ReGeneration2030

ReGeneration 2019 Summit

ReGeneration2030 är en rörelse som leds av och för unga i Norden och Östersjöregionen. Syftet är att samla upp och engagera unga i hela regionen till att arbeta med och förverkliga FN:s utvecklings- och hållbarhetsmål i Agenda 2030. Målet är också att skapa en rörelse för en hållbar utveckling där lösningar diskuteras över generationsgränserna och de unga leder samtalet.

ReGeneration 2030 Summit ordnas årligen i Mariehamn. Årets ungdomsmöte arrangeras under rubriken ”Changing climate, changing lifestyles” och fokus kommer, i likhet med ifjol, att vara hållbarhetsmål 12, hållbar konsumtion och produktion samt ta in aspekter av hållbarhetsmål 13: bekämpa klimatförändringarna. Ifjol skapades ett manifest för aktion som nu kommer att utarbetas till konkreta miljöhandlingar.

Mötet är för dig som mellan 15-29 år och är intresserad av samhällsfrågor och att leva hållbart. Det krävs ingen förkunskap av deltagarna men ReGeneration 2030 vill gärna att du motiverar varför just du ska vara med på mötet. Anmäl ditt intresse via senast den 15 juli 2019 genom att sända e-post till: info@regeneration2030.org. E-posten skall innehålla följande information: 

  • För – och efternamn
  • Ålder
  • Epost
  • Telefonnummer
  • Land/självstyrelseområde
  • Allergier/specialdieter

Öppningsanförande undermötet kommer att hållas av den isländska ministern Sigurður Ingi Jóhannsson. Slutgiltigt program i början på augusti.

Läs mer här om ReGeneration2030 

Läs mer här om hållbART - musikfesten som kompletterar toppmötet, där kultur, musik och hållbarhet går hand i hand.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev