RUDY / How to do things with Romance

Dans: RUDY / How to do things with Romance

RUDY / How to do things with Romance

Tid: Onsdag 28 juni, kl 19-21
Plats: Badhuspaviljongen, Badhusparken, Västra hamnen, Mariehamn
Inträde: Vuxna 10€, studerande, arbetssökande och pensionärer 5€

Dans som behaglig rekreation i mysigt umgänge eller som en vild och ösig urladdning i Riot grrrl anda? Se föreställningarna RUDY och How to do things with Romance på Åland onsdag 28 juni. Kvällen följs av ett publiksamtal för den som vill.

Verket RUDY utgår från citatet ”Tänk om vi förskjuter frågan från “vem vill jag vara” till “vad för slags liv vill jag leva med andra?“ av Judith Butler. Utifrån en syn på kreativitet som kollektiv och konst som något mer än produktionen av artefakter föreslår RUDY en lugn stund där empati, omtanke, följande, stöttande, upprepande och imitation uppmärksammas som oumbärliga aspekter av konst. Verket föreslår en förståelse av dans som en pågående förhandling mellan historiska, kollektiva och individuella vanor, normer och begär. Att ta hand om, hänge sig åt och stötta förslag och idéer, samt att fylla verbet “följa” med agens har varit viktigt i arbetet med verket.

RUDY följs av How to do things with Romance, en sportig punkbalett som experimenterar med romantik ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Med ett spektrum av känslor som ömhet, passion, tillgivenhet, samhörighet och villighet till uppoffring är romantik ett älsklingstema i många former av gestaltande. Romantik kan vara intensifierat, förtätat upplevande men är också en socio-kulturell konstruktion. Utgångspunkten till det här dansverket är romantiskt skildrade kärlekshistorier och sportfilmer från Hollywoods filmhistoria. Där möts vi av en mansdominerad industri där kvinnor ofta objektifierats och fått bära mening men inte vara meningsskapande subjekt, där manligt och kvinnligt konstruerats över tid genom upprepade representationer på filmduken och på scenen. How to do things with Romance föreslår en annan fortsättning på den historieskrivningen.

Föreställningarna framförs av en grupp unga danskonstnärer från Norden och Europa. Bägge verken tar sig an samtidsdans som en konstform som utmanar relationen till historiska och samtida maktordningar, normer och stereotypa uttryck och format.

Medverkande danskonstnärer

Ellen Söderhult, Lisa Schåman, Susanna Ujanen, Oda Brekke, Gry Tingskog, Anna-Karin Domfors, Klara Utke Acs, Ida Arenius, Anna Bontha, Minna Berglund, Michelle Persson, Lisen Pousette och Tiia Kasurinen.

Trumslagare

Amanda Blomqvist och Josefina Pukitis.

Koreografi och regi

RUDY är koreograferat av dansarna med koncept och regi av Ellen Söderhult. Text av Anna Bontha. How to do things with Romance är koreograferat av Ellen Söderhult.

Verken har möjliggjorts tack vare stöd från Nordens institut på Åland, Nordisk kulturkontakt, Nordiska kulturfondenÅlands kulturdelegation, Kulturfonden för Sverige och Finland, Stockholms stad, Weld, Danseatelier, Viking Line samt Köttinspektionen Dans i Uppsala

Subscribe to our newsletter