Bild av Anne Mali Saether.

Mentoring av konstnärer

Två dagars workshop för kulturaktörer på Åland

Nu erbjuds åländska kulturaktörer att ta del av Anne Mali Sæthers mentorskap genom en två dagar lång workshop!

Anne Mali Sæther är regissör, dramatiker, teaterpedagog, mentor och projektledare. Hon har bred regierfarenhet från klassisk teater, figur-, mask-, musik-teater/opera och performance till föreställningar utomhus. Sæther har varit kulturpolitisk aktiv för att bidra till scenkonst för en ungpublik genom arbete i Norsk Kulturåd och Assitej och hon har haft fokus på konstnärligt arbete med och för flyktingar. Hon har varit pedagog sen 1985 och har lång erfarenhet med handledning för utvecklande av konstnärliga projekt för barn och unga.

I projektet Seanse har Sæther under en längre tid arbetat som mentor på ett sätt som har medfört en utveckling av formspråket och lyft scenkonst och andra konstformer till en högre nivå.

Workshop

Antal deltagare/målgrupp: 4 olika konstprojekt väljs ut från Kulturkraft ansökningarna från den 15 februari och den 15 april.

Deltagarna bör representera flera konstarter då det ger möjlighet till utväxling mellan till exempel bildkonst, musik, scenkonst, litteratur, dans och så vidare. Om möjligt samarbetar Anne Mali Sæther med en co-mentor från Åland för att möjliggöra kunskapsöverföring som kan leda till att Åland på sikt kan få egna mentorprogram för konstprojekt för barn och unga.

Projektet arrangeras i samarbete med Högskolan på Åland och är ett komplement till Kulturkraft, kultur för åländska skolbarn. 

Vad och för vem? 2 dagars workshop inkl. förarbete och efterarbete med fokus på mentoring av åländska konstprojekt under utveckling till Kulturkraft
När? Lördag 23 – söndag 24 september 2023
Var? Högskolan på Åland, Auditoriet Neptunigatan 17, Mariehamn

Subscribe to our newsletter