Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Nordiska rådet: Norden måste ha en gemensam plan för Östersjön

Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden. Lägger man till klimatkrisen och problemen med invasiva arter, överfiske, ökad trafik och buller får man en bild av ett område där miljön är i ett kritiskt tillstånd. Norden måste ta ett större ansvar, menar Nordiska rådet.

Här är de nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2024

14 nordiska bilderböcker, barnböcker och ungdomsromaner är nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2024. Flera av årets nominerade undersöker existentiella frågor om livet och döden och ett annat återkommande tema är människans relation till naturen. Vinnaren offentliggörs den 22 oktober.

Behov av stärkt samarbete om hållbar mobilitet

En ny analys beställd av Nordiska ministerrådet belyser behovet av ett stärkt samarbete i Norden inom transport- och infrastruktursektorn. Analysen visar på omfattande möjligheter och utmaningar med att integrera och modernisera transportinfrastrukturen i regionen.

Bevara kompetensen i gränskommittéerna

De nordiska gränskommittéerna bör uppgraderas, inte konkurrensutsättas. Det anser Nordiska rådet och motsätter sig därmed delar av det föreslagna samarbetsprogrammet för regionalsektorn för perioden 2025–2030.

Nordiska rådet debatterade säkerhetssamarbete i Tórshavn

Vikten av en gemensam nordisk infrastruktur, standardisering av militär materiel, ungas försvarsvilja och bekämpning av hybridhot var några av de ämnen som diskuterades flitigast under temadebatten om säkerhet, fred och beredskap i Nordatlanten på Nordiska rådets temasession i Färöarna.

Arbetsgrupp i Nordiska rådet: Säkerhetspolitik bör tas med i Helsingforsavtalet

Säkerhets- och försvarspolitik och civil beredskap bör skrivas in i Helsingforsavtalet, det anser en arbetsgrupp i Nordiska rådet. Nordiska rådets presidium har tillsatt arbetsgruppen för att utreda vilka behov det finns för en uppdatering av avtalet från 1962, som ligger till grund för det officiella nordiska samarbetet. Den senaste uppdateringen av Helsingforsavtalet gjordes 1995.

Nordiska rådet uttalar sig om Israel och Palestina

Kriget mellan Hamas och Israel har orsakat stora civila förluster. Under den årliga Temasessionen i Färöarna 8.4, kommenterar Nordiska rådet att de nordiska länderna kan ha en roll i det internationella fredsfrämjandet.

En milstolpe för mat och hälsa: Det nordiska samarbetet visade vägen på COP28

FN:s klimattoppmöte COP28 var en milstolpe för mat och hälsa: för första gången någonsin erkändes vilken roll en omställning av livsmedelssystemen har för klimatåtgärderna. Norden visade vägen genom att arrangera en serie kritiska högnivådiskussioner och, vad viktigast, presenterade den senaste forskningen om näring och klimat.

Höjdpunkter från den nordiska paviljongen på COP28

I ett tio dagar långt program som samlade regeringar, den privata sektorn, forskare, unga, institutioner och FN-organ bjöd Norden in till ett globalt samtal under COP28 om våra gemensamma klimatutmaningar. Vi har samlat ett antal höjdpunkter från den nordiska paviljongens scen som kan ge perspektiv på årets förhandlingar och ingjuta hopp och inspiration för det arbete som ligger framför oss.

En investering i förskolor är en investering i framtiden

Det är samhällsekonomiskt lönsamt att investera i förskolor och pedagogisk personal. Det bidrar till att utjämna skillnader och ge barn och föräldrar lika möjligheter. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning.

Nordiskt stöd att söka för civilsamhällesorganisationer

Civilsamhällets nordiska samarbete är ett prioriterat område i de nordiska regeringarnas vision om att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Nu utökas det nordiska stödprogrammet Demos för att uppmuntra civilsamhällesorganisationer att samarbeta över landsgränserna.

Nordiska rådets välfärdsutskott på CSW – ”viktigt forum för att främja jämställdhet i Norden och världen”

Nordiska rådets välfärdsutskott deltog i FN:s kvinnokommission CSW den 11–14 mars. Utskottets ordförande Eva Lindh och viceordförande Tone Wilhelmsen Trøen mötte ministrar, parlamentariker och representanter för olika organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter på olika håll i världen under konferensen. De ser att CSW är ett viktigt forum för Nordiska rådet – där parlamentariker kan mötas för att dryfta jämställdhetsfrågor som sedan kan lyftas i de respektive ländernas parlament.

Sockerskatt, subventioner eller märkningar? Ny rapport visar vägen mot nya matvanor

Idag lanseras en ny rapport om vad som krävs för att ändra matvanor i de nordiska länderna. Rapporten visar att skatter och subventioner är viktiga politiska verktyg och föreslår också samarbete kring märkningar och regelverk om marknadsföring för att göra det enklare för nordborna att äta mera klimatvänligt och hälsosamt.

Nordiska klimatåtgärder och vägen till COP29

Efter antagandet av en fond för att hantera skador och förluster, upprättandet av ramverket för det globala målet för anpassning och överenskommelsen om en övergång från fossila bränslen på COP28, förbereder sig det nordiska samarbetet för COP29.

Nytt ambassadprogram är nu öppet för ansökningar!

Från och med den 19 februari är det möjligt att söka bidrag till ambassadprogrammet. Programmet syftar till att främja samarbetet mellan nordiska ambassader och diplomatiska beskickningar i linje med vision 2030, som fokuserar på att skapa ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden. Ansökningar för små till stora projekt är välkomna från alla nordiska ambassader utanför Norden.

Här är de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2024

13 romaner, diktsamlingar och berättelser är nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2024. Listan över årets nominerade visar på ett starkt skönlitterärt fält som spänner över hela Norden. Priset har delats ut sedan 1962.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev