Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Språket största hindret för att jobba över finsk-svenska gränsen

Språkskillnader utgör det största mentala hindret för att arbeta över den finsk-svenska gränsen i Tornedalen, visar en kartläggning från Øresundsinstituttet. Kartläggningen är en fortsättning på tidigare undersökningar som gjorts för gränsregionerna Norge-Sverige och Danmark-Sverige.

Ny rapport avslöjar våra klimatskadliga vanor

Byt ut rött kött mot vitt kött och grönsaker och hitta ett alternativ till flygresor. Det är en av rekommendationerna i en ny rapport från Nordiska ministerrådet om de nordiska hushållens privata konsumtion. Rapporten kartlägger privat konsumtion i de nordiska länderna och presenterar åtta åtgärder som kan göra våra konsumtionsvanor mer hållbara och klimatvänliga.

Vi behöver en digital politik för den gröna omställningen

Digital innovation är en nyckelfaktor för den framtida gröna ekonomin. Norden och Baltikum har en bra utgångspunkt men saknar en övergripande politik som integrerar det digitala med det gröna. Enligt en ny rapport är det viktigt att förse alla medborgare med både digital och grön kompetens. Samtidigt måste företag och organisationer få verklig tillgång till öppna gröna data. Innovativa politiska lösningar är också avgörande för att uppnå målen.

”Stor samsyn på nordiskt försvarssamarbete”

Arktis, Östersjön och cyberattacker stod på agendan då Nordiska rådet ordnade en försvarskonferens i Köpenhamn på torsdagen. Konferensen visade att de nordiska länderna ha stor samsyn i försvars- och säkerhetsfrågor, sammanfattade Nordiska rådets vicepresident Annette Lind dagen.

Den nordiska miljöstafetten lanseras i dag

Nordiska rådets miljöpris 2021 delas ut i november. Med anledning av det har Nordiska rådet skickat ut prisstatyetten på en nordisk miljöstafett.

Ny bok: Skandinavisk union ytterst nära på 1800-talet

Hur nära var vi en skandinavisk union i mitten på 1800-talet? Mycket närmare än man hittills trott, visar ny forskning. Bismarck och Napoleon III stödde idén och i Köpenhamn fanns långt gående planer på en statskupp för att bana väg för en union. Hundra år senare föddes Nordiska rådet, som bygger på 1800-talets skandinavism.

Näringsministrar satsar på turismsamarbete och hållbar gruvnäring

De nordiska näringsministrarna satsar 20 miljoner danska kronor på nordiska samarbetsprojekt inom turism. Ministrarna fattade beslutet på ett digitalt möte torsdagen den 16 september. På mötet enades de också om att stärka samarbetet kring hållbar mineralutvinning och -produktion i Norden.

Allt rörligare arbetsliv ger hopp för krympande regioner

Pandemin har drivit på människors rörlighet mellan stad och land, och ökat intresset för distansarbete och boende på landsbygden. De nordiska ministrarna med ansvar för regional utveckling vill fånga momentum. De inleder en analys av hur Norden kan understödja trenden för att skapa en hållbar tillväxt i regionerna.

”Stor samsyn på nordiskt försvarssamarbete”

Arktis, Östersjön och cyberattacker stod på agendan då Nordiska rådet ordnade en försvarskonferens i Köpenhamn på torsdagen. Konferensen visade att de nordiska länderna ha stor samsyn i försvars- och säkerhetsfrågor, sammanfattade Nordiska rådets vicepresident Annette Lind dagen.

Motstridiga covidrestriktioner ger ökad oro i gränsregioner

Nästan fyra av fem som bor och verkar i en nordisk gränsregion upplever att deras möjlighet att röra sig över gränserna har inskränkts i mycket hög grad under pandemin. Det är en ökning med 17 procentenheter på ett halvt år, visar en ny enkät från det nordiska Gränshinderrådet.

Utskott: Ge unga mer av Norden i skolan!

Trots att engelskan har stort inflytande på unga i Norden så anser två av tre mellan 16-25 år att språkförståelsen är en viktig del av den nordiska gemenskapen. Om inte nordborna förstår varandras vardag så kan de inte heller lösa de stora utmaningarna tillsammans är budskapet från Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur som vill stärka nordisk undervisning i skolan genom ett nytt förslag.

"Ett internationellt miljöbrott skulle vara en stark signal”

Borde Norden ställa sig bakom kravet på en internationell lag som kriminaliserar storskalig miljöförstörelse? Förslaget har väckts, och diskuterades av nordiska parlamentariker i Hållbarhetsutskottet under deras septembermöte.

Natos generalsekreterare är gäst på Nordiska rådets session

Försvarssamarbete har blivit en allt centralare del av det nordiska samarbetet. Det blir också ett av de teman som tas upp och debatteras på Nordiska rådets session i Köpenhamn i november, där Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg är gästtalare. Han håller ett inlägg på sessionen den 3. november.

Norden bör införa fem procent biodrivmedel och ett fossilfritt flyg år 2040

De nordiska länderna har satt upp ambitiösa mål för att minska sina koldioxidutsläpp. Därför anser Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling att det finns förutsättningar för att skapa fossilfria transportlösningar och därmed ett fossilfritt flyg fram till 2040. Målet om fem procent biodrivmedel är en början.

”Jämställdhetsarbetet i förskolan är alltför beroende av enskilda eldsjälar”

Förskolan har en unik möjlighet att motverka normer som begränsar barns utveckling, val och lärande. Ändå är det jämställdhetsarbete som bedrivs på förskolor runt om i Norden sällan tillräckligt systematiskt och uthålligt. Det visar en färsk rapport som låg på de nordiska jämställdhetsministrarnas bord igår.

Får man älska vem man vill på äldreboendet?

Kan LGBTI-personer åldras med värdighet i Norden, eller tvingas de tillbaka in i garderoben på äldreboendet och vården? Ministerrådet för jämställdhet och LGBTI beslöt idag om en treårig nordisk forskningssatsning om äldre LGBTI-personers livsvillkor, och om kunskapsbehoven i vård och omsorg.

Natos generalsekreterare är gäst på Nordiska rådets session

Försvarssamarbete har blivit en allt centralare del av det nordiska samarbetet. Det blir också ett av de teman som tas upp och debatteras på Nordiska rådets session i Köpenhamn i november, där Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg är gästtalare. Han håller ett inlägg på sessionen den 3. november.

Här är de nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2021

En databas med livsmedlens CO2-belastning, regenerativa jordbruk som binder CO2 i marken och ett växthus på Grönland som förser restauranger och lokala invånare med färska livsmedel är alla bland de nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2021. De nominerade representerar nordiska lösningar för arbetet med att skapa ett hållbart livsmedelssystem till gagn för både den biologiska mångfalden, miljön och klimatet.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev