Nordisk kulturkontakt RSS (Skandinavisk)

Ung konst fokuserar på “Vårt behov av tröst”

Förra året stöttade kultur- och språkprogrammet för barn och unga – Volt – ett kreativt och innovativt projekt projekt lett av Vision Forum, i samarbete med Tomorrow’s Art Audiences i Sverige, Danseatelier i Danmark, Nordiska Konstskolan i Finland, med flera.

Projektet, Vårt behov av tröst, var inspirerad av en text med samma titel, skriven av den svenska författaren och journalisten Stig Dagerman. De kände att texten erbjöd viktiga verktyg för att lyfta relevanta frågor som belyser hur konst kan få oss att reflektera, samt hur nordiska språk påverkar vår kultur och våra liv.

Processen innefattade en rad workshops i Danmark, Sverige och Finland. Man höll både privata och publika läsningar, diskussioner och en rad andra övningar för att framhäva konstnärlig frihet. Projektet syftade även till att undersöka metoder för performativt lärande på konstskolor, och lyfta fram den allmänna förståelsen och vikten av konstnärliga uttryck i samhället. Dessa träffar samlade drygt 100 unga konstnärer och akademiker, tillsammans med professionella konstnärer och workshopledare, till att jobba både på institutioner och allmänna platser. Åldersspannet på deltagarna var från 16 år och uppåt.

Enligt projektledarna Vision Forum var Vårt behov av tröst en viktig milstolpe. Projektet har genomförts med ett brett perspektiv, vilket innebär att projektledarna bidrog med ramarna och de unga konstnärerna utvecklade innehållet.

”Innanför ramarna gav det en total konstnärlig frihet till att skapa projekt. De har aktivt utvecklat projektets innehåll och de publika presentationerna. Värdet av deras ansvar har var väldigt uppskattat bland deltagarna”, säger projektledaren Rudi Heinrichsen.

Projektet stannar inte här. De fick möjlighet till nätverkande och till att diskutera framtida projekt som likt denna, skulle kunna baseras på arbeten genomförda av nordiska författare.

Nordisk kulturkontakt är nöjd över att ha varit en liten del av denna resa och vi önskar de all lycka i framtida samarbeten.

Vill du se mer? Titta på galleriet här.

Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga, som vill få fler ungdomar att bli nyfikna på varandras konst, kultur och språk. Läs mer om kriterierna och kommande deadlines här.

The post Ung konst fokuserar på “Vårt behov av tröst” appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Ny rådgivare för stödprogrammen

Katja Långvik började som rådgivare på Nordisk kulturkontakt i slutet av februari 2019. Hon är sociolog, kultursekreterare och konstvetare med erfarenhet av projektförvaltning både från den offentliga och den tredje sektorn. Katja har också arbetat med intressebevakning för mångfald och jämlikhet. Hon kommer till oss från Stiftelsen Pro Artibus, där hon var curator för publikarbete.

Vid Nordisk kulturkontakt kommer Katja att arbeta med Kultur- och konstprogrammet och Volt – kultur- och språkprogrammet för barn och unga. Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Målet med Volt är att få fler ungdomar att bli nyfikna på varandras konst, kultur och språk genom stöd till projekt där fokus ligger på deltagarnas eget kulturella och konstnärliga skapande och delaktighet.

The post Ny rådgivare för stödprogrammen appeared first on Nordisk kulturkontakt.

The call is open for the first Nordic Match

From 8 to 12 April 2019, the Finnish capital Helsinki will play host to the first Nordic Match – a pop-up think tank and networking platform where art and culture will be used to create social change. The open call for participants is now open. 

During the week, a group of prominent Nordic creative professionals will come together in Helsinki to discuss the topic of migration. Alongside an intense programme of workshops and networking, the participants will be hosted by local collaborators who will guide them in their new cultural surroundings.

The current application round for Nordic Match is open until 24 February. There is a simultaneous open call for hosts in the Helsinki area.

Human to human-approach on migration

Nordic Match is a joint initiative of Nordic Culture Point and the creative agency Måndag, both based in Helsinki.

“By choosing migration as the spring theme for 2019, Nordic Match is seeking to explore and amplify the potential of art and culture in helping people feel at home and flourish in a new country regardless of their background. According to definition of the Nordic Council of Ministers, anyone with an address in a Nordic country is a Nordic citizen. Needless to say, the enrichment potential of migration is enormous for the Nordic countries,” says Ola Kellgren, director of Nordic Culture Point.

Often referred to as “the Nordic gold”, trust is one of the core values behind the Nordic Match concept, in which the participants essentially spend every waking moment networking.

“In the creative field, people are driven by passion: work is not just work. Sadly, we rarely have the opportunity to really get to know one another – when we’re familiar with one another we also trust one another and have the courage to disclose our unfinished ideas. Nordic Match is built to make this collaboration possible: to learn from one another, to get to know one another, and to work together. To build our cities and communities together with other Nordic countries. This is the reason for Nordic Match,” says Arto Sivonen, CEO and founder of Måndag.

One participant from each Nordic country will be selected to participate in the spring and autumn rounds of Nordic Match between 2019 and 2021. The “Helsinki model” of Nordic Match will be free for other Nordic cities to duplicate.

Read more about Nordic Match at www.nordicmatch.org
We are also on Facebook and LinkedIn – follow us there to join the Nordic Match community!

The post The call is open for the first Nordic Match appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Robopoetics – a new web-based exhibition looking at digital poetics

Robopoetics is a web-based exhibition that was supported by Culture and Art Programme in 2016. The project calls attention to a form of contemporary digital poetics developed out of the possibilities of computational and web-based mediums and takes place at the http:// exhibition space – http://robopoetics.com.

The exhibition presents commissioned artworks from six contemporary artists, including Annabell Lee Chin (SE), Victoria Durnak (NO), Caspar Forsberg (SE), Kirke Meng (DK), Audun Mortensen (NO) and Carl-Johan Rosén (SE).

The project initiator artist and curator Roger von Reybekiel writes that the exhibition aims to shed light on the infrastructure and ideology of contemporary information technology from media archaeological and post-digital perspectives through play, imagination and experimentation.

The project engages in theoretical discussions about the structure of contemporary information technology, technization, monopolisation, surveillance and other important, sometimes overlooked issues that we face in our everyday life.

According to von Reybekiel, the dominant global Internet companies could be said to have been handed responsibility for our shared cultural heritage. Therefore, independent, non-profit, web-based exhibitions, platforms and meeting spaces for the production, distribution and contemplation of culture are much needed. Robopoetics is one such initiative.

Visit the exhibition and read more about the project here.

Culture and Art Programme supports Nordic cooperation within art and culture. You can apply for funding for a project with artistic and/or cultural quality which promotes a multifaceted and sustainable Nordic region. The grant programme is administered by Nordic Culture Point.

Funding is being distributed twice per year. The application rounds for 2019 are:

04.02.2019 – 04.03.2019

19.08.2019 – 19.09.2019

The post Robopoetics – a new web-based exhibition looking at digital poetics appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Inför den första nordiSKulptur-utställningen: En intervju med Páll Haukur och Pia Männikkö

Intervjuare: Annukka Vähäsöyrinki

AV: Páll Haukur, i ditt konstnärliga arbete strävar du efter att demontera objektet som begrepp. Som material använder du till exempel bilder, färdiga föremål och naturmaterial. Vilka är dina arbetsmetoder och hur ser arbetsprocessen ut från idé till färdigt verk?

PH: Mitt arbete går inte att skilja från den ständigt pågående tankeprocessen. Det är som att resa genom ett landskap, där varje nytt verk är en topologisk fortsättning på den här uttöjbara plastiska helheten. Det är så jag ser på skulpterandet. Det gäller att placera sig själv inne i, eller åtminstone försöka nå bortom den symboliska betydelsehierarkin och meningens strukturer. Jag är mer intresserad av hur skulpturen existerar eller presterar än av vad den betyder. För mig betyder skulptur spänningen mellan materia och fysik, det, hur det målmedvetna förenas med det slumpmässiga och kaotiska. Jag tycker att till exempel jordens dragningskraft, spänningen och förfallet är objekt som kan jämställas med skulpturens fysiska delar. I mitt tycke är skulpturen färdig när den förmår uppmärksamma de här sakerna, men helst också löper en risk för att förstöra sig själv. När den lyckas hålla den spänningen blir den ett objekt i det omkringliggande landskapet, så att säga.

AV: Pia Männikkö, utgångspunkten för dina verk är ofta rummet och kroppsligheten. Vilka är dina arbetsmetoder och arbetsprocessen från ide till färdigt verk?

PM: Ofta får verket sin början från en idé som jag vill förverkliga, men ibland också från något intressant material som jag hittat. Jag bestämmer eller vet inte alltid vilken form det färdiga verket borde ha, utan verket utvecklas processen igenom genom försök och test tills det är färdigt. Då det gäller de rumsliga verken kommer jag sällan åt att hänga upp verket på prov i det egentliga utställningsutrymmet. Då kräver verket och upphängningen noggrann förhandsplanering och man får se det slutliga resultatet först på plats. Spänningen håller alltså i sig ända in i det sista.

AV: Vad kan vi vänta oss av nordiSKulptur-utställningen i Galleria Sculptor? 

PH: Antagligen kommer det att finnas mycket sönderfall och ersättande av vissa delar med nya. Jag är intresserad av att skapa verk till utställningen där någon biologisk del måste bytas ut med en annan med jämna mellanrum – liksom en offergåva vid ett altare. Jag använder gärna levande material tillsammans med mer hållbara strukturer så att hela verket antingen växer eller förfaller, beroende på var i processen det befinner sig. Tiden kommer att vara det huvudsakliga skulpterande elementet. Tid och kletig honung.

PM: För egen del är planeringen fortfarande i startskedet. Sculptor som utställningslokal är bekant, men bara från andra konstnärers utställningar så jag måste se på utrymmet med nya ögon. Jag skulle också vilja göra ett helt nytt verk till utställningen. Om vi vill kan vi gå in i ett samarbete med Páll, men den möjligheten har vi ännu inte hunnit diskutera närmare. Målet är att få till stånd en så intressant utställning som möjligt.

AV: Hur ser dialogen ut mellan era verk och arbetssätt?

PH: Vi har precis börjat diskutera utställningen och jag är väldigt ivrig över samarbetet. Vi är båda intresserade av tiden och naturen som begrepp, fast vi närmar oss dem från lite olika synvinklar. Jag tror att det kommer att bli en ganska organisk utställning.

PM: Våra verk är väldigt olika, så kombinationen blir spännande. I samma utställningslokal kommer verken oundvikligen att stå i dialog med varandra. Då vi diskuterar närmare med Páll kan det hända att vi också hittar oväntade beröringspunkter mellan våra verk.

AV: Páll, har du tidigare professionell erfarenhet av det finska nutidskonstfältet eller du av det isländska, Pia?

PH: Jag har besökt Helsingfors tidigare och jag enstaka kontakter där, men det här är min första utställning i Finland. Jag är väldigt förväntansfull.

PM: Jag har aldrig besökt Island, även om det är en fascinerande ö som jag är intresserad av. I något skede har jag tänkt söka mig till ett residens där. Jag har bekantat mig med isländska konstnärers verk på utställningar och i publikationer, men känner personligen inga isländska konstnärer – förutom Páll förstås, som jag snart kommer att bli bekant med.

AV: Páll, vilka fenomen förekommer i den isländska nutidsskulpturen just nu och vart är den på väg?

PH: Det är svårt att fastställa något särskilt isländskt i den här kontexten. Det har kommit många internationella influenser och internationellt kunnande till ön de senaste tjugo åren, då konstnärerna har rest och studerat utomlands. Ett av de största fenomen som påverkat isländsk nutidskonst var Fluxus på 70-talet. Om man talar om materialiteten i nutidsskulpturen har den framför allt påverkats av vissa industriella lösningar och bristen på finansiering. Isländsk nutidsskulptur förhåller sig primärt till kroppen och till konstnärens personliga förmågor och resurser. Det här är ändå inte en absolut sanning. Jag vill påstå att den isländska nutidsskulpturen är en otämjd varelse, som motsätter sig strikta definitioner.

AV: I dina verk är materialen, objekten och estetiken i centrum. Hur förhåller sig ditt eget arbete till de teman och trender som råder i isländsk skulptörskonst just nu?

PH: Det är svårt att säga något annat än att min konst, liksom det isländska vädret, varken är det ena eller det andra. Mitt arbetssätt har också huvudsakligen utformats i Los Angeles, där jag bodde under några år. Inte heller där intresserade jag mig för de lokala trenderna, såsom tunga och syntetiska material, utan ville närmast ifrågasätta den betydelsehierarki som jag upplevde att objekten skapade – såväl de bestående som de flyktiga. Mina skulpturer började födas i det tankearbetet. Det känns som om mitt arbete fortfarande är en process, vars slutresultat jag inte vet förrän det står färdigt framför mig.

AV: Än de teman och fenomen som du upptäckt i finsk nutidsskulptur, Pia – hur återspeglas dessa i ditt arbete?

PM: Jag har inte upptäckt någon särskild trend, förutom om en sådan skulle vara det mångformade skapandet och den otroliga mångfalden av tekniker. Materialen kan till exempel vara växter, tyger eller ljus. Också digitala tekniker och kanaler används. Också offentliga verk skapas med en mångfald av tekniker – skulptörens verk kan till exempel kombinera skulptur och videoprojektion, såsom Vesa-Pekka Rannisto gjorde med det verk som presenterades i Vanda i november. Vad materialen beträffar är den traditionella skulpturkonsten också mycket livskraftig, medan temavalen återspeglar nutiden och aktuella samhällsteman. Jag tror att den riktningen fortsätter.

Jag upplever mig vara en ”multifunktionell konstnär”. Jag har inte lyckats välja ett enda material eller arbetssätt, som jag velat hålla mig till. Jag har upptäckt att rätt många konstnärer använder andra kanaler än traditionella utställningar. Själv har jag till exempel också varit med som scenograf i en dansteatergrupp.

AV: NordiSKulptur 2019 förverkligas som ett samarbete mellan Finlands och Islands skulptörsförbund. Hur ser ni, som medlemmar i respektive förbund, på konstnärsförbundens roll och betydelse i dag?

PH: Jag anser konstnärsförbundens roll vara viktig. Jag anser att det konstnärliga arbetet fortfarande utgår från material oberoende av dess teoretiska, politiska och till och med etiska dimensioner. De föreningar som byggts runtom konstnärerna, där kunskap och berättelser fått ansamlas, är väldigt värdefulla. För att inta tala om den sociala aspekten. Konst är enligt mig i hög grad beroende av den sociala kroppen, och därför är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid hur kroppen blomstrar och når framgång.

PM: Enskilda konstnärer skulle ha mycket svårt att arrangera ett samarbete som motsvarar detta. Konstnärsföreningarnas styrka ligger just i att de kan möjliggöra den här typen av evenemang och tillfällen för sina konstnärsmedlemmar. För medlemmarna är de också viktiga ur intressebevakande synpunkt, som informationsförmedlare samt som kanal för kommunikationen medlemmarna emellan.

The post Inför den första nordiSKulptur-utställningen: En intervju med Páll Haukur och Pia Männikkö appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Pia Männikkö och Páll Haukur utvalda till den första nordiSKulptur-utställningen

Pia Männikkö från Finland och Páll Haukur från Island har valts ut att tillsammans skapa den första nordiSKulptur-utställningen, som byggs upp i det Helsingforsbaserade Galleri Sculptor i november 2019.

Utställningen är den första i en serie utställningar som kommer att genomförs i samarbete mellan Nordisk kulturkontakt och Finska skulptörförbundet under åren 2019–2021. NordiSKulptur-projektet lyfter fram nordiska nutidsskulptörer och stärker utställningssamarbetet mellan de nationella skulptörförbunden. De kommande tre åren kommer Galleri Sculptor inom ramen för projektet att kuratera utställningar med olika nordiska partners. Först ut bland dessa är Islands skulptörsförbund.

Erkända konstnärer med internationell bakgrund

Männikkö utgår från kroppslighet och rummet samt deras växelverkan i sitt arbete. Hon utexaminerades från Bildkonstakademin 2014 och innan dess från Glasgow School of Art år 2010. Hennes senaste egna utställningar har hållits i Muu Kaapeli-galleriet, i Galleria Uusi Kipinä och i Galleria Lapinlahti. Männikkös verk har också figurerat i ett antal internationella grupputställningar och bland annat Kiasma och finska staten har tagit in hennes verk i sina konstsamlingar.

Páll Haukur strävar i sin konst efter att granska och nedmontera objektet som begrepp. Han använder sig mångsidigt av olika medier och material i sitt arbete, bland annat stillbild och rörlig bild, naturmaterial och industriellt framställda föremål. Páll Haukur utexaminierades från California Institute of the Arts år 2013 och från Islands konstuniversitet år 2008. På sistone har han ställt ut sina verk i galleriet Kling og Bang och på Reykjaviks konstmuseum samt medverkat i grupputställningen under Reykjavik Arts Festival. Utöver sin konstnärliga karriär verkar Páll Haukur som docent vid Islands konstuniveristet.

Ömsesidiga ansökningsrundor

Konstnärerna valdes ut i en öppen ansökningsrunda som riktades till medlemmarna i Finska skulptörförbundet och Islands skulptörförbund. Urvalet gjordes av en jury bestående av Finska skulptörförbundets konstnärer Sampo Malin och Simo Ripatti samt Nordisk kulturkontakts bildkonstkonsult Annukka Vähäsöyrinki.

Islands skulptörförbund har i sin tur i valt ut Anssi Pulkkinen, medlem av Finska skulptörförbundet, för att delta i utställningen SUBURB. Utställningen öppnas i maj 2019 och sprids runtomkring i stadsrummet i Reykjavik. I utställningen deltar också två isländska skulptörer. Utställningens kuratorer ðalheiður Valgeirsdóttir och Aldís Arnardóttir har stått för urvalet av konstnärer.

The post Pia Männikkö och Páll Haukur utvalda till den första nordiSKulptur-utställningen appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Årets sista ansökningsomgång för mobilitetsstödet är nu avslutat.

Årets fjärde och sista ansökningsomgång för mobilitetsstödet är nu avslutat.

Totalt inkom 176 ansökningar, med ett ansökningsbelopp på 474 540€.

41 ansökningar fick beviljat stöd, den totala fördelade summan bland beviljade ansökningar var 123 490€.

Datum för 2019 års ansökningsomgångar finns nu tillgängliga på vår hemsida, den första ansökningsomgången öppnar redan 3 januari 2019, och stänger den 4 februari.

Mobilitetsstödet ger de sökande, som kan vara individer eller mindre grupper, tillgång till kontakter, kompetens och kunskap från olika delar av regionen. Stöd kan också användas för att presentera konst- och kulturproduktioner och att öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Mobilitetsstödet är till för professionella konstnärers eller kulturarbetares resor och/eller vistelse inom de nordiska och/eller baltiska länderna.

Ansökningsomgångarna för 2019 är följande:
03.01.2019 – 04.02.2019
04.03.2019 – 04.04.2019
23.07.2019 – 22.08.2019
19.09.2019 – 21.10.2019

The post Årets sista ansökningsomgång för mobilitetsstödet är nu avslutat. appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nordic Match startar i februari

Efter en framgångsrik pilotomgång är det dags att öppna Nordic match för alla intresserade – den första ansökningsomgången till Nordic Match öppnar i februari 2019! Kreativa professionella från olika branscher i hela Norden har möjlighet att söka sig till det förnyade residensprogrammet. En stark värdegrund, personliga möten och nära samarbeten ligger i kärnan på verksamheten som erbjuder de nordiska kreatörerna unika möjligheter att stärka sina nätverk.

Nordic Match lanserades under Helsinki Design Week i september 2018. Syftet med verksamheten är att med konstens och kulturens hjälp rikta sökljuset på brännande och aktuella teman samt att skapa nya, bestående samarbetsformer. I fortsättningen kommer Nordic Match att såväl fungera som en pop-up-tankesmedja som ett samarbete mellan nordiska aktörer som jobbar i kreativa yrken.

Den första Nordic Match-veckan arrangeras i Helsingfors i april. Veckans övergripande tema är migration. En person från varje nordiskt land väljs ut för att delta i den intensiva, men belönande veckan. Studiebesök, workshopar, middagar och inspirerande möten är garanterade!

Är du intresserad av att delta? Sänd oss dina kontaktuppgifter på adressen nordicmatch@nordiskkulturkontakt.org, och du är bland de första att få information om när sökomgången öppnas!

Nordic Match är ett samarbete mellan Nordisk kulturkontkakt och den kreativa byrån Måndag.

The post Nordic Match startar i februari appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nätverksstöd till tvärkonstnärliga projekt

Hur ska vi bevara kunskapen om de analoga medierna, som i dag för en tynande tillvaro? Det ska nätverket Baltic-Nordic analog labs network utreda i samarbete mellan nordiska och baltiska konstnärer med stöd från det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet. Nätverket ska också främja analoga mediakonstverk och arrangera utbildning inom området.

Under årets andra och sista omgång behandlade sakkunniggruppen för nätverksstöd 37 ansökningar och fattade beslut om att bevilja stöd till 14 nätverksprojekt. Det totala utdelade beloppet var 217 150 euro. De beviljade projekten omfattar ett brett spektrum av olika konstarter och nio av de fjorton beviljade projekten anger att de arbetar tvärkonstnärligt. Många nätverk eftersträvar att skapa samarbete över genregränserna samt att föra ihop flera olika professionella inom kultur såsom kuratorer, producenter, konstforskare och konstnärer.

Sakkunniggruppens ordförande Mogens Jacobsen konstaterar att byggandet av nätverk har blivit en central aspekt för utvecklingen av den nordiska och baltiska kulturscenen. Samtidigt påpekar sakkunniggruppen att det finns ett behov för att ytterligare utveckla nya och innovativa sätt att skapa nätverk för att i framtiden kunna inkludera nya kulturformer och andra aktörer.

Nätverksstödet är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som syftar till att stärka konstnärligt och kulturellt samarbete och nätverkande mellan professionella konstnärer och kulturutövare i Norden och Baltikum.

Nästa ansökningsomgång börjar den 16 januari 2019 och då kan man ansöka både kortvarigt och långvarigt nätverksstöd. Det kortvariga nätverksstödet är avsett för nätverksprojekt upp till ett år medan det långvariga nätverksstödet är avsett för längre men högst 3-åriga nätverksprojekt.

På sidan Resultat kan du se alla projekt som mottagit stöd i den här och tidigare omgångar.

The post Nätverksstöd till tvärkonstnärliga projekt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev