gränsløs.gif

Utställning: gränsløs.gif

gränsløs.gif – en utställning om gränser och gränslöshet

Vad är en gräns? Vad innebär gränslöshet?

Genom det traditionella gif-formatet har 10 kreatörer från fem olika länder i åldrarna 13-41 tolkat och undersökt temat. Konstverken i utställningen är ett urval som gjordes av en jury bestående av Jonas Mosesson (illustratör och animatör), Annukka Turakka (videokonstnär) och Elias Vartio (forskningskoordinator på Ålands Fredsinstitut). Som inspiration för kreatörerna utarbetade NIPÅ tillsammans med Ålands Fredsinstitut en text om gränser och gränslöshet.

Vi hoppas utställningen skall fungera inspirerande och tankeväckande i en värld där diskussionen om gränser och gränslöshet är högst aktuell – inte bara på det samhälleliga och geografiska planet, utan även på det mer personliga och existentiella planet.

Datum och plats

Utställningen visas i Galleri NIPÅ 18 januari - 21 mars
Öppettider: vardagar kl 13-16
Adress: Köpmansgatan 4, Mariehamn

Vernissage tisdag 17 januri kl 17-19. Varmt välkomna!

Medverkande kreatörer

Fredrik Öst, Sverige
Jesper Fogelholm, Finland
Minna Öberg, Åland
Oskar Strand, Åland
Pia Benedikte Evensen, Norge
Henrik Nordahl, Norge
Mari-Liis Rebane, Estland
Sigrid Tammiste, Estland
Martin Jerjomenko, Estland
Ellu-Marie Blond, Estland

Utställningens tematik

Det sägs att kreativitet föds ut kaos. Men inför det gränslösa står vi mållösa utan en riktning och utan någon aning om var vi skall börja eller ta vid. Var går gränsen mellan total kreativ frihet och behovet av ramar för att kunna skapa? Behöver vi tillgång till det gränslösa inom ramen för våra människliga begränsningar för att kunna vara kreativa och skapande varelser? Den inspirerande gränsen.

Gränsens natur är inte en mur men en rörlig, föränderlig förutsättning och möjlighet för liv. Gränsen som skapar dig och mig – utan vilken vi inte vore någonting eller allting på en gång. Där gränslöshet kunde liknas vid ett svart hål? Den dynamiska och existentiella gränsen.

Kärlek är gränslös sägs det. Kärlek är också att kommunicera sina gränser, och visa respekt för andras. Kan vi minska uppkomsten av konflikter genom en öppen kommunikation om gränser? Är det först när vi kan kommunicera gränser, och därmed vara fullt medvetna om dem, som vi kan respektera och acceptera dem, förändra dem eller göra oss av med dem? Vad innebär det här ur ett fredsperspektiv? Vad innebär det här ur ett (im)migrationsperspektiv? Den personliga, sociala och politiska gränsen.

Utställningens scenografi tar sin utgångspunkt i 1970-talet där visionen om ett gränslöst Europa skapade det moderna EU, fri rörlighet, Schengensamarbetet och en syn på världen där gränser fick en ny innebörd och blev lättare att överskrida. Hand i hand med den utvecklingen fick vi välstånd och välfärd på ett sätt vi aldrig upplevt förut. Vi valde att se på vår tid med gemensamma lösningar och delat ansvar som en grundläggande pelare. 70-talet var ett årtionde då man införde nya utgångspunkter för vår samexistens. Idag överskrider vi gränser som aldrig förr samtidigt som det blivit populärt att tala om att bygga murar.

gränsløs.gif är en utställning av NIPÅ i samarbete med Ålands Fredsinstitut. Scenografin har Emmaus Åland med vänlighet lånat till oss för den här utställningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev