Nordens hus i Reykjavik RSS (Skandinavisk)

Framtid?

Idag äger det årliga mötet kring utrikespolitik i Island rum i Nordens hus. Seminariet är ett samarbete med internationella institutet vid Islands universitet och Islands utrikesministerium och dess titel är ”Internationellt samarbete vid ett vägskäl: vart är Island på väg?”

Detta är en relevant fråga och det är helt klart att det internationella samarbetet verkligen står vid ett vägskäl efter den pandemi vi har upplevt det senaste året. Å ena sidan står vi globalt sett närmare varandra på grund av den gemensamma upplevelsen och de digitala plattformarna som blivit en del av vardagen, å andra sidan har vi fått se gränser stängas och nationella tendenser få ta allt större plats.

När vi talar om framtiden måste vi tala om barn och unga. De oroar sig. De är inte oroliga över att det inte ska ha en strålande framtid. De är oroliga över att de inte har en framtid. Dagens unga är välinformerade och smarta. För första gången i historien nedärvs kunskap inte från äldre generation till yngre generation utan tvärtom. De unga använder andra plattformar och medier för diskussion men ska likväl tas på allvar. Fenomenet i sig är inte nytt – nya plattformar har i alla tider uppstått då de konventionella inte gett utrymme.

Vi står alltså vid ett vägskäl där vi måste kunna omdefiniera kompetens och kunnande och se vilka färdigheter som behövs i ett framtida samhälle. På vilket sätt kan vi bereda plats för de unga? Det räcker inte att de konsulteras i processer, de ska också få del av de stora frågorna och beslutsfattandet.
Framtiden är barnens och de ungas och det är vårt ansvar att se till att de inte tappar hoppet.

Ansök: Krakkaveldi tar över i Nordens hus vintern 2021-2022

Ansök: Krakkaveldi (“Ungdomsstaten”) tar över i Nordens hus vintern 2021-2022
Har du starka åsikter? Har du bättre idéer än de vuxna omkring dig? Gillar du att leka?

I vinter kommer Krakkaveldi hålla skapande verkstäder i Nordens hus på torsdagar klockan 15:00 – 17:00. Vi kommer att utföra våra idéer och skapa en värld där vi bestämmer allting. Under vintern kommer vi träffas på torsdagar samt några lördagar. Om du vill vara med, skicka en kort text till oss om dig själv och lista tre saker som du skulle vilja ändra i världen om du bestämde allting!

Bland annat kommer vi att skapa en bar där barn och ungdomar bestämmer allting; BarnBaren. På BarnBaren används annorlunda pengar, där finns annorlunda drinkar och man beter sig annorlunda. Till slut kommer vi att bjuda in vuxna till en experimentell kväll där barnen får testa sina idéer – på vuxna!

Krakkaveldis handledare är Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir och Hrefna Lind Lárusdóttir performancekonstnärer.

 

Ansökan och registrering på krakkaveldi@gmail.com

 

Projektet finansieras av Nordisk Kulturfond och Islands barnkulturfond.

Barnabókaflóðið er tilnefnt til hönnunarverðlauna í Lettlandi

Bækur byggja brýr milli fólks og staða, bæði raunverulegra og ímyndaðra. Barnabókaflóðið var sett upp í Norræna húsinu í tilefni af 50 ára afmæli hússins 2018. Kristín Ragna Gunnarsdóttir, rithöfundur og teiknari, var hugmyndasmiður og listrænn stjórnandi sýningarinnar. Börnum var boðið í ævintýraleiðangur um heima barnabókmenntanna og sýningin sló aðsóknarmet. Haldnar voru listasmiðjur á vegum Norræna hússins og List fyrir alla og nokkur hundruð börn á Vestfjörðum fengu líka að taka þátt þegar Barnabókaflóðið fór á flakk.
Barnabókaflóðið lagði síðan af stað í leiðangur út fyrir landsteinana til Eystrasaltslandanna þriggja. Sýningin opnaði í Þjóðarbókhlöðunni í Riga í Lettlandi í september 2020 undir heitinu: The Book Flood – North Meets Baltics in Children’s Books. Sú sýning hefur nú verið tilnefnd til virtra hönnunarverðlauna þar í landi  – og verða niðurstöður ljósar 28. maí næstkomandi.

DesignMarch 19.-23.maj.

Nordens hus deltar i årets DesignMarch (Hönnunarmars) som äger rum mellan 19.-23.maj.

Årets designutställning utgår ifrån samtiden och letar sig fram mot nya grönare vägar. Hållbar arkitektur, nyttjande av invasiva växter och cirkulär design är några av de aspekter som tas upp. Formgivarna diskuterar även igenom sina projekt hur vi kan synliggöra internetets påverkan på ekosystemet medan andra granskar gamla metoder i reptillverkning för att analysera hur traditioner har format samhället. På utställningen går nya upptäckter och nytt sätt att tänka kring gamla idealer och traditioner hand i hand igenom de olika projekten och en viktig diskussion när det gäller framtida utmaningar tar form.

Designutställningens projekt:

MAKING NEW LAND
Umskipti
Arfisti – gjörnýting skógarkerfils
Öllum hnútum kunnug
Arkitýpa
Disaster Studios: Designing Resilience
Híbýlaauður
iucollect al fresco

 

 

Åbningstider

 

Med fokus på Baltikum, barn och brobygge

Under våren firar Nordens hus en baltisk barnkulturfestival i anknytning till Reykjavik barnkulturfestival. Det breda programmet har planerats i samarbete med den litauiska och den lettiska skolan och baltiska kulturarbetare på Island. En del av evenemangen är riktade direkt till personer som talar språken som talas i de baltiska länderna medan resten riktar sig till en bred publik och har som målsättning att förmedla baltisk kultur och baltiska traditioner. Med den här satsningen vill vi dels visa att Nordens hus är en tillgänglig och inkluderande plats som välkomnar alla, dels vill vi motverka de stereotypa och ensidiga uppfattningar om människor med annan bakgrund som florerar i media och i kommentarsfälten.

På Island har media inte i samma utsträckning som i de övriga nordiska länderna arbetat för mångfald och tolerans och studier visar att den bild som isländsk media producerar av människor med utländsk bakgrund är tydligt negativt färgad. Som ett exempel kan nämnas att man ofta får veta nationaliteten på misstänkta brottslingar trots att det är helt irrelevant för ärendet i fråga. Under den senaste tiden har frågan om Corona-smittan och vem det är som för in den i landet skapat polemik. Diskussionen tog så hätska former att statsepidemiologen kände sig tvungen att ryta till och påpeka att sjukdomen ju är den enda fienden.

I och med att 18 % av invånarna på Island har en annan nationell bakgrund är det här förstås ett stort problem. Ett problem som media, stat och organisationer aktivt måste ta ansvar för att bryta ned.

Eftersom Nordiska ministerrådet sedan början av 1990-talet har haft ett nära samarbete med Estland, Lettland och Litauen har vi i Nordens hus i vårt inkluderingsarbete valt att sätta ett fokus på de baltiska folkgrupperna på Island. På Island finns det nämligen en betydande baltisk representation i befolkningen. Enligt information från statistikcentralen bor det 3299 litauer, 1965 letter och 166 ester på Island (jämfört med 3644 danskar, 2173 svenskar, 212 finländare och 1273 norrmän).

Kultur bygger broar och Nordens hus är en brobyggare. Den här gången handlar det om att etablera en lokal infrastruktur som för oss närmare varandra, ökar förståelsen och på så sätt motverkar främlingsfientlighet. Uppbackningen från våra baltiska samarbetspartner har varit överväldigande positiv, vilket får oss att känna stor vördnad och ett stort ansvar inför den här satsningen som bara är en början på ett långsiktigt arbete.

Baltisk barnkulturfestival i Nordens hus 20.april – 14.juni

Nordens hus i Reykjavik söker praktikanter

Som praktikant i Nordens hus är du en del av ett dynamiskt team, som arbetar med kulturutbyte mellan Island, Norden och de baltiska länderna i form av samarbetsprojekt med kulturinstitutioner, konstnärer och forskare i hela regionen. Nordens hus har en bred verksamhet och arrangerar kontinuerligt utställningar, evenemang, konferenser och festivaler med inriktning på nordisk konst, kultur och litteratur samt samhälls- och miljöfrågor.

Som praktikant i Nordens hus får du en bred erfarenhet av projektplanering, -utveckling och genomförande. Du har ett brett ansvar och möjlighet att med din input och dina initiativ vara med om att utveckla organisationen. Därtill har du goda möjligheter att utvecklas inom ditt eget område och införskaffa värdefull professionell erfarenhet och goda kontaktnät inför framtiden.

För hösten 2021 söker vi tre praktikanter inom tre separata program:

Praktikant med inriktning på litteratur
Vi söker en praktikant för att kunna delta i arbetet med litteratur och litteraturförmedling i Nordens hus. Arbetet innefattar både ett aktivt deltagande i planering och verkställande av litterärt program riktat till vuxna och barn, exempelvis den internationella barnlitteraturfestivalen Mýrin som arrangeras i oktober i Nordens hus. Praktikanten deltar också i koordinerings- och förmedlingsarbetet vid sekretariatet för Nordiska rådets två litteraturpris, som är beläget i Nordens hus. Vi förväntar oss att du studerar på magisternivå inom litteraturvetenskap eller litteraturförmedling.

Praktikant med inriktning på konst- och kulturproduktion
Nordens hus har ett brett konstnärligt program i form av egna produktioner och samarbeten med utomstående partner. Vi söker en praktikant som kan medverka i planering och produktion av aktuella utställningar, festivaler, konserter m.m. Vi önskar att praktikanten har erfarenhet av konst- och kulturproduktion och god insyn i det nordiska konst- och kulturfältet. Erfarenhet av konst- och kulturförmedling är ett plus. Vi förväntar oss att du studerar på magisternivå i konst- och kulturämnen, curating eller kulturproduktion.

Praktikant med inriktning på kommunikation och samhälleliga ämnen
Vi söker en praktikant för att arbeta inom vårt kommunikationsteam och medverka i det samhällsinriktade arbetet i Nordens hus genom kommunikationsprojektet Norden i Fokus. Praktikanten kommer också att ta del av arbetet vid sekretatiatet för Nordiska rådets miljöpris, som är placerat i Nordens hus. Nordens Hus har en bred och varierad verksamhet och att strategiskt kommunicera den utåt är en central del av vårt arbete. Vi söker en praktikant med stort intresse för och erfarenhet av kommunikation i digitala medier och därutöver intresse för nordisk politik och nordiskt samhälle. Vi förväntar oss att du studerar på magisternivå i kommunikation eller statskunskap.

Vi förutsätter att våra praktikanter har goda kunskaper i tal och skrift i engelska samt i svenska, danska eller norska. Likaså är god organisatorisk förmåga och förmåga att arbeta självständigt ett krav. Vi önskar att du har ett stort intresse för och gärna god kännedom om nordisk konst och kultur och internationellt kulturutbyte. Erfarenhet av arbete med social media är ett plus.

Praktiken är oavlönad, men vi önskar att du har Erasmus-finansiering för den. Praktikperioden ska vara minimi 5 månader.

Vi tar gärna hänsyn till individuella studiekrav och det är möjligt att under praktikperioden studera på distans på deltid. Praktikanten svarar själv för att hitta bostad, men vi förmedlar gärna kontakter till möjliga boenden. Genom programmet Nordiskt praktikantforum kommer praktikanterna att få lära känna övriga nordiska praktikanter samt ta del av arbetet vid de nordiska ambassaderna och lokala administrativa och kulturella organ.

Sista ansökningsdatum är 25.5.2021.  

Ansök här

Om du har frågor får du gärna kontakta HR-chef Þórunn Stefánsdóttir, thorunnst@nordichouse.is eller direktör Sabina Westerholm, sabina@nordichouse.is

 

Video

Nordens Hus: Et samlet kunstværk
En virtuel rundvisning om husets historie, kultur og arkitektur

Konstens perspektiv

Nordens hus har sedan sitt grundande år 1968 varit en central nordisk plattform för konst, kultur, språk och samhällsdiskussion på Island. Vi arbetar för att uppfylla de nordiska statsministrarnas vision 2030 om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. De senaste åren har vi strategiskt gått in för att forma vårt program tematiskt och låta konsten ha en tydligare roll i arbetet med visionen. De varierande perspektiv som konsten kan erbjuda är ovärderliga i en samtid som står inför så många utmaningar såväl vad gäller miljö som sociala frågor.

Utställningen Nature in Transition: Shifting Identities forskar i det specifika förhållandet mellan människa och natur i Västnorden. På dessa nordliga breddgrader har naturen traditionellt varit en självklar och närvarande del av livet, formande människorna och deras identitet. Ingenting är beständigt, men de förändringar vi ser i denna del av världen just nu sker i snabbare takt än någonsin tidigare. Vad händer när förutsättningarna förändras, när mänskligheten går nya vägar, då identiteter omformas, då någon kommer utifrån in?

Utställningen är innehållsmässigt bred och mångbottnad. De enskilda verken går på djupet in i specifika frågor, men de för också en subtil dialog med varandra. Det ena tar vid där det andra slutar och en historia som blickar tillbaka på traditioner och seder och sätter dem i förhållande till samtiden och framtiden tar form. Skira trådar binder också samman de olika delarna av Västnorden, som är varandra så nära men ändå så fjärran.

Nordens hus i Reykjavik är beroende av goda samarbetspartner, speciellt i tider då kulturbidrag skärs ner och en pandemi försvårar rörligheten. Jag är djupt tacksam för det fruktbara samarbetet med Islands konstuniversitet och riktar ett varmt tack till utställningens konstnärer och curatorer. Jag vill också ta tillfället i akt och tacka Nordens hus egen personal som än en gång visat att den är världsbäst.

Sabina Westerholm
Direktör vid Nordens hus i Reykjavik

Foto: ”Inuuteq Storch – Old Films from the New Tale”. Installationsbild, Nordens hus, 2021. 

Baltisk barnkulturfestival i Nordens hus 20.april – 14.juni

Mellan 20.april och 14.juni pågår baltisk barnkulturfestival i Nordens hus.

Nordens hus firar barnkultur genom att presentera baltisk kultur på ett kreativt sätt i samarbete med personer med baltisk bakgrund. Under festivalens första vecka bjuds skolgrupper in till kollageverkstad inspirerad av byggnader från Vilnius, Litauens huvudstad. Litauiska konstnären Jurgita Motiejnaite berättar om byggnadernas historia och vägleder barnen i att skapa sitt eget kollage. Konstverken från kollageverkstaden kommer att hängas upp i Nordens hus entré och den resulterande utställning kommer att pågå fram till slutet av barnkulturfestivalen den 14.juni.

Nordens hus bjuder på olika evenemang under den baltiska barnkulturfestivalen. För att nämna några är instrumentverkstad där barn lär sig om Trejdeksnis, litauiskt slagverksinstrument och sago-och serieverkstad kring en litauisk folksaga om en vattensnok. Nordens hus bibliotek kommer även att bjuda på sagostunder på litauiska och lettiska och böcker på de språken kommer att finnas på biblioteket i samarbete med Móðurmál, en organisation om tvåspråkighet. Böcker från det litauiska förlaget Big and Small kommer att finnas bland de utvalda böckerna.

En översikt av evenemang kommer finnas i Nordens hus evenemangkalender. Festivalen är hybrid vilket betyder att vissa verkstäder är bokade i förväg av skolgrupper medan andra är öppna för alla. Bokning och information ger Hrafnhildur, husets konst- och kulturförmedlare: hrafnhildur@nordichouse.is.

 

Baltisk barnkulturfestival

Åbning af udstillingen “Flydende identitet, natur i omformning”

Udstillingen “Flydende identitet, natur i omformning” åbner lørdag den 17. april 2021 hele dagen fra kl. 10-17, og på grund af de gældende regler kan der være 20 gæster ad gangen i udstillingsområdet.

Udstillingen “Flydende identitet, natur i omformning” præsenterer oplevelsesscener, refleksioner og undersøgelser foretaget af kunstnere og designere, som bor på den foranderlige og yderste nordlige del af jordkloden. Naturen former det menneskeskabte miljø og det menneskeskabte har indflydelse på naturen; begge dele sker i en form for acceleration. Ændringer fremkalder et behov for en revision af synspunkter, en analyse af vores bevidsthed og selvforståelse som individer og som nationer. Der er en årsagssammenhæng mellem vores handlinger og hændelserne i naturen, og modsat: under naturkræfternes høje hvælving eksisterer der et særligt liv, særlige samfund, særlige historier.

Udstillingen omfatter værker af Berglind María Tómasdóttir, Bryndís Snæbjörnsdóttir & Mark Wilson, Emilie Dalum & Michael Richardt, Inuuteq Storch, Jóhan Martin Christiansen, Ólöf Nordal, Tinna Gunnarsdóttir, Rikke Luther og Thomas Pausz. Med deltagelse af Ana Luisa S. Diaz De Cossio og Khetsin Chuchan. Udstillingen er kurateret af Hanna Styrmisdóttir og Hulda Stefánsdóttir. Studerende, som er i kurator praktik ved IUAhar deltaget i fremstillingen af denne udstilling.

Udstillingen er et samarbejde mellem Island University of the Arts (IUA) og Nordens Hus i Reykjavík, og er tænkt som et bidrag fra IUA til Reykjavik-kongressen for universiteterne i det arktiske netværk (UArctic). Initiativet støttes af tilskud fra Nordisk Ministerråd og fra Nordisk Kulturfond.

Hvelfing, udstillingssalen i Nordisk Hus, er åben tirsdag til søndag fra kl. 10-17

 

 

Ett inkluderande och tillgängligt Norden

 Glad Nordens Dag!

I år firar vi Nordiska ministerrådets 50 års jubileum. Från starten har Nordiska ministerrådet strävat till att alla ska ha möjlighet att delta i det nordiska samarbetet. I det nya nordiska kulturpolitiska samarbetsprogrammet för perioden 2021-24 finns målsättningen: Ett jämställt och inkluderande konst- och kulturliv som är tillgängligt för alla i hela Norden.

För att vi ska kunna uppfylla de nordiska statsministrarnas vision 2030 om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region är tillgängligheten avgörande. Att ta på sig tillgänglighetsglasögon innebär att kritiskt granska hur man arbetar, vad man gör och hur man kommunicerar. För vem och med vem? Tillgänglighetsarbete är tidsdrygt, komplicerat och stundvis obekvämt, men att bortse från det är inte en möjlighet i dagens Norden.

Barn och unga prioriteras i det kulturpolitiska samarbetsprogrammet, både som initiativtagare, deltagare, medskapare och målgrupp. Nordens hus har nyligen etablerat ett vänskolesamarbete med grundskolan Hólabrekkuskóli i Breiðholt, ett område utanför det centrala Reykjavik. Idag firar vi Nordens dag med att bjuda in alla sjätteklassisterna från denna skola till ett första besök i Nordens hus. Vi ser fram emot ett långsiktigt och fruktbart samarbete som kan resultera i många djupgående projekt där eleverna får lära sig, påverka och skapa.

Jag valde att framföra min Nordens dag-hälsning på finlandssvenskt teckenspråk. Det här språket talas av ca. 300 personer och det är min fars modersmål. Också på Island talas det många språk och för varje evenemang vi arrangerar behöver vi tänka på vilket språk vi ska använda för att vara tillgängliga.

I april är vi stolta över att kunna inbjuda till en baltisk barnkulturfestival i Nordens hus. Programmet har vi format tillsammans med representanter från den baltiska diasporan på Island. Sedan 1990-talets början har Nordiska ministerrådet haft ett nära samarbete med Estland, Lettland och Litauen. Detta är en grund som vi gärna vill bygga vidare på då en betydande del av de nyinflyttade islänningarna kommer från de baltiska länderna.

Nordens hus lovar att göra allt i sin makt för att vara en inkluderande och tillgänglig nordisk plattform på Island.

Head Põhjala päeva!
Smagios Šiaurės šalių dienos!
Apsveicam Ziemeļvalstu dienā!

Nordens dag 23. mars – spennende program ut uken knyttet til nordisk kultur

Nordens dag arrangeres årlig den 23. mars for å feire nordisk samarbeid og fremheve dens viktighet. I år feires dagen i Nordens hus med et variert program gjennom uken. Arrangementene vil rette et spesielt fokus på det nordiske kultursamarbeidet og nordisk liv gjennom debatt, konsert, mat, barne- og ungdomslitteratur, fotokonkurranse med mer. Programmet arrangeres i samarbeid med Foreningen Norden, de Nordiske ambassadene og representasjonene på Island.

På selve Nordens dag vil man diskutere sammen med artister, utøvere og politikere verdien av kultur i Norden, spesielt under koronapandemien. Kaféen MATR vil tilby Nordiske søtsaker, og man vil holde en kreativ presentasjon for 6-klassinger med fokus på popkultur og språk i de andre Nordiske landene. På lørdag arrangerer man arbeidsverksted med barn basert på en ny Finsk barnebok, og på kvelden hybrid-konsert med den danske musikeren Tue West og islandske GDRN. Man har også arrangert en fotokonkurranse hvor du kan delta med bruk av hashtaggene #nordicdayiceland og #dagurnordurlanda frem til tirsdag kl 15.00, for deretter å stemme på din favoritt på Nordens hus Facebook-sider.

I mer detaljer:

Fotokonkurranse «Nordisk liv»
Inntil lørdag 27 mars kl 15.00.
En fotokonkurranse hvor man kan legge til og stemme på bilder som representerer Nordisk liv ved bruk av hashtaggen #nordicdayiceland og #dagurnordurlanda.

Diskusjon om verdien av kultur i Norden i kriseperioder. Nordisk kultursamarbeid i fortid, nåtid og fremtid.
Tirsdag 23. mars kl 17.00-18.15 – streamet arrangement
Hvilken rolle har kultur spilt i det nordiske samarbeidet i de 50 år siden Nordisk ministerråd ble stiftet? Hvordan har koronapandemien påvirket det nordiske kulturlivet? Hvilken rolle vil kultur spille fremover i det nordiske samarbeidet? Disse spørsmålene vil politikere, innbyggere og representanter fra kulturlivet diskutere nærmere.

Blant deltakerne finner du:
– Gísli Örn Garðarsson, skuespiller og regissør
– Aldís Mjöll Geirsdóttir, President for Ungdommens Nordiske råd (UNR).
– Tue West, musiker
– Steinunn Þóra Árnadóttir, medlem av Nordisk råds presidium og styremedlem i Nordisk kulturfond
– Sigurður Ingi Jóhannsson, Nordisk samarbeidsminister
– Ann-Sofie Stude, Finlands ambassadør til Island

Mer informasjon om livestreamen finner du her.


Lynkurs med 6-klassinger om Nordisk populærkultur og språk
Tirsdag 23. mars 10:00-12:00
6-klassinger ved Hólabrekkuskóli, vennskapsskolen til Nordens hus, vil få et kreativt lynkurs i Nordisk populærkultur og språk. Kurset arrangeres av praktikantene ved Nordens hus, de nordiske ambassadene og representasjonene og EU delegasjonen. Besøker avsluttes med quiz om de nordiske landene. Formålet til vennskapsskolen er å gi elevene kjennskap til kulturer på tvers av landegrensene.


Nominasjonene til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris
Torsdag 25. mars 10:30-11:30
Årets nominerte til prisen introduseres med program i det nordiske hus med tilstedeværelse av en skoleklasse, juryen og de islandske nominerte.


Arbeidsverksted for barn – skap ditt eget sjødyret
Lørdag 27. mars kl 13.00-15.00.
Arbeidsworkshop med fokus på en ny bok fra den finske forfatteren Linda Bondestam, som forteller om eventyret til det ensomme sjødyret. Registrering er nødvendig, og kan gjøres via: hrafnhildur@nordichouse.is.

Mer informasjon om barneutstillingen «Egget» ved Nordens hus, basert på arbeid fra samme forfatter.


Konsert med Tue West og GDRN
Lørdag 27 mars kl 20:00.

Nordisk musikk natt med den danske musikeren Tue West og islandske GDRN. Dette er et hybrid arrangement som også vil bli streamet. Konserten arrangeres i samarbeid med den danske ambassaden og EU delegasjonen. Billetter er tilgjengelig via tix.is, 1000 ISK for studenter og 1500 for alle andre. Mer info her.


Fortellerstund for barn
Lørdag og søndag 27 og 28 mars.
Høytlesning fra monster-bøkene Áslaug Jónsdottir.
Lørdag kl 12:00 på norsk, søndag kl 11:00 på islandsk, 12:30 på svensk, 14:00 på finsk og 15:30 på dansk.


Nordiske søtsaker i kafé MATR
Tirsdag til fredag kl 12:00-16:00
Kaféen MATR selger nordiske søtsaker utover sin vanlige meny gjennom uken.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev