Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Norden vill stärka LGBTI-personer rättigheter

Runt om i världen rapporteras bakslag mot homo- och intersexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Därför är det rätt ögonblick för Norden att stärka skyddet och förbättra livet för LGBTI-personer i hela regionen. Det anser nordiska jämställdhetsministrarna som idag beslöt inleda ett nytt politiskt samarbete.

Vanligt folk i fokus när gränshindren ska bort

Det ska vara gnisselfritt för vanliga människor att pendla över gränserna eller flytta till ett annat nordiskt land. Med den målsättningen tar Magdalena Demnert plats i Gränshinderrådet för Sverige.

Nordisk bakdörr till FN:s klimatförhandlingar

Oroa dig inte. Du behöver inte flyga ända till Chile för att följa FN:s klimatförhandlingar i år. Kom till Stockholm och stig in genom vår virtuella bakdörr till COP25 i Chile. Dörren är öppen 2–14 december.

Företag bättre på att jobba med agenda 2030

Nordiska företag som är med i FN:s Global Compact är motiverade att arbeta med Agenda 2030. De har också blivit bättre på att integrera de 17 globala hållbarhetsmålen i sin verksamhet. Det visar en färsk studie, som slår fast att företagen kan bli ännu bättre om den offentliga sektorn ger mer aktivt stöd.

Dessa kan vinna Nordiska rådets miljöpris 2019

Fula grönsaker, stickade tröjor, miljömärkning för energi och en av världens mest inflytelserika tonåringar finns bland de nominerade till Nordiska rådets miljöpris.

Vem kan vinna Nordiska rådets miljöpris 2019?

På lördag offentliggörs årets nominerade till Nordiska rådets miljöpris på demokratifestivalen LÝSA på Island av samarbetsminister Sigurður Ingi Jóhannsson.

Hållbart byggande kräver koll på avfallet

Behovet av nya hus och byggnader växer ständigt, men baksidan av byggandet är klimatutsläpp och sopberg. Bara en bråkdel av byggavfallet återvinns, trots ambitiösa politiska mål. Nordiska hållbarhetsutskottet föreslår ett digitalt verktyg för att kartlägga byggavfallet i Norden.

Omprioriteringar väntar inom det nordiska samarbetet

När de nordiska statsministrarna möttes i medlet av augusti slog de fast att klimat och hållbarhet skall prioriteras högre än tidigare inom samarbetet. Målsättningen i den nya visionen för Nordiska ministerrådet är att Norden ska bli världens mest hållbara region. Nu inleds arbetet med att gå från ord till handling. De nordiska samarbetsministrarna diskuterade implementeringen av visionen på sitt möte den 3. september, och enades om att budgeten för samarbetet skall vara ett verktyg för att genomföra de strategiska prioriteringarna.

Förslag: Stärk nordiska samarbetet inom samhällssäkerhet

Nordiska rådets presidium vill stärka det nordiska samarbetet kring samhällssäkerhet. Presidiet har godkänt ett strategidokument med flera förslag på områden där samarbetet inom samhällssäkerhet kan fördjupas. Strategin går nu till vidare behandling på Nordiska rådets session i oktober.

Norden kan inte tillåta sig att släpa efter!

– Både de baltiska länderna och Beneluxländerna har infört ett ömsesidigt och automatiskt erkännande av sina högre utbildningar. Norden kan inte tillåta sig att släpa efter, säger Pyry Niemi, ordförande för utskottet för tillväxt och utveckling i Norden.

Vem kan vinna Nordiska rådets miljöpris 2019?

På lördag offentliggörs årets nominerade till Nordiska rådets miljöpris på demokratifestivalen LÝSA på Island av samarbetsminister Sigurður Ingi Jóhannsson.

Stoltenberg II-rapport debatterades i Nordiska rådet

Det finns goda grunder för att göra en ny Stoltenberg-rapport, det vill säga en ny rapport som stakar ut det framtida nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet. Det budskapet fick Nordiska rådet på sitt Septembermöte i Helsingfors på måndagen.

Unga får access till förhandlingarna om biologisk mångfald

Nu inbjuds alla Nordens miljöengagerade unga att vara med och påverka FN:s nya avtal om biologisk mångfald. I dag lanseras ett gratis digitalt toolkit för alla som vill öka sin kunskap och få inflytande på förhandlingarna.

Don’t worry, be happy – en lägesrapport för de nordiska demokratierna

Hur stor tillit har den nordiska befolkningen till demokratiska institutioner och politiker? Hur aktiva är nordborna i demokratin? En ny rapport har tittat närmare på läget i de nordiska demokratierna. Resultaten ger anledning till glädje, men pekar också på områden där vi måste bli bättre.

Starkt fokus på demokrati då Östersjöpolitiker möttes i Oslo

Mänskliga rättigheter och demokrati var ett centralt tema under den 28:e parlamentariska Östersjökonferensen BSPC, som i år hölls i Oslo. Också Nordiska rådet deltog, representerat av Silja Dögg Gunnarsdóttir från Island.

Så blir jord- och skogsbruket en del av klimatlösningen

Jordbruksministrarna vill göra Nordens bönder till allierade i kampen mot klimatförändringarna. Både jord- och skogsbruk har en outnyttjad potential att binda koldioxid i marken, vilket inte bara minskar utsläppen till atmosfären utan även gör odlingsmarken bördigare. Island satsar på fler träd, och ministrarna drog sitt strå till stacken.

Säkerhetspolitik tema då Nordiska rådet möts i Helsingfors

Utrikes- och säkerhetspolitik står i fokus då Nordiska rådet inleder den politiska hösten med möten i Helsingfors den 2-3 september. På mötet hålls bland annat en debatt om det nordiska samarbetet inom utrikespolitik i dag och i framtiden.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev