Nordiska kulturfonden nya temasatsning HANDMADE

Nordiska kulturfonden nya temasatsning HANDMADE

Publicerad onsdag 18 mars kl 15:11

Är du kreatör eller skapande entreprenör med inriktning på det handgjorda och självproducerade?

Med Nordiska kulturfonden nya temasatsning HANDMADE önskar fonden rikta uppmärksamheten mot det handgjorda, det hållbara och det unika.

  • Är du kreatör (”maker”) eller skapande entreprenör med inriktning på det handgjorda och självproducerade (Do-It-Yourself)? 

  • Använder du handens kraft och fysiska processer för att skapa eller återskapa form, uttryck och funktionalitet med hållbara material? 

  • Är du intresserad av att utveckla ditt skapande tillsammans med kreatörer från andra nordiska länder och är du intresserad av att presentera den konstnärliga kraften i det handgjorda?

Vem

HANDMADE riktar sig brett till utövare som önskar att fritt experimentera i gränslandet/mötet mellan konstformer, formtraditioner, material, uttryck, mönster och tekniker. Det kan vara som egen uttrycksform eller som inspirationskälla för utövare också inom andra uttryck och professioner, som inom bildkonst, arkitektur och musik.

Vad

NKF hoppas att kunna knyta ihop utövare, material och tekniker från Norden till ömsesidig inspiration. NKF har öronmärkt 3 miljoner DKK i 2016, som delas ut till upp till sex projekt. Du kan ansöka om mellan 500 000 och en miljon danska kronor till projektförslag som exempelvis innehåller en kombination av workshoppar, materiallaboratorier, produktion, seminarieserier, turnerande utställningar, deltagarinvolverande evenemang och nätverksbyggande. Det ska ingå deltagare från minst tre nordiska länder och projektet ska bidra till att utveckla det nordiska samarbetet inom fältet.

När

Stöd till förprojekt till HANDMADE kan sökas via NKFs bidragspost Opstart. Det är en extra möjlighet för dig som har en bra idé och behöver vidareutveckla den och knyta nordiska kontakter med andra kreatörer, utbildningsinstitutioner eller nätverk i Norden.

Kontakt

Nordiska kulturfonden
Seniorrådgivare Maria Tsakiris
mats(a)norden.org +45 33 96 02 44

Läs mer på HANDMADE på Nordiska kulturfonden webbplats.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev