Kultur för Ålands skolbarn, bild av Ahmad Odeh

Kulturkraft

Kultur för åländska skolbarn

Kulturkraft är ett projekt som möjliggör kultur i åländska skolor. Kulturkraft har som mål att erbjuda grundskolans elever ett rikt och kostnadsfritt utbud av konstnärliga upplevelser i sin skolmiljö.

Första steget är en Open Call där kulturaktörer på Ålands bjuds in att ansöka för att vara en del av utbudet. Ansökningsdeadline är 15.4.2023, kl. 23.59. Ansökan görs via ett formulär på denna sida.

Kulturaktörer på Åland bjuds in att ansöka om att vara en del av utbudet till grundskolorna med deadline 15 april 2023. En urvalskommitté bestående av representanter för NIPÅ, lärare vid grundskola, Rädda Barnen, SKUNK, konstnär/kulturorganisation, bibliotek samt om möjligt en skolelev, väljer de kulturprojekt som presenteras i en digital katalog till skolorna. 

Grundskolorna kan välja en eller flera kulturproduktioner och eller work-shops som passar deras önskemål och behov, ur katalogen. Utifrån skolornas egna val besöker sedan konstnärerna skolan i perioden 15 mars 2023 till maj 2024.

Läs mer om Kulturkraft

Vem kan ansöka?

Kulturkraft välkomnar ansökningar från alla konstgenrer och det är en önskan om att presentera ett så brett urval konstgenrer som möjligt. 

Hur fungerar Kulturkraft?

Kulturkraft har två olika program:

  • 1 veckas turnéprogram - artisterna/konstnärerna besöker olika skolor under en vecka med en föreställning/utställning/workshop eller likn.
  • 2-3 veckors turnéprogram - artisterna/konstnärerna besöker olika skolor med en flera dagars workshop i varje skola.

Ekonomi

Urvalskommittén fördelar en bruttoavgift för varje artist eller grupp, beroende på antalet deltagare.

Kulturkraft betalar för resor, dagtraktamenten, boende och liknande utgifter. 

För mera information om Kulturkraft, vänligen kontakta projektkoordinator Anders Berndtsson på anders.berndtsson@nipa.ax , mobil. +358 457 355 0046.

Ansökningsdeadline 15.4.2023, kl. 23.59 

Ansökan görs via ett formulär på denna sida.

Delta i inspirationsevenemang

I samarbete med Högskolan på Åland arrangeras även inspirerande föreläsningar, heldagsseminarium och workshops som ett komplement till Kulturkraft, kultur för åländska skolbarn

13 mars – Inspirationsföreläsning om kulturupplevelser ur barnets perspektiv.

19 april – Heldagsseminarium om jämställdhet.

23-24 september Workshop: mentoring av konstnärer.

8 november – Heldagsseminarium om publikens konstupplevelse.

Kulturkraft är initierat av Ålands kulturdelegation och Nordens institut på Åland och sker i samarbete med Högskolan på Åland.

Foto: Ahmad Odeh, unsplash

Prenumerera på vårt nyhetsbrev