Nordiska nätverk

Letar du efter nya nordiska samarbetspartners? Få en snabb överblick genom webbportalen Nordiska Nätverk

Nordiska Nätverk är en webbbaserad portal som sammanför medborgarorganisationer i Norden med ett nordiskt intresse. I plattformen kan man registrera sin organisation, finna andra organisationer, utvidga sitt nätverk och grunda spännande nya nordiska projekt och samarbeten.

Saknas du i listan? Registrera din organisation här.

Nordiska Nätverk administreras av Föreningarna Nordens Förbund (FNF)

Nordiska informationskontor

De åtta nordiska informationskontoren informerar om det nordiska samarbetet samt deltar i och genomför nordiska samarbetsprojekt i de specifika regionerna. Informationskontoren finns lokaliserade i Flensburg, Vasa, Jyväskylä, Akureyri, Alta, Arendal, Göteborg och Umeå.

Mer information och kontaktuppgifter om de nordiska informationskontoren på Föreningerna Nordens Förbund (FNF) webbplats.

Nordiska hus

Nordens hus i Reykjavik är ett nordiskt kultur- och kunskapscenter och en kreativ mötesplats och fungerar som en förbindelselänk mellan Island och det övriga Norden.

Nordens hus på Färöarna främjar kulturlivet på Färöarna och skapar ömsesidiga relationer mellan kulturlivet på öarna och Norden i övrigt.

Nordiska institut

Nordens institut på Grönland (NAPA) ger stöd och bidrar till att utveckla det grönländska kulturlivet med särskilt fokus på barn- och ungdomskultur samt förmedlar nordisk kultur på Grönland och grönländsk kultur i det övriga Norden.

Nordens institut på Åland (NIPÅ) har till uppgift att stärka det åländska kulturlivet, främja Ålands aktiva deltagande i nordiskt samarbete och utveckla samarbetet mellan Åland och de övriga länderna på det allmänkulturella området.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev