Nordisk kulturkontakt

Nordisk kulturkontakt är en aktiv kulturorganisation som arbetar med hela Norden som sin plattform

Nordisk kulturkontakt har tre aktivitetsområden. Sekretariat för stödprogrammen: kultur-och konstprogrammet, nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur, Volt och NORDBUK. Kulturcenter och bibliotek i centrala Helsingfors, som sprider kunskap och intresse för nordisk kultur och nordiska språk i Finland. Slutligen profilerar organisationen nordisk kultur internationellt.

Stödprogram

Detaljerad information om programmens kriterier och ansökningsförfarande hittar du på Nordisk kulturkontakts webbplats

Nordisk Kulturkontakt är en organisation under Nordiska ministerrådet

Weight: 

0

Subscribe to our newsletter