Nordens institut på Åland presenterar digital utställning med Bo Torgé

Musik i konst - digital utställning med Bo Torgé

Bo Torgés tidiga målningar var kontemplativa, återhållna formstudier. Men hans senare målningar är livsbejakande uppvisningar i färg och rytm, där kvinnan ofta står i fokus genom dans och musik. Man nästan känner hur kvinnorna rör sig på duken och det bara är fantasin hos betraktaren som sätter begränsningar.

Målningarna är mestadels abstrakta och hänför sig till abstrakt expressionism, säger Bo själv. Han målar och skapar utifrån objekt och form, som han vill att betraktaren själv skall kunna fylla med sin fantasi.

“ - Jag vill gärna benämna mina målningar som "objekt", då jag förknippar målningarna med idén om en form, som kommit till som slutresultat av en inre upplevelse eller en idé. I mina objekt använder jag olika antal former. De representeras i olika långa serier och i ett visst system för varje objekt. Enhetligheten och symmetrin av målningarna tillåter ett växande och ges möjlighet till stor variation. Här finns inga gränser. Geometrin är viktig i mina målningar, men aldrig som ett självändamål, den vill berätta något för oss. säger Bo Torgé.

Bo Torgé är född 1949 i Sverige, men bor sedan tidigt 70-tal på Åland och arbetar idag huvudsakligen som konstnär. Hans uttryckssätt varierar, och hans målande har utvecklats under åren.

Den digitala utställningen på Nordens institut på Åland (NIPÅ) pågick 23.4-23.6 enbart online på nipa.ax. Länken till den digitala utställningen är därför inte aktiv längre.

NIPÅ är inte ett säljande galleri utan vid intresse av köp hänvisar vi direkt till konstnären eller till hens galleri.

Var? nipa.ax
När? 23.4 - 23.6
Konstnär? Bo Torgé

Prenumerera på vårt nyhetsbrev