Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

”Motståndet mot jämställdhet är välorganiserat”

Runt om i världen begränsas kvinnors rätt till abort. Kvinnor och flickor är inte fria att klä sig som de vill. LGBTI-personer utsätts för dödligt våld. Nu bemöter de nordiska jämställdhetsministrarna bakslagen mot jämställdhet och LGBTI-rättigheter i en ny internationell satsning.

Stärkt samarbete om digital säkerhet

De nordiska och baltiska länderna ligger i framkant av den digitala utvecklingen i Europa. Vi samarbetar redan inom en rad områden som utveckling av 5G och digitala tjänster över nationsgränserna. Den höga graden av digitalisering gör oss också sårbara för digitala attacker. De nordiska och baltiska ministrarna med ansvar för digitalisering kommer därför att stärka samarbetet om digital säkerhet.

Nordiska rådets Bertel Haarder får baltisk medalj

Baltiska församlingen premierar Bertel Haarder med en medalj för hans gedigna och långvariga arbete med att stärka samarbetet mellan Nordiska rådet och Baltiska församlingen. Medaljen, Medal of Baltic Assembly, överräcktes vid Nordiska rådets septembermöten på Island den 5-7 september.

Nordiska rådet håller internationellt toppmöte om Ukraina

Rysslands krig i Ukraina står i fokus då Nordiska rådet samlas till möten i Reykjavik den 5-7 september. På programmet står bland annat ett internationellt toppmöte med parlamentariker från Baltikum, representanter från Ukraina samt oppositionen i Ryssland och Belarus.

Här är de nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2022

Utplantering av ålgräs i Danmark, återetablering av dränerade våtmarker på Island, Sveriges äldsta existerande UNESCO-biosfärsområde och en frivillig förening som restaurerar åar och bäckar i Finland. Totalt sex projekt har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2022, som i år sätter fokus på naturbaserade lösningar.

Unga journalister: Hållbart resande kräver nya tankesätt

Att upptäcka sitt närområde, ta tåg istället för flyg och lägga tid på planeringen är tips som kommer upp när unga journalister inom klimat och miljö får säga sitt om hållbart resande. Framförallt handlar det om att ifrågasätta vad vi egentligen menar med resande, våga tänka nytt och att genomföra förändring på flera nivåer - både som individ och på systemnivå.

Filmerna som kan vinna Nordiska rådets filmpris 2022

Fem nordiska filmer är nominerade till Nordiska rådets filmpris 2022 - som i år firar 20 år. Alla de nominerade filmerna presenteras på tisdagskvällen vid öppningen av ”New Nordic Films” under Den Norske Filmfestivalen i Haugesund. Vinnaren avslöjas på prisutdelningen i Helsingfors den 1 november.

Statsministrarna: ”Vi ska fördjupa försvarssamarbetet”

Det nordiska samarbetet kring säkerhet och försvar ska vidareutvecklas. Det var budskapet från statsministrarnas möte i Oslo idag. Statsministrarna vill också öka insatserna för havsmiljön och samarbeta kring vindkraft i Nordsjön och Östersjön.

Höjdpunkter på Nordic Bridges över hela Kanada

Året är halvvägs och kulturinitiativet Nordic Bridges har lanserat ett spännande sommarprogram som sträcker sig långt in på hösten. Bland höjdpunkterna finns konserter med musikerna Eivør, Sigur Rós, Kolonien och VÍLDA, bildkonstutställningen Arctic Highways, Nordic Dance Short Film Festival och några av världens bästa moderna cirkusartister.

Utskott: Internationella idrottsevenemang är en nordisk sak!

Norden måste ta ett större ansvar när det gäller internationella idrottsevenemang. Både när det gäller gemensamma ansökningar och genomförande av arrangemang men även när de nordiska länderna deltar vid mästerskap i andra länder. Det säger utskottet för kunskap och kultur som står fast på deras rekommendation till ministrarna om en nordisk strategi.

Ny enkät tar pulsen på gränsregionerna efter pandemin

Hur upplever folk som bor, pendlar och verkar i de nordiska gränsregionerna tiden efter coronarestriktionerna? Finns det fortfarande störningar kvar, eller går det nu smärtfritt att röra sig över gränserna? Det ska nordiska Gränshinderrådet undersöka i en ny enkät.

Hållbarhetsutskottet: ”Nordisk produktion av olja och gas måste minska på sikt”

Med den krympande grönländska inlandsisen framför ögonen, möttes det nordiska Hållbarhetsutskottet i Ilulissat för att ta ställning till flera förslag med bäring på klimatkrisen. Utskottet påbörjade den känsliga diskussionen om att på sikt minska produktion av fossila bränslen i Norden, och vill se ett strategiskt samarbete kring att fånga in och lagra koldioxid.

Justitieministrarna inrättar en nordisk arbetsgrupp mot människohandel

En nordisk arbetsgrupp mot människohandel kommer att inrättas enligt ett beslut taget på de nordiska justitieministrarnas möte i Finnskogen i Norge. Kampen mot människohandel har varit en del av Nordiska ministerrådets och den nordiska justitiesektorns arbete under en lång tid, men målet är nu att prioritera denna viktiga fråga i ännu högre grad.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev