Nordisk kulturkontakt RSS (Skandinavisk)

Mattias Nordéus och Kimmo Schroderus valda för den fjärde nordiSKulptur-utställnigen

Konstnärerna Kimmo Schroderus och  Mattias Nordéus verk kommer att ställas ut på Galleria Sculptor i Helsingfors 25.11-18.12.2022 inom ramarna för Finska Skulptörförbundets och Nordisk kulturkontakts fyråriga samarbetsprojekt nordiSKulptur. Den kuraterade utställningssviten har genomförts tillsammans med olika samarbetspartners från de nordiska länderna, och denna gång är Sverige samarbetsland.

Mattias Nordéus (f. 1978) är känd för sina kantiga träskulpturer där gränsen mellan målarkonst och skulptur suddas ut. Nordéus använder sig av furu som han sedan målar med akryl- och oljefärger. Karaktärernas uttryck är inspirerat av tidiga videospel och av kända former ur den västerländska konsthistorien med både deras möjligheter och begränsningar. En flykt till snabba kicks genom droger och spel är typiskt för hans karaktärer. Verken innehåller också referenser till krigsspel och strider i form av soldater i miniatyrformat vilka stundvis agerar beskyddare, stundvis påminner om sköra barn som söker tröst. Nordén är utbildad till konstmagister vid Malmö konstakademi.

Kimmo Schroderus (f. 1970) är en framstående finsk skulptör. Han utexaminerades från Bildkonstakademin i Helsingfors 1998. Schroderus har hållit många separatutställningar både i Finland och utomlands. Han har också gjort ett flertal offentliga konstverk. År 2004 tilldelades han Ars Fennica-priset. Hans arbete karaktäriseras av en hantverkarattityd och intresse för material och rumsliga lösningar i samspelet mellan verken och det omkringliggande utrymmet.

Som samarbetspartner för utställningen fungerar Linköpings konsthall Passagen, som också kommer att ordna en utställning med finsk samtidsskulptur år 2023. Konstnärerna för nordiSKulptur väljs ut av en jury bestående av sakkunniga som utnämns av Finska Skulptörförbundet och Nordisk kulturkontakt.  I år bestod juryn av Nordisk kulturkontakts specialrådgivare i konst Annika Bergvik-Forsander, Finska Skulptörförbundets Heli Ryhänen och Tiina Raitanen samt konsthallschef Lars-Ove Östensson från Linköpings konsthall.

The post Mattias Nordéus och Kimmo Schroderus valda för den fjärde nordiSKulptur-utställnigen appeared first on Nordic Culture Point.

Unfinished Tales: Nordisk kolonialism uttryckt av unga

Unfinished Tales är ett nordiskt och tväratlantiskt projekt som undersöker den kroppsliga, kulturella och emotionella närvaron av nordisk kolonialism. Samarbetet har involverat artister och unga från Grönland, Färöarna, Island, Norge, Sverige/Sápmi, Finland/Sápmi, Ghana, Ay Ay (St Croix) och Danmark. Med hjälp av förkroppsligande, koreografi, film och performans reser projektet genom den koloniala kroppens ömtåliga landskap och utforskar följderna av de nordiska ländernas kolonialism.

Projektet Unfinished Tales är baserat på en treårig strategi. Första delen av projektet (2019–2021) består av en serie koreografiska kortfilmer där unga uttrycker sina tankar och erfarenheter av nordisk kolonialism i dans och ord. I den andra delen (2022–2023) fungerar de nedärvda känslor som uttrycks i kortfilmerna som en bas för en interaktiv performansföreläsning för unga i åldern 13–18 år. I både det fysiska och virtuella rummet skapar performansföreläsningen ett uppslukande, sinnligt och taktilt utrymme mellan unga från de nio deltagande länderna. I projektets tredje del (2023/2024) kurateras ljud- och bildmaterial som skapats genom projektet i en utställning riktad till en ung publik. Utöver att fungera som en stark visuell dokumentation för eftervärlden kommer utställningen att turnera i läroinrättningar och museer.

Unfinished Tales beviljades stöd från Kultur- och konstprogrammet 2019 bland annat för projektets genomtänkta samarbete mellan nordiska professionella konstnärer och unga deltagare.

Projektet har skapats i samarbete mellan regissören, koreografen och dansaren Ingrid Tranum Velásquez (DK), dramatikern Camara Lundestad Joof (NO), filmskaparen Stina Aletta Aikio (Sapmi/FI), scenografen Annika Nilsson (SE), kompositören Henriette Groth (DK) och koreograferna/dansarna Alexander Montgomery Andersen (GL), Justin Francis Kennedy (Ay Ay / St.Croix), Auri Ahola and Heli Huovinen (Sapmi/FI), Marit Shirin Carolasdottir (Sapmi/SE), Ásrún Magnusdottir (IS), Nii-Tete Yartey (GH), Katya Nielsen (FO), Jon Werede Hope (NO)
och unga från Nuuk, Enare, Skellefteå, Oslo, Tórshavn, Reykjavik, Accra, Ay Ay och Köpenhamn.

Medverkande i videofilm:
Dans och röster av unga från Nuuk, Enare, Skellefteå, Oslo, Tórshavn, Reykjavik, Accra, Ay Ay och Köpenhamn
Koreografisk facilitering: Alexander Montgomery Andersen (GL), Justin Francis Kennedy (Ay Ay / St.Croix), Auri Ahola (Sapmi/FI), Marit Shirin Carolasdottir (Sapmi/SE), Ásrún Magnusdottir (IS), Nii-Tete Yartey (GH), Katya Nielsen (FO), Jon Werede Hope (NO), Ingrid Tranum Velásquez.
Kamera: Kevin Francett, Ullanaq Ingemann, Tobias Norrfors, Manuel Brown, Carlo Cupaiolo, Stina Aletta Aikio, Barbara Lervig, David Berg
Editering: Stina Aletta Aikio
Kompositör: Henriette Groth
Konsult: Ingrid Tranum Velásquez
Intervjuer med de unga: Ludvik Hedinsson, Ululinannguaq Olsen

The post Unfinished Tales: Nordisk kolonialism uttryckt av unga appeared first on Nordic Culture Point.

Vi söker en rådgivare till stödprogramadministrationen

Nordisk kulturkontakt är en officiell nordisk kulturinstitution i Helsingfors med verksamhet i hela Norden. Vi främjar, förstärker och berättar om nordiskt kultursamarbete med visionen att alla ska kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor.

Till verksamheten hör administration av fyra nordiska stödprogram. Vi söker nu en utvecklingsinriktad

RÅDGIVARE

för vårt arbete med Nordiska ministerrådets stödprogram som riktar sig till barn och unga. Det är dels VOLT, ett kultur- och språkprogram för unga upp till 25 år, dels Norden 0—30 som riktar sig till unga människor upp till 30 år. Som vår nya medarbetare ska du delta i administrationen och utvecklingen av stödprogrammen, analysera deras effekter samt kommunicera dem.

Arbetet med stödprogrammen innebär
 • att vägleda sökande och bidragsmottagare
 • att ansvara för budgetuppföljningen
 • att bistå med analyser av resultaten och effekter
 • att kommunicera om stödprogrammen
 • att koordinera möten med stödprogrammens sakkunniga
 • att tillsammans med kollegerna utveckla, planera och genomföra teamets arbete.

Nära samarbete med Nordiska ministerrådets avdelning för kultur och resurser liksom Nordiska barn- och ungdomskommittén, NORDBUK, ingår också. Resor i Norden kan förekomma.

Vi vill att du har
 • relevant yrkeserfarenhet inom kulturadministration
 • stor erfarenhet av och metoder för att arbeta med målgruppen barn och unga
 • god förmåga att kommunicera via sociala medier
 • akademisk utbildning inom kulturområdet och/eller motsvarande kunskaper
 • god förmåga att tala och skriva ett av de skandinaviska språken samt engelska
 • god förmåga att arbeta systematiskt, både självständigt och i team, samt god kommunikationsförmåga
 • ett intresse för kulturpolitik och för strategiskt utvecklingsarbete inom konst och kultur
 • vilja att arbeta mot underrepresenterade grupper.
Vi erbjuder dig
 • ett intressant och omväxlande arbete i en nordisk institution. Medarbetare som rekryteras från ett annat nordiskt land får flytten betald, ett etableringsstöd samt utlandstillägg, även för medföljande partner, enligt Nordiska ministerrådets regler.
 • ett arbetskontrakt på 4 år med möjlighet till förlängning ytterligare 4 år. Nordisk kulturkontakt har två kontor i Helsingfors, ett på Sveaborg och ett i centrum. Din arbetsplats blir på Sveaborg.
Ansökan

Din ansökan med bifogat cv och löneanspråk vill vi ha senast den 30.9.2021. Skriv din ansökan på danska, norska eller svenska i Nordiska ministerrådets rekryteringsportal.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

För mer information

Frågor gällande arbetets innehåll besvaras av seniorrådgivare Anna Skogster, tfn +358 10 583 1022, anna.skogster(at)nordiskkulturkontakt.org. Frågor gällande villkor och arbetsförhållanden besvaras av direktör Ola Kellgren, tfn +358 50 30 28150, ola.kellgren(at)nordiskkulturkontakt.org.

 

The post Vi söker en rådgivare till stödprogramadministrationen appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Lotta Westerlund ny biblioteksfunktionär

Lotta Westerlund har i augusti börjat som biblioteksfunktionär på Nordisk kulturkontakt.

Hon är nybakt litteraturvetare från Helsingfors universitet och kommer att jobba med att ta hand om biblioteket och dess kunder, samtidigt som hon får hjälpa sina kollegor att utveckla institutionen vidare.

Nordisk kulturkontakt är inte en ny bekantskap för Lotta, som redan under studietiden har arbetat som biblioteksassistent här. På fritiden, precis som på jobbet, håller hon på med kultur. Körsång, dans och litteratur ligger henne varmt om hjärtat. Nu är hon ivrig att få lära sig mera om det nordiska kultursamarbetet, och ser fram emot att träffa dig i biblioteket!

The post Lotta Westerlund ny biblioteksfunktionär appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Open call: Skapa en bokslukare!

Den nordiska bokslukaren är ett treårigt läsfrämjande projekt som skapar pedagogiskt stödmaterial för nordiska bilderböcker. Nu utlyser vi ett open call, riktat till illustratörer verksamma i Norden, där uppdraget går ut på att skapa en symbol för Den nordiska bokslukaren i form av en karaktär.

Vad står på spel?

Första pris är 4 000 euro, andra pris 2000 euro och tredje pris ges till fyra finalister som alla belönas med 1 000 euro vardera. Vinnare och finalister lyfts fram i en gemensam grupputställning.

Vem får lämna in bidrag?

Du kan delta om du

 • är yrkesverksam illustratör och/eller grafisk designer eller du har en studieplats inom illustration eller bildkonst. Nordisk kulturkontakt vill särskilt uppmuntra yngre förmågor och nyetablerade att sända in sina bidrag.
 • bor och verkar i Danmark, Finland, Norge, Island, Sverige, Färöarna, Grönland eller Åland.
 • inte står i nära förhållande till en juryledamot, yrkesmässigt eller privat.

Vad är uppdraget och var ska figuren användas?

Uppdraget består i att skapa en fantasieggande bokslukarfigur som kan ses framifrån, bakifrån, från sidan, stående och liggande samt med tillhörande tass- eller fotavtryck. Vi vill också att du lägger in din bokslukarfigur i en visuell miljö, samt skriver en kort text där du presenterar din figur och dess väsen. Målgruppen som bokslukarfiguren ska tilltala är i åldern 0–12 år.

Den vinnande figuren kommer att illustrera och marknadsföra det nordiska barnboksutbudet på nordiska kulturhus och -institut, fysiskt och på webben. Figuren kommer också att kunna användas av andra bibliotek och aktörer som vill rikta sökljuset mot nordisk barnlitteratur.

Figuren kommer även att fungera som symbol för projektet Den nordiska bokslukaren 2021–2023 och möjliga uppföljningsprojekt till detta.

Vinnarnas och finalisternas bidrag kommer att utgöra basen för en utställning med tillhörande kreativa verkstäder för barn vid Nordisk kulturkontakt under vårvintern 2022.

Formatkrav

Ditt bidrag ska lämnas in digitalt som en utskriftsvänlig PDF bestående av ett enhetligt dokument på totalt tre sidor i A3-format. Sidorna ska gå att skriva ut som tre separata A3- sidor. Det inlämnade tävlingsförslagets filstorlek får inte överskrida 10 MB.

 • Sida 1: Bokslukarfiguren i tre-fyra olika positioner, till exempel sedd framifrån, bakifrån, från sidan, ovanifrån, liggande eller stående.
 • Sida 2: En bild av bokslukarfiguren där du har lagt in den i en specifik miljö, det vill säga en visuell miljö som är typisk för just din bokslukarfigur
 • Sida 3: En kort beskrivande text om din bokslukarfigur på max 1 500 tecken (Vem är figuren och vad karaktäriserar den?) samt en visualisering av figurens tassavtryck.

Hur bedöms inkomna bidrag?

En professionell nordisk jury bedömer alla bidrag som lämnats in inom deadline. I finalskedet får juryn förstärkning av en grupp barn under 12 år som är bokslukarfigurens primära målgrupp.

Den professionella juryn bedömer bidragen utgående från deras kreativa uttryck, användbarhet och mångsidighet. Juryn består av Sanna Mander (SE/FI), illustratör och formgivare, Ragnar Aalbu (NO), illustratör och barnboksförfattare samt Sabina Westerholm (FI/IS), direktör för Nordens hus i Reykjavik och medlem av projektets styrgrupp.

Rättigheter och arvodering

Illustratören förbinder sig till att under pågående Open call och jureringsprocess inte vidareutveckla eller sälja sin bokslukarfigur för andra ändamål.

Vinnarna och finalisterna upplåter sitt material till Nordisk kulturkontakt för produktion av en utställning med tillhörande marknadsföring. Illustratörerna lyfts fram vid respektive bokslukarfigur i utställningen. Ett utställningsarvode utbetalas separat.

Vinnaren i tävlingen överlåter alla rättigheter till den producerade bokslukarfiguren till Nordisk kulturkontakt. Eventuell fortsatt bearbetning av förslaget (animering, 3D-anpassning etc.) diskuteras med vinnaren.

Nordisk kulturkontakt har rätt att duplicera och dela utställningen med samarbetspartner i Norden och Baltikum i sex månader efter att tävlingen avgjorts. Efter avslutade utställningar återgår rättigheterna för alla bidrag utom vinnarbidraget till illustratörerna och möjliga vidare utställningar bör förhandlas separat.

Rättigheterna till bidrag som inte når finalen återgår efter avslutad jureringsprocess till respektive illustratör och de inlämnade tävlingsbidragen raderas.

Tävlingstid och sista inlämningsdag

Tävlingstiden är 01.09–31.10.2021. Sänd in ditt tävlingsbidrag som en bifogad PDF-bilaga till opencall@nordiskkulturkontakt.org senast den 31.10.2021 kl. 23.59 finsk tid (EET). PDF:en får inte innehålla information om dig som tävlingsdeltagare, men i själva mejlet bör du ange följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt yrkestitel eller om du studerar ange var du har din studieplats.

Om du behöver styrka din yrkesroll som illustratör kan du bifoga en kort resumé av tidigare illustratörsuppdrag eller hänvisa till en digital portfolio.

Alla bidrag som inkommit i tid och uppfyller formkraven i tävlingsinbjudan beaktas i jureringen.

Anonymitet

Ditt bidrag behandlas anonymt. Alla bidrag tas emot av tävlingens sekreterare som anonymiserar bidragen inför jureringen.

Offentliggörande och utbetalning

Alla deltagare informeras om vem som är tävlingens vinnare och finalisterna offentliggörs inom november månad 2021. Prissummorna betalas ut senast i december.

Nordisk kulturkontakt och projektet Den nordiska bokslukaren följer de tävlingsregler som godkänts av Nordisk Visuell Kommunikation.

Kontakt och mer information

Frågor? Mejla opencall@nordiskkulturkontakt.org så svarar vi dig så snabbt som möjligt.

Mer information om projektet Den nordiska bokslukaren hittar du här.

The post Open call: Skapa en bokslukare! appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Geir Lindahl ny stödrådgivare

Geir Lindahl från Norge är ny seniorrådgivare i Nordisk kulturkontakts stödprogramteam. Geir har en bakgrund inom musik och scenkonst och har tidigare jobbat som bland annat producent, bokningsagent, projektledare och verksamhetsledare för ett skivbolag. I sin senaste position som rådgivare på Stiftelsen Danse- og teatersentrum i Oslo arbetade han för att stärka stödapparaten runt norska konstnärer och scenkonstkompanier internationellt genom rådgivning, stödprogram och facilitering av arenor för nätverkande.

Flyttlasset gick till Helsingfors i augusti, och Geir är nu seniorådgivare för mobilitetsstödmodulen i Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Programmet fokuserar på att öka kunskapsutbytet och kontakterna mellan länderna och öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

– Jag ser fram emot att börja jobba med mobilitetsstödet eftersom jag ser de regionala kontakterna i Norden och Baltikum som essentiella också när pandemin är över. Covid har förändrat mycket inom konst- och kulturfältet men det har inte ändrat behoven för professionella att mötas och inspireras av andra. Internationella kontakter och nätverk skapar ett ekosystem som är beroende av att alla delar hålls vid liv. Internationella kontakter uppmuntrar också konstnärer och sammanslutningar och är viktiga för att hålla den lokala infrastruktionen vid liv på hemmaplan, säger Geir Lindahl.

– Vi måste komma ihåg att vi alla är en del av en större samhörighet. Hållbart resande och hållbara residens är framtiden, vi skulle bara behöva få e-flygplanen att börja trafikera. Min valspråk är: konsten behöver resa mer!

The post Geir Lindahl ny stödrådgivare appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Beslut i årets andra omgång av Norden 0-30

Expertgruppen för Norden 0-30 samlades den 1 juli för att fatta beslut i årets andra omgång.
Av 12 inskickade ansökningar, vars totala ansöka summa var 231 111€, beviljades det 5 ansökningar för totalt 112 801€.

Intresset för att skapa och driva nordiska projekt är stort, trots rådande situation som begränsar människors rörlighet i stort.

Bland de beviljade projekten finns Nordljud som är ett initiativ bestående av studentradion runt om i Norden som ska göra det möjligt för unga och talangfulla artister att få sprida sina verk och sitt budskap. Som projektägare står Studentradion i Sverige tillsammans med Studentradioene i Norge och Limu Radio i Finland.

Årets sista ansökningsomgång av Norden 0-30 öppnar den 6 september och stänger den 6 oktober.
Ta gärna kontakt med våra rådgivare om ni har tankar och funderingar kring en ansökan.

The post Beslut i årets andra omgång av Norden 0-30 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Glad sommar!

Nordisk kulturkontakts bibliotek samt evenemangsverksamhet har stängt från midsommar fram till och med 9 augusti. Vi tackar alla kunder, samarbetspartners och vår nyvunna publik runt om i Norden som följt våra streams under pandemin, och hoppas kunna fortsätta med vår verksamhet under något så när normala omständigheter i höst. Ha det skönt, vi ses i augusti!

 

The post Glad sommar! appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Värsta scenario. Fyra konstnärer från Grönland.

Utställningen Värsta scenario. Fyra konstnärer från Grönland presenterades vid Lunds konsthall under våren 2021 med stöd från Kultur- och konstprogrammet. Utställningen visade verk av Pia Arke, Jessie Kleemann, Julie Edel Hardenberg och Elisabeth Heilmann Blind.

Utställningkatalogen, konstnärspresentationer och bilddokumentation från utställningen hittas här.

 

Stillbilden är från dokumentationen av performanceverket Arkhticós Doloros från den 19 juli 2019, då Jessie Kleemann tog helikopter till glaciären Sermeq Kujalleq i Västgrönland, där smältvattnet porlar hotfullt. Dokumentationen av Arkhticós Doloros förmedlar den fruktansvärda känslan av att ställas inför klimatkrisens absoluta nollpunkt.

Ett återkommande tema i Pia Arkes och Julie Edel Hardenbergs konstnärskap är postkolonialism.

Elisabeth Heilmann Blind har arbetat med nytolkningar av den förkoloniala inuitiska maskdanstraditionen, uaajeerneq. En inspelning av dansföreställningen Angerlarsimaffeqanngitsoq/Den hemlösa (2019, 46 min.) går att hitta här.

 

Samarbete

Utställningen skapades av Lunds konsthall i samarbete med konsthallen Kohta i Helsingfors, de deltagande konstnärerna och Pia Arkes son, som ansvarar för kvarlåtenskapen. Verk till utställningen lånades också från Louisiana Museum of Modern Art i Humlebæk, Kunstmuseum Brandts i Odense, Malmö Konstmuseum och Nuuk Kunstmuseum.

The post Värsta scenario. Fyra konstnärer från Grönland. appeared first on Nordic Culture Point.

Nordic Baltic Circus Huddle – Vem lämnas utanför i cirkusvärlden?

Nordic Baltic Circus Huddle (NBCH) bidrar till inkluderande, tillgänglig och jämställd konst som utmanar vilka normer den representerar och stärker, vilket bidrar till medborgarnas känsla av tillhörighet.

 

I NBCH möttes representanter för 185 cirkuskompanier och scener/festivaler/organisationer (varav 134 nordiska och baltiska) för att diskutera, tänka och samarbeta kring temat i 2 dagar under två omgångar (februari och april 2020). I pitchar och i ett digitalt rum presenterades deltagarnas organisationer och projekt i förinspelade videos och en online-utställning.

Syftet var att höja den nordisk-baltiska cirkussektorns medvetenhet och diskurs vad gäller frågor kring inkludering och exkludering. Innehållet kom att fokusera på rasifiering, dock som ett applicerbart exempel på andra slag av exklusion. Seminariedelen The Huddle  handlade om representation, med målet att deltagarna tar nya ställningar kring innehåll, representation och målgrupper.

 

Fortsatt nordiskt och internationellt samarbete

NBCH genomfördes i ett nätverksbyggande mellan festival, artister, akademi, forskningsprojekt och resurscenter, vilket innebär en stor potential för att kunskapen och erfarenheterna från mötet kan leva vidare i nya former.

Projektsamarbetet fortsätter i mångfaldiga former. Bland annat fortsätter samarbete mellan partners från Sverige, Danmark, Litauen, Lettland, Norge, Finland med stöd från Nordisk Kulturkontakt för det kortvariga nätverket THE WEAVE. Subtopia och Cirkus Syd kommer att samarbeta nationellt om att visa cirkusfilm tillsammans. En nordisk konferens kommer att ordnas av Helsingör Teater, CircusInfo Finland och Subtopia. Därtill har The Huddle blivit efterfrågat som koncept för bland annat den svenska branschorganisationen Manegen (nationellt), för den europeiska plattformen CircusNext (internationellt) och även i USA (internationellt).

 

Mera information om projektet:
Projektets nätsida
The Huddle

The post Nordic Baltic Circus Huddle – Vem lämnas utanför i cirkusvärlden? appeared first on Nordic Culture Point.

Här är artisterna som kan vinna Nordiska rådets musikpris 2021

13 artister och ensembler som har skapat unika musikaliska upplevelser är nominerade till Nordiska rådets musikpris 2021. Bland årets nomineringar finns både vokalister, folkmusiker, trumpetare, en pianist, en multiinstrumentalist och ett DJ-kollektiv. Priset uppmärksammar skapande och utövande av musik på en hög konstnärlig nivå och har delats ut sedan 1965.

De nominerade representerar ett brett spektrum av nordisk musik från opera, klassisk musik, jazz, folkmusik till house och pop. Här finns internationella stjärnor som varit med till att sätta Norden på den musikaliska världskartan; starka röster, instrumentalvirtuoser, kreativa talanger med stor musikalitet och dedikerade artister som varit verksamma i många år. Det är ett starkt fält där några av artisterna har varit nominerade tidigare år.

 

Här är de nominerade:

Danmark Jakob Kullberg Theatre of Voices Finland Anu Komsi Verneri Pohjola Färöarna Eivør Pálsdóttir Grönland Gerth W. Lyberth Island Þorgerður Ingólfsdóttir Víkingur Ólafsson Norge Stian Carstensen Lise Davidsen Sverige Studio Barnhus Lena Willemark Åland Peter Hägerstrand

 

Det är de nationella medlemmarna i bedömningskommittén för musikpriset som har nominerat artisterna.

Bedömningskommittén för Nordiska rådets musikpris Vinnaren offentliggörs den 2 november

Vinnaren av Nordiska rådets musikpris 2021 offentliggörs tillsammans med vinnarna av Nordiska rådets övriga priser den 2 november i Köpenhamn i förbindelse med Nordiska rådets session. Vinnaren mottar prisstatyetten ”Nordlys” och 300 000 danska kronor.

Om Nordiska rådets musikpris

Nordiska rådets musikpris som har delats ut sedan 1965 ska uppmärksamma skapande och utövande av musik på hög konstnärlig nivå. Vartannat år ges priset till ett verk av en nu levande kompositör och vartannat år – som i år – går priset enskilda musikutövare eller grupper.

Läs mer om Nordiska rådets musikpris Om Nordiska rådets priser

Nordiska rådet utdelar varje år fem priser: litteraturpriset, filmpriset, musikpriset, miljöpriset och barn- och ungdomslitteraturpriset. Syftet med Nordiska rådets priser är att uppmärksamma framstående konstnärliga och miljömässiga insatser samt att öka intresset för den nordiska kulturgemenskapen och det nordiska miljösamarbetet.

Läs mer om Nordiska rådets priser

The post Här är artisterna som kan vinna Nordiska rådets musikpris 2021 appeared first on Nordic Culture Point.

Mobilitetsstöd beviljat för resor i Norden och Baltikum

Beslut har nu fattats i den andra ansökningsrundan av mobilitetsstöd för professionella konstnärer eller kulturarbetare. De beviljade stöden representerar en bred geografisk spridning och stor variation i fråga om genre. Det hade inkommit 374 ansökningar och 154 konstnärer beviljades finansiering för att stärka förutsättningarna för konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Det fördelade stödbeloppet uppgick till totalt 236 580 euro.

Bland konstnärerna som får resebidrag finns Samuli Laine, Joel Neves och Silva Belghiti som ska resa från Helsingfors i Finland till Riga i Lettland för att uppföra den flerspråkiga förställningen Kuunteleminen/Listening på International Festival of Contemporary Theatre, Homo Novus. Gruppen kommer även att hålla en workshop för lokala döva och dela metoder med andra artister som deltar i festivalen. Kuunteleminen/Listening är en teckenspråksbaserad och helt textad föreställning om icke-auditiv mänsklig interaktion. Syftet med föreställningen är att skapa ett tillgängligt rum för mer empatisk mänsklig växelverkan.

Emil Nørgaard Munk reser för sin del från Köpenhamn i Danmark till Grönland för att arbeta på ett filmprojekt som utforskar drömmar, förhoppningar och handlingar i ett läge där framtidsutsikterna förefaller dystopiska. Projektets syfte är att skapa flera porträtt av grönlänningar som är föregångare och gör en skillnad när det gäller hållbar konsumtion och livsstil. Klimatkrisen är mycket uppenbar på det arktiska Grönland, men hur ser den grönländska befolkningen på framtiden? Projektet ”It makes a world of a difference” utforskar denna fråga.

Ytterligare en konstnär som beviljades mobilitetsstöd är Elin Sundström. Hon reser från Vänge i Sverige till Nordnorge för att delta i Kjerringøy Land Art Biennale i juli 2021.  Sundström är bildkonstnär med bas utanför Uppsala i Sverige. Hon arbetar tvärkonstnärligt och performativt med tekniker som fotografi, keramisk skulptur, jordkonst och installation samt skrift. Hennes verk behandlar relationen mellan människa och natur, och begrundar icke-hierarkiska sätt att förhålla sig till det som inte är mänskligt. Hon kommer att skapa ett verk på plats för biennalen och även delta i workshoppar och konstnärssamtal.

Det unga arkitektteamet Marija Katrīna Dambe och Floria Betat reser från Riga i Lettland till Estland för att delta i Urban Festival UIT i Tartu.  Det centrala temat för festivalen 2021 är ”parasitarkitektur”, med målet att uppmuntra invånare, konstnärer eller arkitekter att hitta kreativa sätt för att använda befintliga resurser och skapa element som behövs i offentliga rum. En installation kommer att göras i ett offentligt rum för att öka medvetenheten om byggindustrins miljöpåverkan. Inuti verket finns plats där lokalbefolkning och förbipasserande kan sätta sig ner och diskutera frågan.

Hrönn Þráinsdóttir, Bjarni Thor Kristinsson och Egill Palsson reser från Reykjavik på Island till Narva i Estland. Resans syfte är att starta ett nytt samarbete mellan Reykjavik Opera Days och Narva Opera Festival i Estland genom att skapa en ny, ovanlig och experimenterande produktion av Beethovens Fidelio på Narva Opera Festival i september. Båda festivalerna arbetar med liknande mål i sitt respektive land för att förstärka lokala scener för opera och röstkonst och skapa nya internationella partnerskap i nordiska regioner.

Mobilitetsstödet täcker rese- och/eller boendekostnader för professionella konstnärer och kulturutövare i de nordiska och/eller baltiska länderna.

Stödet ger sökande tillgång till kontakter, färdigheter och kunskap från olika delar av Norden och Baltikum. Finansieringen kan användas för att framföra konst- och kulturproduktioner samt för att öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Den sista ansökningsrundan i år är 01.09.2021–30.09.2021.

Vänligen notera att ansökningstiden utgår kl. 15.59, finsk tid.

The post Mobilitetsstöd beviljat för resor i Norden och Baltikum appeared first on Nordic Culture Point.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev