Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Utskott: Ge unga mer av Norden i skolan!

Trots att engelskan har stort inflytande på unga i Norden så anser två av tre mellan 16-25 år att språkförståelsen är en viktig del av den nordiska gemenskapen. Om inte nordborna förstår varandras vardag så kan de inte heller lösa de stora utmaningarna tillsammans är budskapet från Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur som vill stärka nordisk undervisning i skolan genom ett nytt förslag.

"Ett internationellt miljöbrott skulle vara en stark signal”

Borde Norden ställa sig bakom kravet på en internationell lag som kriminaliserar storskalig miljöförstörelse? Förslaget har väckts, och diskuterades av nordiska parlamentariker i Hållbarhetsutskottet under deras septembermöte.

Natos generalsekreterare är gäst på Nordiska rådets session

Försvarssamarbete har blivit en allt centralare del av det nordiska samarbetet. Det blir också ett av de teman som tas upp och debatteras på Nordiska rådets session i Köpenhamn i november, där Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg är gästtalare. Han håller ett inlägg på sessionen den 3. november.

Norden bör införa fem procent biodrivmedel och ett fossilfritt flyg år 2040

De nordiska länderna har satt upp ambitiösa mål för att minska sina koldioxidutsläpp. Därför anser Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling att det finns förutsättningar för att skapa fossilfria transportlösningar och därmed ett fossilfritt flyg fram till 2040. Målet om fem procent biodrivmedel är en början.

”Jämställdhetsarbetet i förskolan är alltför beroende av enskilda eldsjälar”

Förskolan har en unik möjlighet att motverka normer som begränsar barns utveckling, val och lärande. Ändå är det jämställdhetsarbete som bedrivs på förskolor runt om i Norden sällan tillräckligt systematiskt och uthålligt. Det visar en färsk rapport som låg på de nordiska jämställdhetsministrarnas bord igår.

Får man älska vem man vill på äldreboendet?

Kan LGBTI-personer åldras med värdighet i Norden, eller tvingas de tillbaka in i garderoben på äldreboendet och vården? Ministerrådet för jämställdhet och LGBTI beslöt idag om en treårig nordisk forskningssatsning om äldre LGBTI-personers livsvillkor, och om kunskapsbehoven i vård och omsorg.

Natos generalsekreterare är gäst på Nordiska rådets session

Försvarssamarbete har blivit en allt centralare del av det nordiska samarbetet. Det blir också ett av de teman som tas upp och debatteras på Nordiska rådets session i Köpenhamn i november, där Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg är gästtalare. Han håller ett inlägg på sessionen den 3. november.

Här är de nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2021

En databas med livsmedlens CO2-belastning, regenerativa jordbruk som binder CO2 i marken och ett växthus på Grönland som förser restauranger och lokala invånare med färska livsmedel är alla bland de nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2021. De nominerade representerar nordiska lösningar för arbetet med att skapa ett hållbart livsmedelssystem till gagn för både den biologiska mångfalden, miljön och klimatet.

Kan trivselekonomi lyfta den nordiska välfärdsmodellen?

– Trivselekonomi är bra för samhället och individen. Det anser författarna bakom Nordiska ministerrådets nya rapport ”Towards a Nordic Wellbeing Economy”. Finland och Island har kommit längst med att sätta trivselekonomi på dagordningen, men det återstår mycket arbete innan den blir en integrerad del av de politiska beslutsprocesserna.

Kan trivselekonomi lyfta den nordiska välfärdsmodellen?

– Trivselekonomi är bra för samhället och individen. Det anser författarna bakom Nordiska ministerrådets nya rapport ”Towards a Nordic Wellbeing Economy”. Finland och Island har kommit längst med att sätta trivselekonomi på dagordningen, men det återstår mycket arbete innan den blir en integrerad del av de politiska beslutsprocesserna.

Ny rapport tar temperaturen på den hållbara omställningen i Norden

En ny rapport från Nordiska ministerrådet tar temperaturen på arbetet med den hållbara omställningen, som efter en sommar av extrema väderfenomen verkar mer aktuell än någonsin. Rapporten visar att den gröna omställningen är den största utmaningen i Norden, medan man inom social hållbarhet och konkurrenskraft ligger närmare målet.

Webbinarium: Omställning av livsmedelssystem genom nordiska hållbara kostvanor

Kom och lyssna på åtta förändringsagenter från Norden och övriga världen som berättar om hur man kopplar samman näring och miljömässig hållbarhet. Evenemanget är en upptakt till FN:s toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit. Webbinariet ”From science and guidelines to food system transformation” den 2 september kommer att ta upp en avgörande utmaning i vår tid: hur man ändrar matvanor.

Här är de nominerade till Nordiska rådets filmpris 2021

Fem nordiska filmer är nominerade till Nordiska rådets filmpris 2021. Vinnaren avslöjas senare i höst och slaget står mellan två dokumentärer och tre spelfilmer. Alla de nominerade filmerna presenteras vid öppningen av ”New Nordic Films” under Den Norske Filmfestivalen i Haugesund.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev