Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Försvagar en sämre språkförståelse sammanhållningen i Norden?

I Norden har vi länge menat att språk och kultur binder oss samman. Norden har historiskt sett knutits samman kulturellt, språkligt och politiskt. Men hur väl förstår vi egentligen de skandinaviska språken i dag, och vad säger det om vår gemenskap? En ny rapport från Nordiska ministerrådet har tagit en ögonblicksbild av den nordiska språkgemenskapen bland unga nordbor.

Kulturlivet i Norden ska vara grönt, livskraftigt och inkluderande

Kulturens betydelse för en grön omställning är avgörande när de nordiska kulturministrarna presenterar sina prioriteringar för de kommande årens samarbete. Det är genom den konstnärliga friheten, kulturutbyten och dialoger som nya lösningar och hållbara levnadsmöjligheter tar form. Kulturen och medier skapar mötesplatser, ställer viktiga frågor och hjälper oss att hantera globala utmaningar.

Nordens dag mitt i kristider

Nordiska ministerrådet firar 50-årsjubileum 2021. På Nordens dag den 23 mars sätter vi därför genom fem digitala debatter fokus på centrala teman som har betydelse för invånare i Norden och som är viktiga för att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region.

Norden kan och bör ta en ledande roll i Europas digitala utveckling

Nordiska och europeiska parlamentariker är överens om att de digitalt utvecklade nordiska länderna kan spela en större och viktigare roll när Europas digitala framtid ska formas. För utvecklingen kan och måste formas. Det finns ingen anledning till att nationalstaterna ska vara passiva mottagare när teknikjättarna utövar sin makt.

Corona ger Gränshinderrådet extra jobb också under 2021

De som bor och pendlar i de nordiska gränsregionerna måste få en försäkran av politikerna att länderna i framtida kriser inte stänger sina gränser. Folk måste kunna våga lita på att de kan ta ett jobb på andra sidan gränsen, säger nordiska Gränshinderrådets ordförande Kimmo Sasi.

Norden har lösningarna för en fossilfri framtid

Nordiska lösningar är rätt väg för att nå en fossilfri energiproduktion. Det sade EU:s energikommissionär Kadri Simson på ett webbinarium i regi av Nordiska rådet. På webbinariet rådde stor enighet om att framtida energiutmaningar kräver mer samarbete, men det kom också en varning om att den nordiska elmarknaden riskerar att utvecklas i en mer nationell riktning.

Så löser vi bristen på gränsöverskridande statistik

Plötsligt både syns och hörs de, de 10 000-tals människor som vanligtvis reser över en nordisk landsgräns för att jobba. Stängda gränser till följd av covid19-krisen har påverkat deras liv och inkomster – men också satt strålkastarljuset på ett strukturellt problem i det nordiska samarbetet: Bristen på officiell gränsöverskridande statistik.

Nordisk mat och livsstil i förändring: åtta ingångsvinklar

Förändring av livsmedelssystem är en genväg till hållbara livsstilar. Det var budskapet från de över 115 deltagarna i projektet ”Towards sustainable Nordic food systems”. Norden kan utgå från sin gemensamma tradition av samarbete för att åstadkomma en genomgripande förändring. Trots att det finns gropar på vägen mot 2030 visar fyra nya insiktsdokument potentialen för att styra produktion och konsumtion av livsmedel i en mer hållbar riktning.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev