Vilka lagar vill ungdomar ändra på Åland?

Nordens institut på Åland - Lawshifters

- Hur skulle din dom lyda i ett rättsfall?
- Vilka lagar skulle du vilja ändra på i ditt land?
Det frågar sig det socio-konstnärliga projektet Law Shifters som kommer till Åland 26-30 augusti. 

Nordens Institut på Åland erbjuder Law Shifters verkstäder för en grupp intresserade ungdomar i samarbete med UMÅ. Här får ungdomarna genom rollspel både testa på att vara domare och lagstiftare när de tar sig an riktiga rättsfall.

Det hela utmynnar i skapandet av nya lagförslag eller rättelser till existerande lagar som utarbetas tillsammans med en lokal advokat. Ungdomarnas lagförslag och -rättelser trycks sedan upp på affischer som kommer hänga runt om på Åland samt på Konstmuseet i Nuuk på Grönland under konstfestivalen Nuuk Nordisk 2019. I Nuuk hänger de tillsammans med grönländska barn och ungdomars lagförslag och -rättelser, och i samma utställning finns även en interaktiv ”law machine” för besökare att använda. Man har i Nuuk valt att lyfta fram Grönland och Åland tillsammans då båda är självstyrda områden i Norden. Målet är att i framtiden ta den här utställningen till Åland och utveckla projektet med flera verkstäder här.

Stine Marie Jacobsen är initiativtagare till Law Shifters, ett projekt hon drivit i 5 år på flera olika ställen i världen. Det är även hon, i nära samarbete med den lokala advokaten, som drar verkstäderna inom ramen för projektet.  

- ”Law Shifters projektet får unge mennesker til at diskutere deres politiske holdninger, etiske synspunkter og sans for retfærdighed idet de gen-dømmer rigtige retssager og skriver nye lovforslag, som reflekterer den virkelighed, som de er en del af i dag.”, säger Stine Marie Jacobsen. 

Läs mer om Law Shifters här.

Mer om Stine Marie Jacobsen och hennes arbete hittar du här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev