Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

”Norden kan ställa om igen”

Kommer Norge att använda några av sina oljefondsmiljarder för att hjälpa utvecklingsländerna till en grön omställning? En fråga till den norska statsministern från en dansk parlamentariker i Sveriges riksdag, helt enligt de unika spelreglerna på Nordiska rådets årliga session. Det nordiska toppmötet inleddes på tisdagseftermiddagen med alla statsministrarna på plats i Stockholm.

Ökade ambitioner i det nordiska havssamarbetet

De nordiska klimat- och miljöministrarna har undertecknat en ny förklaring för att säkra hållbara nordiska hav, förstärka nordisk havsekonomi och minimera effekterna av klimatförändringarna.

Norden måste ta ansvar för sjöfartens utsläpp

Norden är en global aktör inom sjöfarten. Med det följer ett ansvar. Norden måste visa vägen och ta ansvar för utsläppen från sjöfarten, menar Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling. Nu föreslår utskottet en gemensam nordisk insats.

Nordiskt stöd till ryskspråkiga medier i Baltikum

De ryskspråkiga minoriteterna i Baltikum är i allt högre grad beroende av medieinnehåll från Ryssland. Med tanke på språkminoriteternas samhällsintegrering är det här en oroväckande utveckling. Sedan år 2015 har Nordiska ministerrådet därför stött oberoende ryskspråkiga medier i Estland, Lettland och Litauen.

Upplev det bästa från Norden i Stockholm

Litteratur, film, musik och hållbarhet är på programmet när Best of Norden på söndag slår upp dörrarna till årets festival på Filmhuset i Stockholm. Många av de nominerade till årets nordiska priser deltar på författarsamtal, musik, uppläsningar och unika filmvisningar. Samtidigt är det nordisk filmhelg på andra platser i Norden.

Mycket att vinna på samarbete om AI

I ett konkurrenskraftigt och hållbart Norden är samarbete om teknisk utveckling en styrka som bör utvecklas. I en ny rapport har Nordiska ministerrådet undersökt hur nordiska kommuner arbetar med artificiell intelligens. Många kommuner i Norden testar AI, men det finns inte mycket samarbete mellan dem.

17 projekt ska föra fram Norden globalt

Nordisk tillit i Ryssland, jämställdhet i Argentina och Kina, nordiska filmer i Marocko och nordiska rockstjärnor i en öken i USA. De här är bara några exempel på upplägg som har fått ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet för att föra fram gemensamma nordiska värden ute i världen.

Mycket att vinna på samarbete om AI

I ett konkurrenskraftigt och hållbart Norden är samarbete om teknisk utveckling en styrka som bör utvecklas. I en ny rapport har Nordiska ministerrådet undersökt hur nordiska kommuner arbetar med artificiell intelligens. Många kommuner i Norden testar AI, men det finns inte mycket samarbete mellan dem.

Det hänger på viljan

Bristen på helhetslösningar för nordisk transportinfrastruktur försvagar den nordiska rörligheten och näringslivets konkurrenskraft och lönsamhet. Det motarbetar också statsministrarnas vision om att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region. Det menar Nordiska rådet och får stöd av näringslivsledare.

19 gränshinder avskaffade

Fortfarande händer det att människor kommer i kläm mellan regelverken när de flyttar från ett nordiskt land till ett annat. Men de senaste 18 månaderna har det nordiska Gränshinderrådet kunnat checka av 19 hinder för den fria rörligheten som lösta.

Nordiska rådets prisutdelning direktsänds från Stockholm 29 oktober

Den 29 oktober utdelas Nordiska rådets priser på Konserthuset Stockholm under en direktsänd prisgala som leds av programledare Jessika Gedin. Vinnarna får ta emot sina priser av Sveriges statsminister Stefan Löfven, miljöaktivist Noura Berrouba, författare Johannes Anyuru, skådespelare Lene Cecilia Sparrok och dirigent och tidigare prisvinnare Susanna Mälkki.

19 gränshinder avskaffade

Fortfarande händer det att människor kommer i kläm mellan regelverken när de flyttar från ett nordiskt land till ett annat. Men de senaste 18 månaderna har det nordiska Gränshinderrådet kunnat checka av 19 hinder för den fria rörligheten som lösta.

Nordiska parlamentariker och statsministrar möts på toppmöte - debatterar klimat

Nordiska parlamentariker, statsministrar och en rad andra ministrar möts under Nordiska rådets session i Stockholm den 29-31 oktober. Högst på agendan står hållbarhet och klimat, men också säkerhetsfrågor får stor plats. Gästtalare är Michael Tjernström, en av Sveriges mest respekterade klimatforskare.

Bryssel välkomnar nordisk kultur

Under de tre höstmånaderna 2019 är Bryssel värd för över 400 nordiska konstnärer och kreatörer. Nordic Fall organiseras av Bozar, som är en av Europas mest inflytelserika kulturinstitutioner. Genom konstnärliga uttryck som musik, litteratur och film ska festivalen utforska de kreativa aspekterna av bland annat hållbarhet, ungas engagemang, Arktis och jämlikhet.

Byggministrar vill se billigare bostäder – och åtgärder för klimatet

Koldioxidutsläppen från boende och byggande i Norden bör minska och sektorn bör satsa mer på cirkulär ekonomi. Det är innehållet i en deklaration som de nordiska bygg- och bostadsministrarna har enats om. Ministrarna vill också ha mer nordiskt samarbete för att öka konkurrensen och få billigare bostäder.

Nya nordiska näringsrekommendationer 2022 – delta i arbetet

Nu inbjuds experter i och utanför Norden att delta i ett öppet samarbete om att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna till 2022 års utgåva. Rekommendationerna ligger till grund för de nordiska ländernas näringspolitik och nationella kostråd. Du kan komma med förslag på teman och näringsämnen där det behövs ny genomgång av litteraturen, men också ansöka om att bli utsedd till vetenskaplig expert eller lämna kommentarer under projektets gång.

Unga har inflytande över det nordiska samarbetet

De nordiska ungdomspolitikernas röst hörs, och den spelar en viktig roll i det nordiska samarbetet. Det menar Barbara Gaardlykke Apol, president i Ungdomens Nordiska råd, som ser fram emot Nordiska rådets kommande session och berömmer valet av klimatet som sessionens tema.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev