Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Näringsministrarna förbereder post Corona-strategi

De nordiska näringslivsministrarna förbereder en tvärnordisk strategi för att snabbt få ekonomin på fötter efter Coronakrisen. Det framkom vid ett extraordinärt ministermöte över Skype fredagen före påsk.

Norden ska samarbeta kring forskning om pandemier

Det finns ett stort behov av ny kunskap om vacciner, behandlingsmetoder och hur de nordiska länderna på olika sätt tacklar den pågående covid-19-pandemin. Därför ska Norden nu tillsammans stärka forskningssamarbetet för att rusta sig för en framtida pandemi.

Gränshinderrådet: Viktigt att dra lärdomar av coronakrisen

Coronapandemin ställer till många problem i de nordiska gränsregionerna, särskilt för de tusentals som dagligen pendlar över gränserna. När krisen är över vill det nordiska Gränshinderrådet att man samlar in erfarenheter från de nordiska länderna för att dra lärdomar inför kommande kriser.

Vi löser krisen tillsammans med hjälp av innovation!

Vi behöver nya och innovativa digitala lösningar för att tackla coronakrisen. Nordiska ministerrådet har lanserat en ny plattform där statliga organisationer och digitala entreprenörer kan hitta varandra och visa upp teknikinitiativ från Norden och Baltikum som svar på de nya omständigheterna.

Dessa kan vinna Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2020

En modern djurfabel om en and som bor i stan och inte längre kan flyga, dikter i dagboksform om en hustyrann och hans son och en okuvlig pärlfiskare som jagar en helt speciell ögonsten är några historier bland årets 14 nominerade verk till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2020.

Matspillet minskar - men för långsamt

3,5 miljoner ton mat i soptunnan varje år – det är summan av de nordiska ländernas matspill. Trots många goda initiativ för att minska svinnet går det långsamt. För att öka tempot föreslår Nordiska rådets hållbarhetsutskott en gemensam nordisk kampanj, rapport och expertutfrågning.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev