Ansökningsformulär - Kulturkraft

Ansökningsdeadline 15.4.2023, kl. 23.59

Obs! Fyll i hela ansökan på en och samma gång och skicka in. Vi har tyvärr inte någon inloggningsfunktion, så med andra ord kan du inte spara ett halvt ifyllt formulär och logga in på nytt och forsätta vid ett annat tillfälle.

Kulturkraft är initierat av och i samarbete med Ålands kulturdelegation och Nordens institut på Åland.

Kontaktuppgifter
Fyll i namn och kontaktuppgifter för den person som representerar gruppen, och som kommer att vara kontaktperson och kommunicera för gruppens räkning.
Information om projektet
Max 400 ord. Urvalskomittén lägger vikt vid att ansökan har tänkt igenom hur projektet är anpassat för skolelever. Urvalskomittén tittar både på kvalitén av projektet och hur besöket kan bidra till elevernas skolförlopp.
Fyll i min. och max antal elever till varje föreställning eller workshop.
Teknik, ljus, ljud, lokal, förberedelsetid, genomförande osv. Detta måste vara tydligt beskrivet i ansökan så att alla skolor kan ta ställning till om det är möjligt att ta emot ert erbjudande.
Storlek, höjd etc. (Var uppmärksam på att skolorna ofta har begränsad plats och utrustning.)
Ev. krav på teknik och utrustning
När i tidsperioden 15 mars 2023 - maj 2024 har ni möjlighet att besöka skolorna på Åland?
Bifoga vänligen 2 bilder i hög kvalitet (min. 2 mb) som Kulturkraft får lov att använda på hemsidan nipa.ax och annat kommunikationsmaterial, samt eventuellt material som understöder ansökan. Du kan även bifoga t.ex CV eller andra dokument som är relevanta för din ansökan. (jpg, png och pdf är tillåtna dokumenttyper) Har du problem med att bifoga filer kan du även mejla dem till info@nipa.ax
Filer måste vara mindre än 5 MB.
Tillåtna filtyper: jpg jpeg png pdf.

För att kunna skicka in detta formulär behöver du acceptera hur vi hanterar personuppgifter, nedan. Vill du läsa mer om personuppgiftshantering kan du göra det här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev