Nordiska hus och institut

Letar du efter nya nordiska samarbetspartners? Här samlar vi en lista på några av våra systerorganisationer, dvs andra nordiska institut och nordiska hus runt om i Norden. 

Nordiska informationskontor

De åtta nordiska informationskontoren informerar om det nordiska samarbetet samt deltar i och genomför nordiska samarbetsprojekt i de specifika regionerna. Informationskontoren finns lokaliserade i Flensburg, Vasa, Jyväskylä, Akureyri, Alta, Arendal, Göteborg och Umeå.

Mer information och kontaktuppgifter om de nordiska informationskontoren på Föreningerna Nordens Förbund (FNF) webbplats.

Nordiska hus

Nordens hus i Reykjavik är ett nordiskt kultur- och kunskapscenter och en kreativ mötesplats och fungerar som en förbindelselänk mellan Island och det övriga Norden.

Nordens hus på Färöarna främjar kulturlivet på Färöarna och skapar ömsesidiga relationer mellan kulturlivet på öarna och Norden i övrigt.

Nordiska institut

Nordens institut på Grönland (NAPA) ger stöd och bidrar till att utveckla det grönländska kulturlivet med särskilt fokus på barn- och ungdomskultur samt förmedlar nordisk kultur på Grönland och grönländsk kultur i det övriga Norden.

Nordens institut på Åland (NIPÅ) har till uppgift att stärka det åländska kulturlivet, främja Ålands aktiva deltagande i nordiskt samarbete och utveckla samarbetet mellan Åland och de övriga länderna på det allmänkulturella området.

Weight: 

0

Prenumerera på vårt nyhetsbrev