Möte av Ålands kulturbyrå, Svenska kulturfonden och Nordens institut på Åland om SKAPA. Foto: Dragos Gontariu unsplash

SKAPA - presentationsmöte

Är du intresserad av mer information om Svenska kulturfondens stora satsning på konstundervisning för barn och unga SKAPA? Vi önskar dig välkommen till presentationsmöte och rådgivning den 21 september kl. 14.00 på Alandica

Svenska kulturfonden skriver: ”Tillgänglighet och jämlikhet är de stora utmaningarna inom konstundervisning på svenska i Finland.” Det samma kan sägas att gälla för Åland. Tillsammans med andra aktörer på Åland önskar NIPÅ att bidra till och stärka barn och ungas möjligheter till att uppleva och ta del av konst och kultur, skapande aktiviteter och till att kunna delta i konstundervisning. 

Mål för Svenska kulturfondens satsning

  • SKAPA välmående
  • SKAPA kreativitet
  • SKAPA struktur

Vi vill sporra kommuner och utbildningsaktörer att skapa nya strukturer, samarbeten, nätverk och studiestigar så att resurserna räcker till mera och bättre konstundervisning. Bra utbildnings- och fortbildningsmöjligheter för konstlärare ger högklassig konstundervisning.

Svenska kulturfondens ombudsman Åsa Rosenberg berättar om satsningen och svarar på frågor som gäller projekt på Åland. 

Yvonne Törneroos Kulturplanerare, Utbildnings- och kulturavdelningen berättar om ”Kreativa Kids”

Direktör Kim Larsen och projektledare Grete Sneltvedt berättar om NIPÅs satsningsprojekt ”Språngbrädan”

Du kommer att ha möjlighet att ställa frågor och/eller dela med dig av dina egna tankar och idéer till samarbeten och satsningar.

Vi hoppas på att kunna forma ett öppet samtal om tankar kring konstundervisning  och konstförmedling för barn och unga och konsten och kulturens betydelse.

Mötet arrangeras i samarbete mellan Nordens institut på Åland, Kulturbyrån på Åland samt Svenska Kulturfonden

Läs mer om SKAPA

Foto: Dragos Gontariu unsplash

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev