Nordisk kulturkontakt RSS (Skandinavisk)

Vi söker en biblioteksfunktionär

Nordisk kulturkontakt är en officiell nordisk kulturinstitution i Helsingfors under Nordiska ministerrådet med verksamhet i hela Norden. Vi främjar, förstärker och berättar om nordiskt kultursamarbete med visionen att alla ska kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor.

Vi söker nu en erfaren
BIBLIOTEKSFUNKTIONÄR på visstidsanställning (50 %)
till vårt nordiska specialbibliotek i centrala Helsingfors

Arbete i specialbiblioteket innebär

 • att vägleda besökarna i vår kundbetjäning
 • att katalogisera nyinkommen litteratur
 • övriga biblioteksspecifika arbetsuppgifter som utlån, samlingsarbete med mera
 • schemalagd arbetstid på vardagar, vanligtvis eftermiddagar. Viss kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.

Vi vill att du har

 • minst två års relevant yrkeserfarenhet inom biblioteksbranschen, särskilt av kundbetjäning och katalogisering
 • yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst
 • goda kunskaper i finska, något av de skandinaviska språken samt engelska
 • kunskap om samt intresse för nordisk skön- och facklitteratur och att arbeta med våra boksamlingar

Meriterande är

 • Kunskap om och erfarenhet av bibliotekssystemet MicroMarc
 • Erfarenhet av att anordna publika evenemang
 • Vana vid att framträda inför publik

Som person är du utåtriktad, flexibel har en utpräglad servicekänsla och trivs med att jobba i team.

Vi erbjuder dig

Ett intressant och omväxlande arbete i en nordisk institution. Nordisk kulturkontakt har två kontor i Helsingfors, ett på Sveaborg och ett i centrum. Din arbetsplats blir på Kajsaniemigatan 9 i centrala Helsingfors. Kontraktsperioden sträcker sig till och med 2022 med viss möjlighet till förlängning.

Ansökan
Din ansökan med bifogad CV och löneanspråk vill vi ha senast den 31.5.2021. Skriv din ansökan på ett skandinaviskt språk och lämna in den via Nordiska ministerrådets karriärportal. Tillträde 10.8.2021 eller enligt överenskommelse.

För mer information
Frågor gällande arbetets innehåll besvaras av specialbibliotekarie Kira Nalin, tfn +358 10 583 1012, kira.nalin(at)nordiskkulturkontakt.org. Frågor gällande villkor och arbetsförhållanden besvaras av direktör Ola Kellgren, tfn +358 5030 28 150, ola.kellgren(at)nordiskkulturkontakt.org.

The post Vi söker en biblioteksfunktionär appeared first on Nordic Culture Point.

Stöd från Kultur- och konstprogrammet till 29 projekt

Vid kultur- och konstprogrammets första omgång för 2021 behandlades 191 ansökningar för totalt 6 758 844 euro.

Sammanlagt 1 097 336 euro fördelades mellan 29 ansökningar vilket motsvarar 15 % av ansökningarna. De enskilda stödsummorna var från 5965 till 100 000 euro.

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts nätsida.

The post Stöd från Kultur- och konstprogrammet till 29 projekt appeared first on Nordic Culture Point.

Nytt läsfrämjande projekt banar väg för nordisk barnlitteratur

Den nordiska bokslukaren är ett nytt läsfrämjande projekt som erbjuder genvägar in i den nordiska barnlittaraturens värld. Genom att producera pedagogiskt stödmaterial till aktuella nordiska bilderböcker skapar projektet en tidig kontaktyta till de nordiska ländernas bokskatt för barn, med hjälp av läsande vuxna.

Projektets syfte är dels att främja läsande av nordisk barnlitteratur i alla de nordiska länderna, dels att öppna upp och profilera nordisk barn- och ungdomslitteratur för såväl läsande vuxna som barn. Nordisk kulturkontakt i Helsingfors har initierat och leder projektet, som beviljats treårig finansiering från Nordiska ministerrådet.

– Tanken är att vi med ”Bokslukaren” bygger en läsfrämjande modell för barn i åldrarna 0–12 år. Projektet är unikt i sitt slag i och med att det fångar upp böcker från hela Norden och sprider slutresultatet till professionella läsfrämjare över lands- och språkgränserna, säger projektledare Mikaela Wickström, barnbibliotekarie på Nordisk kulturkontakt.

Stödmaterialet produceras av en nordisk arbetsgrupp bestående av barnbibliotekarier, illustratörer, författare, pedagoger, en läsambassadör och andra läsfrämjare som möts och samarbetar digitalt. Materialet byggs upp kring nominerade bilderböcker till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris och en första uppsättning stödmaterial kommer att spridas till relevanta aktörer i länderna i början av 2022.

– Det pedagogiska materialet för en bok består av sex frågor i olika svårighetsgrad och erbjuder  diskussionsingångar för boksamtal med småbarn och barn i lågstadieåldern, säger Mikaela Wickström.

Alla stödmaterial ska finnas på svenska, finska, norska, danska och isländska, för utvalda böcker också på samiska, färöiska och/eller grönländska. Distributionen av materialen sker helt digitalt.

I en separat modul riktar sig Den nordiska bokslukaren till nordiska illustratörer genom att hösten 2021 utlysa ett open call där uppgiften är att skapa en nordisk bokslukarfigur. Den vinnande figuren kommer att figurera i marknadsföringen av projektet och finalbidragen i en utställning på Nordisk kulturkontakt 2022.

Effekterna av projektet evalueras i ett följeforskningsprojekt vars slutrapport lanseras i maj 2023.

För närmare information, kontakta

Mikaela Wickström
projektledare och barnbibliotekarie vid Nordisk kulturkontakt
mikaela.wickstrom@nordiskkulturkontakt.org +358

Heidi Orava
Kommunikationschef, Nordisk kulturkontakt
heidi.orava@nordiskkulturkontakt.org +358 50 306 1977

The post Nytt läsfrämjande projekt banar väg för nordisk barnlitteratur appeared first on Nordic Culture Point.

Konstnären, kuratorn och kollektivet

Death to the Curator är ett konstnärsdrivet samarbetsprojekt mellan 15 konstnärsdrivna organisationer i Norden och ett från Addis Abeba som granskar kuratorns, konstnärens och kollektivets roll.

I spetsen för projektet, som fått stöd från Kultur- och konstprogrammet, står Kunsthall Oslo som också står står värd för projektets fysiska utställning våren 2021.

Projektet presenterar nya former och modeller för konstnärsdrivna initiativ från de senaste åren. Många av konstnärerna i projektet ser på kuratorns roll som en integrerad del av det egna konstnärliga arbetet. Centralt för deltagarna är också att deras praxis alltid tar sikte på att främja, skapa, bevara, utforska eller utveckla en eller annan form för kollektivitet.

Resultaten i projektet Death to the Curator presenteras/presenterades även i en onlineutställning och vid en onlinekonferens.

The post Konstnären, kuratorn och kollektivet appeared first on Nordic Culture Point.

Nätverksstöd beviljades till ett brett spektrum av olika projekt

Den första rundan av nätverksstöd år 2021 är nu klar och stöd har utdelats till nya stödmottagare. Nordisk kulturkontakt mottog i allt 51 ansökningar av vilka 13 var för det långvariga stödet och 38 för det kortvariga stödet. Den totala utdelade summan var 648 562 euro och understöd beviljades till 5 långvariga och 13 kortvariga nätverksprojekt.

Den nya sakkunniggruppen som började sitt treåriga mandat i år kommenterade sin första utdelningsrunda som följer:

“Vi fäster stor vikt vid den negativa effekt som covid 19-pandemin har haft i de nordiska och baltiska länderna. Mycket ska göras för att understöda återupplivandet av kultursektorn och de kreativa näringarna på lokal, regional, national och internationell nivå. Återhämtningen kommer dock att ske i gränsområdet mellan det fysiska och det digitala. Kulturutbytet i Norden och i Baltikum har en ny horisont att upptäcka!

En annan växande och oroande horisont är klimatförändringen och inkluderingen av glesbygdsområden i den nordiska och baltiska kontexten. Hur kan kulturnätverk bidra till en mer hållbar framtid utan att bli för instrumentaliserade? Och hur kan kultur från och i regioner utanför de stora städerna bli bättre representerad och stödjas för att säkerställa bättre inkludering? För att göra detta måste vi som sakkunniga ta hänsyn till de demografiska och de kulturella infrastrukturerna i hela regionen samt samspelet mellan olika historiska kontexter. Det är naturligtvis inte lätt, men det är viktigt att operera på en ny, annorlunda skala när vi navigerar i det befintliga och framtida kulturlandskapet i den nordisk-baltiska kontexten.”

Sakkunniggruppen rosade det breda spektrumet av olika slags ansökningar och de beviljade projekten täcker en god spridning av olika konst- och kulturområden. Nordic network for rethinking art museums of the future som fick långvarigt nätverksstöd är ett bra exempel på en process som pandemiläget har satt igång – projektet kommer att reflektera från olika synvinklar varför museer överhuvudtaget behövs. Somliga projekt, såsom Baltic Circus Grass-root Network, fokuserar på att utveckla en specifik aspekt inom ett specifikt fält medan andra projekt har valt en mer tematisk utgångspunkt för sitt arbete och inkluderar ett starkt tvärkonstnärligt samarbete mellan olika områden. Ett gott exempel på detta är nätverket Forest School Network, ett utvecklingsnätverk som för ihop konstnärer och institutioner för att jobba tillsammans mot förverkligandet av ett tvärkonstnärligt, kollegialt styrt professionellt utvecklingsutrymme. Nätverket strävar efter att bli ett samnordiskt och baltiskt kulturprojekt som kan nå långsidigt utbyte, dialog och aktiviteter med fokus på ekologiska aspekter tvärs av konstformer– i det här fallet fokus på skog. Ett annat nätverk som sakkunniggrupp ville lyfta upp är Krabstad Network. Krabstadt handlar om ett tvärmedialt projekt som kombinerar element från populärkultur, bildkonst och livekonst med pedagogik för att kunna behandla nordisk historia och kultur.

Se alla beviljade projekt här.

 

Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap för professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum. Stödformen är en del av det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som fokuserar på att öka utbytet av kunskap, kontakter, närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Den nästa ansökningsomgången för det kortvariga nätverksstödet öppnas den 20 augusti 2021. Långvarigt nätverksstöd delas ut endast en gång om året och den nästa omgången blir på våren 2022.

The post Nätverksstöd beviljades till ett brett spektrum av olika projekt appeared first on Nordic Culture Point.

Youth Cultural Innovation Forum

Resilience, stress resilience, creativity and innovation.

This is what Marciana Pantiru answered us when we asked her what they had learned from the project. Marciana is the project manager for the Youth Cultural Innovation Forum, which was a collaboration between Stiftelsen Väddö och Södertörns Folkhögskolor (SE), Emergence School of Leadership (NO) and Copenhagen Global Shapers Hub (DK).

These three organizations came together with an idea of building a network of young and creative people, who wanted to build up their political and social engagement.

In their application, they described their plans as:

[a project that] will bring together forty young participants, to learn from each other, embrace diversity and create a common understanding in tackling global challenges. The desired outcome is to build a Nordic network of future innovators and changemakers.

Discusson on innovation turned into a project plan

We sat down for an online chat with Marciana, in April 2021, a couple of months after the project came to an end. We asked her if she could tell us what the initial purpose of the project was, and if she could share with us the thoughts her team had before they decided to apply for funding.

Marciana said that they began by thinking about the word innovation, what it meant for them and what kind of message they wanted to share with their recipients. The goals were set, but the project still lacked a mechanism that could convert the idea into a real project. At this point, the actual discussion began and eventually it turned into an application for funding at the Norden 0-30 grant programme.

The project was granted funding in April 2020, in the midst of the pandemic. The team had designed a plan to bring together young people from the Nordic countries and invited them to come to Sweden in June of 2020. As the pandemic situation worsened, the team began designing a new plan where the participants would meet online. The planning was made in parallel with the original plan, and by monitoring the situation and wondering what possibilities remained at their disposal.

Uncertainty transformed into determination

– “Uncertain. Very uncertain.”

This is how Marciana describes the time right after they were granted funding. The team realized that their options were limited: either they had to do the project on site in Sweden, or to bring it online. As the travel restrictions affected more and more people, they decided to opt for the latter. In November 2020, the organizer decided to bring the project online. New challenges came to life, such as those related to the attention span and participation rate of the attendants and the quality of the final project.

Despite the cumulation of problems and insecurities, uncertainty can also bring the best out of people and situations sometimes, and so it happened. The keyword of the event was “innovation”, and so collaborators, facilitators and project managers teamed up and designed a 9-days long webinar with lectures and many community talks. The team and participant had the chance to work on different themes, such as the implementation of the Susttainable Development Goal’s and the respect for diversity, ultimately achieving their goals.

In this case, the institution really taught their audience what resilience and “do-ocacry” mean, and why these two are such important values.

An innovative experience

In their website, the authors describe “do-ocacry” as

“a proactive mindset that enables change to happen and instills a sense of powerfulness that should answer to the questions: 
 
Why should we always wait for the right moment to start making something? Why not start exploring our opportunities now? “

And indeed, they did not wait long, before giving the possibility to forty talented people to learn, express themselves and build up valuable networks for the future, maybe a future in which we will be able to move with ease again.

When we asked what innovation meant to Marciana, she answered that for her a “complete experience” is an innovative experience. We can conclude that through such a transformation and adaptiveness, both organizers and recipients have learnt valuable lessons and matured skills that can go beyond this single edition of the Youth Cultural Innovation Forum.  The organization, delivery and outcome overall offered challenges and opportunities, and each person involved had the possibility to grow and learn.


Elisabetta Turaglio & Alfiero Zanotto

Nordic Culture Point / Nordisk kulturkontakt

The post Youth Cultural Innovation Forum appeared first on Nordic Culture Point.

Í leit að töfrum – Tillaga að nýrri stjórnarskrá fyrir Lýðveldið Ísland

”I þessu ljósi setjum við okkur nýja stjónarskrá, æðstu lög landsins, sem öllum ber að virða. þar sem allir sitja við sama borð.”
”I det här ljuset tar vi ibruk den nya grundlagen, landets högsta lag, för att följas av var och en. Med lika möjligheter till alla.”

 

Sökande efter magi – ett förslag till en ny grundlag för republiken Island

Konstnärerna Libia Castro & Ólafur Ólafsson samlade ihop kompositörer, musiker, föreningar, aktivister och medborgare för att skapa en mångfaldig musikalisk och konstnärlig performans för att uppmärksamma den nya Isländska grundlagens alla 114 artiklar från år 2011.

Den isländska grundlagens historia präglas av nordisk kolonialism, för den togs i bruk då Island ännu styrdes av Danmark. Vid Islands självständighet år 1944 togs den danska grundlagen från 1849 i bruk även på Island, med endast några tillägg gällande det Isländska statsöverhuvudet. Efter det här har grundlagen inte reviderats, trots många försök.

Den nya grundlagen formades år 2008 efter krav från medborgarna som en följd av den politiska och ekonomiska krisen. Den huvudsakliga målsättningen var att skapa ett mera rättvist och demokratiskt samhälle. Den innovativa och demokratiska processen väckte internationell uppmärksamhet. Vid folkomröstningen den 20 oktober 2012 fick lagförslaget ett starkt understöd. Det har ändå inte behandlats av det Isländska parlamentet.

Åtta år senare samlades Libia & Ólafur med Magic-teamet för att med stöd av konstens kraft och magi förmedla medborgarnas krav om en ny grundlag, vilken fortsättningsvis upplevs som nödvändig. Evenemanget ordnades den 3 oktober 2020 vid Reykjaviks konstmuseum Hafnarhúsið. Det arrangerades av Cycle Music and Art Festival och Reykjavik Arts Festival.

 

Deltagarlista och mera information hittas på Cycle Music and Art Festivals nätsidor

The post Í leit að töfrum – Tillaga að nýrri stjórnarskrá fyrir Lýðveldið Ísland appeared first on Nordic Culture Point.

Hård konkurrens om 2021 års residensstöd

Årets residensstöd till nordiska och baltiska residenscentra utdelades den 9 april 2021. Nordisk kulturkontakt mottog 62 ansökningar varav 12 residensprojekt beviljades understöd. Det totala utdelade beloppet var 412 801 €. Den nya sakkunniggruppen som inledde sin treåriga mandatperiod i år rosade det stora antalet goda ansökningar med bra spridning på geografiska områden samt olika kultur- och konstområden.

Både etablerade residenscentra och nya initiativ beviljades stöd. Bland årets stödmottagare fanns till exempel ett hemresidens som ett svar på den svåra situationen på konstfältet på grund av covid-19: The Union fick understöd för att genomföra Hjemmefra/low-residency program 2021 med två moduler med tre månaders distansresidensperiod för sex nordiska och baltiska bildkonstnärer hemifrån. Ett annat nytt projekt är IDA radio sound residency som för ihop unga kreativa musiker från Norden och Baltikum i syfte att skapa nya musikaliska verk tillsammans på Maajaam residenscentrum i Estland.

Pikerne på Broen och dess residensprogram Bar International ger konstnärer och forskare möjlighet att bekanta sig med Barents-gränsområde i Kirkenes, Norge. Projektet ansågs av experterna att vara ett bra exempel på ett internationellt projekt som samtidigt har en stark regional koppling.

Se alla beviljade residensprojekt 2021 här.

Stöd till residenscentra är en del av/modul i det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som är öppet för professionella konstnärer, producenter och kulturaktörer från alla sektorer inom konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna. Stöd kan beviljas till konstnärsresidens som erbjuder arbetsmöjligheter och uppehåll för professionella konst- och kulturaktörer som är bosatta i något nordiskt eller baltiskt land. Läs mer om stöd till residenscentra här.

The post Hård konkurrens om 2021 års residensstöd appeared first on Nordic Culture Point.

Mobilitetsstöd beviljat till 110 projekt

Den nya expertgruppen för mobilitetsstöd sammanträdde online 6 och 7 mars för årets första beslutsmöte. Det hade inkommit 192 ansökningar och av dem beviljades 110 projekt finansiering för att stärka förutsättningarna för konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum.  Det beviljade stödbeloppet uppgick till totalt 169 198 euro.

Bland konstnärerna som fick finansiering finns Titta Court, en finsk dansare, koreograf och kurator från Torneå i norra Finland. Hon har inbjudits till festivalen Baltic meets Barents på Arktisk Kultursenter i Hammerfest i Norge, för att uppföra sitt nyaste soloverk HUURTUMA. Under besöket ska hon även delta i workshoppar och planera kommande samarbete med konstnärer och organisationer i Barentsregionen och Baltikum. Court är ovanlig som professionell dansare, i och med att hon bor och arbetar i periferin, långt uppe i norra Finland. Hon är i 50-årsåldern och uppför modern dans i vardagliga miljöer och tar denna konstform till oväntade platser.

En annan konstnär som beviljades finansiering är Kim Simonsen som reser från Färöarna till Åland i Finland, där han ska arbeta med unga i åldern 15-20 år. Projektets syfte är att med ungdomarna utforska sårbarhet genom en konstnärlig practice-as-research-metod för att förstå antropocenen. Med hjälp av litteratur och konst kommer projektet att fokusera på hållbar konsumtion och produktion. Det tillför en interdisciplinär dimension till ett mycket relevant tema.

Linda Karin Lamignan Larsen är en nigeriansk och norsk konstnär baserad i Danmark. Hon reser från Köpenhamn till Stavanger för att påbörja produktionen av konstverk för sin utställning Those who do not travel never arrive på Rogaland Kunstsenter. Projektet bidrar till de globala angelägenheterna och våldet kring frågor om ras, identitet och tillhörighet, och lämnar möjligheten öppen för oväntade resultat att integreras under processens gång.

På sommaren 2021 ska Camerata Øresund och Cantoque Ensemble förena sina krafter med Ensemble Nylandia från Finland för att samarbeta i ett projekt med namnet Nordic Echo. Under projektet repeterar och uppför ensemblerna ett nytt program som fokuserar på skandinavisk barockmusik och dess mötespunkter med den nordtyska musiktraditionen. För konserter inom ramen för Skálholt Summer Concerts på Island, har projektet beställt ett nytt verk av den framstående isländska komponisten, Hugi Guðmundsson, baserat på en melodi från handskriften Hymnodia sacra. Programmet bildar ett spår från de gamla isländska psalmerna, över nordiska barockmästerverk och till helt ny musik skapad med inspiration från sekelgamla melodier. Projektet bygger på omfattande samarbete och förmedlar den skandinaviska musiktraditionen till en bred publik.

Mobilitetsstödet täcker rese- och/eller boendekostnader för professionella konstnärer och kulturutövare i de nordiska och/eller baltiska länderna.

Stödet ger sökande – individer eller små grupper – tillgång till kontakter, färdigheter och kunskap från olika delar av Norden och Baltikum. Finansieringen kan användas för att framföra konst- och kulturproduktioner samt för att öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Den sista ansökningsomgången i år är 01.09.2021–30.09.2021.

Vänligen notera att ansökningstiden utgår kl. 15.59, finsk tid.

The post Mobilitetsstöd beviljat till 110 projekt appeared first on Nordic Culture Point.

Första beslutsmötet 2021 för Norden 0-30

Fredag den 9 april 2021 hölls årets första beslutsmöte för Norden 0-30. Mötesupplägget fortsätter enligt förra årets praxis med online-möten.
Till den första omgången inkom totalt 18 ansökningar, som totalt ansökte om 351 238€. Antalet inkomna ansökningar ligger något under det som vi mottog innan covid förändrade vår tillvaro.

Samtliga ansökningar tog upp hur covid-situationen påverkat deras planerade aktiviteter. Återigen tog vi emot flest kultur- och socialrelaterade projekt.

Bland de beviljade projekten hittar vi projekt som Nordliga broar. Ett projekt som syftar till att ”förhöja ungdomsorganisationers kapacitet att genom sin verksamhet ta tag i polarisering i samhället. Projektet görs under 2021 för och av unga från hela Norden och Baltikum och består av en verkstad och ett seminarium där vi producerar en film och en guide.”

Årets andra omgång har redan öppnat (06.04.2021) och stänger 06.05.2021, 15:50 lokal tid Helsingfors.
Har ni tänkt ansöka om stöd? Kom ihåg att ta kontakt med oss i god tid för att diskutera era idéer.

The post Första beslutsmötet 2021 för Norden 0-30 appeared first on Nordic Culture Point.

LIVE: Möt de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris

Den 14 april är det premiär på en ny serie av livestreamade författarsamtal med de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris. Varje vecka får vi träffa några av de aktuella författarna för att prata överlevnad, galenskap, relationer, moderskap, reslust, förfall och andra perspektiv som deras verk berör.  Det blir också uppläsning av de nominerade.

Årets nominerade spänner över hela Norden med verk från samtliga länder och språkområden. Ett starkt skönlitterärt fält som innehållsmässigt handlar om att skriva på vått papper, kapitalismens förfall och lust som går upp i rök på Scandinavian Star och med språklig närvaro skildras socialrealistiska relationer i högt tempo. Dessutom finns bud på överlevnadsmetoder, en dal full av plastblommor och en apokalyptisk text om jordens framtid också med bland de nominerade verken.

Nio romaner, fyra diktsamlingar och en novellsamling är nominerade och bland dessa så har både Niviaq Korneliussen, Ursula Andkjær Olsen, Andrzej Tichý, Inga Eira Ravna og Vigdis Hjorth varit nominerade tidigare.

Inspirerande möten online

Författarsamtalen ger möjlighet att få veta mera om författarna från hela Norden och höra dem själva berätta om deras nominerade verk. Avsnitten varierar i både innehåll och fokus beroende på de författare som medverkar och den moderator som leder samtalet.

– Den nordiska litteraturen är mycket stark just nu och därför känns det extra fint att den här digitala samtalsserien har kommit till stånd nu. Här kommer lyssnarna att få höra några av Nordens intressantaste författare i samspråk med varandra om gemensamma teman, skrivandet som yrke och särdragen i nordisk litteratur. Det bästa av allt är att du som lyssnare kan sitta varsomhelst i Norden och ta del av dessa högkvalitativa samtal, säger Yukiko Duke, översättare, journalist och programledare som modererar det första avsnitten mellan den norska författaren Vigdis Hjorth och Ursula Andkjær Olsen från Danmark.

 

Missa inte din favoritförfattare – sätt kryss i kalendern

Författarsamtalen direktsänds på Facebook och YouTube varje vecka med start den 14 april enligt följande kalender:

14 april: Vigdis Hjorth och Ursula Andkjær Olsen – moderator Yukiko Duke

21 april: Lars Amund Vaage och Sebastian Johans – moderator Marit Lindqvist

28 april: Andrzej Tichý – moderator Sara Nyman

5 maj: Johanne Lykke Holm och Niviaq Korneliussen – moderator Janne Breinholt Bak

12 maj: Pajtim Statovci och Guðrún Eva Mínervudóttir  – moderator Sofie Hermansen Eriksdatter

19 maj: Heidi von Wright och Lív Maria Róadóttir Jæger – moderator Malan Marnersdóttir

26 maj: Andri Snær Magnason och Inga Ravna Eira – moderator Sunna Dís Másdóttir

Som utgångspunkt genomförs samtalen på skandinaviska förutom den 12 maj och 26 maj då arrangemanget genomförs på engelska.

Streamarna kan ses på Nordisk kulturkontakts webbplats samt på Facebook

 

Nordisk samproduktion

Den digitala samtalsserien är producerad i samarbete mellan de nordiska kulturinstitutionerna; Nordisk kulturkontakt i Helsingfors, Nordens hus på Färöarna, Nordens institut på Grönland, Nordens institut på Åland samt Nordens hus i Reykjavik där även sekretariatet för Nordiska rådets litteraturpris huserar.

Läs mer om de nominerade på norden.org/litteraturpris

The post LIVE: Möt de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris appeared first on Nordic Culture Point.

Ghost Sonata: teaterprojekt som undersöker pågående och kommande förändringar av Arktis

”Klimatförändringen betraktas ofta som en vetenskaplig fråga. Vi undersöker hur psykologiska och själsliga aspekter är lika avgörande: Då klimatet ändrar, vad förändras inom oss?”

 

Ghost Sonata av Mechanimal undersöker en ny antropocen form av ekologisk teater genom att ta avstamp från Spöksonaten av den svenska författaren Strindberg. Den ska förena kritisk forskning i arktisk geografi och digitala inbandningar från fältstudier i Arktis och med samtida tolkningar av Nordiska folkvisor i kombination med hållbar design och teaterproduktion.

Projektet är ett samarbete mellan konstnärer och forskare inom såväl politik som geografi. De utforskar den arktiska isförlustens inverkan på kultur, politik och geografi både i Norden och Europa. Projektet engagerar mångfaldiga publikgrupper i Norge och Storbritannien i förändringarna i Arktis.

Resultatet av samarbetet delas som en ny musikteaterföreställning som utforskar de pågående förändringarna i Arktis. Föreställningen är bokad för Edinburg Fringe Festival i augusti 2022.

 

De konstnärliga skaparna i projektet kommer från Danmark, Irland, Island, Italien, Polen och Storbritannien.
// Artist – Emma Bonnici // Regissör – Tom Bailey // Komponering (ljud) – Aslaug Magnusdottir // Musikalisk ledare – Nini Julia Bang // Kostymdesign – Giulia Pecorari // partner – Sinead Rushe // Dramaturg – Kamila Klamut-Pawlik

 

Mera information:
Ghost Sonata Discussion, en film på engelska från ett panelsamtal med konstnärer och forskare, utforskande av föreställningens tematik (Oxford Brookes Think Human Festival, 2020, 30 min), hittas via Ghost Sonata ikonen på http://mechanimal.co.uk/present/

 

The post Ghost Sonata: teaterprojekt som undersöker pågående och kommande förändringar av Arktis appeared first on Nordic Culture Point.

Vi söker en rådgivare till stödprogramadministrationen

Nordisk kulturkontakt är en officiell nordisk kulturinstitution i Helsingfors med verksamhet i hela Norden. Vi främjar, förstärker och berättar om nordiskt kultursamarbete med visionen att alla ska kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor.

Till verksamheten hör administration av fyra nordiska stödprogram. Vi söker nu en erfaren och utvecklingsinriktad

RÅDGIVARE

till vårt arbete med Nordiska ministerrådets stödprogram för kulturutbyte i Norden och Baltikum. Som vår nya medarbetare skall du delta i administrationen och utvecklingen av stödprogrammen, analysera dess effekter samt kommunicera dem.

Arbetet med stödprogrammen innebär

 • att vägleda sökande och bidragsmottagare
 • att ansvara för budgetuppföljningen
 • att bistå med analyser av resultaten och effekter
 • att kommunicera och förmedla om stödprogrammen året runt
 • att koordinera möten med stödprogrammens sakkunniga
 • att tillsammans med kollegerna utveckla, planera och genomföra teamets arbete.

Nära samarbete med Nordiska ministerrådets avdelning för kultur och resurser ingår också. Resor i Norden kan förekomma.

Vi vill att du har

 • minst tre års relevant yrkeserfarenhet inom stödprogramadministration eller kulturförvaltning
 • akademisk utbildning inom kulturområdet och/eller motsvarande kunskaper
 • god förmåga att tala och skriva ett av de skandinaviska språken samt engelska
 • god förmåga att arbeta systematiskt, både självständigt och i team, samt god kommunikationsförmåga
 • ett intresse för kulturpolitik samt erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom konst och kultur. Det är meriterande liksom erfarenhet av att arbeta mot underrepresenterade grupper.

Vi erbjuder dig

 • ett intressant och omväxlande arbete i en nordisk institution. Medarbetare som rekryteras från ett annat nordiskt land får flytten betald, ett etableringsstöd samt utlandstillägg, även för medföljande partner, enligt Nordiska ministerrådets regler.
 • ett arbetskontrakt på 4 år med möjlighet till förlängning ytterligare 4 år. Nordisk kulturkontakt har två kontor i Helsingfors, ett på Sveaborg och ett i centrum. Din arbetsplats blir på Sveaborg med möjlig tillgång till en personallägenhet.

Ansökan
Din ansökan med bifogat cv och löneanspråk vill vi ha senast den 30.4.2021. Skriv din ansökan på danska, norska eller svenska. Tillträde enligt överenskommelse. Ansökan lämnas in i Nordiska ministerrådets karriärportal.

Tillträde
2 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

För mer information
Frågor gällande arbetets innehåll besvaras av seniorrådgivare Anna Skogster, tfn +358 10 583 1022, anna.skogster(at)nordiskkulturkontakt.org. Frågor gällande villkor och arbetsförhållanden besvaras av direktör Ola Kellgren, tfn +358 50 30 28150, ola.kellgren(at)nordiskkulturkontakt.org.

www.nordiskkulturkontakt.org

The post Vi söker en rådgivare till stödprogramadministrationen appeared first on Nordic Culture Point.

Nordiska tidskrifter för utlån

Nordisk kulturkontakts biblioteket lånar numera också ut de nyaste numren av nordiska tidskrifter.

Lånetiden för tidskrifter är 14 dagar, och lånet går att förnya 1 gång. De tidskrifter som redan nu går att låna är Kirjasto, Arkitekten, Ekko, Parnasso, Vi läser och Bok & Bibliotek. I takt med tidskrifternas utgivning registreras de för utlåning, och tidskrifter som är på kommande är bland andra Språktidningen, Billedkunst, 20-tal, Nordisk tidskrift, Camera Natura med flera. Är det någon speciell nordisk kulturtidskrift du tycker vi borde erbjuda? Tipsa oss genom att maila bibba@nordiskkulturkontakt.org, eller via vår hemsida under ”Anskaffningsförslag” 

Biblioteket har även förändrat lånevillkoren för filmer och TV-serier. Dessa går att förnya 1 gång. Förseningsavgiften är 0,20€ / dag för tidskrifter, filmer och TV-serier.

The post Nordiska tidskrifter för utlån appeared first on Nordisk kulturkontakt.

NKK publicerar historik över de nordiska kulturinstitutionerna på Sveaborg

Det nordiska kultursamarbetet har långa anor i Helsingfors. I historiken Konst, kultur och kullerstenar sätter dramaturgen Marianne Möller, mångårig tjänsteman i det nordiska kultursamarbetet, perspektiv på utvecklingen av de nordiska kulturinstitutionerna på Sveaborg i förhållande till de politiska strömningarna under årtiondenas lopp.

I historiken, som är ett beställningsverk av Nordisk kulturkontakt, introduceras läsaren till de nordiska kulturorgan som funnits på Sveaborg. Kronologin går från Nordiskt konstcentrum 1978–1996 och Nordic Institute for Contemporary Art/NIFCA 1997–2006, via Kulturkontakt Nord och Nordens institut i Finland/Nifin till den sammanslagna organisation som i dag bär namnet Nordisk kulturkontakt.

Genom intervjuer och arkivmaterial visar Möller på mångfalden av initiativ som de nordiska kulturinstitutionerna faciliterat genom åren och verkningarna av det nordiska kultursamarbetet i ett större perspektiv.

– Också bakom varje avslagen ansökan finns embryon till samarbeten som bara behöver lite finansiering till för att bli fullfjädrade projekt. Underifrånperspektivet är viktigt, det nordiska samarbetet blir konkret genom de samarbeten som görs och kontakterna som består efteråt, säger Marianne Möller.

Historiken Kultur, konst och kullerstenar är rikt illustrerad med arkivmaterial och exempel på konst och vandringsutställningar som producerats på eller kuraterats från Sveaborg.

Konst, kultur och kullerstenar – kort historik över nordiskt kultursamarbete och kulturinstitutionerna på Sveaborg sedan 1978

The post NKK publicerar historik över de nordiska kulturinstitutionerna på Sveaborg appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Här är de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2021

14 nordiska romaner, noveller och diktsamlingar är nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2021. Årets nominerade spänner över hela Norden med verk från samtliga länder och språkområden. Ett starkt skönlitterärt fält som även innehåller tidigare nominerade författare. Vinnaren offentliggörs i Köpenhamn under sessionsveckan i november.

Att skriva på vått papper, kapitalismens förfall och lust som går upp i rök på Scandinavian Star, socialrealistiska skildringar i nära förhållanden och språklig närvaro, kompromisslöshet, liksom en dal full av plastblommor är bara några exempel på innehållet bland årets nominerade verk.

Här de nominerade till årets litteraturpris:

Danmark Penge på lommen. Scandinavian Star. Del 1 av Asta Olivia Nordenhof. Roman, Basi… Mit smykkeskrin av Ursula Andkjær Olsen. Diktsamling, Gyldendal, 2020. Finland Bolla av Pajtim Statovci. Roman, Otava, 2019. Autofiktiv dikt av Heidi von Wright av Heidi von Wright. Dikter, Schildts & Söd… Färöarna Eg skrivi á vátt pappír av Lív Maria Róadóttir Jæger. Dikter, Forlaget Eksil, 2… Grönland Naasuliardarpi av Niviaq Korneliussen. Roman, Milik Publishing, 2020. Island Um tímann og vatnið av Andri Snær Magnason. Roman, Forlagið, 2019. Aðferðir til að lifa af av Guðrún Eva Mínervudóttir. Roman, Bjartur, 2019. Norge Er mor død av Vigdis Hjorth. Roman, Cappelen Damm, 2020. Det uferdige huset av Lars Amund Vaage. Roman, Forlaget Oktober, 2020. Det samiska språkområdet Gáhttára Iđit av Inga Ravna Eira, Dikter, Davvi Girji, 2019. Sverige Strega av Johanne Lykke Holm. Roman, Albert Bonniers Förlag, 2020. Renheten av Andrzej Tichý. Noveller, Albert Bonniers Förlag, 2020. Åland Broarna av Sebastian Johans. Roman, Nirstedt/litteratur, 2020.

Det är de nationella medlemmarna i bedömningskommittén för Nordiska rådets litteraturpris som har nominerat verken till Nordiska rådets litteraturpris 2021.

Vinnaren offentliggörs den 2 november

Vinnaren av Nordiska rådets litteraturpris 2021 presenteras den 2 november i Köpenhamn i förbindelse med Nordiska rådets session. Vinnaren mottar prisstatyetten ”Nordlys” och 300 000 danska kronor.

Om Nordiska rådets litteraturpris

Nordiska rådets litteraturpris har delats ut sedan 1962 till ett skönlitterärt verk som skrivits på ett av de nordiska språken. Det kan vara en roman, ett drama, en diktsamling, en novellsamling eller en essäsamling som uppfyller höga litterära och konstnärliga krav.

Syftet med Nordiska rådets fem priser är att öka intresset för den nordiska kulturgemenskapen och det nordiska miljösamarbetet samt att erkänna framstående konstnärliga och miljömässiga insatser.

Läs mer om Nordiska rådets litteraturpris

The post Här är de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2021 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

English Speakers

English Speakers är en turnévänlig ljudföreställning som musikaliskt och performativt behandlar sambandet mellan norrønt, det samnordiska språket från ca. 800-1350 och modern engelska. Föreställningen kombinerar tekst, nytillgänglig kompositionsmusik och avancerad akustik i ett nytänkande uttryck som kan belysa språkets kompexitet.

 

English Speakers behandlar sambanden mellan norrønt och modern engelska. Genom att arbeta med sambandet bidrar projektet till en diskussion om hur kulturer inte är ”rena”, utan sammanbundna tvärs över landsgränser och nationaliteter. English Speakers har också ett klart feministiskt fokus; genom att granska föreställningens tio ord och deras etymologi uppmanas publiken till förhålla sig kritiskt till kvinnors ställning i språkhistorien.

I samarbete med föreställningens brittiska producent Mary Paterson och LYDPOL hade projektet ett särskilt fokus på att erbjuda en fulländad scenkonstupplevelse till en synskadad eller svag seende publik. Det gjordes via målgruppsinriktad podcast med bakgrund om projektet, textutdrag och tilläggsmaterial om språkhistoria. Det omfattande bakgrundsarbetet förmedlas därtill via ett materialhäfte och verkstäder.

English speakers skapades av Moribund (Danmark) i samarbete med Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) (Norge) och Inter Arts Center vid Lunds Universitet (Sverige).

Projektet beviljades stöd från Kultur- och konstprogrammet år 2020.

 

Tilläggsinformation:

Moribund / English Speakers
Recension i PERIPETI, tidsskrift for dramaturgiske studier från spelningen på KU.BE 24.11.2020

 

The post English Speakers appeared first on Nordisk kulturkontakt.

<p>Nordisk kulturkontakts seniorr&

Nordisk kulturkontakts seniorrådgivare för konst- och kulturevenemangsproduktion Annika Bergvik-Forsander tilldelades ett pris för sitt konstnärsskap om 10 000 euro ur Marcus Collins minnesfond, som uppmärksammar framstående finländska konstnärer inom måleri. Priset delades ut digitalt vid Svenska litteratursällskapets årshögtid den 5 februari.

I prismotiveringen hyllas Bergvik-Forsanders sinne för systematik i konsten:

”Hon arbetar både med bildens konceptuella och materiella möjligheter. Genom gestaltning av kroppslighet, genusfrågor och existentiell psykologi i kombination med variationer på materialens, färgfältens och konturernas samverkan, har hon byggt upp en egen suggestiv bildvärld. Den förstärks av filosofiskt underfundig värme – geometrin ger tröst.”

Annika Bergvik-Forsander är bildkonstnär, konstpedagog och konstvetare. Hon har mångårig erfarenhet av konstundervisning, utställningsproduktion och olika former av projektarbete inom konstfältet vid sidan av producentskapet vid Nordisk kulturkontakt.

The post appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Mia Smeds ny kommunikationsrådgivare för Norden i Fokus Finland

Mia Smeds har anställts som ny senior kommunikationsrådgivare för Norden i Fokus Finland från och med januari.

Smeds har tjugo års arbetserfarenhet inom journalistik och kommunikation. De senaste sex åren har hon arbetat med nordiskt samarbete, bland annat som kommunikationschef för Nordiska Ministerrådets institution för forskning och innovation, NordForsk, i Oslo och som kommunikatör för European Institute of Innovation, en organisation under EU-kommissionen.

Tidigare har hon fungerat som kommunikationsspecialist för Nordic Innovation, Nordisk Energiforskning, Helsingfors universitets nordiska excellenscenter JustEd och Folkhälsan.

Finlands ordförandeskapsprogram i Nordiska ministerrådet 2021 tar fasta på visionen för det nordiska samarbetet som säger att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region. För att synliggöra och stöda det nordiska samarbetet kommer Smeds i egenskap av projektledare för Norden i Fokus Finland att samarbeta brett med olika aktörer i landet. Vill du vara med? Ta gärna kontakt med mia.smeds@nordiskkulturkontakt.org.

Norden i Fokus är Nordiska ministerrådets kontor som ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Norden i Fokus-kontoren arrangerar seminarier och utställningar om aktuella teman inom politik, miljö, näringsliv och kultur. De huvudsakliga målgrupperna är ämbetsmän, politiker, journalister och intresseorganisationer.

The post Mia Smeds ny kommunikationsrådgivare för Norden i Fokus Finland appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Biblioteket erbjuder begränsad betjäning från 2 februari

Från och med tisdagen den 2.2 kan du hämta upp reserverat material på biblioteket. Du kan avhämta förhandsreserveringar, returnera material och snabbt låna böcker från begränsat urval. 

Du reserverar material genom att maila bibba@nordiskkulturkontakt.org när som helst eller ringa biblioteket på 010 583 1000 under telefontiden på tisdag, onsdag och torsdag förmiddag mellan 10 och 12.

Vi har öppet tisdag och torsdag mellan 13 och 17 och då kan materialet avhämtasOm du reserverar material per mail får du en bekräftelse då ditt material finns att avhämtas på biblioteket. Utlånat material kan reserveras som vanligt.

Ansiktsmask bör användas då du besöker biblioteket, med undantag för de som har hälsomässiga hinder. Vi erbjuder enbart ett begränsat område i biblioteket och bibliotekets kunddator är inte i bruk. Kundtoaletterna är inte heller i användning. Vi önskar att besökarna använder låneautomaten, men betjänar vid disken om det inte är möjligt. Vi erbjuder tjänsten tillsvidare, men förändringar kan ske beroende på pandemiläget.

 

Du kan kolla böckernas tillgänglighet på vårt webbibliotek.

Kolla även gärna våra nyinkomna böcker.

The post Biblioteket erbjuder begränsad betjäning från 2 februari appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev