Foto Rocknwool, Unsplash.

4 dagar kvar till Kultur- och konstprogrammet ansökningsdeadline

Publicerad torsdag 08 september kl 08:28

Kultur- och konstprogrammet vid NKK stödjer nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Deadline för nästa ansökningsrunda är 12:e september.

Programmet beviljar stöd till projekt inom alla konst- och kulturområden i alla projektfaser: förarbete, produktion, framförande och spridning. Däremot kan du inte ansöka om stöd för aktiviteter som redan genomförts.

Stöd kan sökas för projekt som satsar på kultur- och konstproduktioner och kreativt arbete samt för att organisera och genomföra projekt som utvecklar kompetens inom konst- och kulturfältet. Stödet kan beviljas för alla slags kostnader som är direkt kopplade till projektet.

Projekten kan exempelvis innebära:

  • att skapa eller sprida verk, projekt eller initiativ som innebär en kreativ process
  • att skapa mötesplatser mellan konstnärer/kulturaktörer och en publik
  • att utveckla och sprida kunskap och/eller arbetsmetoder
  • att anordna diskussioner och debatter, samt seminarier och workshops

Vem kan söka?

Alla som är aktiva inom kultur- och konstfältet kan söka, så länge projektet uppfyller programmets kriterier och förverkligas i samarbete mellan partners från minst tre länder, varav minst två är nordiska. Som nordiska länder räknas i sammanhanget Norge, Danmark, Sverige, Island, Finland, Åland, Färöarna och/eller Grönland.

Sökande kan vara

  • individer
  • grupper
  • organisationer, institutioner och företag

Sökande behöver varken vara bosatt eller jobba i Norden. Personen eller gruppens medlemmar behöver heller inte ha nordisk nationalitet så länge projektets nordiska dimension uppfylls på andra sätt.

Stödprogrammet administreras av NIPÅs systerorganisation NKK; Nordisk Kulturkontakt.

Läs mer om stödprogrammet

 

Foto Rocknwool, Unsplash.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev