör.

På den danska musikscenen, både den klassiska och rytmiska, finns många sångare som startat sitt sångarliv i Københavns pojkkör och senare i manskören.Exempel är popsångarna Lukas Graham och Erann DD och operasångarna Johan Reuter och Gert-Henning Jensen.   

 

Juniormanskörens sångare går i 8 och 9 klass och är 14-16 år gamla. Deras repertoar sträcker sig från danska romancer, över folkmelodier från Norden och England, till evergreens och barbershop, arrangerat skärskilt för dem.    

Kören leds av Karen-Maria Baun och Kim Glies Nandfred.   

 

Fri entré, program 10 €. Kontant betalning.

Subscribe to our newsletter