Nordens Dag den 23:e mars firas med debatt på Island om kulturen i Norden. Foto: Sami Takarautio, Unsplash

Nordens Dag

I år, 2021, firar Nordiska Ministerrådet sitt 50-årsjubileum. På Nordens Dag den 23:e mars, kommer vår systerorganisation Nordens Hus på Island därför att bjuda in till spännande debatter om vilken roll kulturen har spelat i det nordiska samarbetet under dessa år, hur coronapandemin har påverkat det nordiska kulturlivet och vilken roll kulturen kommer att spela framöver i det nordiska samarbetet. Och NIPÅ står som medvärd. Välkommen med du också!

Kultursamarbetet är en hörnsten i det nordiska samarbetet och spelar en viktig roll i arbetet med visionen om att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region. Och nu bjuder vi in till debatt om värdet av nordisk kultur och kultursamarbete i dåtid, nutid och framtid.

Evenemanget äger rum på Island och sänds via livestream på facebook, så att alla kan ta del av dessa spännande dialoger. 

PROGRAM

 • Perspektiv: Nordiska kulturinstitutioner - Sabina Westerholm, chef för Nordens hus i Reykjavik
 • Perspektiv: Politiskt samarbete - Sigurður Ingi Jóhannsson, Nordisk samarbetsminister på Island 
 • Perspektiv: Nordiskt civilsamhälle - Hrannar Arnarsson, ordförande för Föreningen Norden på Island
 • Perspektiv: Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet - Ann-Sofie Stude, Finlands ambassadör på Island

DEBATT

Panelen kommer att:

 • Ge en historisk återblick över värdet av nordiskt kulturellt samarbete.
 • Reflektera över hur coronapandemin har påverkat kulturlivet och samarbetet i sektorn mellan de nordiska länderna.
 • Diskutera vilka teman och vilken roll kultur kommer att spela i det nordiska samarbetet i framtiden.

Paneldeltagare:

 • Gísli Örn Garðarsson, skådespelare och regissör
 • Tue West, musiker
 • Björn Rafnar Ólafsson, student i North Atlantic High School Class (NGK)
 • Steinunn Þóra Árnadóttir, ledamot av Nordiska rådets presidium och styrelseledamot i Nordiska kulturfonden
 • Sabina Westerholm, chef för Nordiska huset i Reykjavik

Avslutande reflektioner över debatten:

 • Aldís Mjöll Geirsdóttir, ordförande för Nordiska ungdomsrådet (UNR).
 • Moderator: Sif Gunnarsdóttir, vice ledare för Nordiska föreningen på Island.

Slutligen kommer kören Söngsveitin Fílharmónía att sjunga två nordiska sånger.

Evenemanget äger rum på skandinaviska språk.

Klicka här för att komma till evenmanget på facebook

 Foto: Sami Takarautio, Unsplash

Prenumerera på vårt nyhetsbrev