Nordisk kulturkontakt RSS (Skandinavisk)

Bli vikarie för vår kommunikatör i vår!

Har du en specialkompetens inom det finländska kulturfältet, alternativt inom digital marknadsföring eller innehållsproduktion för sociala medier och vill du jobba med kommunikation?

Vi söker nu en

KOMMUNIKATÖR
för ett tidsbundet vikariat 18.2–30.6.2019

Som kommunikatör kommer du att

  • marknadsföra evenemang och aktiviteter som ordnas vid vårt nordiska kulturcentrum på Kajsaniemigatan i Helsingfors
  • uppdatera och delta i utvecklingen av våra sociala medier och vår webbplats
  • aktivt få dela med dig av dina kommunikativa och tekniska kunskaper
  • vara med och arrangera nordiska seminarier och kulturevenemang.

Som vår kommunikatör behöver du

  • vara kommunikativ i tal och skrift på flytande svenska och finska
  • vara skicklig på sociala medier och beredd att gå in i analysläge vid behov
  • ha minst ett par års studier bakom dig inom kommunikation, kultur eller digital marknadsföring
  • ha dokumenterad erfarenhet av kommunikationsrelaterade arbetsuppgifter
  • vara intresserad av kultur, samhälle och nordiska frågor.

Vi erbjuder ett intressant och självständigt arbete i en öppensinnad och internationell miljö där du med din specialkompetens har chansen att sätta bestående avtryck.

Sänd in din ansökan via webbformuläret senast 1.12.2018. Tillträde och lön enligt överenskommelse.

Närmare information

Kommunikationschef Heidi Orava +358 10 583 1032 (arbetsbild, kompetens)
Direktör Ola Kellgren, +358 50 302 8150 (organisation, arbetsvillkor)

The post Bli vikarie för vår kommunikatör i vår! appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Mobilitetsstöd – resultat från årets tredje omgång

Årets tredje ansökningsomgång för mobilitetsstödet är nu avslutat.

Totalt inkom 192 ansökningar, med ett ansökningsbelopp på 372 640€.

57 ansökningar fick beviljat stöd, den totala fördelade summan bland beviljade ansökningar var 121 630€.

En utav de beviljade projekten var ”Project 45+ to Hammerfest 2018”. Den sökande gruppen hade tidigare sökt, och blivit beviljade både kort- och långvarigt nätverksstöd. Mobilitetsstödet syftar nu till att utveckla ett koncept som gruppen arbetat med under en längre tid. Konceptet går ut på att arbeta med och utveckla möjligheterna för koreografer och dansare i åldersgruppen 45+.
Resan till Hammerfest i Norge kommer att möjliggöra för deltagarna att upptäcka nya idéer, möjligheter och till att identifiera metoder för att ytterligare utveckla den konstnärliga kvalitén för koreografer och dansare i den specifika åldersgruppen.

Mobilitetsstödet ger de sökande, som kan vara individer eller mindre grupper, tillgång till kontakter, kompetens och kunskap från olika delar av regionen. Stöd kan också användas för att presentera konst- och kulturproduktioner och att öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Mobilitetsstödet är till för professionella konstnärers eller kulturarbetares resor och/eller vistelse inom de nordiska och/eller baltiska länderna.

Ansökningsomgångarna för 2019 är följande:
03.01.2019 – 04.02.2019
04.03.2019 – 04.04.2019
23.07.2019 – 22.08.2019
19.09.2019 – 21.10.2019

The post Mobilitetsstöd – resultat från årets tredje omgång appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Bli bibliotekskund – vinn bokpaket!

Är du intresserad av litteratur och film på de nordiska språken? Styr då stegen till det nordiska specialbiblioteket på Kajsaniemigatan 9 i Helsingfors! Genom att bli kund i Nordisk kulturkontakts bibliotek senast den 30 november kan du delta i utlottningen av fem bokpaket.

De insamlade personuppgifterna används enbart för utlottningen och vinnarna meddelas personligen.

I biblioteket på Nordisk kulturkontakt hittar du böcker, filmer och dagstidningar på alla de nordiska språken. För barnen och ungdomarna finns ett brett urval böcker för alla åldrar – och ett kuddberg att läsa dem i. Välkommen!

The post Bli bibliotekskund – vinn bokpaket! appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nätverksstödets effekter granskas med forskarglasögon

Vad händer efter att nätverk beviljats nätverksstöd? Nordisk kulturkontakt har givit de norska forskarna Donatella De Paoli och Lene Foss i uppdrag att utföra en kvalitativ analys av resultat och effekter av nätverksstödet under hösten 2018. Projektet är i full gång och forskarna har börjat materialinsamlingen genom att intervjua bidragsmottagare i Norden och i Baltikum.

Forskningsprojektet väckte stort intresse när det utlystes i våras. De Paoli och Foss blev valda på grund av sin övertygande forskningsplan som visade ett genuint intresse för nätverksforskning inom kulturområdet samt den rätta kompetensen och bakgrunden för att utföra den här typen av analys. Donatella De Paoli arbetar som biträdande professor vid Handelshögskolan BI i Oslo och Lene Foss är professor inom entreprenörskap och innovation vid Norges arktiska universitet i Tromsö (UiT). Båda har gedigen erfarenhet inom nätverksforskning och deras olika perspektiv säkrar att de olika nätverksaspekterna inom konst- och kulturområdet täcks in.

Nätverksstödet är del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som syftar till att stärka konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Programmet fokuserar på att öka utbytet av kunskap, kontakter och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Forskningsrapporten publiceras i januari 2019.

The post Nätverksstödets effekter granskas med forskarglasögon appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Möjligheter till vidareutveckling

Konstnären Malin Bülow blev under 2018 års första ansökningsomgång beviljad i mobilitetsstöd för en resa från Norge till Danmark. Resan syftade till att delta i utställningen ”Hydrosphere”.

Konstnären, som är bosatt i Norge, reste från Oslo till Helsingör där hon byggde upp, installerade och genomförde sitt verk. Verket undersöker vad det innebär att vara en kropp av vatten, både i kroppslig och planetal mening.

”Breathing with the ocean är en vidareutveckling av Kroppsligt transfusionsförfarande som visades på Kunstnernes Hus i Oslo, som del av mitt avgångsarbete vid Kunstakademiet. I dialog med kuratorn Elena Ortiz vid Laboratoriet for Æstetik og Økologi i Köpenhamn har jag vidareutvecklat detta verk specifikt för Snekkersten strand utanför Helsingør i Danmark.”

Mobilitetsstödet riktar sig särskilt till professionella konstnärer och kulturarbetares resor inom norden och/eller Baltikum, stödet kan sökas för att täcka resor och/eller vistelse till och från någon utav de nordiska och baltiska länderna. Det är ett stöd som kan användas för att utveckla och utvidga kontaktnätverken, men även till att presentera eller framföra ett konstverk. Mobilitetstödet kan sökas av både individer och grupper upp till sex personer.

Om stödets betydelse i förverkligandet av projektet säger Malin Bülow:
”Stödet har varit helt essentiellt för att kunna genomföra detta kostbara projekt. Det gav mig flexibilitet att resa och arbeta under en längre period på plats i Helsingør och Snekkersten. Genom detta uppehållet fick jag god kontakt med Angela Rawlings som också deltog i utställningen, Elena Ortiz som kuraterade utställningen samt de andra personerna knutna till Laboratoriet for Æstetik og Økologi i Köpenhamn.”

Photo: David Stjernholm

The post Möjligheter till vidareutveckling appeared first on Nordisk kulturkontakt.

nordiSKulptur lyfter fram nordisk samtidsskulptur

Nordisk kulturkontakt och Finska Skulptörförbundet sjösätter det treåriga projektet nordiSKulptur (2019–2021). Syftet med projektet är att öka kännedomen om nordisk modern skulptur, att främja nordiska skulptörers möjligheter att profilera sig internationellt samt att stärka långsiktiga samarbeten mellan organisationer i branschen.

I skulptur samverkar material, arbete och koncept på ett spännande sätt och skulpturen är alltid i interaktion med sin omgivning. Kännetecknande för modern nordisk skulpturkonst är fördomsfria kombinationer av olika tekniker och material där gamla hantverkstraditioner och ny teknologi möts.

Nordisk kulturkontakt och Finska Skulptörförbundets satsning nordiSKulptur lyfter fram nya intressanta konstnärer. Projektet genomförs genom tre utbytesutställningar. En kuraterad samutställning per år sätts upp med medverkande från Finska Skulptörförbundet och en nordisk samarbetsorganisation. Utställningarna ordnas på Finska Skulptörförbundets Galleri Sculptor vid Salutorget i Helsingfors.

Konstnärerna väljs genom en öppen ansökan. Juryn består av experter från Nordisk kulturkontakt och Finska Skulptörförbundet. Jurymedlemmarna fungerar också som kuratorer för utställningsserien. Nordisk kulturkontakt är huvudfinansiär för projektet. Finska skulptörförbundet förmedlar de finska skulptörernas verk till de övriga nordiska länderna, och koordinerar utbytesutställningar med nordiska samarbetspartners från respektive land. Det första samarbetet under 2019 görs tillsammans med det isländska skulptörförbundet Myndhöggvarafélagið í Reykjavíki.

The post nordiSKulptur lyfter fram nordisk samtidsskulptur appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Månadens nordiska film hösten 2018

En bred repertoar med nordisk film erövrar Finland igen denna höst tack vare serien Månadens nordiska film.

Vi bjuder på ett urval av de senaste årens nordiska succéfilmer och, tack vare Ingmar Bergmans 100 -årsjubileum, också Bergmans älskade filmklassiker. Serien gör det enklare för publiken att hitta nordisk film på biografernas repertoar och tack vare den får publiken också möjlighet att se filmer, som annars inte skulle visas.

Publiken på följande orter får njuta av höstens filmutbud: Esbo, Joensuu, Kuopio, Tammerfors, Tavastehus, TorneåHaaparanta, Uleåborg, Vasa och Åbo. Repertoaren varierar ortvis.

Serien möjliggörs genom ett brett samarbete, som utvecklats under åren, mellan riksomfattande och regionala arrangörer. Huvudarrangörer är Walhalla rf, Svenska nu, Pohjola-Norden och Nordisk kulturkontakt.

Se hela programmet på Walhalla rf:s webbplats.

The post Månadens nordiska film hösten 2018 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Experterna träffades på Sveaborg

Experterna för stödprogrammen som Nordisk kulturkontakt administrerar samlades till ett gemensamt möte på Sveaborg den första veckan i september för att diskutera sitt arbete. Expertmötet arrangeras årligen för att alla sakkunniga ska få träffa varandra och få information om aktuella frågor inom Nordisk kulturkontakt och Nordiska ministerrådet generellt.

Mandatperioden för experterna varierar mellan de olika grupperna – somliga experter har redan jobbat länge med stödprogrammen medan andra tagit sig an uppgiften i början av 2018. Mandatperioden för det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet som består av tre former av stöd (mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd) är 2018–2020.

Inga Žolude, expert för Stöd för residenscentra, anser att dessa möten är viktiga för experternas arbete på många sätt. Det att man känner varandra bra och vet vilka konstnärliga visioner, erfarenheter eller synpunkter de andra i gruppen har underlättar det gemensamma arbetet med ansökningarna och bidrar till ökad tillit mellan medlemmarna. Att träffas och att skapa kontakter är viktigt även med tanke på att många experter jobbar som konstnärer i sina egna länder. Då arbetet är självständigt och man ofta jobbar ensam kan den här typen av internationella möten ge ny inspiration för det egna konstnärliga arbetet utanför stödprogrammen.

Dessutom anser Žolude att det är viktigt att de baltiska länderna får mer synlighet genom stödprogrammen eftersom kännedom om Baltikum enligt henne inte kan anses som en självklarhet i Norden. För Inga är aspekten att öka kunskap om de baltiska länderna genom Mobilitetsprogrammet av stor vikt och hon understryker speciellt betydelsen av projekt som skapar konkreta förbindelser och nya personliga kontakter mellan Norden och Baltikum.

”Stödformerna som Nordisk kulturkontakt administrerar fungerar bra jämfört med många andra internationella bidragssystem eftersom byråkratin traditionellt är mindre i de nordiska länderna, vilket gör att stödprogrammen är lätt tillgängliga för många olika sökande”, Inga Žolude konstaterar.

Expertgrupperna består av professionella inom konst- och kulturfältet och de tar suveränt beslut om ansökningarna. Nordisk kulturkontakt administrerar fyra stödprogram, vilka är uppdelade i sex olika stödformer. Stödprogrammen ger möjligheter till att skapa kultur, genomföra projekt och skapa möten mellan konstnärer samt kulturarbetare i Norden och Baltikum.

 

 

 

The post Experterna träffades på Sveaborg appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Sök Kortvarigt nätverksstöd

https://www.nordiskkulturkontakt.org/wp-content/uploads/2018/09/Nätverksstöd_28-8-17_SV.mp4

Snart är det dags att lämna in ansökan för Kortvarigt nätverksstöd. Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap för professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum.

Sista ansökningsdag är den 27.9 kl. 15:59 finsk tid (EET).

The post Sök Kortvarigt nätverksstöd appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Perspectives – ett tvärkonstnärligt resultat av Nordic Culture Camp

En kilometer järnstång, 300 kvadratmeter vit plast. Det var materialet som projektledare Jens Munk Clemmensen hade valt för de unga som deltog i projektet Nordic Culture Camp i augusti 2018. Nordic Culture Camp är ett projekt som Nordisk kulturkontakt har beviljat bidrag för och som kulminerade under Danmarks största kulturfestival Kulturmødet i Mors när unga konstnärer fick arbeta en hel vecka tillsammans och skapa ett konstnärligt verk till festivalen.

Perspectives

Gruppen bestod av 17 unga konstnärer från Island, Finland, Norge och Danmark men även från Holland, Skottland och Italien. Olika konstformer var brett representerade i gruppen, som bland annat bestod av en performanskonstnär, en mediakonstnär, en skulptör, en ljuskonstnär och en poetry slam-konstnär. Deras uppgift var att tillsammans skapa ett verk inom ramen för festivalens övergripande tema, ”att bygga broar”.

Samarbetet resulterade i verket Perspectives där traditionella sätt att arbeta sammanknyts till mer experimentella genrer. De olika bakgrunderna till trots blev varje konstnärs insats synlig i det färdiga verket, som också tar ställning till globala utmaningar såsom klimatförändring och solidaritet. Tydligast kom detta till uttryck genom manifesten som poetry slam-konstnären hade skrivit på verkets plastyta.

Ett givande projekt

Clemmensen konstaterar att han är väldigt stolt över de unga och att projektet överträffade hans förväntningar. Gruppen var väldigt engagerad redan från början och de unga arbetade väl ihop trots att de representerade olika genrer inom konstfältet. Varje medlem bidrog till helheten och under tiden tillsammans fick konstnärerna också ta del av varandras skapande processer. Samtidigt blev varje konstnär tvungen att reflektera över sitt eget sätt att arbeta i förhållande till andra.

Samarbetet möjliggör varaktiga kontakter mellan de unga konstnärerna och underlättar eventuella samarbetsprojekt i framtiden. Den finländska mediakonstnären Tatu Heinämäki konstaterar att det bästa med projektet var gruppandan och den starka vi-känslan i gruppen. Varje konstnär fick verkligen sin röst hörd i förverkligandet. ”Dessutom har det varit givande att se hur en sådan här installation blir till och den kunskapen kan jag utnyttja som inspiration i mitt eget arbete i framtiden”, säger Heinämäki.

Nordic Culture Camp fick mycket positiv synlighet i de danska medierna och Danmarks kulturminister Mette Bock nämnde projektet i sitt öppningsanförande på festivalen. De unga konstnärerna var även i övrigt synliga i festivalprogrammet genom sitt deltagande i debatter där de fick berätta om sin konst och sina konstnärliga visioner.

Kultur- och konstprogrammet

Kultur- och konstprogrammet stödjer nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalitet som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Alla som är aktiva inom kultur- och konstfältet kan söka stöd från programmet.

The post Perspectives – ett tvärkonstnärligt resultat av Nordic Culture Camp appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Sök stöd från Kultur- och konstprogrammet

 

https://www.nordiskkulturkontakt.org/wp-content/uploads/2018/09/Kultur-och-konstprogrammet_18-8-17_SV.mp4

Årets sista ansökningsomgång för Kultur- och konstprogrammet närmar sig. Om du har en idé för ett nordiskt kultur- eller konstprojekt tillsammans med andra från minst tre länder, varav två är nordiska, kan detta vara något för dig.

Lämna in din ansökan senast den 20.9 kl. 15:59 finsk tid (EET).

The post Sök stöd från Kultur- och konstprogrammet appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nordisk design lyfts fram på klimatmötet COP24

Nordiska ministerrådets internationella profileringsprojekt The Nordics samarbetar med de nationella designföreningarna om en tävling för hållbara stolar. De vinnande bidragen kommer att få en framträdande plats i den nordiska paviljongen på FN:s klimatmöte COP24 i Polen i november.

The Nordics presenterar vinnaren och andra finalister för ledare, politiker och aktivister på det internationella toppmötet COP24 i december i Katowice, Polen. De väldesignade och hållbara stolarna kommer bokstavligen att användas av talare och paneldeltagare i den nordiska paviljongen och skapa en inbjudande miljö för det två veckor långa nordiska programmet med diskussioner om klimatpolitik.

Profileringsprojektet the Nordics vill visa upp nordisk design för världens ledare och betona den viktiga roll design kan ha för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

”I sann demokratisk anda vill vi nå alla nordiska designer, inte bara etablerade företag och producenter. Vi vill visa upp nordisk design för världens ledare och betona den viktiga roll design kan ha för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling”, säger Tobias Grut, varumärkeschef för The Nordics.

Nordiska värderingar

Nordiska designer har varit världsledande på att integrera hållbarhetsaspekter i sitt arbete med vardagliga föremål och nu är andra på väg att anta denna utmaning. Tävlingen syftar till att öka kännedomen om diskussionen kring hållbarhet i designbranschen och uppmuntra designtänkande i klimatdebatten.

”Vi gläder oss över samarbetet med de nationella föreningarna om att anordna tävlingen. Design och designtänkande är nordisk kärnkompetens och något vi är kända för i hela världen. De är dessutom viktiga bärare av våra gemensamma värderingar, vår nordiska inställning och strategi för att lösa komplicerade problem”, tillägger Grut.

“Vi hoppas få i gång en ingående diskussion om hållbarhet i produktionen av stolar samt inleda en dialog om hur man praktiskt löser de många utmaningar som hänger ihop med detta.” Kopplar samman design och klimat Tävlingens andra samarbetspartner, som uppmuntrar deltagarna och bedömer tävlingsbidragen, är Design og arkitektur i Norge, Dansk Design Center, Islands designcenter, industrikonstförbundet Ornamo i Finland och Svensk Form i Sverige.

”Vi hoppas få i gång en ingående diskussion om hållbarhet i produktionen av stolar samt inleda en dialog om hur man praktiskt löser de många utmaningar som hänger ihop med detta”, säger Christina Melander, programchef på Dansk Design Center.

Ansök till den nordiska designtävlingen senast 3 oktober kl. 14.00

Kontakter

Tobias Grut
E-post tobgru@norden.org

Elisabet Skylare
Telefon +45 2171 7127
E-post elisky@norden.org

The post Nordisk design lyfts fram på klimatmötet COP24 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nya rådgivare för stödprogrammen

Alfiero Zanotto och Anna Skogster började som rådgivare på Nordisk kulturkontakt i augusti 2018. Alfiero har en bakgrund som utvecklingsledare på den regionala kulturförvaltningen i Halland i Sverige. Anna har erfarenhet av det nordiska samarbetet från Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn samt från sitt tidigare arbete som fondkoordinator på Hanaholmen i Finland.

Båda nya rådgivare kommer att arbeta med stödprogramverksamheten; Alfiero har särskilt ansvar för mobilitetstödet medan Anna ansvarar för nätverksstödet och residensstödet. Syftet med det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur är att främja kulturellt samarbete i Norden och Baltikum genom att skapa kontakter mellan professionella konstnärer.

The post Nya rådgivare för stödprogrammen appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Bekanta dig med de nordiska gäster som utformar Nordic match

Den nordiska välfärdsmodellen grundar sig på tillit och tillit föds i möten människor emellan. Ur tanken om tillit föddes också Nordisk kulturkontakts och kreativa byrån Måndags nya koncept Nordic Match som för samman människor inom de kreativa branscherna på ett nytt sätt.

Nordic Match erbjuder en möjlighet för konstnärer som är nordiska eller bosatta i Norden att besöka Helsingfors, bo hemma hos en lokal kollega och bekanta sig med det finska kulturlivet igenom ett skräddarsytt program. I gengäld tar besökarna med sig sitt eget branschkunnande, vilket den stora publiken har möjlighet att ta del av på öppna evenemang på Nordisk kulturkontakt.

För att utveckla konceptet har vi bjudit in fyra kreativa nordiska proffs till Helsingfors från Danmark, Sverige, Norge och Island. Gästerna kommer tillsammans med Nordisk kulturkontakt och Måndag att utveckla nätverksplattformen i en rad workshops. Konceptet kommer att förevisas på Helsinki Design Week på Centralgatan torsdag 13.9.2018 kl. 10-11. Antalet platser är begränsat, men det går också att följa en live-sändningen och kommentera i Helsinki Design Weeks kanaler. Kom ock lyssna, diskutera och förädla den nya nätverksmodellen tillsammans med oss i andan av Helsinki Design Weeks tema TRUST!

Gästerna är Sixten Kai Nielsen, dansk konstnär och företagare, som har varit med om att planlägga interaktiva evenemang t.ex. på Venedigbiennalen 2013 och norska Onny Eikhaug, programchef för Design and Architecture Norway.

Två av gästerna, produktdesignern Björn Steinar Blumenstein från Island och coachen och facilitatorn Michelle Lim från Sverige, deltar också i diskussionstillfällena för Helsinki Design Week Design Diplomacy. Finland representeras av kreativa designern och stadsaktivisten Arto Sivonen, Bekanta dig med deltagarna och följ projektets utveckling på Facebook.

Sixten Kai Nielsen, konstnär och företagare, Köpenhamn

”Jag har femton års erfarenhet av inkluderande koncept och att skapa evenemang både som kurator och projektledare. Jag har producerat evenemang bl.a. för Venedigbiennalen, Guangzhoubiennalen och konstnärsförbundet Creative Time. Jag hjälper organisationer att möta sin publik genom att skapa platsspecifika projekt som stärker enheter, förenar resurser och för samman människor på nya och överraskande sätt.”

Onny Eikhaug, programchef för Design og arkitektur, Oslo

”Som programchef för Design og arkitektur Norge har jag ansvar för organisationens inkluderande projekt. Jag ansvarar också för det offentligt finansierade projektet Innovation för alla, inom vars ramar jag berättar om inkluderande design som en innovationsstrategi både i näringslivet och inom den offentliga sektorn. Jag skriver, ger ut och föreläser aktivt både i Norge och i utlandet, därtill kuraterar jag utställningar i nära samarbete med experter inom formgivning, utbildning, forskning, näringsliv och det offentliga.”

Onny står också bakom verket Innovating with people – The Business of Inclusive Design, som används som läromedel internationellt i utbildningsinstitutioner för design. Hon har varit med om att starta ledarskapsutbildningar inom inkluderande design och är ordförande för EIDD Design for all Europe.

Björn Steinar Blumenstein, produktdesigner, Reykjavik

”Jag är en entusiastisk ung designer och som vill bidra till samhällsförändring genom min design. Min generation av designers är produktinriktade och formger för en värld översvämmad av produkter och onödiga lockelser. Världen har ett skriande behov av lösningar på en rad problem, därför dras jag till det jag kallar ”den anti-kapitalistiska metoden”, en ärlig, betydelsefull designverksamhet där ingen blir lurad – varken människorna eller planeten.

Mina nyare verk inkluderar ”Catch of the Day – en kamp mot matslöseri” där jag producerar vodka av kasserad frukt. En uppföljning av projektet är en open source-destilleringsapparat, Cargo – en förklaring av världens tillstånd med utgångspunkt i en ståltransportcontainer och ett bananpass (nu utställt på Danmarks maritima museum). I mitt projekt ”Last Forest Utility” försöker jag mobilisera isländska designers och skogsbrukare med en snabbguide till hur man kan designa med isländskt trä och skapa en kultur kring användandet av en ny resurs i ett tidigare skoglöst land.

De här tre forskningsdrivna projekten återspeglar min vision om att använda design som medium för att förmedla idéer. Med starka, enkla berättelser och uttrycksfulla, enkla lösningar och nära samarbeten blir min lokalomgivning en metafor för världen i en lösningsorienterad dialog. Jag föreslår alltid en lösning, oberoende av hur komplext problemet är.”

Michelle Lim, coach och facilitator, Stockholm

“Jag är lednings- och relationskonsulent och facilitator i kreativt, interdisciplinärt teamarbete, vuxenutbildning och samtal som förbinder olika perspektiv. Jag arbetar både med personliga frågor som romantiska- eller familjeförhållanden och i arbetsmiljö med samarbete mellan team och tvärfackligt samarbete. Jag arbetar med team, samhällen och individer. Jag vill bidra till att frigöra livskraft, inspiration, kreativitet och omtanke i de kontakter som är viktiga för oss.”

Michelle har en bakgrund i sociala studier och upplevelsedesign från Harvard University och Hyper Island. Hon är certificerad Integral Facilitator and Clear Beliefs Coach och har fått utbildning i Art of Hosting, U.Lab (Theory U) och är Utvecklingskonsulent.

Arto Sivonen, creative och grundare av Måndag, Helsingfors

”Kreativitet kan blomstra i ett öppet och tillitsfullt samhälle. De nordiska länderna har gjort mycket rätt, men vi kan bli ännu bättre – det kreativa fältet är i snabb utveckling och når ut även utanför de traditionella yrkesgrupperna. Vi bör mera effektivt dela med oss av vår expertis genom att samarbeta och lära oss av varandra.

Festivaltemat för Helsinki Design Week 2018 är TILLIT. Jag har svårt att tänka mig en bättre arena för att lansera en ny nätverksmodell. Det skall bli spännande att se vad det leder till – vi vill skapa en gemensam plattform för alla nordiska kreativa proffs. Om det lyckas så kan vi alla ta del av fördelarna.”

The post Bekanta dig med de nordiska gäster som utformar Nordic match appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev