Sankt Annæ Juniormandskor (DK) konsert

Sankt Annæ Juniormandskor konsert 27.3

Sankt Annæ Juniormandskor är en kör bestående av 20 unga manliga sångare från Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Sangskole.

De flesta av dem har gått på skolan sen tredje klass då de kom in genom intagningsprover. Målet med intagningsproven var att hitta pojkar som skulle sjunga i Köpenhamns pojkkör vid Köpenhamns domkyrka, Vor Frue kirke (Copenhagen Royal Chapel Choir). Pojkarna har fått sång-och gehörsundervisning, haft körtimmar och medverkat vid gudstjänster, operaföreställningar, CD-inspelningar och inte minst konserter och turnéer både på hemmaplan och utomlands. Deras repertoar har varit den stora klassiska körrepertoaren för blandad kör, där deras sopran- och altstämmor blivit kompleterade av manskörens tenorer och basstämmor.Men pojkstämmorna varar inte för evigt. När stämmorna inte håller slutar pojkarna i Köpenhamns pojkkör men fortsätter få undervisning, då med fokus på den nya mansstämman.    

Juniormanskörens sångare går i 8 och 9 klass och är 14-16 år gamla. De är rutinerade sångare med ett nytt instrument, tenor eller bas. Deras repertoar sträcker sig från danska romancer, över folkmelodier från Norden och England, till evergreens och barbershop, arrangerat skärskilt för dem.    

Kören leds av Karen-Maria Baun och Kim Glies Nandfred.   

 

Biljetter köps vid dörren. Kontant betalning.

Subscribe to our newsletter