Vandringsutställning på Nipå; en räv har flera utgångar

En räv har flera utgångar – en nordisk vandringsutställning 

Femton kvinnliga danska konstnärer har tillsammans skapat en vacker, mjuk och varierad utställning som spänner brett. Utställningen "En räv har flera utgångar" bjuder på allt från grafiska verk, måleri, textil, skulptur och mixed media.

Utställningen har formats som ett gemensamt projekt, där ömsesidig inspiration och samhörighet har varit viktiga faktorer. Konstnärerna har samlat material, föremål och foton från tre platser i Norden; Skiveren i Nordjylland (nära Skagen), i Nordfriesland vid Husum i Slesvig (gammalt danskt område), samt på Åland. 

Naturobjekt, föremål och fotomaterial har samlats in i tre inspirationslådor; en för varje plats. Lådorna är en del av utställningen. Det kommer också att finnas 2 videoinstallatiner som har skapats för denna utställning. 

Gruppens första utställlning från det nordtyska området Schleswig, presenterades i april – maj på Kunstcenter i Mikkelberg. Materialet från den utställningen utgör också själva kärnan i utställningen som nu kommer till Åland. Varje medlem i konstnärsgruppen har även skapat ett helt nytt verk inspirerat av material just från Åland. 

Vandringsutställning

Efter utställningen på Nordens institut på Åland fortsätter projektet sin vandring runt om i Norden. Insamlingen av inspirationsmaterial från nya ställen fortsätter och med detta skapar konstnärsgruppen verk med Norden som nav och ledstjärna. Genom ett lekfullt tillvägagångssätt utforskar konstnärerna tillsammans hur natur, kultur och sensualitet binder oss samman i det gemensamma nordiska.

Konstnärerna önskar att projektet framöver utvecklar sig och växer, både för de deltagande konstnärerna själva och för den nordiska publikens skull. Precis som räven använder dessa kvinnor sin list och en listig kreativ studie av historia, kultur, natur och språk i de enskilda nordiska länderna för att skapa utställningens fortsatta liv. De hoppas att de länder utställningen vandrar runt i, lockar till sig flera konstnärer, så att flocken har ökat när de återvänder till Danmark. 

De utställande konstnärerna är:

 • Agnete Bjørneboe 
 • Annette Bredstrup
 • Ulla Gerd Christensen
 • Heike Jacobsen
 • Mette Elimar Jensen
 • Lis Wuisman Jørgensen
 • Birgit Kirke
 • Birgit Marie Kjær
 • Helga Kristmundsdottir
 • Ulla Lampe
 • Hanne Matthiesen
 • Pia Græsbøll Ottesen
 • Hanne Schmidt
 • Elín Stefánsdóttir
 • Helga Thagaard

Galleri Nipå, Köpmansgatan 4
Vernissage den 1.9 kl. 14-16
Utställningen pågår 2.9 - 30.11

Välkomna!

Läs mer om projektet ”En räv har flera utgångar” här. 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev