Sylvia Carlsdotter

Inspirationsföreläsning om kulturupplevelser ur barnets perspektiv

Kultur och skola, med grunden i barnens rätt till kultur

Välkommen till en inspirationsföreläsning under ledning av Sylvia Carlsdotter. Föreläsningen handlar om att få utveckla sitt eget konstnärliga uttryck och möta professionella kulturutövare. Den riktar sig till rektorer, grundskolelärare, bibliotekarier, politiker och yrkeskonstnärer.

Inspirationsföreläsningen leds av barnrättsstrateg Sylvia Carlsdotter, som är verksamhetschef/rektor i Simrishamns kulturskola samt utbildare inom kultur/konst, kommunikation och barns rättigheter.

Sylvia Carlsdotter sitter i sakkunniggrupp för kulturskola i Statens kulturråd/Sverige. Hon har också initierat och utvecklat Kulturgarantin i Simrishamn 2005, den första kommunen i Sverige med en struktur för kultur i skolan.

Program:

Kort introduktion till Barnkonventionen: Barnkonventionens innehåll, syfte och barnsyn. Olika perspektiv på barnens bästa. Grundartiklarna med koppling till konstämnen /mötet med kultur och eget skapande i skolan.

Fördjupning artikel 31: barn och ungas rätt till kultur. Barnperspektiv i olika delar av kulturupplevelsen och eget skapande, breddad erfarenhet och tillgänglighet.

Exempel på strukturer för konstundervisning för barn och unga, att få ut konst i skolorna och arbeta med professionalisera konstnärer och kulturaktörer. Kulturgarantin i Simrishamn/Sverige presenteras i sin helhet.

Diskussionsövningar med koppling till egna uppdraget och konst/skola.

  • Nyansering av begreppet elevinflytande genom bland annat ”Hearts delaktighetsstege” och olika perspektiv på ”barnets bästa”.
  • Hur gör vi i praktiken, samverkan mellan skolan, dess uppdrag, konstnärlig frihet och barnet självt?
  • Vad är nycklarna till att skapa förutsättningar för en struktur för kvalitativt möte med konst i skolan?

Projektet arrangeras i samarbete med Högskolan på Åland och är ett komplement till Kulturkraft, kultur för åländska skolbarn

Vad och för vem? Inspirationsföreläsning för rektorer, lärare i grundskolan, bibliotekarier som viktiga aktörer i kommunerna, politiker inom kultur, undervisning, hälsa och social samt yrkeskonstnärer på Åland
När? Måndag den 13 mars kl 9.30-14.00, 2023
Var? Högskolan på Åland, Auditoriet Neptunigatan 17, Mariehamn
Anmälan till: anders.berndtsson@nipa.ax

Prenumerera på vårt nyhetsbrev