at the waters edge

Utställning: At The Water's Edge

Minnen från Östersjöns stränder då havet var delat 

Tid & plats

5 jan - 2 feb 2018, Galleri NIPÅ, Köpmansgatan 4, Mariehamn
Öppettider vardagar kl.13-16
Vernissage fredag 5 januari kl.16-19

Om utställningen

Utställningen är ett resultat av ett transnationellt och tvärgenerationellt kommunikationsprojekt som ämnar till att bredda allmänhetens minnen från Östersjöregionen från den tid då havet delades av järnridån. Idén om havet som naturlig kontakt och separator ligger som mittpunkt av utställningen. 

Utställningen består av minnestexter och fotografier från kalla krigets tid från alla 9 länder längst Östersjöns kust.
Projektet At the Water's Edge, är initierat av konstnären Hanna Sjöberg. Sin barndoms somrar tillbringade hon på Gotland. Där kunde hon hitta olika saker som havet spolat upp på stranden; rester av förpackningar med texter på olika märkliga språk som polska, lettiska eller ryska. Det var som otydbara budskap från en okänd, främmande värld. Östersjöns östra sida var en terra incongnita för ett svenskt barn under sextiotalet.

För att blicka framåt, till åtminstone dagens samhälle, kan följande fråga ställas i samband med utställningen: Vilken betydelse har dessa minnesberättelser idag när nya hotbilder byggs upp kring Östersjön?

På turne

At the waters edge är en turnerande utställning och besöker alla 9 länder under ett år. 
Turnen började i Visby, Sverige sommaren 2017 och avslutas i Gdynia, Poland sommaren 2018.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev