Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Nya Info Norden ger mer nyttig nordisk information

Nordiska ministerrådet stärker sin informationstjänst till nordborna. Från och med årsskiftet kan den som vill veta mer om nordiska stöd och bidrag eller privatpersoner som vill driva företag i ett annat nordiskt land vända sig till Info Norden för hjälp.

Stol av sjögräs vinner nordisk designtävling

“The Coastal Furniture” har vunnit den slutliga omgången i den nordiska designtävlingen. Stolen av den danska designern Nikolaj Thrane Carlsen fick 22 % av rösterna på FN:s klimattoppmöte i Katowice och utsågs till vinnare under ett samtal om design i den nordiska paviljongen.

Nordisk dialog i Katowice

Under två fullpackade veckor har den nordiska paviljongen på FN:s klimattoppmöte i Katowice – COP24 – varit ett centrum för kunskapsdelning och dialog om klimatlösningar och klimatutmaningar.

Skolavhopp är en utmaning för hela Norden

Förebyggande folkhälsoarbete genom tidiga insatser är avgörande om man ska minska antalet skolavhopp från gymnasieutbildningar i de nordiska länderna. Det var huvudkonklusionen från det rundabordssamtal som Nordiska rådets utskott för välfärd i Norden och för kunskap och kultur i Norden hade bjudit in till i Stortinget i Oslo den 7 december.

Ambitiöst nytt nordiskt miljö- och klimatsamarbete

Att hejda förlusten av biologisk mångfald, att minska plastutsläpp i haven, ett gemensamt nordiskt inspel till klimatförhandlingarna och hållbar användning av naturresurser är bland de ambitiösa målen för det nya nordiska samarbetsprogrammet för miljö och klimat.

Vad kännetecknar nordiskt ledarskap?

En ny rapport från Nordiska ministerrådet lägger nordiskt ledarskap under luppen: Vad kännetecknar ledarskap i Norden och hur skiljer det sig från länder som USA, Kina och Tyskland? Författarna beskriver nordiskt ledarskap som ett sätt att kombinera ekonomisk tillväxt med demokratisk stabilitet. Rapporten sammanfattar aktuell kunskap och forskning på området.

Nytt fokus i nordisk-ryskt hälsosamarbete

Under de kommande två åren kommer Nordiska ministerrådets hälsosamarbete i Nordvästryssland att fokusera på att öka kunskapen om antibiotikaresistens, både bland hälsovårdspersonal och bland befolkningen helt generellt. På sitt möte den 11. december beslöt Nordiska samarbetskommittén att reservera sex miljoner DKK för ändamålet.

45 000 nordbor saknas i statistiken

Officiell statistik är ett oslagbart verktyg för att avslöja trender och mönster i samhällsutvecklingen, och för att grunda politiska beslut på. Men bara om den är korrekt. Det nordiska projektet Nordic Mobility har avslöjat stora brister i ländernas statistik över nordbor som jobbar eller studerar i ett annat nordiskt land. 45 000 personer saknas i den officiella nationella statistiken.

Världen har fått smak för nordisk livsmedelspolitik

Det internationella intresset för nordisk sakkunskap om hur medborgardriven politik kan åstadkomma förändringar i livsmedelssystem har ökat avsevärt det senaste året. Både statliga organ, exempelvis i Costa Rica, Indien och Skottland, och agendasättande internationella organisationer som Världshälsoorganisationen, Världslivsmedelsprogrammet, FN:s miljöprogram och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), vänder blickarna mot vår region för att lära sig mer.

Nordic Innovation House öppnade i Hong Kong

Ett nytt Nordic Innovation House har öppnat i Hong Kong. Det ska fungera som en brobyggare och plattform för nordiska företag som vill etablera sig i Asien eller som vill lära sig och anpassa sig till den asiatiska marknaden och konkurrensen.

Trenderna pekar mot en mer polariserad arbetsmarknad

Om de nordiska länderna vill behålla något av sin världsberömda arbetsmarknadsmodell, behöver de agera. De behöver uppfinna en ny politik för att motverka polarisering, ojämlikhet och kunskapsklyftor. Megatrenderna på arbetsmarknaden pekar nämligen mot ökade klyftor och stora utbildningsbehov. Det framgår av den första delrapporten från det nordiska forskningsprojektet Framtidens arbetsliv som presenteras idag.

Trenderna pekar mot en mer polariserad arbetsmarknad

Om de nordiska länderna vill behålla något av sin världsberömda arbetsmarknadsmodell, behöver de agera. De behöver uppfinna en ny politik för att motverka polarisering, ojämlikhet och kunskapsklyftor. Megatrenderna på arbetsmarknaden pekar nämligen mot ökade klyftor och stora utbildningsbehov. Det framgår av den första delrapporten från det nordiska forskningsprojektet Framtidens arbetsliv som presenteras idag.

Nordic Innovation House öppnade i Hong Kong

Ett nytt Nordic Innovation House har öppnat i Hong Kong. Det ska fungera som en brobyggare och plattform för nordiska företag som vill etablera sig i Asien eller som vill lära sig och anpassa sig till den asiatiska marknaden och konkurrensen.

Nordiska elmarknaden ska få en ny vision

Den nordiska elmarknaden ska få en ny vision. I dag har arbetet med att ta fram visionen inletts vid det första nordiska elmarknadsforumet, som arrangerades i Stockholm. På plats var centrala aktörer inom den nordiska elsektorn.

Vad vet vi egentligen om integrationen i Norden?

Vi vet ganska mycket, men kunskapen har hittills varit splittrad och statistiken svår att jämföra. Ett banbrytande samarbete mellan de nordiska statistikmyndigheterna har nu samordnat registerdata på invandrings- och integrationsområdet.

Nordisk kultur söker tillfällig bostad i världen

De nordiska kulturministrarna har nöjet att bjuda in nordiska ambassader och diplomatiska beskickningar utanför Norden att lämna innovativa förslag som skapar nya rum för nordisk konst och kultur över hela världen.

Ökat samarbete lyfter nordiska startups

Det finns stora outnyttjade resurser i samarbetet kring finansiering av uppstarts- och tillväxtföretag i Norden. Vår region kan bli världsledande inom områdetom vi tar tillvara på de möjligheter som det nordiska samarbetet ger oss. Bland annat det här är konklusionen i en ny rapport som Idar Kreutzer, vd för Finans Norge, har skrivit för Nordiska ministerrådet och som nyligen överlämnades till de nordiska samarbetsministrarna.

Nordiska rådet vill öka samarbetet med Nordamerika

Nordiska rådet vill fördjupa samarbetet med Nordamerika. Det bor 12 miljoner personer i Nordamerika som definierar sig som nordiskättade och det är en enorm potential som bör utnyttjas ännu bättre, anser rådet.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev