Nordisk kulturkontakt RSS (Skandinavisk)

Här är de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2021

14 nordiska romaner, noveller och diktsamlingar är nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2021. Årets nominerade spänner över hela Norden med verk från samtliga länder och språkområden. Ett starkt skönlitterärt fält som även innehåller tidigare nominerade författare. Vinnaren offentliggörs i Köpenhamn under sessionsveckan i november.

Att skriva på vått papper, kapitalismens förfall och lust som går upp i rök på Scandinavian Star, socialrealistiska skildringar i nära förhållanden och språklig närvaro, kompromisslöshet, liksom en dal full av plastblommor är bara några exempel på innehållet bland årets nominerade verk.

Här de nominerade till årets litteraturpris:

Danmark Penge på lommen. Scandinavian Star. Del 1 av Asta Olivia Nordenhof. Roman, Basi… Mit smykkeskrin av Ursula Andkjær Olsen. Diktsamling, Gyldendal, 2020. Finland Bolla av Pajtim Statovci. Roman, Otava, 2019. Autofiktiv dikt av Heidi von Wright av Heidi von Wright. Dikter, Schildts & Söd… Färöarna Eg skrivi á vátt pappír av Lív Maria Róadóttir Jæger. Dikter, Forlaget Eksil, 2… Grönland Naasuliardarpi av Niviaq Korneliussen. Roman, Milik Publishing, 2020. Island Um tímann og vatnið av Andri Snær Magnason. Roman, Forlagið, 2019. Aðferðir til að lifa af av Guðrún Eva Mínervudóttir. Roman, Bjartur, 2019. Norge Er mor død av Vigdis Hjorth. Roman, Cappelen Damm, 2020. Det uferdige huset av Lars Amund Vaage. Roman, Forlaget Oktober, 2020. Det samiska språkområdet Gáhttára Iđit av Inga Ravna Eira, Dikter, Davvi Girji, 2019. Sverige Strega av Johanne Lykke Holm. Roman, Albert Bonniers Förlag, 2020. Renheten av Andrzej Tichý. Noveller, Albert Bonniers Förlag, 2020. Åland Broarna av Sebastian Johans. Roman, Nirstedt/litteratur, 2020.

Det är de nationella medlemmarna i bedömningskommittén för Nordiska rådets litteraturpris som har nominerat verken till Nordiska rådets litteraturpris 2021.

Vinnaren offentliggörs den 2 november

Vinnaren av Nordiska rådets litteraturpris 2021 presenteras den 2 november i Köpenhamn i förbindelse med Nordiska rådets session. Vinnaren mottar prisstatyetten ”Nordlys” och 300 000 danska kronor.

Om Nordiska rådets litteraturpris

Nordiska rådets litteraturpris har delats ut sedan 1962 till ett skönlitterärt verk som skrivits på ett av de nordiska språken. Det kan vara en roman, ett drama, en diktsamling, en novellsamling eller en essäsamling som uppfyller höga litterära och konstnärliga krav.

Syftet med Nordiska rådets fem priser är att öka intresset för den nordiska kulturgemenskapen och det nordiska miljösamarbetet samt att erkänna framstående konstnärliga och miljömässiga insatser.

Läs mer om Nordiska rådets litteraturpris

The post Här är de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2021 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

English Speakers

English Speakers är en turnévänlig ljudföreställning som musikaliskt och performativt behandlar sambandet mellan norrønt, det samnordiska språket från ca. 800-1350 och modern engelska. Föreställningen kombinerar tekst, nytillgänglig kompositionsmusik och avancerad akustik i ett nytänkande uttryck som kan belysa språkets kompexitet.

 

English Speakers behandlar sambanden mellan norrønt och modern engelska. Genom att arbeta med sambandet bidrar projektet till en diskussion om hur kulturer inte är ”rena”, utan sammanbundna tvärs över landsgränser och nationaliteter. English Speakers har också ett klart feministiskt fokus; genom att granska föreställningens tio ord och deras etymologi uppmanas publiken till förhålla sig kritiskt till kvinnors ställning i språkhistorien.

I samarbete med föreställningens brittiska producent Mary Paterson och LYDPOL hade projektet ett särskilt fokus på att erbjuda en fulländad scenkonstupplevelse till en synskadad eller svag seende publik. Det gjordes via målgruppsinriktad podcast med bakgrund om projektet, textutdrag och tilläggsmaterial om språkhistoria. Det omfattande bakgrundsarbetet förmedlas därtill via ett materialhäfte och verkstäder.

English speakers skapades av Moribund (Danmark) i samarbete med Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) (Norge) och Inter Arts Center vid Lunds Universitet (Sverige).

Projektet beviljades stöd från Kultur- och konstprogrammet år 2020.

 

Tilläggsinformation:

Moribund / English Speakers
Recension i PERIPETI, tidsskrift for dramaturgiske studier från spelningen på KU.BE 24.11.2020

 

The post English Speakers appeared first on Nordisk kulturkontakt.

<p>Nordisk kulturkontakts seniorr&

Nordisk kulturkontakts seniorrådgivare för konst- och kulturevenemangsproduktion Annika Bergvik-Forsander tilldelades ett pris för sitt konstnärsskap om 10 000 euro ur Marcus Collins minnesfond, som uppmärksammar framstående finländska konstnärer inom måleri. Priset delades ut digitalt vid Svenska litteratursällskapets årshögtid den 5 februari.

I prismotiveringen hyllas Bergvik-Forsanders sinne för systematik i konsten:

”Hon arbetar både med bildens konceptuella och materiella möjligheter. Genom gestaltning av kroppslighet, genusfrågor och existentiell psykologi i kombination med variationer på materialens, färgfältens och konturernas samverkan, har hon byggt upp en egen suggestiv bildvärld. Den förstärks av filosofiskt underfundig värme – geometrin ger tröst.”

Annika Bergvik-Forsander är bildkonstnär, konstpedagog och konstvetare. Hon har mångårig erfarenhet av konstundervisning, utställningsproduktion och olika former av projektarbete inom konstfältet vid sidan av producentskapet vid Nordisk kulturkontakt.

The post appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Mia Smeds ny kommunikationsrådgivare för Norden i Fokus Finland

Mia Smeds har anställts som ny senior kommunikationsrådgivare för Norden i Fokus Finland från och med januari.

Smeds har tjugo års arbetserfarenhet inom journalistik och kommunikation. De senaste sex åren har hon arbetat med nordiskt samarbete, bland annat som kommunikationschef för Nordiska Ministerrådets institution för forskning och innovation, NordForsk, i Oslo och som kommunikatör för European Institute of Innovation, en organisation under EU-kommissionen.

Tidigare har hon fungerat som kommunikationsspecialist för Nordic Innovation, Nordisk Energiforskning, Helsingfors universitets nordiska excellenscenter JustEd och Folkhälsan.

Finlands ordförandeskapsprogram i Nordiska ministerrådet 2021 tar fasta på visionen för det nordiska samarbetet som säger att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region. För att synliggöra och stöda det nordiska samarbetet kommer Smeds i egenskap av projektledare för Norden i Fokus Finland att samarbeta brett med olika aktörer i landet. Vill du vara med? Ta gärna kontakt med mia.smeds@nordiskkulturkontakt.org.

Norden i Fokus är Nordiska ministerrådets kontor som ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Norden i Fokus-kontoren arrangerar seminarier och utställningar om aktuella teman inom politik, miljö, näringsliv och kultur. De huvudsakliga målgrupperna är ämbetsmän, politiker, journalister och intresseorganisationer.

The post Mia Smeds ny kommunikationsrådgivare för Norden i Fokus Finland appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Biblioteket erbjuder begränsad betjäning från 2 februari

Från och med tisdagen den 2.2 kan du hämta upp reserverat material på biblioteket. Du kan avhämta förhandsreserveringar, returnera material och snabbt låna böcker från begränsat urval. 

Du reserverar material genom att maila bibba@nordiskkulturkontakt.org när som helst eller ringa biblioteket på 010 583 1000 under telefontiden på tisdag, onsdag och torsdag förmiddag mellan 10 och 12.

Vi har öppet tisdag och torsdag mellan 13 och 17 och då kan materialet avhämtasOm du reserverar material per mail får du en bekräftelse då ditt material finns att avhämtas på biblioteket. Utlånat material kan reserveras som vanligt.

Ansiktsmask bör användas då du besöker biblioteket, med undantag för de som har hälsomässiga hinder. Vi erbjuder enbart ett begränsat område i biblioteket och bibliotekets kunddator är inte i bruk. Kundtoaletterna är inte heller i användning. Vi önskar att besökarna använder låneautomaten, men betjänar vid disken om det inte är möjligt. Vi erbjuder tjänsten tillsvidare, men förändringar kan ske beroende på pandemiläget.

 

Du kan kolla böckernas tillgänglighet på vårt webbibliotek.

Kolla även gärna våra nyinkomna böcker.

The post Biblioteket erbjuder begränsad betjäning från 2 februari appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Stöd till residenscentra öppnade upp för socialt engagerad konst

Det lettiska residenscentret Sansusī beviljades stöd till residenscentra för att kunna bjuda in nordiska och baltiska artister till sitt Wellbeing Residency Program. Residensprogrammet är riktat till socialt engagerade grupper som utövar modern konst av olika slag. Särskilt fokus låg på utbytet mellan konstnärerna och olika grupper i samhället och deras konstnärliga utveckling samt på uppmuntrandet av social förändring med hjälp av konst.

Konstnärerna som deltog i programmet arbetade med specifika sociala grupper under sin skapande residensperiod. Dessa målgrupper var såväl barn från isolerade, rurala områden som pationter och personal vid den psykoneurologiska kliniken Akniste i Lettland. Projektet resulterade i nya nordisk-baltiska samarbeten på flera nivåer.

The post Stöd till residenscentra öppnade upp för socialt engagerad konst appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Concreate Urban Art Festival

Concreate är en gatukonstfestival som förändrar gator i Helsingfors till en unik, öppen utställning för platsspecifik konst med tillhörande verkstäder och evenemang. Concreate 2020 beviljades stöd från Kultur- och konstprogrammet för festivalens nordiska dimension.

27 konstnärer från Danmark, Estland, Finland, Island, Italien, Norge, Spanien, Sverige och Tjeckiska republiken samlades till Östra Böle i Helsingfors för en vecka i augusti 2020 för att skapa konstverk med olika tekniker, förstärka sina nätverk och planera kommande samarbetsprojekt. Uppskattningsvis 1000 personer utöver slumpmässiga förbipasserande besökte och fotograferade konstnärerna i sitt arbete.

Utöver det samlades kring 3000 personer på området vid evenemang som ordnades under veckans lopp. Ungefär 2500 av dem besökte kvartersfesten under den festivalens sista dag. Kvartersfesten bjöd på musik och poesiuppträdanden på två scener, en utomhusloppmarknad och en verkstad för tygtryck.

Deltagande konstnärer samlades också i en utställning med projektioner direkt på galleriväggar förverkligade verk. Publiken kunde bekanta sig med de nya konstverken och konstnärernas tolkningar om dem vid guidade rundturer. Konstnärsträffar och -intervjuer omfattade tematiskt utöver de nya verken också tankar om arbetet som gatukonstnär och om gatukonstens situation i nuläget.

Projektets långsiktiga effekter

För de deltagande konstnärerna har festivalen omfattat arbetstillfällen, interaktion med både publik och andra konstnärer inom området, starkare nätverk och planer för kommande samarbeten.

Från producentsynvinkel ”har projektet förstärkt uppfattningen om att konst i det offentliga rummet ökar välmående och sammanhållning bland invånare i området. Vårt syfte är att göra offentliga rum estetiskt mera tilltalande samtidigt som vi skapar en omgivning som för mänskor närmare varandra. Och vi anser att vi har lyckats. Vi gjorde också en kort dokumentär om festivalen.”

En gatukonstkarta i pappersformat med såväl tidigare som nyligen förverkligade konstverk har tryckts upp efter festivalen. Kartan sprids aktivt för att locka flera mänskor att se konstverken. Guidade turer kommer också att ordnas igen när det tillåts. Möjligheten att uppleva konstverk utomhus blir allt viktigare med stängningen av muséer på grund av pandemin.

Mera information:
Conreate 2020
Instagram @helsinkiurbanart / Concreate 2020
Kort dokumentär (längd 13.23, tal på engelska, text på finska)

The post Concreate Urban Art Festival appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Mobilitetsstöd till 49 projekt från Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur

Expertgruppen för mobilitetsstöd möttes online i december för att besluta om stödutdelningen i årets sista ansökningsrunda. Nordisk kulturkontakt fick 101 ansökningar på totalt 306 720 euro i denna fjärde ansökningsrunda. Experterna beslöt bevilja finansiering på sammanlagt 155 750 euro till 49 projekt i de nordiska och baltiska länderna.

En av stödmottagarna är Warda Ahmed, professionell bildkonstnär, lärare och illustratör baserad i Helsingfors. Hon ska resa till Göteborg i Sverige för att hålla en workshop om HBTQ+-diversitet i barnlitteratur. Workshoppen faciliteras av Status Queer i Sverige och Ahmed har inbjudits att delta i deras nätverk The Queer Agenda och en vecka av publikinriktat kulturprogram i augusti 2021.

En annan konstnär som får resebidrag är Vegar Vårdal, professionell norsk folkmusiker, tonsättare och dansare. Han ska resa från Vågå i Norge till Finland nästa år för att delta i projektet Tales from Norway. Projektet har initierats av den italiensk-indiska tonsättaren Krishna Nagaraja bosatt i Helsingfors. Vårdal ska uruppföra Nagarajas Suite for solo Hardanger fiddle och hålla en workshop i norsk folkmusik vid Sibelius-Akademin.

Den syriska kuratorn Abir Boukhari har framgångsrikt etablerat AllArtNowlab, ett kollektivt och konstnärslett rum i Stockholm. AllArtNow representerar migranter och konstnärer i exil, med olika underrepresenterade etniciteter och språkanknytningar. Boukhari reser till Danmark som kurator för en utställning med konstnärer från AllArtNow på Juxtapose Art Fair. Han kommer även att delta i diskussioner, träffa andra kuratorer och konstnärer och kommunicera med en nordisk och internationell publik.

The Nordic Saxophone Collective är baserad i Aarhus i Danmark. Nästa vår reser de till Färöarna för att presentera ny nordisk musik för saxofon och arbeta med musikstuderande på Färöarna. Projektet omfattar samarbete och utbyte och inkluderar ungdomar.

På våren 2021 kommer Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret från Danmark att delta i Kiinnat-festivalen som turnerar på olika orter på Grönland. Målet med projektet är att skapa kulturellt utbyte i lokalsamhällena med stor delaktighet och inklusion av både amatörer och professionella. Detta är ett samarbete med Grönlands nationalteater och det är första gången som Odin Teatret besöker och uppträder på Grönland.

Mobilitetsstödet är en del av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur och har som mål att förstärka konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Stödet täcker rese- och boendekostnader för professionella konstnärer och kulturutövare i de nordiska och baltiska länderna. Nästa ansökningsrunda utlyses på våren 2021.

På sidan Stödda projekt finns en förteckning över alla finansierade projekt i denna och tidigare ansökningsrundor.

The post Mobilitetsstöd till 49 projekt från Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Ida Brockmann och Anna-Lea Kopperi valda till nordiSKulptur 2021

Den sista utställningen i Finlands skulptörsförbunds och Nordisk kulturkontakts treåriga projekt nordiSKulptur arrangeras i november 2021 i Galleria Sculptor i Helsingfors. Den kuraterade utställningsserien har genomförts med olika samarbetspartners från flera olika länder och samarbetslandet för nästa års utställning är Danmark.

Ida Brockmann (f. 1991) bor och arbetar i Köpenhamn. Hon är utexaminerad kandidat i bildkonst från Akademin Valand i Göteborg. Hon använder olika tekniker och material i sin konst, på senaste tiden bland annat keramik, sten och video. Brockmann är intresserad av materiell kultur och de föremål i vår omgivning som vi lämnar efter oss. I sitt arbete lyfter hon fram de kulturella och samhälleliga lager som omger olika föremål, och försöker forma de föreställningar vi har om föremålen. ”Det som vi anser vara trivialt innehåller ofta en stor mängd lagrad information om både historia, sociala relationer, makt och värderingar”.

Anna-Lea Kopperi (f. 1960) är internationellt känd för sina platsspecifika miljö- och samhällskonstverk. Hon har studerat bildkonst i Finland, Frankrike och Tyskland och är utexaminerad från konstakademin i Düsseldorf år 1996. Kopperis verk har sedan 1990-talet ställts ut på bred front i Europa och Asien. Kopperis platsspecifika och temporära verk föds ur platsens estetiska, arkitektoniska och ekologiska utgångspunkter. Med genomtänkta materialval, gester och ljusvariationer undersöker verken platsens och rummets begrepp genom större existentiella teman som liv, död, tid och kontinuitet.

Utställningen år 2021 genomförs i samarbete med den danske kuratorn och konstnären Peter Holmgård, som också kuraterar en utbytesutställning i Danmark. Valet av konstnärer gjordes av en jury på fyra personer, som förutom Peter Holmgård bestod av medlemmarna ur Finlands skulptörsförbunds utställningskommission Andy Best och Simo Ripatti, samt Nordisk kulturkontakts specialsakkunniga Annika Bergvik-Forsander.

The post Ida Brockmann och Anna-Lea Kopperi valda till nordiSKulptur 2021 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

12 beviljade projekt i Norden 0-30

Den tredje och sista rundan av Norden 0-30 resulterade i 12 beviljade ansökningar, av totalt 25 inskickade.
Vi tog emot en stor variation ansökningar och bland de beviljade fanns projekt vars innehåll kretsade kring hållbarhet och klimat, dramaturgi samt Agenda 2030.

En utav de beviljade projekten – Why Plastic? A Nordic youth-led network against plastic pollution – beviljades stöd för att genomföra aktivititerna som beskrivs i ansökan som: raising awareness on the irreversible consequences of plastic on the natural environment and human health (att rikta uppmärksamthet till de skador som klimatet och människan drabbas av på grund av plastföroreningar). Projektet är ett samarbete mellan Danmark, Grönland, Finland och Sverige.

Ansökningsomgångarna för 2021 finns nu publicerade på vår hemsida:

Ansöknings­tider 2021:
11.01.2021 – 11.02.2021
06.04.2021 – 06.05.2021
06.09.2021 – 06.10.2021

Den totala översikten för 2020 är följande:

83 inskickade ansökningar, varav 30 beviljades stöd.
Det totala beviljade beloppet är 640 303€.

The post 12 beviljade projekt i Norden 0-30 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

14 projekt beviljades kortvarigt nätverksstöd

Vad har queerfestivaler, immateriellt kulturarv och konstnärlig nyfikenhet på mikrober gemensamt? Alla är teman som behandlas av de senaste beviljade kortvariga nätverksprojekten.

Under årets 2020 andra och sista omgång behandlade sakkunniggruppen för nätverksstöd 48 ansökningar och fattade beslut om att bevilja stöd till 14 nätverksprojekt. Det totala utdelade beloppet var 262 540 euro.

De beviljade projekten omfattar igen ett brett spektrum av olika konstarter och ämnesområden. Bland de beviljade projekten finns t.ex. ett nätverk av nordiska och baltiska queerfestivaler som sätter fokus på queer-teman och använder film som ett centralt medium. Nätverket svarar på behovet för att förbättra kontakter och kommunikation på fältet och är det första i sitt slag.

Det finska Kansanmusiikki-instituutti ry koordinerar ett nordisk-baltiskt nätverk för immateriellt kulturarv som strävar efter erfarenhetsbyte om goda arbetssätt och metoder för att skydda det immateriella kulturarvet i de nordiska och baltiska länderna. Nätverket betonar kollektivt engagemang och välkomnar alla intressegrupper på fältet, som jobbar enligt andan i UNESCO-konventionen för skydd av det immateriella kulturarvet, att delta.

Governing Bodies: Temporary Interdisciplinary Nordic Network for Artistic Investigations of Microbes är ett nätverk av konstnärer och forskare som vill väcka konstvärldens intresse för mikrober. Det finns omfattande forskning och ökade kunskaper om mikrober inom medicin och psykologi – men hur påverkar mikrober konst?

Många nätverk eftersträvar att skapa samarbete över genregränserna och så många som 9 av de 14 beviljade projekt jobbar tvärkonstnärligt.

Nätverksstödet är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som syftar till att stärka konstnärligt och kulturellt samarbete och nätverkande mellan professionella konstnärer och kulturutövare i Norden och Baltikum.

Nästa ansökningsomgång arrangeras under våren 2021 och då kan man ansöka både kortvarigt och långvarigt nätverksstöd. Det kortvariga nätverksstödet är avsett för nätverksprojekt upp till ett år medan det långvariga nätverksstödet är avsett för längre men högst 3-åriga nätverksprojekt.

På sidan Stödda projekt kan du se alla projekt som mottagit stöd i den här och tidigare omgångar.

The post 14 projekt beviljades kortvarigt nätverksstöd appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nordisk kulturkontakts bibliotekarie Mikaela Wickström får Vanessapriset

Nordisk kulturkontakts specialbibliotekarie Mikaela Wickström tilldelas Vanessa-priset 2020. Hon delar priset med bibliotekspedagog Lena Sågfors från Kronoby.

Så här lyder prismotiveringen:

Mikaela Wickström, specialbibliotekarie i Helsingfors, tilldelas priset för den kreativitet och entusiasm hon satsar på barns läsning i form av högläsningsstunder och många slags bilderboksevenemang. Hon inspirerar barnen att fördjupa sig i både text och bild, och upptäcka en värld att göra till sin egen. Med hennes hjälp hittar många barn och böcker varandra.

Vanessapriset på 10 000 euro delas ut vartannat år för förtjänstfulla insatser för att främja barn- och ungdomslitteratur samt läsförståelse bland barn och ungdomar på svenska i Finland. Prissumman delades detta år jämnt mellan de två pristagarna. Vinnarna offentliggjordes i år på Bokstrom.fi den 4.12 kl 13.00. Tidigare pristagare är Linda Bondestam (2016) och Annika Sandelin (2018).

The post Nordisk kulturkontakts bibliotekarie Mikaela Wickström får Vanessapriset appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Biblioteket stängt fram till trettondagen

På grund av de senaste coronarestriktionerna håller vårt bibliotek stängt 29.11–6.1.

Inga fysiska evenemang ordnas på Nordisk kulturkontakt under den tiden. Lånetiden för böcker som lånats från vårt biliotek förlängs åtminstone fram till 7.1. Logga in på webb-biblioteket för att kolla dina nya förfallodagar!

Vi önskar alla en skön väntan på julen trots de tråkiga nyheterna!

The post Biblioteket stängt fram till trettondagen appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Digitala residens och konstverk

Ett digitalt residens kan te sig både abstrakt och konkret. Med en vidd, frihet och nåbarhet som kan bli utmanande att ta sig an. Det är fritt från platsens fysiska begränsningar, att befinna sig online, producera och uttrycka sig för en ”osynlig” publik som kan befinna sig varsomhelst, hursomhelst, närsomhelst kan kännas overkligt. Den där känslan av att synas men inte mötas. Medan konsten gör den konkret.”

Åtta konstnärer medverkade i DiGiRES, ett projekt som beviljades stöd från Kultur- och konstprogrammet år 2018. Två från regionen som hade sitt residens på plats på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn, övriga medverkande på distans kom från Ryssland, Belarus, Egypten, Island och Norge. De förenades via den digitala plattformen Liquid Fiction.

Uppdraget var att undersöka om ett digitalt residens kan fungera och att utveckla själva residensformen såväl som den konst och de pedagogiska verktyg som kan uppstå. De medverkande konstnärerna var eniga om att ett digitalt residens är en intressant och framtida möjlig, hållbar väg att utveckla konsten online.

Projektet DiGiRES sökte också efter nya metoder och verktyg för digital pedagogik, förmedling och vägar att interagera med besökare och publik via konsten oavsett var man befinner sig. Erfarenheterna från projektet bidrar till fortsatt utveckling av kompetenser i att interagera digitalt. På basis av projektet skapas också lärar- och elevhandledning för ett kunskapsdrivet undersökande av konst producerad för Internet.

The post Digitala residens och konstverk appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Konstverkstäder om barns rättigheter

Barnkonventionens dag firas årligen den 20.11. Det finlandssvenska informations- och kulturcentret Luckan har sedan 2018 arbetat med barnets rättigheter genom projektet “Barnens rätt på jorden här i Norden”. Genom projektet har barn fått delta i verkstäder som behandlar barnets rättigheter.

På basis av verkstäderna har konstnären Linda Bondestam från Finland skapat konstverk med tillhörande pedagogiskt inspirationsmaterial. Inspirationsmaterialet som är skapat för personer som arbetar med barngrupper får användas kostnadsfritt med barngrupper.

https://barnkultur.luckan.fi/barnens-ratt-pa-jorden-har-i-norden-2/

Projektet har i sina olika skeden beviljats stöd från både NORDBUK (nuvarande Norden 0-30) och Kultur- och konstprogrammet.

The post Konstverkstäder om barns rättigheter appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Normkritisk nordisk ljuddramatik

Den danska ljudteatern AKT 1 spelade under 2019 och 2020 in nyproducerade nordiska hörspel i samband med fysiska evenemang i Odense, Århus och Köpenhamn. I produktionerna, som beviljats stöd av Kultur- och konstprogrammet, medverkade författare från Sverige, Norge och Finland, vars verk översattes till danska.

Hörspelen förenas av ett drag av normkritik, från svenska Isabella Eklöfs posthumanistiska vision i monologen Humans Need Not Apply, via norska Marco Reinertsens svarta mediesatir i Sylvester Milosevic til finska Blaue Fraus feministiska och spefulla kritik i Waiting for the Man.

The post Normkritisk nordisk ljuddramatik appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Stöd beviljades till 42 projekt från Kultur- och konstprogrammet

Årets 2020 andra omgång av Kultur- och konstprogrammet mottog 153 ansökningar för totalt 4 840 456 euro. Utdelningsbudgeten för den här omgången var 1 274 314 euro, som delades ut till sammanlagt 42 projekt. De enskilda stödsummorna var från 5880 till 100 000 euro.

Omgången mottog en fjärdedel färre ansökningar än vanligt. Tack vare en extra beviljning på 400 000 euro av de nordiska kulturministrarna kunde till och med 30% av ansökningarna beviljas stöd den här gången.

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts nätsida.

 

The post Stöd beviljades till 42 projekt från Kultur- och konstprogrammet appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev