Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Nytt säkerhetsläge på agendan när Nordiska rådet möts

Behöver Nordiska rådet förändras för att kunna svara mot den nya säkerhetssituationen? Ska det finnas gemensamma riktlinjer för nordisk utrikes- och säkerhetspolitik? Hur säkerställer vi att det finns mat till alla under kriser? Det är några ämnen som Nordiska rådet diskuterar i Stockholm nästa vecka.

Hållbara och hälsosamma matvanor: senaste nytt om de nordiska näringsrekommendationerna

Den nya utgåvan av de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) kommer beskriva hur man äter både hälsosamt och hållbart. Rekommendationerna är ett ledande exempel på regionalt samarbete om riktlinjer för kostsammansättning och rekommenderade intag av näringsämnen. I juni 2023 publiceras den nya hållbarhetsutgåvan av NNR. Vi träffade projektledaren professor Rune Blomhoff för att få senaste nytt om processen.

Framgång för Nordens linje på COP15: Nya FN-avtalet stödjer naturbaserade lösningar

Världens regeringar lyckades få ett historiskt avtal på plats till skydd för naturen, efter långdragna förhandlingar på COP15 i Montreal. Naturbaserade lösningar finns med i det nya globala avtalet, något som gläder de nordiska regeringarna. Men ungdomsrörelsen är kritisk till begreppet och befarar att det leder till greenwashing.

Många nyanser av coolt: Nordic Bridges närmar sig sitt slut

Festival of Cool är slutspurten i Nordic Bridges, ett årslångt nordiskt-kanadensiskt utbyte av konst, kultur och idéer som har ägt rum under hela 2022. Denna stora final med musik, teater, utställningar, föredrag och mycket mer från Norden avrundar satsningen. Samtidigt är den en upptakt till nya möjligheter för samarbete över Atlanten.

Samarbete över gränserna är vägen fram för nordiskt kulturliv efter pandemin

Ett starkare samarbete mellan de nordiska länderna kan bidra till en snabbare återhämtning efter pandemin och göra kultursektorn bättre rustad för kommande utmaningar. Det var budskapet från de politiker, forskare och kulturaktörer som deltog på det nordiska kulturpolitiska toppmötet i Oslo på tisdagen.

Ny rapport: Könsnormer är en utmaning för den gröna omställningen

Rapporten är utgiven av Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) och innehåller den hittills största kartläggningen av sambandet mellan könsnormer och klimatpåverkan i de nordiska länderna. Den visar bland annat att ett större omsorgsansvar kan vara centralt i den gröna omställningen.

Hela Norden i Nato: ”En ny era för nordiskt försvar”

Det nordiska försvarssamarbetet ska uppdateras för att stärka samarbetet efter att Sverige och Finland går med i Nato. Det kom fram på ett möte mellan Nordiska rådets presidium, försvarsutskotten för de nordiska parlamenten och representanter för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco nyligen.

Krav från unga på COP27: Fossilfritt EU år 2030

De värsta farhågorna inträffade inte, men de viktigaste resultaten uteblev. Många unga fick göra sina röster hörda, men när de kommer hem behöver de mer makt att trycka på sina regeringar för att klimatavtalen ska bli verklighet. Så sammanfattar några ungdomsrepresentanter klimatmötet COP27.

COP27: Norden kan bana väg för hållbar kost

Hälsosamma och hållbara matvanor måste ligga i centrum för klimatåtgärderna för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 C och för att uppnå hållbarhetsmålen. Det var budskapet från högnivåpanelen i den nordiska paviljongen för livsmedelssystem på COP27.

"Across the world, women are climate solution-makers”

Det skulle få stora effekter på klimatpolitiken om kvinnor involverades på lika villkor i de internationella klimatförhandlingarna. Den slutsatsen drog både nordiska ministrar och afrikanska ledare när de diskuterade politiska grepp för att en jämställd klimatpolitik på COP27 i Egypten.

COP27: Norden vill säkra en jämställd klimatomställning

Den gröna omställningen kommer att vända på varje sten i samhället – så hur påverkas män och kvinnor av denna förändring? Den 14-15 november bjuder Norden in till flera debatter på klimatmötet COP27 om hur en rättvis klimatpolitik kan se ut.

Ett steg närmare formellt nordiskt transportsamarbete

Det går långsamt, men det går framåt. Säkerhetsläget i världen förstärker kravet på ett starkare och formaliserat nordiskt samarbete om infrastruktur som transport och digitalisering. Det blev tydligt under Nordiska rådets session i Helsingfors.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev