Nordens institut - två åländska bidrag i Nuuk Nordisk

Två åländska bidrag i Nuuk Nordisk–festivalen på Grönland

Snart är det dags för den stora Nuuk Nordisk festivalen på Grönland och från åländskt håll har vi två olika acts med i eventet, av helt olika karaktärer.

Lawshifters

I augusti fick åländska ungdomar, i samarbete med UMÅ, delta i Law Shifters workshops med konstnären Stine Marie Jacobsen på NIPÅ. Stine åkte härifrån Åland vidare till Grönland där hon under september hållit likadana workshops för barn och ungdomar. Ungdomarnas arbete med lagar och rättsfall har utmynnat i nya lagförslag och lagändringar som översatts till riktigt lagspråk av jurister. Dessa kommer att visas på större affischer runt om i den Grönländska gatubilden och även på lite olika ställen på Åland.

Projektet har varit ett samarbete mellan NIPÅ, Konstmuseet i Nuuk och konstnären Stine Marie Jacobsen. Konstmuseet i Nuuk visar även Law Shifters ”lagmaskin” 14.9.2019-29.3.2020, där museibesökare kan skriva egna lagförslag som del av projektet. En del av de lagförslag som kommer in i maskinen kommer översättas till lagtext av advokater och juriststuderande och bli affischer som även de syns i gatubilden i Grönland under utställningstiden.  

Birdpeople

Birdpeople är en trio med åländska rötter; Amanda Blomqvist, Cecilia Wickstöm och Jakob Lavonius. De spelar elektronisk indiepop och exprimenterar med med både nya instrument och ljud i sin musik. Det är ljudet av hopp, kärlek, förlust, utsträckta nerver, kosmiska skräp, lurande grenar och städer slösas bort. Men sin musik skapar de en gemensam, intensiv puls och kommer med säkerhet att bidra till att lyfta Nuuk Nordisk till en fantastisk musikalisk nivå.

Här kan du läsa mer om Nuuk Nordisk och hela programmet!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev