Foto: Mattias Helge, unsplash

Nordens Dag

Nordens dag den 23:e mars är en dag värd att uppmärksamma! Runt om i Norden arrangeras spännande dialoger som baseras på rapporten State of the Nordic Region, där man samtalar om vikten av nordiskt samarbete och vision 2030. 

Fem evenemang ordnas i fem olika nordiska länder (i Norge, Danmark, Finland, Sverige och Island), där man kommer att fördjupa sig i rapportens olika teman. Resultaten som rapporten lägger fram ska ses som samtalsstartare som ger upphov till diskussioner om gemensamma nordiska lösningar och insatser inom olika teman för att nå visionens mål för 2030. Bl.a. kommer digitalisering och mulitlokalitet att diskuteras, som utifrån ett kulturellt perspektiv kan vara väldigt spännde, då stora delar av kulturförmedlingen digitaliserats under covid-tiden.   

Evenemangen kommer att vara på engelska och kommer att ha formen av en paneldiskussion med en fysisk publik och kommer att live-streamas i en mängd olika nordiska kanaler.

Dagens första diskussion sker i Oslo där också rapporten lanseras som helhet med en presentation av rapportförfattarna följt av en paneldiskussion. Sedan följer de andra evenemangen efter varandra som pärlor på ett band.

Man bjuder in representanter från det nordiska samarbetet; ministrar, parlamentariker, GS med flera samt relevanta aktörer från civilsamhället, näringslivet etc. Åland kommer att delta i evenemanget i Finland. Grönland och Färöarna kommer att delta och det förs dialog med Napa, Nipa och nordens Hus på Färöarna.  

Program

 • Rapporten "State of the Nordic Region" lanseras 
  Oslo, 09.00-09.45 CET (10.00-10.45 EEST, finsk tid)

 • Mobilitet och gränsfall
  Stockholm, 10.00-10.45 CET (11.00-11.45 EEST, finsk tid)

 • Arbetsmarknaden nu och i framtiden 
  Köpenhamn, 11.00-11.45 CET (12.00-12.45 EEST, finsk tid)

 • Digitalisering och multilokalitet 
  Helsingfors, 12.00-12.45 CET (13.00-13.45 EEST, finsk tid)
  Nordiska rådets president Erkki Tuomioja sätter tonen för diskussionen utgående från några relevanta resultat i rapporten State of the Nordic Region och Finlands presidentskapsprogram.

 • Liv och död i Norden (fertilitet, etc.) 
  Reykjavik, 13.00-13.45 CET (14.00-14.45 EEST, finsk tid)

När? 23.3, kl. 10.00 - 15.00 (EEST, finsk tid)
Var? Evenemanget 
ordnas av NIPÅs systerorganisation Norden i Fokus i Finland och streamas. Läs mer här.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev