Anmälan till workshop med Marlene Lindbäck

Välkommen på workshop med Marlene Lindbäck, i samband med hennes digitala utställning LUGN ENERGI på nipa.ax.

Det blir två workshops som länkar samman psykisk hälsa och skapande, en för vuxna och en för barn. 

Vi målar med känslor i fokus, helt kravlöst och utan prestation. Sedan gör vi en kreativ övning: "Den röda tråden". Här jobbar vi individuellt med den kreativa resan (eller livsresan) Det som har varit - Hur det är nu - Hur vill vi att det ska bli. Det handlar i stort om att medvetandegöra, synliggöra DÅ - NU - FRAMTID vad gäller kreativitet, drömmar och visioner. Alla har någon form av kreativitet inom sig. I den här workshopen nystar vi i den röda tråden och kopplar det till vårt bästa mående. 

Akvarellmåleri / samtal om kreativitet & mental träning
12.11 kl 18.30-20.30
 - workshop för vuxna.
(Obs! Workshopen för vuxna är nu fullsatt, men genom att fylla i formuläret kan du anmäla dig till väntelista.)

Vi författar en berättelse och målar den
19.11 kl 17.30-19.30 - workshop för barn 7-10 år.
Platser finns ännu.

Obs! Dessa workshops vid Nordens institut på Åland är gratis och material finns på plats. Begränsat antal platser pga optimal planering av lokal och avstånd mellan deltagare.

Workshops med Marlene Lindbäck
Personuppgifter
obs! Ålder behöver bara fyllas i om din anmälan gäller barn-workshopen.
Kontaktuppgifter
(Vårdnadshavare fyller i sina egna kontaktuppgifter om man anmäler ett barn till barnworkshopen)

För att kunna skicka in detta formulär behöver du acceptera hur vi hanterar personuppgifter, nedan. Vill du läsa mer om personuppgiftshantering kan du göra det här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev