Välkommen hem - en utställning om vad som gör ett hem till ett hem

Välkommen hem - vi möts på mitten

Inkludering, rötter, mångfald

Vissa människor byter hemort många gånger. Andra har samma hem hela livet. Bakom varje människa finns en historia och en berättelse om vad som är hem, och intressanta tankar om vad som gör att man känner sig hemma på en ny plats. 

Någon flyttar pga jobb, kärlek, studier, emedan andra flyr undan krig, fattigdom eller människohandel. På Åland är vi berikade med många olika kulturer; mer än 100 olika nationaliteter och 67 olika språk samlas just nu på vår lilla ö-värld mitt i Östersjön. Hela 37 procent av alla dem som bor på Åland är födda på annat håll. (källa ÅSUB.) Det är imponerande siffror med tanke på hur litet Åland är. 

Bakom varje människa finns en spännande berättelse. 

Sökandet av ett nytt hem ser så olika ut från person till person, med olika bakgrunder och erfarenheter. Under ett open call så sökte NIPÅ under 2020 efter människor som ville genom ett konstnärligt uttryck visa sin egen berättelse om sökandet efter ett hem.

Många intressanta ansökningar kom in och juryn valde en sammansättning utställare vars berättelser kompletterar och kontrasterar varandra. Juryn lade tonvikt på berättelserna, tankarna och de kreativa uttrycken som på olika sätt visar berättelser om vad som är hem, och vad som gör att man känner sig hemma på en ny plats. Det kommer att bli en fin utställning som väcker många tankar och känslor, och att utställarnas olika bidrag kommer att lyfta varandra.

Valda utställare:

 • Alejandra Sanchez Soto
 • Anda Gulane
 • Angelo Perez
 • Giséla Linde
 • Jonna Kevin
 • Katia Fell
 • Louise Nordström
 • Sherin Moussa
 • Tindra Svartström

Detta blir en utställning som omfamnar inkludering, rötter, ursprung, mångfald, meningen med begreppet hem, tankar om att etablera sig i ett nytt samhälle, viljan att berika en ny kultur med sin egna bakgrund, och behovet av att mötas på mitten. Vernissaget och öppnandet av utställningen blir också en del av avrudningen av AMIF-projektet "En säker hamn", som under flera år arbetat aktivt för en bättre integration på Åland. 

Urvalsjuryn bestod av: 

 • Anusha C Andersson; styrelsemedlem i NIPÅ och verksamhetsutvecklare vid Riksteatern i Sverige.
 • Annika Hambrudd; kultur- och utbildningsminister.
 • Nicklas Lantz, skådespelare, regissör och musiker som även själv har personlig erfarenhet av att etablera nytt hem på Åland.

Var? Utställning på Galleri NIPÅ, Storagatan 9, Mariehamn
När? 28.1-24.2, 2021, torsdagar 17 – 20 och lördagar 12 – 15, eller enligt privat bokning.
Digital utställningspresentation kan ses här nedan, där Nicklas Lantz samtalar med konstnärerna som berättar om sina verk. Filmen kommer att finnas tillgänglig under hela utställningsperioden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev