Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Gränshinderrådet: Glädjande att Norge öppnar gränsen för jobbpendlare

Norge öppnar återigen sina gränser för jobbpendlare från Sverige och Finland från och med den 1 mars, uppger den norska regeringen i ett pressmeddelande. Beskedet ses som mycket positivt i det nordiska Gränshinderrådet, som aktivt har arbetat för att få en lösning på frågan.

Här är de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2021

14 nordiska romaner, noveller och diktsamlingar är nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2021. Årets nominerade spänner över hela Norden med verk från samtliga länder och språkområden. Ett starkt skönlitterärt fält som även innehåller tidigare nominerade författare. Vinnaren offentliggörs i Köpenhamn under sessionsveckan i november.

Mörkertalen minskar – nya siffror kastar ljus över gränspendlingen i Norden

Redan innan pandemin försvårade arbetspendlingen över landsgränserna, fanns en fallande trend för människors rörlighet mellan de nordiska länderna. Bland annat minskade antalet unga nordbor som sökte sig till ett grannland för att jobba. Det visar den första systematiska kartläggningen av hur människor arbetspendlar över landsgränserna i Norden.

Mörkertalen minskar – nya siffror kastar ljus över gränspendlingen i Norden

Redan innan pandemin försvårade arbetspendlingen över landsgränserna, fanns en fallande trend för människors rörlighet mellan de nordiska länderna. Bland annat minskade antalet unga nordbor som sökte sig till ett grannland för att jobba. Det visar den första systematiska kartläggningen av hur människor arbetspendlar över landsgränserna i Norden.

Kan krissamarbetet i Norden bli bättre?

De nordiska samarbetsministrarna oroar sig för corona-pandemins konsekvenser i Norden. De samhällsekonomiska och hälsorelaterade effekterna av smittspridningen utgör en stor utmaning i hela regionen, men gränsregionerna är speciellt drabbade.
Samarbetsministrarna diskuterade Covid-19 och pandemins effekter på årets första möte, som hölls digitalt den 11 februari.

Gränsregioner drabbas – nio av tio upplever ökad oro av coronarestriktioner

Fyra av fem som bor och verkar i de nordiska gränsregionerna uppger att deras möjligheter att röra sig över gränserna har inskränkts på grund av covid-19. Drygt tre av fem anser att länderna fokuserat för lite på gränsregionerna. Det visar en kartläggning som nordiska Gränshinderrådet har låtit göra.

Nordiska rådet vill se mer utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete

De nordiska länderna borde koordinera sina hållningar i arktiska frågor, samarbeta kring forskning om en gemensam säkerhets- och utrikespolitik samt överväga ett nordiskt beredskapscenter för totalförsvar. Det var några förslag som islänningen Björn Bjarnason lyfte fram på ett seminarium i regi av Nordiska rådet på måndagen.

Nordiska rådet ordnar webbinarier om energi, digitalisering och antibiotikaresistens

Den 2-3 mars ordnar Nordiska rådet tre webbinarier om energi, digitalisering och antibiotikaresistens. Syftet med webbinarierna är att Nordiska rådets medlemmar ska ha möjlighet att diskutera framtida utmaningar och lösningar inom de tre temaområdena med representanter för EU-parlamentet och EU-kommissionen.
Deadline för registrering är den 26 februari 2021.

Ekokritiska tendenser i ny antologi om nordisk barn- och ungdomslitteratur

Klimatkrisen och miljötemat tar allt större plats i de böcker som barn- och unga läser. En ny antologi presenterar både oro och framtidstro ur ett ekokritiskt perspektiv inom barn- och ungdomslitteraturen i Norden. Antologin är resultatet av ett unikt samarbete mellan nordiska forskare, författare och illustratörer.

Nya direktören tror på starkare nordiskt samarbete efter coronan

Minister, lagtingsmedlem, avdelningschef på försäkringsbolag, bankekonom, elitidrottskvinna. Kristina Háfoss från Färöarna har hunnit med en hel del under sitt 45-åriga liv. Nu tar hon över som direktör för Nordiska rådet med en stark tro på ett ännu djupare nordiskt samarbete.

Nordiska rådet får internationellt fredspris

Nordiska rådet tilldelas ett fredspris, Goi Peace Foundation Multilateralism Peace Award. I prismotiveringarna står det att Nordiska rådet premieras för sitt starka engagemang och outtröttliga arbete för hållbar multilateralism och regional integrering, men framför allt för målsättningen att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region.

Norden på en mission för att förändra matsystemen

Vi kan och måste välja ett uppdragsinriktat angreppssätt på livsmedelssystem för att lösa några av våra största samhällsutmaningar. Detta är det grundläggande budskapet i nyligen lanserade Cookbook for systems change – Nordic innovation strategies for sustainable food systems sammanställd av Nordiska ministerrådets Nordic Food Policy Lab, Stockholm Resilience Centre och EAT.

Ny tävling för att hitta innovatörer för smarta städer

Nystartade teknikföretag i Norden och Baltikum bjuds i dag in för att delta i en ny tävling. Målet är att hitta innovativa digitala lösningar på städers utmaningar som har blivit mer angelägna till följd av covid-19-krisen.

Gränsregioner drabbas – nio av tio upplever ökad oro av coronarestriktioner

Fyra av fem som bor och verkar i de nordiska gränsregionerna uppger att deras möjligheter att röra sig över gränserna har inskränkts på grund av covid-19. Drygt tre av fem anser att länderna fokuserat för lite på gränsregionerna. Det visar en kartläggning som nordiska Gränshinderrådet har låtit göra.

FN-chefen: Få alla med på den gröna omställningen!

De nordiska regeringarna behöver prata med sina invånare - med sina företagare, sina bönder, och sina ursprungsbefolkningar och sina unga - om den omställning som måste ske för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Det sa FN-chefen för biologisk mångfald, Elizabeth Maruma Mrema, när hon mötte unga miljöaktivister och nordiska politiker i en debatt.

Hög aktivitet i Nordiska rådet under hela 2020 trots pandemin

Värna demokratin och bekämpa falska nyheter, värna den biologiska mångfalden och stärk kunskaperna i nordiska språk. Det var Islands prioriteringar inför presidentskapet i Nordiska rådet 2020. Så kom pandemin och alla planer ändrades.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev