Nordens institut på Åland informerar om Svenska Kulturfondens och Föreningen Konstsamfundets bidragsform pga coronakrisen

Bidragsform för kulturutövare som påverkas hårt av Corona-krisen

Publicerad tisdag 17 mars kl 14:54

Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet planerar en tillfällig bidragsform för konstnärer, kulturarbetare och konstinstitutioner som påverkas stort av coronakrisen. 

Coronakrisen tvingar många konstutövare att göra långa avbrott i sin publikverksamhet – särskilt scenkonst och annan scenisk verksamhet drabbas hårt ekonomiskt.

"– Konstnärer och konstinstitutioner kontaktar oss dagligen med frågor om vilka möjligheter vi har att stödja alternativ verksamhet under avbrottet som coronapandemin medför. Bara för att publiktillställningar nu är omöjliga behöver inte det kreativa arbetet hålla paus, ens av ekonomiska orsaker, i väntan på att läget normaliseras", säger Kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin.

Läs mer här

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev