Utställning: Nordspor

På spåret av Nordens ungdomsliv utanför storstäderna

Danska och norska ungdomar porträtterar ungdomsliv genom olika kreativa uttryck. Utställningen visar resultatet av det nordiska kulturprojektet ”Nordspor” vars mål har varit att sätta ungdomskulturen på landsbygden och de perifera områdena i Norden i centrum. I den offentliga debatten är unga på landsbygden och de perifera regionerna ofta marginaliserade, medan metropolerna är det definierande. Projektet ”Nordspor” önskar att vända på detta. I en kreativ process har unga i åldern 16-25 år blivit inbjudna att medskapa till ett porträtt av ungdomslivet utanför storstäderna.

Vernissage och öppettider

Vernissage 16 januari 2019 kl 16-18
Galleri NIPÅ, Köpmansgatan 4, Mariehamn

Utställningen är öppen 17 januari till 14 februari, vardagar kl. 13-16.

Om projektet Nordspor

I projektet deltog ca 180 elever från Produktionshögskolan Meritten Rødekro i Sønderjylland i Danmark, och från Videregående Skole i Alta i Nordnorge. Under oktober 2017 respektive juni 2018 har eleverna under en tre dagars verkstad fått använda sig av olika kreativa uttrycksformer för att skapa egna porträtt av ungdomslivet. Annette Molbech och Tina Enghoff från projektteamet handledde eleverna i processen där de fick uttrycka sina tankar om livet, sin vardag och sina drömmar i form av bilder, foto, text och skulptur. Konstverken skapades både enskilt och i mindre grupper.

Texterna och bilderna porträtterar många olika vinklar av ungdomslivet. Vissa är lätta och roliga, andra har tyngd, djup eller en sorts sorglöshet i sig. Vissa reflekterar över kvinnosynen och andra avslöjar att det finns unga på skolan som inte har vänner eller väldigt få sådana. Alla verk ger beskådaren en liten insyn i de ungas tankar och vardag. Texterna från Alta avspeglar också den språkliga mångfald  som finns på skolan. Skolans elever kommer från en mångfacetterad språklig och etnisk bakgrund vilket syns i texterna som är skrivna på olika språk och dialekter.

Nordisk Info i Flensburg, Tyskland, är initiativtagare till projektet. 

Eva Ritter på Nordisk Info i Sønderjylland /Sydslesvig är projektledare för Nordspor. Projektet har fått stöd från Nordiska Ministerrådet och NIPÅ. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev