Nordisk kulturkontakt RSS (Skandinavisk)

”Välkommet tillskott till en kultursektor i kris”

De nordiska kulturministrarna enades vid sitt möte den 28 maj om förstärka årets budget för stödprogrammet Kultur- och konstprogrammet med tre miljoner danska kronor och därigenom stöda det nordiska kulturlivet som drabbats hårt av covid-19-krisen. Det här är minst sagt välkommet, kommenterar Anna Sparrman, ordförande för Kultur- och konstprogrammets sakkunniggrupp.

– Vi gjorde i år en framtung fördelning av medel på grund av coronapandemin. Att höstens utlysning nu stärks med ytterligare medel känns därför extra bra. Vi hoppas att det kan inspirera de sökande, säger Sparrman.

Kultur i en kristid var i fokus vid årets första ministermöte med erfarenhetsutbyte och diskussioner om hur man framöver kan stödja och stimulera kultur- och mediasektorn i Norden. Coronapandemins framfart har haft stora konsekvenser för kulturlivet i Norden med inställda förställningar, stängda museum och friställda kulturmedarbetare och konstnärer.

– Coronakrisen har vänt upp och ned på vår vardag. Den utmanar oss i hur vi är tillsammans och tvingar oss att tänka om hur vi kan mötas. Det är därför naturligt att vi i dessa kristider gemensamt diskuterar hur vi bäst stödjer det mångfaldiga kulturlivet i Norden, sade kulturministrarnas ordförande, Danmarks kulturminister Joy Mogensen, vid mötet.

Nordisk kulturkontakts direktör Ola Kellgren ser de tillskjutna medlen som ett mycket viktigt och  välkommet tillskott till en sektor som drabbats hårt av de restriktioner som just nu råder i Norden.

– De professionella kulturutövarna har även under normala omständigheter små marginaler och nu är det extra besvärligt. För mig är detta en viktig, symbolisk gest från de nordiska kulturministrarna som pekar på det nordiska kultursamarbetets stora betydelse, såväl under som efter den kris som pågår nu, säger Kellgren.

The post ”Välkommet tillskott till en kultursektor i kris” appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Kultur- och konstprogrammet stöder femtio nordiska samarbetsprojekt

Den nya sakkunniggruppen för Kultur- och konstprogrammet har samlats för sitt första beslutsmöte i maj 2020. På grund av coronapandemin ordnades introduktion, förberedelser och beslutsmöte online. Sakkunniggruppens ordförande Anna Sparrman sammanfattar erfarenheten på följande sätt:

Att mitt i dessa coronatider ha äran att dela ut medel till små och stora professionella kulturprojekt känns fantastiskt. Uppdraget är viktigare än vanligt, vi har därför fördelat mer medel än normalt med en förhoppning om att stärka och lyfta kulturen.

Det stora samtida behovet av stöd till kultur- och konstfältet uppmärksammades genom att fördela programmets årsbudget på 2,2 miljoner euro framtungt, med en utdelning av 1 408 958 euro till femtio projekt. Det motsvarar en fjärdedel av den totala ansökta summan på 5 994 255 euro fördelat på 186 ansökningar. De beviljade summorna är mellan 3000 och 100 000 euro.

 

Exempel på projekt som beviljats stöd

Bland ansökningarna som beviljades stöd vid Kultur- och konstprogrammets första omgång 2020 finns några som vi vill presentera redan i det här skedet:

Donna Quijote – theatrical dance on thin ice väcker miljöfrågor i ett globalt sammanhang tillsammans med representanter för ursprungsbefolkning på olika håll. Det är en mångnationell teaterproduktion organiserad av Ruska Ensemble, Finlands Nationalteater, Grönlands Nationalteater, Qiajuk Studios, ARTErias Urbanas, Multilogos och konstnärer från Sápmi, Finland, Norge, Canada och Bolivia. Konstnärer förs samman av projektet för att dela tankar om mänsklighet och ekologisk katastrof på nationalscener från sina infödda synpunkter. Donna Quijote utvidgar åskådarens perspektiv på ursprungsbefolkning, natur, ekosystem och hela spektret av livsstilar.

Ilzenberg Manor’s Small Festival for Kids för professionella kulturaktörer av hög kvalitet till invånare i omgivningarna av en herrgård i norra Litauen, med samarbetsparter från Sverige, Finland och Estland. Festivalen presenterar flera genren av föreställande konst som teater, dans, dockor och cirkus för barn upp till tio år. Samarbetet erbjuder barn från ekonomiskt marginaliserade familjer och från kulturellt avlägsna platser en möjlighet till möten med professionella dans- och cirkuskonstnärer. Evenemanget blir också en mötesplats för nordiska konstnärer och deras professionella kolleger från Litauen och Estland, vilket kan leda till nya samarbeten.

En mötesplats för delande av kompetens inom analog fotografi skapas genom ’when the light hits just right’ av Dots: förening för audiovisuell konst rf. Det handlar om en helt analog festival som presenterar utökad film och analog fotografi i en tre månader lång utställning vid Vasa Konsthall och Galleri Ibis, publikprogram med filmvisningar, liveföreställningar och verkstäder, samt en konferens för professionella. Projektet sammanför för första gången konstnärer, kuratorer, programmerare, förmedlare, forskare och andra professionella inom analog film och fotografi i Norden och Baltikum i planerad omfattning.

Unga uppkommande kvinnliga konstnärer på Hip Hop och House dansfältet mottog stöd för ett en vecka långt sommarläger ALIDE”- in collaboration with AxAKavAT. Deltagarna kommer att uppmuntras i sitt skapande och öva upp konsten att våga förverkliga idéer, drömmar och projekt. Verkstäderna dokumenteras med video för att inspirera andra till kollektivt stöd och ett växande, nätverkande systraskap. Deltagarna kommer också att samverka lokalt med ett barnläger och invånare i byn Karepa i Noröstra Estland.

Seyðatónar / Sheep Music är ett samarbete mellan Hafdís Bjarnadottir, Passepartout Duo och flera museer, bondgårdar, festivaler och uppträdare. Det kommer att resultera i en serie av musikaliska arrangemang för mänskor och får på Färöarna, på Island och i Skottland, med betoning på lokal lantbruk, stickningstradition och herdekulturer. Projektets syfte är att föra mänskor samman konceptuellt och väcka samtal om delade värderingar på basis av den hypotetiska frågan ”hurdan musik skulle fåren gilla att höra?

På sidan Resultat kan du se alla projekt som mottagit stöd från Kultur- och konstprogrammet

 

Två ansökningsomgångar per år

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Stödprogrammet administreras av Nordisk kulturkontakt.

Stödprogrammet har två ansökningsomgångar årligen. Nästa ansökningsomgång är 10.8-10.9.2020. Ansökningstiden slutar klockan 15.59 finsk tid.

 

Bilden är av Performance Køkkenet från Nordic Actions in Nature 2018, som beviljats stöd från Kultur- och konstprogrammet år 2018. Projektet sammanförde nordiska performancekonstnärer som engagerade sig i miljö- och hållbarhetsfrågor.

The post Kultur- och konstprogrammet stöder femtio nordiska samarbetsprojekt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nya röster höjs för ett starkt nordiskt kultursamarbete

I en tid där det officiella nordiska samarbetets kulturbudget är trängd från flera håll samtidigt möttes Nordisk kulturkontakts nya styrelse för första gången i maj, var och en uppkopplad från sitt eget hemland.

Två månader in i coronapandemin är distansmöten det nya normala. Den största och viktigaste utmaningen ligger nu i att lotsa kultursektorn genom krisen, konstaterar Constance Ursin, nyvald styrelseordförande.

Den nordiska kultursektorn är trängd också från annat håll. De nordiska samarbetsministrarna lägger i sin budgetram för åren 2021–2024 upp till en stegvis omprioritering av det nordiska samarbetets medel där kultur- och forskningsbudgeten naggas i kanten till fördel för arbetet kring klimat och innovation i den gröna omställningen.

– Ett levande kultursamarbete är särskilt viktigt just nu, säger Ursin, som konstaterar att det kommer ta lång tid för kulturlivet att ta sig upp på den nivå det var förut.

– Alla som jobbar inom fältet i Norden är medvetna om detta, så nu måste vi jobba långsiktigt för att få igång sektorn igen. Kulturen är en viktig del av livet. Just nu törstar vi efter att gå och låna böcker på bibliotek, se film på bio, gå på konsert. Man kan ta del av mycket hemifrån, men upplevelsen är inte densamma. Därför hoppas jag att de nordiska kulturministrarna ser betydelsen av att upprätthålla kassaflödet till det nordiska kultursamarbetet och kulturlivet, säger Constance Ursin.

”Inte rätt tidpunkt för nedskärningar”

Aleksi Malmberg, intendent i Helsingfors stadsorkester och nyvald vice ordförande i Nordisk kulturkontakts styrelse, understryker med eftertryck behovet av att i tider av kris fortsätta satsa på kulturen.

– Detta är inte den rätta tidpunkten för nedskärningar. Hela kulturfältet måste gardera sig för att coronakrisen kan innebära nya uttryckssätt och ekonomiska utmaningar också på lång sikt. Men i en tid som denna behöver vi konst och kultur särskilt mycket, och ett fortsatt stöd av sektorn genom krisen är livgivande för hela samhället, säger Aleski Malmberg.

Malmberg gläds över att genom sitt nya styrelseuppdrag ha hamnat i ett sällskap aktiva, mångkunniga och ivriga kulturproffs med varierad kulturell kompetens såväl nordiskt som internationellt.

– Nordisk kulturkontakt uppfyller en väldigt viktig uppgift i att så brett och multidisciplinärt sammanföra aktörer från olika länder. Det gäller både administrationen av de nordiska stödprogrammen som den egna programverksamheten. Kraften att sammanföra människor genom kultur är en styrka som kommer att behövas också framöver, säger Malmberg.

Långtidsperspektivet fortsatt viktigt

Liksom Constance Ursin ser Aleksi Malmberg coronakrisen som det mest akuta som kultursektorn måste ta sig igenom.

– Men som styrelse måste vi också se till att dimman inte hindrar oss från att se längre framåt, tankearbetet i styrelsen bör sträcka sig 5–10 år framåt, säger han.

Här och nu lever Aleksi Malmberg i en vardag där hans närmaste medarbetare, etthundra musiker, mer eller mindre över en natt fick se hela vårens konsertprogram singla ner i skräpkorgen på grund av coronapandemin. Nu är de fullt sysselsatta med att hitta nya sätt att skapa musik för Helsingforsborna.

– Mitt i krisen ser vi hur undantagstillståndet ger näring åt kreativiteten. Vi direktsänder konserter varannan vecka från (det tomma) Musikhuset, vi gör hemmakonserter, fortsätter öva hemma för att hålla repertoaren i trim och har samtidigt gett oss i kast med en del alternativa aktiviteter som behövs i samhället just nu. Till exempel har våra musiker handlat mat åt äldre i riskgruppen, säger Malmberg.


Alla ska kunna ta del av kultur och samhällsliv

Efter många års arbete med upphovsrättsfrågor och nordiskt lagsamarbete på området jobbar Constance Ursin i dag på avdelningen för kulturarv i det norska kulturdepartementet. På hennes bord ligger beredningen av den nya arkivlagen som hon är projektledare för. Hon har också hunnit leda enheten för nordiskt samarbete på departementet.

Nordisk kulturkontakts vision, att alla ska ha rätt till kultur och samhällsliv på lika villkor, ser hon som absolut nödvändig.

– Det är väldigt viktigt att kulturen inte bara upplevs som tillgänglig för en liten elit som läser mer krävande litteratur eller går på teater. Det är viktigt att ge barn och unga goda kulturupplevelser som berör och går in under huden tidigt i livet.

Ursin lyfter också fram betydelsen av att försöka nå de oväntade och mindre självklara målgrupperna.

– Det är nödvändigt för att kulturen inte ska bli irrelevant, det blir den om den bara hör till en liten elit. Det är viktigt att vi undgår den trenden i kulturlivet just nu.

Text: Heidi Orava

The post Nya röster höjs för ett starkt nordiskt kultursamarbete appeared first on Nordisk kulturkontakt.

OPEN CALL för muralmålningar på temat ”Connection”

Sedan år 2018 har Nordisk kulturkontakt satsat på olika former av temporär konst i våra lokaler på Kajsaniemigatan 9 i centrala Helsingfors. I år utökar vi detta till ett samarbetsprojekt med Nordiska investeringsbanken (NIB)

 

  • Årets tema är ”Connection”, vilket får tolkas helt fritt, och vi söker nu efter ideér till en serie separata muralmålningar inomhus.  Den visuella idéen bör gå att tillämpas som ett genomgående tema som knyter ihop alla målningarna. Verken är temporära och kommer att finnas på plats i ca ett år.  

 

  • Platsen för den ena målningen är en vit halvcirkelformad stenvägg i NKK:s aula. Väggens mått är 18 m lång och 2,9 m hög.
  • Platsen för de andra målningarna ligger en våning upp i NIB:s kontorsutrymmen. Här finns några mindre väggar vars ytor är ca 8 – 15 m2.

  • Tanken är att det visuella temat återkommer eller att ett koncept utgående från temat tillämpas på alla anvisade ytor så att de binds ihop och samverkar på ett spännande vis. De anvisade väggytorna behöver inte målas i sin helhet.
  • Vi förutsätter att konstnären har erfarenhet av att utföra målningar i ett större format. Målningarna utförs direkt på väggarna och får gärna utföras i en så miljövänlig målningsteknik som möjligt. Verken får av brandskäl inte innehålla utskjutande eller löstagbara delar.
  • Alla professionella konstnärer bosatta i ett av de nordiska länderna är oavsett nationalitet välkomna att lämna in en intresseanmälan.
  • Arvodet för de utförda målningarna är totalt 4000 € (inkl. skatt) och därutöver betalar vi även dagtraktamente enligt finsk tariff, 42€ per arbetsdag. NKK:s gästlägenhet på ön Sveaborg, ett Unesco världsarv 10 minuters båttur från centrala Helsingfors, står kostnadsfritt till konstnärens förfogande under perioden 4 augusti till 23 augusti 2020. Med hänsyn till eventuella restriktioner orsakade av Covid-19 kan tidschemat komma att förskjutas.
  • Vi står även för konstnärens resor samt allt behövligt material för målningarnas utförande. NKK planerar i nuläget att vernissagen av konstverken anordnas torsdagen 20 augusti.  

  

Skicka ditt cv, en kort idé-beskrivning och/ eller en enkel skiss över din idé samt några exempel från din tidigare produktion i form av ett enhetligt pdf-dokument (max 5 MB) till opencall@nordiskkulturkontakt.org senast 14 juni 2020.  

Observera att vi inte arvoderar för skisser och de förslag som inte väljs ut. Vi vill därför uppmana dig att inte lägga ner alltför mycket arbete på ett detaljerat förslag. Nordisk kulturkontakt tar vid behov kontakt för mera information.  

Representanter från NKK och NIB ingår i den jury som förbehåller sig rätten att fritt välja konstnär för det utannonserade uppdraget. 

 

 

Mer info:  

Annika Bergvik-Forsander 

Senior advisor/ konst & kultur  

Tel +358 10 583 1015 

opencall@nordiskkulturkontakt.org

The post OPEN CALL för muralmålningar på temat ”Connection” appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Det nordiska biblioteket öppnar igen i augusti

Nordisk kulturkontakts specialbibliotek och evenemangsverksamhet öppnar igen för kunder och publik tisdagen den 11 augusti.

– På grund av covid-19-situationen väljer vi att öppna biblioteket för kunder först i augusti, efter det sedvanliga sommaruppehållet från midsommar till slutet av juli, säger Ola Kellgren, direktör på Nordisk kulturkontakt.

– Kundtillströmningen i juni är vanligen modest också under normala år, och i år skulle ännu färre kunder vara att vänta då alla grupp- och studiebesök är inställda. Vi agerar naturligtvis enligt den rådande situationen, men i augusti kommer våra publika utrymmen att vara anpassade till de senaste rekommendationerna för att våra kunder tryggt ska kunna komma hit igen, säger Kellgren.

Alla boklån har automatiskt förnyats så att förfallodagen infaller tidigast den 12 augusti. Exakta förfallodatum kan ses genom inloggning i webbiblioteket.

Programutbud digitalt

För att kompensera vårens inställda kulturevenemang har Nordisk kulturkontakt producerat en rad direktsända författarsamtal, artist talks och webinarier som finns tillgängliga som videoklipp på Nordisk kulturkontakts Facebooksida. Författarsamtalen hittas även i Nordisk kulturkontakts blogg.

– En positiv glimt i situationen har varit att vi genom de digitalt förmedlade samtalen har nått ut till nya målgrupper i både Finland och Norden. Det digitala programmet kommer att utgöra ett eget spår även i höstens evenemangsplanering, lovar Annika Bergvik-Forsander, seniorrådgivare inom evenemangsplaneringen.

The post Det nordiska biblioteket öppnar igen i augusti appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Vårens nätverksstöd 2020 har utdelats till 21 projekt

Sakkunniggruppen för nätverksstöd samlades den 15–16 april och delade ut nätverksstöd för både kortvariga och långvariga nätverk. Nordisk kulturkontakt mottog totalt 67 ansökningar av vilka 26 gällde långvarigt nätverksstöd och 41 kortvarigt nätverksstöd. Åtta långvariga och 13 kortvariga projekt beviljades stöd och det totala beviljade beloppet uppgick till 728 414 euro.

Ett av de beviljade långvariga projekten var Nordic Arts & Health Research Network som kombinerar konst med hälsofrågor och syftar till att främja samarbete mellan forskare, professionella konstnärer, konstnärsforskare och utbildare inom Arts and Health-området i Norden. Projektet började som ett kortvarigt nätverksprojekt år 2019. De flesta beviljade långvariga projekten har inlett sitt arbete med det kortvariga stödet.

Bland mottagarna av kortvarigt nätverksstöd fanns ett baltiskt musikprojekt vars huvudsyfte är att höja statusen för alternativa musikgenrer i de tre baltiska länderna. Målgruppen är unga och projektet vill lyfta fram nya unga musiker som ofta faller utanför de mest etablerade genrerna i musikvärlden. Ett annat exempel på beviljade projekt är Nordic-Baltic Network of Life Writing som jobbar med frågor kring självbiografiskt skrivande och vill främja erfarenhetsbyte mellan länderna.

Se alla beviljade långvariga projekt samt alla beviljade kortvariga projekt.

Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap för professionella konstnärer och andra professionella inom kulturfältet i Norden och i Baltikum. Stödformen är en del av det nordisk-baltiska mobillitetsprogrammet för kultur som fokuserar på att öka utbytet av kunskap och kontakter samt intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Den nästa ansökningsomgången för det kortvariga nätverksttödet öppnas den 9 september 2020. Långvarigt nätverksstöd kan sökas nästa gång 2021.

The post Vårens nätverksstöd 2020 har utdelats till 21 projekt appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Mobilitetsstøtte bevilget til 79 prosjekter

Ekspertgruppen for det Nordisk-Baltiske mobilitetsprogrammet for kultur møttes forrige uke til sitt første beslutningsmøte i år. Møtet var opprinnelig planlagt å finne sted i hovedstaden i Litauen, men på grunn av den pågående coronavirus-pandemien ble turen til Vilnius avlyst, og møtet ble holdt online.

Nordisk kulturkontakt mottok 265 søknader i denne runden med en samlet søknadssum på 681 090 EURO. Ekspertgruppen bevilget til sammen 167 840 EURO til 79 prosjekter i Norden og Baltikum.

Blant kunstnerne som fikk støtte var den islandske dikteren og performancekunstneren Elías Portela. Portela deltar i det internasjonale prosjektet ‘To write dance and to dance Writing’ organisert av Writers ’Center West i Sverige i samarbeide med Danskompaniet Spinn, Reykjavík UNESCO litteraturby, Norsk Forfattersentrum og New Writing North i Newcastle. Prosjektet har et overordnet LGBTQI-tema og Elías Portela skal delta i workshops, debatter og performance der dans og litteratur flettes sammen.

En gruppe som fikk støtte i denne runden var den finske ideelle foreningen DaisyLadies ry som skal samarbeide med et islandsk flerkulturell kvinnenettverk (W.O.M.E.N) om prosjektet ‘Nordic Ladies’. Ideen med NordicLadies-prosjektet er å fremme trivsel og forbedre situasjonen for kvinner og jenter med innvandrerbakgrunn i Norden, blant annet gjennom kunst- og kulturbaserte tiltak og nettverksbygging. Prosjektet gir reelle muligheter for interkulturell utveksling, samarbeid og nye konstellasjoner.

Den svenske gruppen Biräddarna mottok reisestøtte til sitt musikkteater ‘HOORAY, a Bee!’. Prosjektet er spesielt rettet mot barn i alderen 3-5 år, og gjennom sang og eurytmi vil gruppens musikere og pedagoger gjennomføre interaktive forestillinger i Espoo i Finland og på Åland. Prosjektet ønsker å vekke nysgjerrighet og bevissthet rundt bienes betydning, og å styrke det svenske språket i Finland.

Mobilitetsstøtten er for reise og/eller opphold for profesjonelle kunstnere eller kulturarbeidere i Norden og/eller Baltiske land.

Støtte gir søkere, som kan være enkeltpersoner eller små grupper, tilgang til kontakter, ferdigheter og kunnskap fra forskjellige deler av regionen. Støtte kan også brukes til å presentere kunst og kulturproduksjoner og for å øke interessen for nordisk og baltisk kunst og kultur.

Kommende søknadsrunder for 2020 er:

17.07.2020 – 17.08.2020

18.09.2020 – 19.10.2020

The post Mobilitetsstøtte bevilget til 79 prosjekter appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Norden 0-30 första utdelningsmöte

Stödprogrammet Norden 0-30 har från och med 1.1.2020 en egen extern expertgrupp, bestående av 4 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter.

Medlemmarna i gruppen är: Amund Røhr Heggelund (ordförande, Norge), Rói Dam Dalsgarð (Färöarna), Lotta Jarvenius Rössner (Sverige), Mia Hanström (Åland).
Suppleanterna i gruppen är: Ragnheiður Sigurðardóttir (Island), Clara Halvorsen (Danmark).

I årets första omgång beslutades om stöd på totalt 181 949€, fördelat på 10 projekt.
På grund av den rådande situationen med Corona-viruset träffades gruppen online.

Gruppens ordförande vill, å gruppens vägnar, framföra nöjet att få jobba med stödprogrammet Norden 0-30 och de inkomna ansökningar.
Totalt ansökte 37 projekt om 614 688€.

 

The post Norden 0-30 första utdelningsmöte appeared first on Nordisk kulturkontakt.

14 residenscentra beviljades residensstöd

Årets residensstöd till nordiska och baltiska residenscentra utdelades den 31 mars 2020. Nordisk kulturkontakt mottog 64 ansökningar varav 14 residensprojekt beviljades understöd. Det totala utdelade beloppet var 388 656 €. Sakkunniggruppen betonade även i år betydelsen av en bred spridning av konstformer och regioner samt stipendier och arvoden till residenskonstnärerna.

Bland årets stödmottagare fanns två grönländska residenscentra. The Arctic Culture Lab Greenland erbjuder två månader långa residensperioder med syftet att hitta narrativ kring Arktis och Grönland som utgör alternativ till den bild som förmedlas av de flesta medier. Förutom den konstnärliga processen betonas medvetenhet om befintlig urbefolkningsforskning, ömsesidighet, nyfikenhet och samverkan med lokala aktörer. Nuuk konstmuseum fick understöd för att stärka de grönländska konstnärernas kontakter med andra konstnärer inom det nordiska och baltiska området samt för att erbjuda en möjlighet att bekanta sig med den grönländska kulturen på en djupare plan.

Suomen Sarjakuvaseura beviljades understöd för sitt CUNE-residensprogram som är avsett för seriekonstnärerna i Norden och i Baltikum. Möjligheten att erbjuda residens och därigenom nätverk är väldigt viktigt för en marginaliserad konstform.

Se alla beviljade residensprojekt 2020 här.

Stöd till residenscentra är en den av det Nordisk-Baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som är öppet för professionella konstnärer, producenter och kulturaktörer från alla sektorer inom konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna. Stöd kan beviljas till konstnärsresidens som erbjuder arbetsmöjligheter och uppehåll för professionella konst- och kulturaktörer som är bosatta i något nordiskt eller baltiskt land. Läs mer här.

The post 14 residenscentra beviljades residensstöd appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Dessa kan vinna Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2020

En modern djurfabel om en and som bor i stan och inte längre kan flyga, dikter i dagboksform om en hustyrann och hans son och en okuvlig pärlfiskare som jagar en helt speciell ögonsten är några historier bland årets 14 nominerade verk till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2020.

Vanligtvis offentliggörs de nominerade på den internationella bokmässan för barn och ungdomslitteratur i Bologna men den har ställts in i år på grund av coronavirusets framfart i hela världen. I en tid av karantän och isolation kan litteraturen bidra med att öppna dörrar till nya äventyr och berättelser.

Här är de bilderböcker, ungdomsromaner och diktsamlingar som är nominerade till årets barn- och ungdomslitteraturpris:

Danmark Ud af det blå av Rebecca Bach-Lauritsen & Anna Margrethe Kjærgaard (ill.). Bild… Min øjesten av Merete Pryds Helle & Helle Vibeke Jensen (ill.). Bildroman, Dans… Finland Vi är Lajon! av Jens Mattsson & Jenny Lucander (ill.). Bilderbok, Förlaget M, 2… Sorsa Aaltonen ja lentämisen oireet av Veera Salmi & Matti Pikkujämsä (ill.). B… Färöarna Loftar tú mær? av Rakel Helmsdal. Bilderbok, Bókadeild Føroya Lærarafelags, 201… Grönland Orpilissat nunarsuarmi kusanarnersaat av Juaaka Lyberth & Maja-Lisa Kehlet (ill… Island Villueyjar av Ragnhildur Hólmgeirsdóttir. Ungdomsroman, Björt bókaútgáfa; Bókab… Egill spámaður av Lani Yamamoto. Bilderbok, Angústúra, 2019. Norge Draumar betyr ingenting av Ane Barmen. Ungdomsroman, Gyldendal, 2019. Når er jeg gammel nok til å skyte faren min? av Åse Ombustvedt & Marianne Grett… Det samiska språkområdet Guovssu guovssahasat av Karen Anne Buljo & Inga-Wiktoria Påve (ill.). Bilderbok… Sverige Hästpojkarna av Johan Ehn. Ungdomsroman, Gilla Böcker, 2019. Trettonde sommaren av Gabriella Sköldenberg. Ungdomsroman, Natur & Kultur, 2018. Åland Segraren av Karin Erlandsson. Roman, Schildts & Söderströms, 2019.

Det är de nationella medlemmarna i bedömningskommittén för Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris som har nominerat verken.

Vinnaren offentliggörs den 27 oktober

Vinnaren av Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris presenteras den 27 oktober på en prisceremoni i Reykjavik i förbindelse med Nordiska rådets session. Vinnaren mottar prisstatyetten ”Nordlys” och 350 000 danska kronor.

Om Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris

Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris utdelades första gången i 2013 och är resultatet av de nordiska kulturministrarnas mångåriga önskan att förstärka och lyfta fram barn- och ungdomslitteraturen i Norden.

I de nordiska länderna respekteras både barn och ungdomar som aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. Detta återspeglas i den nordiska barn- och ungdomslitteraturen som kännetecknas av respekt för läsaren och läsarens världsbild, vare sig det är jordiska vardagliga skildringar, existentiella problem eller spännande äventyr i okända omgivningar.

Syftet med Nordiska rådets fem priser är att öka intresset för den nordiska kulturgemenskapen och det nordiska miljösamarbetet samt att erkänna framstående konstnärliga och miljömässiga insatser.

Läs mer om Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris Läs mer om Nordiska rådets priser Bedömningskommittén för Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris

The post Dessa kan vinna Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2020 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Nordisk kulturkontakt streamar intervjuer med Monika Fagerholm och Juha Itkonen

På grund av den pågående corona-krisen är Nordisk kulturkontakts evenemangsverksamhet lagd på is fram tills läget tillåter att vi öppnar dörrarna på Kajsaniemigatan 9 igen.

För att trots det kunna erbjuda vår publik intressant kulturinnehåll kommer vi att streama intervjuer med de finska författarna som är nominerade till Nordiska rådets litteraturpris, Monika Fagerholm och Juha Itkonen. Vi jobbar också på att boka in flera streaming-anpassade evenemang under våren.

Du kan följa våra live streams på Facebook: www.facebook.com/nordiskkulturkontakt/videos. Sändningarna går också att se där i efterand.

 

Streamade intervjuer med nominerade för Nordiska rådets litteraturpris:

1.4 kl. 18

Monika Fagerholm intervjuas av Madeleine Dunderlin

14.4 kl. 18

Juha Itkonen intervjuas av Marit Lindqvist

 

Webinarium om stödmöjligheter för kultursamarbete

30.3 kl. 14-15

Mera information om hur du deltar hittar du här

 

Mera information om Nordisk kulturkontakts specialarrangemang med anledning av Coronaviruset hittar du här

The post Nordisk kulturkontakt streamar intervjuer med Monika Fagerholm och Juha Itkonen appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Information till stödmottagare och besökare med anledning av coronaviruset

Som en följd av regeringens rekommendationer om begränsande av folksamlingar väljer Nordisk kulturkontakt att stänga biblioteket och avlysa eller skjuta fram publika evenemang fram till den 13 april. Projekt som fått stödmedel från de nordiska- och nordisk-baltiska stödprogrammen kan vid behov ansöka om ändring i projektplanerna.

Om du beviljats stödmedel från de nordiska eller nordisk-baltiska stödprogrammen och på grund av coronaviruset inte har möjlighet att fullfölja planerade aktiviteter enligt fastställd tidsplan kan du logga in på ansökningsportalen och ansöka om ändring via korrespondensfunktionen. Vi har full förståelse för möjliga ändringar och behandlar inkomna förfrågningar löpande.

Bibliotekskunder kan förlänga sina lån i webbiblioteket. Om du har lån som inte går att förlänga fler gånger i webbiblioteket behöver du inte betala förseningsavgift för den tidsperiod som biblioteket håller stängt.

Den senaste informationen om öppettider och program uppdateras i vanlig ordning kontinuerligt på vår webbplats, i evenemangskalendariet och på Facebook.

The post Information till stödmottagare och besökare med anledning av coronaviruset appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Residensstöd för naturnära nyproduktion av konst

Den åländska konstnären Nayab Ikram fick möjlighet att delta i residensprogrammet Plein AiR Residency hos Art Lab Gnesta. Art Lab Gnesta har fått residensstöd 2019 för att kunna bjuda in konstnärer för att jobba med nya verk. Residensprogrammet arrangeras i samarbete med Västerås konstmuseum och de deltagande konstnärerna får ställa ut sina verk på museet.

The post Residensstöd för naturnära nyproduktion av konst appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Månadens nordiska film våren 2020

Nordisk film piggar upp filmrepertoaren på elva orter i år. Tack vare serien får filmvänner från Esbo till Enare njuta av nordisk film en gång i månaden. 

Visningar arrangeras på följande orter i samarbete med engagerade samarbetspartners:

Enare: Saamelaiskulttuurikeskus Sajos och Elokuvakeskus Skábma/Saamelaiskäräjät
Esbo: Svenska nu, Hanaholmens kulturcentrum
Tavastehus: Museo Militaria & Bio Rex, Kino Tavast ry
Joensuu: Elokuvateatterikeskus Tapio, Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ry & Pohjola-Norden
Kuopio: Kino Kuvakukko, ISAK ry
Uleåborg: Studio, Oulun elokuvakeskus
Rovaniemi: Lapin Yliopisto, Pohjola-Norden
Tammerfors: Arthouse Cinema Niagara, Pirkanmaan elokuvakeskus
TorneåHaaparanta: Aineen taidemuseo, Pohjola-Norden
Åbo:
Logomo, Varsinais-Suomen elokuvakeskus
Vasa: Elokuvateatteri Ritz, Elokuvakeskus Botnia

Mera info om filmerna samt tidtabellerna hittar du på walhalla.fi

 

Serien arrangeras av:

Walhalla ry. Svenska nu, Pohjola-Norden, Nordisk kulturkontakt

I samarbete med:

Danmarks ambassad, Danska Filminstitut, Kärlek & Anarki turnén,

The post Månadens nordiska film våren 2020 appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Ansökan öppen för vårens Nordic Match

Nordic Match är en pop-up-think-tank och ett kreativt nätverk för kreativa proffs i Norden, skapat av Nordisk kulturkontakt och den kreativa byrån Måndag. Genom att låta kreativa proffs från hela Norden träffas och arbeta tillsammans med nyskapande och hållbara idéer vill vi skapa nya nätverk i Norden och samtidigt skapa nya kreativa idéer kring viktiga teman.

Temat för Nordic Match våren 2020 är yttrandefrihet. Vi söker efter kreativa proffs från hela Norden som vill tillbringa fyra dagar i Helsingfors för att lära känna varandra och tillsammans jobba kring temat. Deadline för ansökan är 29 februari.

Varje runda av Nordic Match har också en lokal partner som ger deltagarna en specifik uppgift och sedan förhoppningsvis kan använda sig av de idéer som arbetats fram. Den här våren är vår partner Taike – Centret för konstfrämjande i Finland.

Centret för konstfrämjande (Taike) är ett expert- och serviceämbetsverk för konstfrämjande. Taike och i dess anknytning verkande konstkommissioner och nämnder delar ut stipendier åt professionella konstnärer och bidrag åt sammanslutningar inom konstfältet – 40 miljoner euro årligen.

Ett nytt initiativ är Experttjänsterna inom offentlig konst som fortsätter Taikes arbete för att främja principen att minst en procent av byggkostnaderna ska gå till konst.

Taike erbjuder experttjänster för aktörer inom den offentliga och privata sektorn för att utveckla konstprocesserna i den byggda miljön samt beviljar bidrag för nya projekt som följer enprocentsprincipen.

Arbetet i vårens Nordic Match kommer att fokusera på frågor kring offentliga utrymmen och yttrandefrihet. Vem vestämmer om de miljöer vi lever i? Vilken roll har konsten på de ställen vi bor och lever? Vad menar vi när vi säger ”offentlig konst”? Tar nordiska konstnärer yttrandefriheten förgiven? Till vilken grad begränsas vår yttrandefrihet  av marknadskrafter och västliga värderingar?

Ansök här senast 29 Februari

The post Ansökan öppen för vårens Nordic Match appeared first on Nordisk kulturkontakt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev