Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Kvinnor vinnare på den digitaliserade arbetsmarknaden

Kvinnor klarar sig bättre än män på en nordisk arbetsmarknad präglad av digitalisering och snabb teknikutveckling. Den kvinnodominerade tjänstesektorn har hittills lyckats bra med att höja både kompetensen och lönerna. Men traditionellt manliga sektorer riskerar ökad polarisering, visar ny nordisk forskning.

Norden tar temperaturen på den gröna omställningen

Debattevenemanget Choosing green samlade över femtio representanter från ungdomsorganisationer, industrin, sociala organisationer, icke-statliga organisationer, forskare, debattörer och politiker för att diskutera grön omställning i skuggan av coronan. Alla perspektiv som framfördes under dagen kommer att ingå i Nordiska ministerrådets förberedelser inför klimatförhandlingarna på COP26 i Glasgow.

Var med i nordisk klimatdebatt den 17 november!

Visst har covid-19-pandemin skjutit upp klimatförhandlingarna, men arbetet har inte avstannat. På debattarrangemanget Choosing green den 17 november 2020 kommer det politiska samarbetet i Norden att samla krafter och idéer för nästa års klimatförhandlingar. Vi ska tala om klimatåtgärder, konkurrenskraft, utbildning och social hållbar omställning med några av de mest begåvade människorna i Norden – och du kan vara med när vi sänder hela dagen.

Klimatkrisen engagerar unga läsare i Norden

Kan litteraturen skapa förståelse för en värld i förändring? Hjälpa barn att hantera klimatångest? Vilka tendenser kan ses i de nordiska länderna? Klimathot, relationen till naturen och utrotningshotade djur är några ämnen som tar allt större plats i de ungas bokhyllor. Under ett nordiskt seminarium om barn- och ungdomslitteratur konstaterades att behovet av att tala om miljö och klimat i hög grad avspeglas i de böcker som både skrivs och är populära bland de unga läsarna.

Så ska livet förbättras för LGBTI-personer i Norden

De nordiska länderna är bland de mest progressiva i världen på LGBTI-området. Men även om en hel del viktig lagstiftning är på plats, finns fortfarande stora utmaningar.
Därför höjer jämställdhetsministrarna nu ambitionsnivån. LGBTI-personer ska kunna leva fria, öppna och bra liv i Norden, det är målet för en ny strategi.

Nordiske finansministre holder fælles fokus på grøn genstart

De nordiske lande - ligesom resten af verden - er hårdt ramt af pandemien, og alle fokuserer nu på at genstarte økonomierne så hurtigt som muligt. Spørgsmålet om hvordan landene kommer bedst og hurtigst ud af krisen var helt centralt, da de nordiske finansministre mødtes virtuelt den 29.10.

Bertel Haarder från Danmark ny president i Nordiska rådet

Bertel Haarder från Danmark har valts till president för Nordiska rådet för 2021. Nordiska rådets presidium valde honom till president på ett digitalt möte på torsdagen. Annette Lind från Danmark valdes till vicepresident.

Ministrar: kultur är drivkraften för hållbar utveckling i Norden

Hållbarhet var den gröna tråden på kulturministrarnas andra digitala ministermöte under Danmarks ordförandeskap. Ministrarna diskuterade kultursektorns prioriteringar de kommande åren för att nå Nordiska ministerrådets nya vision och samtidigt stärka gemenskap, utveckling och samarbete inom kultursektorn i hela Norden.

Ministrar: kultur är drivkraften för hållbar utveckling i Norden

Hållbarhet var den gröna tråden på kulturministrarnas andra digitala ministermöte under Danmarks ordförandeskap. Ministrarna diskuterade kultursektorns prioriteringar de kommande åren för att nå Nordiska ministerrådets nya vision och samtidigt stärka gemenskap, utveckling och samarbete inom kultursektorn i hela Norden.

Grøn luftfart, krydstogtturisme og plastikaffald var på dagsordenen da nordens miljø- og klimaministre mødtes

Plastaffald er et presserende og tiltagende problem, som der skal tages hånd om hurtigst muligt, lyder budskabet fra de nordiske ministre for klima og miljø efter dagens møde i Nordisk Ministerråd. På mødet var også bæredygtig krydstogtturisme og grønnere luftfart på agendaen, og de nordiske ministre benyttede også lejligheden til at diskutere EU's 2030 klimamålsætninger.

”Vi vill hindra viruset, inte människorna”

Hur kan man öka människors möjlighet att resa mellan de nordiska länderna under pandemin? Den frågan blir allt viktigare för de nordiska regeringarna. Statsministrarna var försiktigt positiva till idén om ett nordiskt covid19-pass, under debatten med Nordiska rådet på tisdagskvällen.

Här är vinnarna av Nordiska rådets priser 2020

Monika Fagerholm, Jens Mattsson, Jenny Lucander, Dag Johan Haugerud, Yngve Sæther, Sampo Haapamäki och Jens-Kjeld Jensen fick ta emot Nordiska rådets priser 2020 vid den digitala prisutdelningen tisdag kväll. Covid-19 satte stopp för den planerade prisutdelningen på Island och vinnarna av de fem priserna avslöjades istället under en annorlunda prisfest online.

”Barn” fick Nordiska rådets filmpris 2020

Den norska filmen "Barn" vinner Nordiska rådets filmpris 2020 för ett ambitiöst och eftertänksamt verk som med empati och stort allvar går in i förhållandet mellan barn och vuxna och ställer ingående frågor. Hur väl känner egentligen föräldrar och lärare barnen de har ansvar för? I vilken grad är föräldrar förpliktade att tro på sina barn? I vilken grad måste de beskydda dem?

Sampo Haapamäki fick Nordiska rådets musikpris 2020

Den finske kompositör Sampo Haapamäki fick Nordiska rådets musikpris 2020 för verket "Konsertto neljäsosasävelaskelpianolle ja kamariorkesterille" (Konsert för kvartstonspiano och kammarorkester). Ett verk som på ett unikt sätt förenar naturlig musikalitet, imponerande hantverk och otröttlig utforskning av den klassiska musikens traditioner.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev