Lawshifters på Nordens institut på Åland

Vilka lagar vill ungdomar ändra på Åland?

- Hur skulle din dom lyda i ett rättsfall?
- Vilka lagar skulle du vilja ändra på?
Det frågar sig det socio-konstnärliga projektet Law Shifters som kommer till Åland nu i slutet av augusti. 

Nordens Institut på Åland erbjuder Law Shifters verkstäder för en grupp intresserade ungdomar i samarbete med UMÅ. Här får ungdomarna genom rollspel både testa på att vara domare och lagstiftare när de tar sig an riktiga rättsfall.

Det hela utmynnar i skapandet av nya lagförslag eller rättelser till existerande lagar som utarbetas tillsammans. Ungdomarnas lagförslag och -rättelser trycks sedan upp på affischer som kommer hänga på Konstmuseet i Nuuk på Grönland under konstfestivalen Nuuk Nordisk 2019. I Nuuk hänger de tillsammans med grönländska barn och ungdomars lagförslag och -rättelser, och i samma utställning finns även en interaktiv ”law machine” för besökare att använda. Man har i Nuuk valt att lyfta fram Grönland och Åland tillsammans då båda är självstyrda områden i Norden. Målet är att i framtiden ta den här utställningen till Åland och utveckla projektet med flera verkstäder här.

Stine Marie Jacobsen är initiativtagare till Law Shifters, ett projekt hon drivit i 5 år på flera olika ställen i världen. Stine Marie Jacobsen är en konceptuell konstnär som jobbar med att avkoda våld och lagar, individuellt och tillsammans genom delaktighet. Hon jobbar och bor i Köpenhamn och Berlin.  

- ”Law Shifters projektet får unge mennesker til at diskutere deres politiske holdninger, etiske synspunkter og sans for retfærdighed idet de gen-dømmer rigtige retssager og skriver nye lovforslag, som reflekterer den virkelighed, som de er en del af i dag.”, säger Stine Marie Jacobsen. 

Läs mer om Law Shifters här.

Mer om Stine Marie Jacobsen och hennes arbete hittar du här.

Law Shifters projektet på Åland omfattar två stycken workshops den 26.8 och 28.8 kl 18, endast dock för redan anmälda. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev