ReGeneration Summit 2020. Hub på Nordens institut på Åland 20.21.8

ReGeneration Summit 2020

Regeneration 2030 är en rörelse som leds av tonåringar och unga vuxna i Norden och i länderna kring Östersjön. Rörelsen arbetar för att FN:s hållbarhetsmål ska förverkligas och att unga människor ska få en framträdande roll i samtalen om framtiden, något som tyvärr är allt för sällsynt. Vi vill stärka de ungas röst.  Rörelsen bygger på friviligt arbete och har inte något vinstsyfte. 

ReGeneration vill bygga en rörelse där tonåringar och unga vuxna genom innovationer och redan existerande lösningar bidrar till att få individer, civilsamhället, näringslivet och politiker att arbeta mot FN:s hållbarhetsmål. Arbetet ska inte bara göras av ungdomar, utan man tror på mötet med etablerade ledare i alla delar av samhället. Genom utbyte av erfarenheter och samarbete över generationerna bidrar vi till att dagens unga får verktyg att bli modiga framtida ledare som arbetar för hållbarhet. 

Ett hållbart samhälle kräver ökat samarbete över landsgränser och mellan olika generationer. Därför arbetar ReGeneration för att engagera unga i vår region att tillsammans skapa handlingsplaner som påverkar både lokalt och för hela regionen. Varje år samlas unga i ett toppmöte, som vanligen hålls på Åland, Mariehamn. Toppmötet är sätt att möta andra engagera unga. Alla är välkomna utan krav på tidigare erfarenheter av hållbarhetsarbete. 

På grund av COVID-19 blir dock årets planering något annorlunda. Träffen 2020 blir istället en kombination av möte online och på lokala mötesplatser runt om i hela Norden. Nordens institut på Åland är en av de lokala mötesplatserna. Det är Åland som projektleder hela mötet och det kommer också att vara många kulturella inslag från Åland som sänds ut till deltagarna i hela regionen. Det blir en försmak till Hållbarhetsfestivalen på Åland som fortsätter under helgen efter årets summit. 

ReGeneration vänder sig främst till

  • ...till unga som är 15 - 29 i Norden och Östersjöområdet.  
  • ...länderna och de självstyrande områden som är med: Danmark, Estland, Färöarna, Finland, Tyskland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Belarus Ukraina, Sverige och Åland. 
  • ...unga människor som vill medverka till att förverkliga hållbara lösningar. Det gäller oavsett om de har lång erfarenhet av detta eller just har engagerat sig. 
     

En viktig grund i arbetet är att man vill samarbeta med alla som tror på vision, även utanför den primära målgruppen. ReGeneration är tacksamma över våra samarbetspartners och passionerade vuxna som samarbetar med projektet för att unga ska få större utrymme att delta i beslutsfattande. Ingen kan uppnå detta på egen hand. Samarbete är nödvändigt. 

Nu välkomnar man alla unga ålänningar med intresse för hållbarhetsfrågor att anmäla sig till ReGeneration 2030 och kryssa för att de vill vara med i hubben i Mariehamn. 
I hubben kommer man att träffa de övriga deltagarna online och sen arbeta i lokala arbetsgrupper med frågor som är viktiga just i ens egen region. 

De som inte hittar någon lämplig lokal mötesplats kan också välja att bara vara med online. 

Årets möte kommer att vara intensivt och handlingsinriktat och kommer att ge deltagarna verktyg för att fortsätta jobba lokalt efter mötet. Årets tema är hållbarhetsmål 17 som handlar om samarbete. Det handlar om att se vad du som individ kan åstadkomma, men också kraften i en grupp, en stad ett land och att samarbeta och dela kunskap i hela regionen. 

Alla unga som vill vara en del av rörelsen välkomnas till det. Om du deltar i årets möte blir du del av ett medskapande av vad ReGeneration 2030 kan och bör vara på lokal nivå. Projektet talar inte om för dig vad du ska åstadkomma, utan ger dig snarare verktyg, inspiration och idéer som leder framåt. Det kommer också att finnas workshops där man kan fördjupa sig i specifika hållbarhetsmål och kulturella inslag som uppmuntrar hållbarhet.   

Resultatet av årets summit kommer att vara lokala uttalanden och handlingsplaner för varje lokal mötesplats och online arbetsgrupp. 

​För mer information, besök gärna ReGenerations hemsida, facebook eller facebook-event

Prenumerera på vårt nyhetsbrev