Är du mellan 15-29 år och vill skapa förändring

Publicerad onsdag 23 maj kl 13:30

Förändra världen tillsammans med ReGeneration 2030

Kom till Åland 18-20 augusti 2018 och delta i ReGeneration 2030:s första toppmöte. Med stöd från Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd och Ålands Landskapsregering har engagerade ungdomsorganisationer slutit sig samman och skapat en rörelse för hållbar utveckling inom Norden och Östersjöregionen.

Vill du delta?

Mötet är för dig som mellan 15-29 år och är intresserad av samhällsfrågor och att leva hållbart. Det krävs ingen förkunskap av deltagarna men ReGeneration 2030 vill gärna att du motiverar varför just du ska vara med på mötet.

Anmäl ditt intresse via ReGenerations 2030:s webbplats
Ansökningsfristen är 31 maj 2018

Om RenGeneration 2030

ReGeneration 2030 är en nystartad rörelse för unga! Rörelsen är ett ideellt initiativ som har utvecklats av ett flertal organisationer i Norden och Östersjön samt deras autonoma regioner*. Syftet med rörelsen är att få ungdomar och unga vuxna att skapa förändring och att uppnå de hållbara utvecklingsmålen i FN:s agenda 2030 - en hållbar framtid helt enkelt! De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare år 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i alla världens länder. Mer information om rörelsen hittar du på hemsidan för Regeneration 2030.

*Norden och Östersjöregionen omfattar följande 14 länder och autonoma regioner: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Tyskland, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige och Åland.

Läs mer på ReGenerations 2030:s webbplats

Prenumerera på vårt nyhetsbrev