Digitala utställningar hos NIPÅ

Nordens institut på Åland (NIPÅ) har utvecklat ett koncept för digitala utställningar på nipa.ax. Detta innebär att vi visar utställningar helt digitalt och når ut med kultur och konst genom en digital förmedlingsplattform - även om vi inte ses personligt eller fysiskt.

Vad är en digital utställning?

 • Helt nya landningssidor på nipa.ax, med anpassningar beroende på vilken konst som skall visas.
 • De digitala utställningarna är indelade i två sidor; dels en inledande presentationssida, med film om konstnären, utställning, period och tankar kring verken och konsten. Från den sidan kommer man också sedan vidare till en annan sida där själva galleriet och visningen av konsten återfinns.
 • Inledningsvis kommer landningssidorna att främst presentera filmer och bilder av konstverk i ett digitalt galleri genom en översikt, med bra inzoomningsmöjlighet och detaljinformation om de olika verken.
 • Andra exempel på vad en digital utställning kan innehålla:
  • Animerade GIF-filer
  • 360-visningar
  • Filmer
  • YouTube-video
  • SoundCloud, Spotify widgets eller ljuduppspelningar native
  • Vi utvecklar tekniska lösningar vartefter behoven uppstår med de enskilda projekten.
 • Film där konstnären berättar om sig själv, om verken och tankarna bakom utställningen.
 • En digital utställning på nipa.ax varar i 2 månader.
 • Digitala utställningar presenteras även på entrésidan av nipa.ax samt i kulturkalendern, med en tydlig markering om att det är en digital upplevelse.
 • Utställningarna väljs utifrån samma strategiska parametrar som styr alla NIPÅs event, oavsett om det är fysiska eller digitala.

Vad skall konstnären leverera? 

 • Om det är en utställning av tavlor behöver vi bilder av verken i .jpg eller .png format. Minst 900 px i höjd (gärna mer för bättre inzoomnings möjligheter online), 72 dpi, rgb. NIPÅ tar ansvar för att komprimera och bearbeta bilderna i den mån behov finns.
 • I den mån andra format behövs, meddelar man NIPÅ i sin ansökan om detta.
 • Konstnärens avtal om digital utställning ger NIPÅ rättighet att använda inskickat material kommunikativt före och under pågående utställning, och i mån av behov även som ev. avslutning efter utställningen. Konstnären ansvarar således för att hen har rätt att dela bilderna till NIPÅ. 
 • Konstnären ansvarar för att ge information till NIPÅ om ev. fotocred på de bilder som levereras.
 • Textunderlag om konstnären och om tankarna med utställningen. NIPÅ omarbetar texten i den mån det behövs.
 • Filmunderlag där konstnären presenterar sig själv kort och gärna kort tankarna med själva utställningen. Antingen kan klart, klippt material levereras, eller underlag som NIPÅ kan redigera och klippa. 
 • Underlag enl. ovan skall vara inskickat till NIPÅ senast 6 veckor före avtalad utställningsstart.
 • Verkförteckning med verkens namn, mått, material et.c., OM det är relevant för konstnären att ha detta med. 

Vad får konstnären? 

 • NIPÅ erbjuder ersättning för digital utställning 500 euro.
 • NIPÅ lägger upp den digitala utställningen på nipa.ax, med bilder, film och presentation. 
 • NIPÅ lägger upp ett förslag till kommunikativ plan med fokus på digitala kanaler. 
 • NIPÅ kommer att kommunicera och lyfta fram de digitala utställningarna i sina kanaler; nipa.ax, some (fb, insta) både organiskt och boostat samt pressinformation. (Utöver detta kommer konceptet initialt även att lyftas fram i traditionell media såsom radio och lokaltidningar för att presentera början av konceptet.)
 • NIPÅ kan även jobba för att lyfta de digitala utställningarna i de nordiska nätverken och för att andra nordiska samarbets- eller systerorganisationer ska dela och sprida de digitala utställningarna. Detta kan ge de medverkande konstnärerna stora möjligheter att få synlighet runt om i Norden.

Vad ingår inte?

 • I avtalet ingår inte att NIPÅ skall fota eller filma. Om konstnären har behov av detta bör hen ta kontakt med NIPÅ om detta och avtala om detta separat.
 • I avtalet ingår inte att utställningen skall hängas upp i NIPÅs galleri för att sedan fotas eller filmas, om konstnären har behov av detta bör hen ta kontakt med NIPÅ och avtala om detta separat.

Vem kan vara med i digitala utställningar? 

 • De deltagande konstnärerna kommer att representera olika delar av Norden, Åland likaväl som övriga länder i Norden samt självstyrande områden. 
 • NIPÅ kommer att till viss dels ha en uppsökande kontakt för att hitta lämpliga konstnärer. Initialt kommer de digitala utställningarna vara med konstnärer som tappat andra utställningar p.g.a. Corona-krisen.
 • NIPÅ kommer även att ha ett anmälningsformulär på nipa.ax där man kan anmäla sitt intresse om man är intresserad, då bifogar man kontaktuppgifter, kort presentation av utställningen på max 1.000 tecken samt bifogar max tre exempelbilder. Det behöver inte vara nya verk, men gärna verk som inte visats tidigare, för bäst publicitet. 
 • NIPÅ ser med fördel på möjligheterna att visa digital konst. I den mån det är digital konst har NIPÅ förståelse för att inkomna ansökningar inte t.ex. inkluderar bilder, utan att konstnären i dessa fall presenterar sina idéer på lämpligt sätt.

Försäljning av verk? 

 • NIPÅ är inte ett säljande galleri. De digitala utställningarna kommer därför inte inkludera information om priser, utan om någon är intresserad av att köpa ett konstverk kommer NIPÅ hänvisa till direkt kontakt med konstnären eller hens säljande galleri. 

Observera att ovanstående är en koncept-presentation som förklarar upplägget med digitala utställningar, så att man tydligt skall förstå vad konceptet innebär. För att kunna göra en digital utställning, skall du anmäla intresse via formuläret nedan, och sedan tar NIPÅ kontakt med dig och meddelar om du fått plats eller inte. 
 

Ansök om digital utställning här!

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev