Nordisk kulturkontakt RSS (Skandinavisk)

Kultur- och konstprogrammet stöder normutmanande projekt

Totalt 39 projekt som främjar nordiskt kultursamarbete beviljades stöd i Kultur- och konstprogrammets första ansökningsomgång. Det beviljade beloppet utgjorde 1 149 789 euro. Förutom de ordinära medlen förvaltade stödprogrammet dessutom en extra bevillning från Nordiska Ministerrådet. De öronmärkta pengarna var avsedda för projekt som arbetade med inkludering, tillgänglighet, normkritik eller mångfald av kulturyttringar. Hela 28 av de beviljade projekten föll inom ramen för extra satsningen.

I projektet Diverse Nordic Voices kommer tre nordiska länder samman för att skapa ett utvecklingsprogram för sex danskonstnärer med funktionsnedsättning eller som arbetar med tillgänglighet eller normkritik. Syftet är att öka mångfald inom dansfältet samt ge de utvalda konstnärerna förutsättningar att etablera sig på de professionella dansscenerna. Mer information om projektet här.

Att öka utbudet av normutmanande nordisk barn- och ungdomsfilm är viktig del av projektet Nordic Junior Sessions: Let’s make some NoJSe! I projektet samarbetar nordiska filmfestivaler för att ta fram filmprogram som fokuserar på kulturellt och socialt hållbara teman. Tanken är att ge den unga publiken tillgång till meningsfulla och alternativa filmupplevelser som skapar en förståelse för mångfald inom Norden.

Kultur- och konstprogrammet stödjer nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.

Nästa ansökningsdeadline är 20.09.2018, kl. 15:59 finsk tid. Ansökningar går att skicka in från och med 20.08.2018. Läs mer om Konst- och kulturprogrammet här.

The post Kultur- och konstprogrammet stöder normutmanande projekt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

21 nordiske og baltiske nettverk fikk tilskudd

Nordisk og baltisk nettverksstøtte ble delt ut for første gang i år. Nordisk kulturkontakt har mottatt 53 søknader, hvorav 21 har fått støtte for å styrke det nordisk-baltiske kunst- og kultursamarbeidet. Totalt ble det bevilget 594 834 €.

Blant de bevilgende prosjektene er et litteraturprosjekt og et langvarig nettverk Nordic Literatures in Change and Exchange (NolitchX), som tar sikte på å synliggjøre innvandrerspråklige forfatteres nærvær og verk i Norden. Nettverket mellom forfattere, oversettere, redaktører og andre aktører fra alle sektorer innenfor litteraturfeltet i Norden vil skape nye strukturer for innvandrerspråklige forfattere gjennom nettverk, oversettelser, publikasjoner og forskning. Dessuten skal prosjektet fokusere på kvinnelige forfatteres inkludering, for kvinner generelt, uavhengig av hvilket språk de skriver på, har flere problemer med å få forbindelser med oversettere og redaktører.

Art_Value er et prosjekt som plannleger å samle ulike kunstinstitusjoner fra Baltikum og Norden og opprette et kortvarig nettverk, som skal undersøke problemstillinger rundt kunst og økonomi og andre spørsmål i forbindelse med verdivurdering av kunst. Art_Value består av fire nettverk arrangementer i Litauen, Latvia, Estland og Sverige. Hensikten med disse er å invitere kunstnere og eksperter å diskutere spørsmålene knyttet til bredere samfunnsprosesser og verdivurdering av kunst. Deltakerne vil forsøke å avsløre den følsomme forbindelsen mellom kunst og økonomi gjennom å stille spørsmål om kunstøkonomiens rolle i den moderne verden.

Nettverksstøtte gir profesjonelle kunstnere og kulturaktører mulighet til å bygge nettverk og utvikle partnerskap, samt til å inngå samarbeid med kolleger og organisasjoner i nordiske og baltiske land. Nettverksstøtte er en del av Det nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet for kultur, som er åpent for profesjonelle kunstnere, produsenter og kulturaktører fra alle sektorer innenfor kunst- og kulturfeltet fra de nordiske og baltiske landene.

Neste søknadsrunde for å søke om tilskudd åpnes fra og med 27. august 2018. Søknadsfristen er 27. september 2018 kl. 15.59 finsk tid. Les mer her.

The post 21 nordiske og baltiske nettverk fikk tilskudd appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nordic Culture Point is looking for a network researcher to do a qualitative study on the effects of Network funding during autumn 2018

Network funding is a part of the Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture, that strengthens artistic and cultural cooperation in the Nordic region and the Baltic states. The programme focuses on increasing the exchange of knowledge, contacts, presence and interest in Nordic and Baltic art and culture. The Nordic-Baltic Mobility Programme consists of three forms of funding: mobility, network and residence funding.

Network funding enables periods for cooperation, exchange of ideas and knowledge between professional artists and cultural workers in the Nordic region and/or the Baltic countries. Network funding supports short-term (up to one year) and long-term (up to three year) networks. All networks must have participants from at least three Nordic and/or Baltic countries. Read more about network funding here.

We wish to engage a researcher for a period of three months (September – December 2018) to conduct a qualitative study on a small selection of supported networks. The aim is to examine long-term effects in order to explore what kind of impact the funding has on the work of the individual partners as well as on their work field. We are also interested in how the funding corresponds to the current day terms for professional artists and culture workers in the Baltic and Nordic region.

The study will include interviewing project partners in different countries and will therefore require some travelling in the Nordic and Baltic region. The work place will for the rest of the time be our office at Suomenlinna island in Helsinki, Finland. If you do not live in Helsinki, we can offer you accommodation in our guest apartment for the duration of the stay. The language of the Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture is English and therefore the study will be conducted in English.

If you would like to apply for the assignment please contact advisor Sofie Ilsøe Sjöblom sofie.sjoblom@nordiskkulturkontakt.org or +358 50 409 23 46, who will provide you additional information about the programme and the study. You will then be asked to submit a research proposal (maximum two pages) and a CV, no later than May 25th 2018.

The post Nordic Culture Point is looking for a network researcher to do a qualitative study on the effects of Network funding during autumn 2018 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

15 residenssentre i Norden og Baltikum ble støttet

Årets residensstøtte for kunstnerresidenssentre i Norden og Baltikum ble delt ut. Det innkom 69 søknader, hvorav 15 har fått en støtte for å styrke det nordisk-baltiske kunst- og kultursamarbeidet. Nordisk kulturkontakt har fordelt 381 947 €.

Riga Circus er, som de selv sier, et laboratorium for de nye former av kunstneriske konsepter og praksis innenfor det tverrfaglige kunstområdet. Residenssenteret samarbeider med nysirkus scenekunstnere, billedkunstnere, dansere samt arkitekter og har som mål å fremme kunstutveksling, eksperimentering og diskusjoner. Kunstnernes studioer og treningsrom ligger i en av eldste sirkusbygningene i hele Europa. Riga Circus fremmer samtidskunst med hovedvekt på utvikling av nysirkus i Latvia og resten av Baltikum. Residenssentret har open call to ganger per år. Om du vil lese mer om deres program, klikk her.

AIR Træna i motsetning til Riga Circus ligger ikke i en hovedstad, men på en liten arktisk øy i Nordsjøen. Træna er unik både i sitt sted og historie, for den er en av de eldste bosetningene i Norge, med spor fra steinalderen, som er rundt 9000 år gamle. Likevel er AIR Træna et moderne samfunn, som har allerede samarbeidet med mange ulike billedkunstnere, musikere og komponister, filmskapere og diktere fra hele verden og har gjennomført over 30 prosjekter siden 2015. Om du vil lese mer om Træna, kan du gjøre det her.

Støtte til residenssentre er en del av det Nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet for kultur som er åpent for profesjonelle kunstnere, produsenter og kulturaktører fra alle sektorer innenfor kunst- og kulturfeltet fra de nordiske og baltiske landene. Støtten kan gis til residenssentre i nordiske og baltiske land som tilbyr arbeidsopphold for profesjonelle kunst- og kulturaktører bosatt i et nordisk eller baltisk land. Less mer her.

The post 15 residenssentre i Norden og Baltikum ble støttet appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Årets første søknadsrunde for NORDBUK

Årets første søknadsrunde for NORDBUKs støtteprogram, som setter fokus på nordiske prosjekter for barn og ungdom under 30 år, har nå avsluttet. Nordisk Kulturkontakt har fått 34 søknader, hvorav 9 prosjektene har fått støtte på totalt 223 600 euro.

Hyperior, Sverok og Bifrost er nordiske ungdomsforbundene for alle som driver med brett-, rolle-, miniatyr- og dataspil og fantasy- og sci-fi kultur. De har imidlertid lagt merke til at de fleste av medlemmene er menn, selv om jenter også driver med disse aktivitetene. Derfor bestemte forbundene å gjennomføre et prosjekt, som skal hjelpe dem å få flere kvinner å ta del i denne kulturen og gi dem en plattform, hvor de kan møte jenter med like interesser fra andre land og skape en enda større fellesfølelse og nettverk.

Lucken-foreningen, som aktivt arbeider for å fremme finlandssvensk kultur, planlegger aktiviteter for ulike barnegrupper fra Finland, Grønland og Norge. Hovedmålet deres er å utvikle et nytt verksted sammen med ulike kulturaktører, som arbeider med barn, og sette fokus på barneperspektiv på menneskerettigheter, nordiske språk og kultur. Barna skal lage egne illustrasjoner, som skal senere bli brukt til å produsere nye pedagogiske og kunstneriske materialer for barnehager, barneskoler og barnehjem.

NORDBUK fremmer barn og ungdoms egen organisering, innflytelse og deltakelse i politiske, kulturelle og sosiale aktivitete. Støtten kan gis til barne- og ungdomsorganisasjoner, nettverk og andre aktører som arbeider med barn og unge og som er under 30 år.

Neste søknadsrunde for NORDBUK er nå i gang og søknadsfristen er 3. mai 2018 kl. 15.59 finsk tid. Les mer om NORDBUK her.

The post Årets første søknadsrunde for NORDBUK appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Fabula – med stöd av VoltMed, bland annat, sitt tydliga barn- och ungdomsfokus inom kultur är Fabula ett gott exempel på den typ av projekt som programmet Volt stöder. Fabula går ut på att låta barn mellan 9 till 13 år från runtom Norden mötas någonstans i regionen och att lära sig om musikimprovisation. Förra året tog Fabula plats i Stavanger, Norge, men denna gång utfördes det i Torshamn på Färöarna.

I filmen ovan får ni höra Eva Frost, projektledaren till Fabula, berätta om projektet. Ni får dessutom möta Elin Maria och Anna, två av deltagarna som berättar om vad för spännande saker de fick göra i Torshamn.

Läs mer om Volt här. Mer info om projektet finns på deras hemsida.

The post Fabula – med stöd av Volt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Årets første søknadsrunde for mobilitetsstøtte har nå avsluttet

Årets første søknadsrunde for mobilitetsstøtte for profesjonelle kunstnere og andre kulturaktører har nå avsluttet. Det innkom 298 søknader, hvorav 98 prosjektene har fått en støtte og 165 910 euro ble delt ut for å forsterke det nordisk-baltisk kunst- og kultursamarbeidet.

Blant de bevilgte prosjektene finnes en utstilling “Dialogue with Borders som skal foregå i Tallinn, Estland. Prosjektet skal utstille grafiske verk av Bakri Wazzan og Fadi Abboud, to syriske flyktninger som nå bor i Sverige. Kunstverkene presenterer reisene deres fra Syria til Sverige og tilbyr oss et annerledes perspektiv på flyktingkrise.

Livshistorier er også en viktig del av et annet prosjekt kalt “Defenders of the Snow, som har hensikt å lære tenåringselevene fra Ilusissat, Grønland grunnleggende kinematografi og oppfordre dem å finne en historie i seg selv eller området deres og lage en dokumentarfilm.

Blant de tildelte tiltakene finnes et dansk-litauisk prosjekt “Scissors” , som presenterer en ny mobil sykkel-paviljong, som gjør det lett å utstille samtidskunst på offentlig plass med lite byråkrati, lokal intimitet og fullstendig tilgjengelighet.

Mobilitetsstøtten er en del av det nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet for kultur som er åpent for profesjonelle kunstnere, produsenter og kulturaktører fra alle sektorer innenfor kunst- og kulturfeltet fra de nordiske og baltiske landene. Mobilitetstøtten dekker reiser og opphold på opptil ti dager og gis til enkeltpersoner og små grupper.

Neste søknadsrunde for å søke om støtte åpnes fra og med 23. juli 2018. Søknadsfristen er 22. august 2018 kl. 15.59 finsk tid. Les mer om mobilitetsstøtten her.

The post Årets første søknadsrunde for mobilitetsstøtte har nå avsluttet appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nordisk kulturkontakt har fått en ny styrelse

Styrelsen började sitt arbete den 21 mars. Styrelses ordförande är isländska Gísli Þór Magnússon.

Nordisk kulturkontakts styrelse består av representanter från alla de nordiska länderna och de självstyrande områdena. Styrelsens mandatperiod är två år. Dess medlemmar är verksamhetsledare Tove Ekman från Finland, teaterchef Jenny C. Petersen från Färöarna, programchef Kim Larsen från Grönland, avdelningschef Gísli Þór Magnússon från Island samt regionchef Sohrab Fadai från Sverige. Personalen representeras av Nordisk kulturkontakts stödprogramrådgivare Turið Johannessen. Som suppleanter fungerar avdelningsdirektör Ringmor Duun Grande från Norge, museidirektör Ulla Schaltz från Danmark och planerare Göran Jansson från Åland.

I sitt första möte diskuterade styrelsen bland annat om hur den på bästa sätt kan stödja institutionens arbete. Därutöver bekantade styrelsen sig med det gångna årets årsrapport samt träffade institutionens personal.

”Nordisk kulturkontakts uppgift är att spegla det nordiska kulturfältet samt förverkliga kulturministrarnas och Nordiska ministerrådets riktlinjer på ett konkret plan. Styrelsen kan hjälpa institutionen exempelvis när det gäller att tolka riktlinjerna: det kräver strategisk planering och är givetvis alltid intressant,” säger Gísli Þór Magnússon.

The post Nordisk kulturkontakt har fått en ny styrelse appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev