Avlägset ljus. Tavla av Yvonne Swahn. Visas i digital utställning på Nordens institut med start 20 oktober.

Ljus och mörker

Yvonne Swahn är en svensk konstnär som arbetar från en förutsättningslös utgångspunkt där förnimmelser och intryck vävs in. Minnen och påverkan av yttre och inre upplevelser och synintryck från nu och då skapar impulser, som sedan blir till bilder. Det är konstrasterna, ljus och mörker, som vävs ihop. Under hösten 2020 ställer Swahn ut i en digital utställning på nipa.ax.

” – Sedan länge kretsar min bildvärld kring begreppet ljus och mörker och naturens olika skiftningar. Temat för denna utställning blir därför naturligt Ljus och Mörker”. säger Yvonne Swahn.

Utställningens namn är en metafor för livets olika stadier och händelser. Swahn beskriver att hon som konstnär ser sig som en iakttagare och uttolkare, som för det mesta arbetar från en förutsättningslös utångspunkt där förnimmelser och intryck vävs in. Minnen och upplevelser skapar impulser, och blir till konstverk där livets konstraster vävs ihop i ljus och mörker.

Måleriet växer sakta fram genom ett slags växelspel mellan henne och bilden. Det är ett givande och tagande i den skapandeprocessen och hon berättar att hon upplever att hon i arbetet ofta ”går förlorad och måste börja om”, och att detta också är en förutsättning för att komma vidare. Bilden "går om intet och omdanas", för att på nytt komma upp till ytan i förändrad form.

Titlar är viktiga i sammanhanget för Swahn, då de speglar hennes egen sammanfattning av den färdiga målningen.

'” – Det är väldigt fint att få möjlighet ställa ut hos Nordens institut på Åland och jag ser fram emot att få dela med mig av min bildvärld genom denna utställning.” säger Yvonne Swahn.

Var? nipa.ax
När? 20.10-20.12
Konstnär? Yvonne Swahn (SE)

Mer om Yvonne Swahn och hennes konst:
Fb-sida
Instagram

Prenumerera på vårt nyhetsbrev