Nordens hus i Reykjavik RSS (Skandinavisk)

PIKKNIKK – Gratis konserter på söndagar i sommar!

PIKKNIKK – Music på söndagar i sommar! Liksom förra sommaren erbjuder Nordens Hus gratis konserter i sommar klockan 15:00 på söndagar.

Konserten kommer att äga rum utomhus om vädret tillåter.

Nytt bibliotekssystem

Vad händer?

Nytt bibliotekssystem är på väg och medan det uppdateras är våra självincheckningsstationer ur funktion, inga nya böcker kan listas och du kommer inte att kunna reservera eller förnya dina lån. Men du kan självklart komma och låna böcker! Ta gärna med ditt lånekort.

Detta är tillfälligt i två veckor till och med 31 maj – 13 juni.

17. mai – Norges nationaldag

Norges nationaldag firas den 17. mai. Många norrmän bor på Island och imorgon kommer många av dem att samlas och fira dagen tilsammans.

Nordmannslaget, en sammanslutning av norrmän och deras vänner på Island, ordnar denna dag ett festligt program. En del av det kommer att äga rum här i Nordiska huset mellan 11:00 och 14:00. Bäst är att kontakta Normannslaget för mer information om programmet.

Gratulerer med dagen!

 

 

 

Ett nytt kapitel i Nordens hus historia: Elissa Aalto

I år har det gått 100 år sedan arkitekt Elissa Aalto föddes. Elissa Aalto är en viktig person i den finländska arkitekturhistorien. Både genom sina egna projekt och för det arbete hon under många år gjorde med renovering, underhåll och skyddande av tidigare byggnader av Alvar Aalto. För Nordens hus i Reykjavik hade hon en avgörande betydelse.

I kommunikationen av Nordens hus tillkomsthistoria har man koncentrerat sig på den store Alvar Aalto och på hans täta och jämbördiga samarbete med sin första fru Aino Aalto. Även om Aino hade gått bort 20 år innan Nordens hus invigdes är det hon som har varit närvarande. Vi har två mötesrum som heter Aino och Alvar – det lilla Aino och det stora Alvar. Vi har till och med två fåglar i sjön utanför som kallas Aino och Alvar. Elissa däremot syntes inte till.

Men då vi inledde forskningen inför den kommande renoveringen hittade vi henne i arkivet: i dokument, i ritningar och i handskrivna brev. Det var nämligen hon som i tätt samarbete med projektarkitekten Ilona Lehtinen färdigställde ritningarna för bygget. Det var de facto hon som i praktiken styrde Alvar Aaltos byrå redan under 1960-talet. Efter hans död 1976 gjorde hon det fram till sin bortgång 1994 och var därmed den som ansvarande för alla ändringar och renoveringar i Nordens hus under dess första 25 år.

För att uppmärksamma detta och hennes jubileumsår arrangerade vi förra veckan ett seminarium med titeln Female Pioneers and Historic Buildnings. Som avslutning på programmet höjde vi en skål för Elissa och avslöjade det nya namnet på vårt auditorium, Auditorium Elissa.

Att upphöja det manliga geniet är typiskt för modernismen, nu är det dags att omskriva historien.

Ett nytt kapitel i Nordens hus historia: Elissa Aalto

I år har det gått 100 år sedan arkitekt Elissa Aalto föddes. Elissa Aalto är en viktig person i den finländska arkitekturhistorien. Både genom sina egna projekt och för det arbete hon under många år gjorde med renovering, underhåll och skyddande av tidigare byggnader av Alvar Aalto. För Nordens hus i Reykjavik hade hon en avgörande betydelse.

I kommunikationen av Nordens hus tillkomsthistoria har man koncentrerat sig på den store Alvar Aalto och på hans täta och jämbördiga samarbete med sin första fru Aino Aalto. Även om Aino hade gått bort 20 år innan Nordens hus invigdes är det hon som har varit närvarande. Vi har två mötesrum som heter Aino och Alvar – det lilla Aino och det stora Alvar. Vi har till och med två fåglar i sjön utanför som kallas Aino och Alvar. Elissa däremot syntes inte till.

Men då vi inledde forskningen inför den kommande renoveringen hittade vi henne i arkivet: i dokument, i ritningar och i handskrivna brev. Det var nämligen hon som i tätt samarbete med projektarkitekten Ilona Lehtinen färdigställde ritningarna för bygget. Det var de facto hon som i praktiken styrde Alvar Aaltos byrå redan under 1960-talet. Efter hans död 1976 gjorde hon det fram till sin bortgång 1994 och var därmed den som ansvarande för alla ändringar och renoveringar i Nordens hus under dess första 25 år.

För att uppmärksamma detta och hennes jubileumsår arrangerade vi förra veckan ett seminarium med titeln Female Pioneers and Historic Buildnings. Som avslutning på programmet höjde vi en skål för Elissa och avslöjade det nya namnet på vårt auditorium, Auditorium Elissa.

Att upphöja det manliga geniet är typiskt för modernismen, nu är det dags att omskriva historien.

Stundande renovering av Nordens hus

Nordens hus är ett av de viktigaste arkitektoniska monumenten på Island, det enda från sin period som är ritat av en framstående utländsk arkitekt. Huset är ett sant prov på både god kvalitet och högklassiga material och dess tekniska lösningar är moderna för sin tid. Men faktum kvarstår – det har gått 54 år sedan huset invigdes och det lär vara en av få byggnader av Alvar Aalto, som ännu inte har blivit grundrenoverade.

Att situationen är kritisk bekräftades i en bred konditionsrapport som utfördes av Efla 2021. Den visar på brister i hustekniken, som till stor del är ursprunglig, och i en del komponenter såsom det platta takets konstruktion som har nått sin maximala livslängd för många år sedan. Jag är väldigt glad över att Nordiska ministerrådet genast såg situationens allvar och säkrade finansieringen av renoveringens mest kritiska fas, som kan inledas denna vår. Eftersom huset är skyddat sedan år 2004 av den isländska kulturarvsmyndigheten Minjastofnun talar vi inte om en renovering som kommer att förändra något visuellt, men är desto mer fundamental.

Alla involverade parter har varit överens om att det är viktigt att huset inte stängs helt under renoveringen. Det är dock klart att det kommer att vara utmanande att driva verksamheten under denna period. Därför kommer vi under de kommande två åren huvudsakligen att koncentrera oss på egna produktioner och samarbeten med etablerade partner. Vi ska också utveckla aktiviteterna utanför huset och nyttja områdets potential till fullo.

En viktig del av arbetet är att kommunicera projektets fortlöpande. Detta kommer att göras i våra olika kommunikationskanaler och vi ser fram emot att få dela projektet med er. Forskningen inför renoveringen har redan medfört ny intressant information om husets tillkomst och historia. Några sådana guldkorn kommer att behandlas under symposiet ”Female Pioneers and Historic Buildings” den 5 maj i Nordens hus där vi får bekanta oss med de kvinnliga arkitekter som var helt avgörande för byggandet av Nordens hus.

Vi är glada över att kunna samarbeta tätt med Alvar Aalto stiftelsen i Finland som besitter en gedigen kunskap om Alvar Aaltos byggnader. Vi stävar efter att kartlägga och dokumentera alla skeden och processer för att säkerställa att byggnaden är i trygga händer även i framtiden. Det viktigaste är att det ikoniska huset mår bra och kan fortsätta vara en central plats för nordisk konst, kultur och samhällsdiskussion på Island.

 

Restaurang SÓNÓ nu öppet på fredags- och lördagskvällar

Restaurang SÓNÓ kommer att ha öppet på fredags- och lördagskvällar från och med nu, med en helt ny meny för att fira våren som nu står i full blom.
Sónó’s meny är säsongsbetonad och följer månens gång med det bästa som finns tillgängligt vid varje given tidpunkt. De hämtar sina råvaror och inspiration i stor del från sitt närområde.

Öppettider:
Tisdagar, onsdagar, torsdagar och söndagar
10:00-17:00
Fredagar & lördagar
10.00–22.00

Nordens hus i Reykjavik söker praktikanter

För hösten 2022 söker vi tre praktikanter inom tre separata program. 

Som praktikant i Nordens hus är du en del av ett dynamiskt team, som arbetar med kulturutbyte mellan Island, Norden och de baltiska länderna i form av samarbetsprojekt med kulturinstitutioner, konstnärer och forskare i hela regionen. Nordens hus har en bred verksamhet och arrangerar kontinuerligt utställningar, evenemang, konferenser och festivaler med inriktning på konst, kultur och litteratur samt samhälls- och miljöfrågor. Arbete med tillgänglighet och mångfald är centralt för oss.

Som praktikant i Nordens hus får du en bred erfarenhet av projektplanering, -utveckling och genomförande. Du har ett brett ansvar och möjlighet att med din input och dina initiativ vara med om att utveckla organisationen. Därtill har du goda möjligheter att utvecklas inom ditt eget område och införskaffa värdefull professionell erfarenhet och goda kontaktnät inför framtiden.


Läs mer om de lediga praktikant stallningar och hur du 
ansöker här.

Åbningstider til Påsk i Nordens Hus

Åbningstider til Påsk i Nordens Hus:

14. apríl – Lukket

15 apríl – Lukket

16. apríl, Lördag – ÖPPET 10:00 – 17:00

17. apríl, Söndag – Nordens hus blir lukket men Utställningen i Hvelfing blir öppen 10:00 – 17:00

18. apríl – Lukket

 

 

Första året med strategisk pedagogisk verksamhet

När jag inledde mitt arbete som direktör för Nordens hus var en av mina mest centrala målsättningar att etablera en långsiktig tvärsektoriell pedagogisk verksamhet. Jag hade tidigare erfarenhet av att sätta grunden för pedagogisk verksamhet vid en konstinstitution och visste vilket mervärde det ger. I Nordens hus uppdrag ingår att arbeta för ett tillgängligt och inkluderande konstliv med ett specifikt fokus på barn och deras initiativ. För att det ska vara möjligt är det nödvändigt att ha strukturer inom organisationen som stöder detta arbete.

I januari 2021 anställdes en pedagog som fick som sin uppgift att planera ett program utifrån Nordens hus målsättningar, konstnärliga verksamhet och skolornas aktuella läroplaner. Arbetet strukturerades utifrån målsättningarna om tillgänglighet och samarbeten knöts med specifika målgrupper. Vi etablerade tidigt ett vänskolesamarbete med grundskolan Hólabrekkuskóli för djupgående projekt och ett tätt samarbete med den baltiska diasporan i Island för produktion av barnkulturella projekt med baltiska förtecken.

Pedagogen planerade också ett omfattande program för olika målgrupper i dagvård och skola. Inom ramen för detta program besöktes Nordens hus av totalt 3716 barn och 509 pedagoger. Vi stod värd för 28 evenemang, 18 verkstäder och 180 rundvandringar. Det breda skolprogrammet kompletterades av program och verkstäder för familjer. Teman som har behandlats är miljö, hållbarhet, jämställdhet, diversitet, identitet och känslor. Allt genom konst och litteratur. Totalt engagerades 38 externa kulturarbetare/konstnärer/pedagoger som har fått ersättning för sitt arbete.

Vi har också stått värd för projektet Krakkaveldi/Barnväldet, en barnförening för barn som vill förändra världen. Under ledning av konstnär Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir har gruppen mötts varje vecka i Nordens hus och arrangerat kreativa och tvärgående projekt där barn fått ta de roller vuxna i vanliga fall har.

Trots att vi levt med någon form av samlingsrestriktioner under hela året har vi alltså på ett övertygande sätt lyckats etablera en ny konst- och kulturpedagogisk verksamhet som jag är oerhört stolt över. Den når breda skaror av barn och unga, men har också möjlighet att gå på djupet och skapa bestående intryck och varaktiga relationer. Det är en självklarhet att den här verksamheten ska prioriteras och vi ser fram emot att vidareutveckla den under mer normala omständigheter.

Nytt år, nya tider

Konst- och kulturinstitutioner bär ett samhällsansvar. Konstens rum ska vara inkluderande platser där man på ett fördomsfritt sätt kan behandla och diskutera aktuella frågor. Genom konst och kultur kan vi erbjuda perspektiv och förtydligande, vi kan skapa debatt och ställa frågor, vi kan föra människor närmare varandra. Men för att vara inkluderande behöver vi kritiskt granska vår verksamhet och våra strukturer. Vi ska planera vårt program så att minoriteter och nya nordbor är representerade, vi ska vara tillgängliga genom vår kommunikation och framför allt behöver vi radikalt omforma strukturerna i våra organisationer och se till att representationen i dem speglar den nordiska befolkningen.

Kulturanalys Nordens utredning Kultur med olika bakgrund från 2017 visar att det finns ett diversitetstänk inom de statliga kulturinstitutionerna men att en noggrannare granskning visar att andelen anställda med utländsk bakgrund inte motsvarar andelen av befolkningen. De anställda som har utländsk bakgrund kommer ofta från västvärlden och ju högre upp man kommer i strukturerna, desto sämre ser det ut. Väldigt få chefer har annan etnisk bakgrund. (Icke-) representationen i institutionerna speglar i sin tur innehållet.

Under min tid på Island har jag mött många kulturarbetare med annan etnisk bakgrund som berättat om hur hopplös deras situation är. I ett litet samhälle där alla känner alla, och strukturerna präglas av kontakter är det nästintill omöjligt att få några arbetstillfällen. Emedan det inte verkar finnas någon medveten strategi för att råda bot på detta missförhållande vill Nordens hus höja sig över det lokala sammanhanget och komma med ett bredare perspektiv.

På lördagen 12.3 firar vi i ett tidigt persiskt nyår i Nordens hus. På programmet står experimentell persisk musik och det traditionsenliga bordet med persisk mat. Samtidigt firar vi också starten på ett nytt långsiktigt program som har som mål att etablera en plattform i Nordens hus för diversitet och inkludering. Programmet formas av vår curator Elham Fakouri och kommer att bestå av både konstnärligt innehåll och diskussioner. Programmet ska hjälpa oss att göra vår institution mer mångfaldig och i förlängningen hoppas jag att det också ska föra med sig en ökad medvetenhet på konstscenen både i Island och det övriga Norden.

År 2022 har så här långt varit ett av de mörkaste åren i mannaminne, vi kan bara hoppas att det finns en möjlighet till en nystart nu. Med önskan om ett gott nytt år.

Sabina Westerholm

Prenumerera på vårt nyhetsbrev