Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Nordiska rådet inviterar statsministrarna till dialog om samhällssäkerhet

Nordiska rådet antog under sin session år 2019 enhälligt en samhällssäkerhetsstrategi, som man önskar att de Nordiska länderna så snabbt som möjligt skulle gå in för att följa. Rådet har bett regeringarna kommentera på strategins förslag, och en rad ministerråd har besvarat förfrågan.
Nordiska rådet är överhuvudtaget inte tillfreds med de svar som har kommit, och planerar nu följande steg: ett dialogmöte med statsministrarna, och ett med de ministrar som har ansvar för beredskapsfrågor.

Britt Bohlin lämnar Nordiska rådet

Nordiska rådets direktör, Britt Bohlin, kommer att avgå från sin tjänst den 31. januari 2021, ett knappt år tidigare än planerat. Bohlin inledde sin period vid Nordiska rådets sekretariat i Köpenhamn i januari 2014.

Britt Bohlin lämnar Nordiska rådet

Nordiska rådets direktör, Britt Bohlin, kommer att avgå från sin tjänst den 31. januari 2021, ett knappt år tidigare än planerat. Bohlin inledde sin period vid Nordiska rådets sekretariat i Köpenhamn i januari 2014.

Lea Wermelin: ”Vi befinner oss mitt i en naturkris”

Biologisk mångfald ska vara högst upp på den politiska dagordningen, både i de enskilda nordiska länderna och i Norden som helhet. Så kan man sammanfatta reaktionerna från nordiska politiker och unga aktivister på en ny FN-rapport, ”Global Biodiversity Outlook”. Rapporten visar att inte ett enda av de tjugo målen i den globala strategin för biologisk mångfald för 2011–2020 kommer att uppnås.

Konkret plan ska ge ännu relevantare samarbete

Den konkreta handlingsplanen för det nordiska samarbetet tog ett steg framåt när den godkändes av de nordiska samarbetsministrarna på den 10. september. Det är en 4-årig plan som utgår från den vision för samarbetet som statsministrarna beslöt om ifjol. Visionen slår fast att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.
Handlingsplanen har tagits fram genom inspel från alla politikområden inom Nordiska ministerrådet, i samarbete med Nordiska rådet och de nordiska institutionerna. Processen har i högre grad än någonsin tidigare också involverat civilsamhället, inklusive de unga.

Nordborna ska bli bättre på att hantera desinformation

Annonser för värdelösa munskydd, rapporter om påhittade fall och tips på tvivelaktiga behandlingsmetoder – under coronapandemin har mängden av falska nyheter och desinformation ökat i en sådan grad att Världshälsoorganisationen (WHO) varnat för en informationsepidemi. Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur föreslår att det utarbetas en gemensam policy för arbetet med medie- och informationskunnighet

Hållbarhetsutskottet: Utred riskerna med plast i kroppen!

De påträffas i öl, musslor, salt och honung. Små, små partiklar av plast, så kallad mikroplast. Kunskapen om hur mycket mikroplast vi människor får in i kroppen, och hur den påverkar vår hälsa, måste tas fram på nordisk nivå. Det kräver Nordiska rådets Hållbarhetsutskott.

"Havsbaserad vindkraft och grön sjöfart Nordens signum"

Surare, varmare, stormigare och mindre produktiva – det är havens nya tillstånd till följd av klimatförändringarna. Nordens hav och kustsamhällen kommer att påverkas kraftigt de kommande åren. Norges statsminister Erna Solberg, ledare för den Internationella Havspanelen, mötte nordiska rådet i ett samtal om hur de nordiska länderna kan bli bättre på skydda havsmiljön.

Nordiska rådet startar hösten digitalt - och möter Erna Solberg

På måndag startar Nordiska rådet den politiska hösten med sina traditionella septembermöten. Rådets partigrupper, utskott och presidiet sammanträder under veckan och dessutom blir det ett möte med Norges statsminister Erna Solberg om maritim biologisk mångfald. Alla möten är digitala på grund av coronapandemin.

Danska Riksrevisionens chef träffade de nordiska samarbetsministrarna

På inbjudan av Danmarks samarbetsminister Mogens Jensen, deltog riksrevisor Lone Strøm på de nordiska samarbetsministrarnas möte den 10. september. Anledningen var den pågående revisionen av Nordiska ministerrådets årsräkenskaper för 2019.
Riksrevisionen meddelar nu att de har funnit så många räkenskapliga brister framförallt gällande den samlade projektskulden, att de bedömer att de inte kan gå i god för att Nordiska ministerrådets räkenskaper är rättvisande. Nordiska rådets och Nordiska Kulturfondens årsräkenskaper för 2019 kommer däremot att godkännas.

Här är de nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2020

En biodlare, sammanslutningen av de ekologiska lantbruksorganisationerna i Norden, en resebyrå och en klimatforskare är alla bland de nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2020. Vägarna till ökad biologisk mångfald är många.

Ny poddserie: Så ser kampen mot sexuella trakasserier ut i Nordens kulturliv

Hur ser situationen ut i Norden idag, tre år efter att metoorörelsen drog över världen? Kultursektorn var kraftigt representerad bland vittnesmålen - tampas den fortfarande med samma utmaningar? I en ny poddserie berättar författare, genusvetare, musiker och unga aktivister Norden runt om det arbete som pågår för att bekämpa sexuella trakasserier.

Norden satsar 250 miljoner DKK på ett grönt och digitalt näringsliv

De nordiska näringsministrarna har godkänt en rad insatser som ska bidra till att få fart på ekonomin efter covid-19 och till ett grönare näringsliv. Initativen stödjer hållbara lösningar, cirkulär ekonomi, digitalisering och innovation. I paketet ingår en satsning på Nordic Smart Government, ett stort samarbetsprogram som ska underlätta för företag att driva verksamhet på tvärs av Norden, genom att digitala system kopplas ihop.

Debattserie riktar sökljuset mot LGBTI-personers rättigheter och möjligheter i Norden

År 2019 inledde de nordiska jämställdhetsministrarna ett politiskt samarbete med målet att stärka skyddet och förbättra livet för LGBTI-personer i hela regionen. Som ett led i arbetet ska en debattserie nu synliggöra hinder och utmaningar som anknyter till jämställdhet och rättigheter för LGBTI-personer i Norden.

COVID-19 sätter stopp för Nordiska rådets 72:a session på Island

Årets största nordiska politiska möte, Nordiska rådets session, arrangeras inte i oktober som planerat. Det beslöt rådets presidium på sitt möte den 19. augusti.
Anledningen är COVID19-situationen, som gör det omöjligt att planera och genomföra sessionen planenligt.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev