Bild av Gier Lindahl, rådgivare vid NKK - besöker NIPÅ för rådgivning den 30-31.5

Rådgivningsession med NKK

Har du ett projekt du vill förverkliga? 
Intresserad av nordiska stöd- och subventionssystem?

Välkommen till rådgivning och ansökningsbootcamp med rådgivare Geir Lindahl från Nordisk kulturkontakt som administrerar olika bidragssystem på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

När: Måndag 30 maj kl. 13.00 - 16.00
Var: NIPÅ, Storagatan 9, Mariehamn

Geir kommer att gå igenom de olika stödformerna och bidragssystemen och dela med sig av sina erfarenheter. Du kommer ha möjlighet att ställa frågor och/eller dela med dig av dina egna erfarenheter och presentera dina projekt. Vi hoppas på att forma ett öppet samtal om varandras upplevelser, för att få fler åländska ansökningar till de nordiska stödformerna. Vi hoppas på en lärorik session där du förhoppningsvis får upp ögonen för vilka nordiska stödformer som just du kan få ta del av.

Anmäl dig här till rådgivningssession 30.5 

Privat 1:1 rådgivning

Det kommer även att vara möjligt att boka personlig 1:1 rådgivning, antingen IRL eller ONLINE, vad som passar dig bäst, för 30 minuter rådgivning.

Måndagen 30 maj mellan kl. 18.00 - 20.00 eller tisdag 31 maj mellan kl. 09.00 - 18.00.

Kontakta Geir Lindahl direkt för mötesbokning på geir.lindahl@nordiskkulturkontakt.org eller WhatsApp / Mobil +358 50 401 6055.

  • Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga där målet är att göra fler unga nyfikna på varandras konst, kultur och språk.
  • Norden 0–30 stödjer barn och ungas egna projekt och syftet är att stärka deras inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter. Programmet har upprättats av Nordiska kommittén för barn och unga.
  • Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur är öppet för professionella konstnärer, producenter och kulturaktörer från alla sektorer inom konst- och kulturområdet från Norden och Baltikum. Programmet ger bidrag till mobilitet för enskilda, nätverkande för kulturaktörer och stöd till bostadscentrum.
  • Kultur- och konstprogrammet ger stöd till projekt inom alla konst- och kulturområden i alla projektfaser. Stöd kan sökas för projekt där fokus ligger på kultur- och konstproduktioner och skapande arbete samt för att organisera och genomföra projekt som utvecklar kompetens inom konst- och kulturområdet.

Mer information hittar du på nordiskkulturkontakt.org

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev