Livsnärhet – världsdistans

Mellanrum, längtan och förnöjsamhet

I dagens värld av nästintill obegränsad digital närhet och tillgänglighet står människan och naturen kvar i analog form, påverkade men också i botten oförändrade. Avståndet emellan kan variera, både fysiskt och känslomässigt. En digital utställning är i sig själv distanserad och formatet passar därför extra bra för att förstärka temat Livsnärhet - Världsdistans.

" Utställningen kretsar kring den längtan och det avstånd som känts mellan mig, andra människor och platser - både före och under pandemin och som stannar kvar i dess efterdyningar" säger Birgitta Eriksson.

Urvalet av verk är en blandning av längtan till platser som konstnären Birgitta Eriksson själv saknat under det senaste årens delvis nedstängda tillvaro, men också en tacksamhet för de vardagssmultronställen hon har kunnat njuta av och en utblick till platser hon drömmer om. 

Konstverken visar en förstärkt verklighet där trädstammarna glöder, staden kokar av ljus och hetta och människorna är få eller frånvarande. Tryggheten och mjukheten i gamla välkända växter och byggnader såväl som hårdheten i sten och betong lindas in i himlens alla tänkbara nyanser eller får stå fram ur mörkret. Mjölkörtens förgänglighet i kontrast till stenarnas beständighet får representera hur tiden både rusar, och tycks stå still. Den åtråvärda friheten och livsrummet manifesteras av barnens till synes opåverkade badande i älv och Östersjö och värdet av mänskliga relationer och interaktioner anas i storstädernas opersonliga allmänna rum.

Men i alla mellanrum, är förnöjsamhet och närhet ändå möjlig om bara upplevelser, drömmar och minnen delas på något sätt. Så länge vi kan erinra oss en plats och en gemenskap långt borta genom de enkla kronbladen hos en ört, så länge kan en enda bild vara nyckeln till bevarad livsnärhet. 

Birgitta Eriksson är en Uppsalabaserad konstnär med rötterna i Stockholm och Norrbotten. Under uppväxten tecknade och målade hon flitigt, och deltog som sjuttonåring på Ungdomens Vårsalong på Kulturhuset i Stockholm. På senare år har hon återfunnit och fördjupat sig i akvarellmåleriet och återvänt till sin hemmaplan. Birgittas målningar är ofta färgstarka och flödiga, och motiven varierar från abstrakta till mer konkreta, ibland med inslag av illustration.  

Vad? Digital utställning "Livsnärhet – Världsdistans"
När? 4.11.2022 - 6.1.2023

Var? Digitalt på nipa.ax

Workshop

Birgitta Eriksson höll även en workshop lördagen den 5.11, kl. 13.00 - 16.00. Konstnären visade och berättade hur hon arbetar med akvarell och skapar effektfulla naturmotiv. Workshopen blev fort fullbokad och deltagarna fick måla själva. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev