Ikoner, Emma Svensson

Specialvisning: Ikoner

Välkommen till en specialvisning av Ikoner söndag 22 april

En del av visionen "alla kan blomstra" innebär att kunna lyssna på sina inre drömmar. NIPÅ och Nätverket bärkraft.ax bjuder in till en fotoutställning med människor som gjort just detta! 

Tid och plats

Specialvisning söndag 22 april kl. 12-15
Galleri NIPÅ, Köpmansgatan 4, Mariehamn
Ikoner visas t.o.m 15 maj 2018. Öppettider vardagar kl. 13-16 

Introduktion av Ikoner – en utställning om att få finnas

Det sägs att man kan bedöma ett samhälles nivå av kultivering genom hur man behandlar några av sina mest utsatta; de dömda och de med en funktionsvariation. Gemensamt för dem, precis som för alla andra, är att bland det värsta vi kan drabbas av är isolering. 

Att inte få finnas med i gemenskapen, att bli lämnad utanför, är fatalt för flockvarelsen människan. Sedan urminnes tider är där en grupp som ständigt negligerats, exkluderats och osynliggjorts; de som är födda med Downs syndrom. I våra tider av fosterdiagnostisering är rådande trend att de alls inte föds.

Utställningen, som producerats av Fotografiska for Life i samarbete med Glada Hudik-teatern och Aftonbladet, visar 21 starka porträtt med skådespelare som iscensätter ikoner och där modellerna genom porträtten tar sin plats i konsten, i samhället och i historien.

Specialvisningen arrangeras i samarbete med Nätverket bärkraft.ax

Foto: Emma Svensson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev