Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Nordiska ministrar framhåller behovet av att bevara de marina ekosystemen och att öka klimatambitionerna

I en tid av stora klimatförändringar är arbetet med att bevara och återställa marina ekosystem viktigare än någonsin. Det var ett av budskapen från de nordiska klimat- och miljöministrarna efter dagens möte i Nordiska ministerrådet. Uttalandet kommer i samband med offentliggörandet av en gemensam deklaration från medlemsländernas miljö- och klimatministrar inför COP15 i Kunming i Kina i oktober 2021.

Ny rapport: Dessa naturbaserade lösningar kan gagna både klimat och biologisk mångfald

Cirka 25 procent av de människoskapade utsläppen av CO2 beror på utnyttjande och omläggning av naturområden särskilt till jordbruk, skogsbruk och bebyggelse. En ny rapport finansierad av Nordiska ministerrådet har identifierat en mängd lösningar som både gagnar den hotade biologiska mångfalden och samtidigt motarbetar klimatkrisen.

Ny ansökningsrunda - Nordiska samarbetsprojekt som involverar nordvästra Ryssland och Östersjöregionen

Ny ansökningsrunda - Nordiska samarbetsprojekt som involverar nordvästra Ryssland och Östersjöregionen
Nordiska ministerrådet öppnar ny ansökningsrunda till projekt som involverar samarbete i Östersjöregionen och nordvästra Ryssland. Projekt bör bidra till en blomstrande och fredlig utveckling i regionen genom att främja nära relationer mellan nordiska organisationer och partners i nordvästra Ryssland och Östersjöregionen.

Kan den nordiska samverkan i kristider stärkas?

Norden som region borde vara bättre förberedd nästa gång då en kris drabbar oss. De nordiska samarbetsministrarna sammanträdde digitalt den 29. april, och beslöt bland annat att med snabb tidtabell låta genomföra en strategisk utredning om nordiskt samarbete under kristider.

Stora konsekvenser och träffsäkra stödpaket för kultursektorn i Norden under pandemin

Kultursektorn hör i samtliga nordiska länder till en av de sektorer som drabbats hårdast under den ännu pågående pandemin. Krisstöden har varit relativt lika i de olika länderna och åtgärderna tycks ha haft den bästa effekten på musik- och scenkonstområdet. Samtidigt som intäkterna har halverats för stora grupper inom kultursektorn, så har få aktörer upplevt en ekonomisk uppgång. Det är några av resultaten i en ny rapport från Kulturanalys Norden som gjorts på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Ny rapport: Disse naturbaserede løsninger kan gavne både klima- og biodiversitet

Cirka 25 % af den menneskeskabte udledning af CO2 skyldes udnyttelse og omlægning af naturområder til især landbrug, skovbrug og bebyggelse. En ny rapport finansieret af Nordisk Ministerråd har identificeret en række løsninger, der gavner både den truede biodiversitet og samtidig imødegår klimakrisen.

Nordiska rådet inleder formellt samarbete med EU-parlamentet

Nordiska rådet har inlett formella relationer med EU-parlamentet. Ett första digitalt kickoffmöte har nyligen hållits, där parterna kom överens om ramarna för samarbetet. Framöver ska Nordiska rådet och EU-parlamentet mötas formellt en gång per år.

Kvinnor mer aktiva i extremistiska miljöer än tidigare känt

15 procent av medlemmarna i våldsbejakande extremistiska miljöer är kvinnor. Det är betydligt fler än forskarna tidigare har känt till. Kvinnor har också aktiva roller i brottsliga handlingar. Det visar en ny rapport finansierad av Nordiska ministerrådet och gjord av Institutet för framtidsstudier. Rapporten bygger på kvantitativa undersökningar i Sverige.

Oro över nordisk e-legitimation

Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden är oroade över hur Nobid-projektet framskrider. Ett ömsesidigt erkännande av nationella e-id-lösningar är beroende av att samtliga nordiska länder ser till att deras nationella e-legitimationer kan anslutas till de andra ländernas system. Utskottet är bekymrade över att inte alla länder drar åt samma håll.

Ny rapport: Stora konsekvenser för mediesektorn i Norden under pandemin

Coronapandemin har haft stor inverkan på de nordiska nyhetsmedierna. Samtidigt som annonsintäkterna har fallit kraftigt har intresset bland publiken för den professionella nyhetsbevakningen ökat. Flera nordiska medieföretag har rapporterat en rekordhög försäljning av digitala prenumerationer som en följd av pandemin. Det visar en ny rapport från Nordicom som gjorts på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Förslag om en nordisk fond för ungas biodiversitets- och klimatarbete

När Greta Tunberg tackade nej till Nordiska rådets miljöpris för några år sedan, väcktes idén till en fond för unga som vill driva projekt kring biodiversitet och klimat. Igår ställde sig det nordiska Hållbarhetsutskottet bakom förslaget om en fond, och börjar nu leta finansiering.

Norden måste lära sig av misstagen under pandemiperioden

Det nordiska samarbetet har utsatts för hård press under coronaåret, konstaterade Nordiska rådets presidium på sitt möte den 13.april. Men nu finns goda möjligheter att ta lärdom av utmaningarna under pandemiperioden, och stärka samarbetet för att skapa en tryggare och bättre vardag för nordborna.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev