Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Fira Nordens dag och få reda på tillståndet i ditt land efter pandemin

I vilket land har det fötts flest pandemibarn? Har trenden att jobba hemifrån kommit för att stanna? Kommer pandemin att leda till bättre nordiskt samarbete? På Nordens dag den 23 mars får du svar på dessa och många andra frågor i våra fem digitala evenemang där tillståndet i Norden presenteras.

Celebrate the Nordic day and check the post-pandemic state of your country

Which country has experienced the highest levels of pandemic babies? Is working from home here to stay? Will the pandemic lead to better Nordic co-operation? Tune in on the Nordic Day 2022 to find the answer to these questions and many more as we launch five events revealing the Nordic region’s state.

Gränshinderrådets vädjan till Sverige: Inför inga nya ID-kontroller

Det nordiska Gränshinderrådet vädjar till den svenska regeringen att inte införa nya ID-kontroller i Öresundsregionen vid gränsen till Danmark. Kontrollerna slår oskäligt hårt mot de tusentals gränspendlare som också drabbades hårt under pandemin, skriver Gränshinderrådet i ett brev till regeringen.

Så ska klimatomställningen i Nordens bli jämställd

Hur ser könsskillnaderna ut för klimatutsläpp i Norden? Hur påverkas jämställdheten på arbetsmarknaden av den gröna omställningen? Just nu saknas tillräcklig kunskap för att svara på frågorna – och därmed för att effektivt lösa klimatkrisen, anser de nordiska jämställdhetsministrarna. Igår gjorde de ett gemensamt åtagande om ett grönt och jämställt Norden.

Handbok ska stoppa sexuella trakasserier inom rättsväsendet

Under #metoo-rörelsen konstaterades det att sexuella trakasserier förekommer i alla delar av samhället och även inom de nordiska ländernas rättsväsenden. Nu har de nordiska justitieministrarna tagit fram en handbok mot sexuella trakasserier för de nordiska ländernas domstolar.

Nordiska rådet fyller 70 år – fortsätter jobba för nordisk nytta

Den 15-16 mars 1952 hölls ett nordiskt utrikesministermöte i Köpenhamn. På mötet fattade ministrarna beslut om att etablera ett officiellt nordiskt parlamentariskt samarbetsforum. Det blev startskottet för Nordiska rådet, ett unikt samarbete som fortfarande i högsta grad är aktivt, och som fyller 70 år i år.

Norden rannsakar könsblind klimatpolitik på årets CSW

När de nordiska jämställdhetsministrarna deltar i FN:s kvinnotoppmöte i New York nästa vecka, är målet att skärpa klimatpolitiken. I ett gemensamt framträdande den 16 mars kommer de att tala om varför nordisk klimatpolitik hittills varit ”könsblind”, och dra upp linjerna för en mer rättvis, jämställd och effektiv grön omställning.

Norden rannsakar könsblind klimatpolitik på årets CSW

När de nordiska jämställdhetsministrarna deltar i FN:s kvinnotoppmöte i New York nästa vecka, är målet att skärpa klimatpolitiken. I ett gemensamt framträdande den 16 mars kommer de att tala om varför nordisk klimatpolitik hittills varit ”könsblind”, och dra upp linjerna för en mer rättvis, jämställd och effektiv grön omställning.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev