Bild på Erika Isaksson.

Heldagsseminarium om publikens konstupplevelse

Med fokus på publiken i arbete med konst och kultur för barn och unga

Välkommen till ett heldagsseminarium under ledning av kulturprojektledaren Erika Isaksson. Seminariet riktar sig till rektorer, grundskolelärare, bibliotekarier, politiker och yrkeskonstnärer.

Erika Isaksson är utbildad projektledare inom kultur och har sedan sin examen 2004 bland annat arbetat som producent, marknadsförare, projektledare och regiassistent inom scenkonst på Dramaten, Göteborgs Stadsteater, Angereds Teater, MasthuggsTeatern, GEST, Pustervik, Stora Teatern, Teater Uno, PLAY Teaterkonst och Backa Teater.

Program:

Introduktion till hur lärare och andra som möter och upplever konst tillsammans med barn och unga kan få en scenkonstupplevelse att både fördjupas och få vingar. Med avstamp i läroplanerna och med fokus på upplevelsen av konst (specifikt scenkonst) får deltagarna en kort introduktion till hur de kan samtala om scenkonst med dina elever.

Introduktionen riktar sig också till konstnärer som ska arbeta med barn och unga inom NIPÅs projekt och ger en djupare förståelse av både konstupplevelsen och erfarenheten med skapande arbete.

I mindre grupper möts olika aktörer till diskussion kring de ovan nämnde frågeställningar för att utbyta av tankar och idéer tillsammans och reflektera över hur de vill arbeta med dessa frågor.

Alla samlas sen i plenum och berättar om sina samtal för att sen diskutera: Hur gör vi i praktiken – samverkan mellan skolan, dess uppdrag, konstnärlig frihet och barnet självt?

Efter seminariet ska deltagarna ha en insikt i teman kring publikarbete och barn och ungas konstupplevelser.

Projektet arrangeras i samarbete med Högskolan på Åland och är ett komplement till Kulturkraft, kultur för åländska skolbarn. 

Vad och för vem? Heldagsseminarium för rektorer, lärare i grundskolan, bibliotekarier som viktiga aktörer i kommunerna, politiker inom kultur, undervisning, hälsa och social samt yrkeskonstnärer på Åland
När? Maj 2024, datum och tid kan ändra ännu.
Var? Högskolan på Åland, Auditoriet Neptunigatan 17, Mariehamn
Anmälan till: anders.berndtsson@nipa.ax

Prenumerera på vårt nyhetsbrev