Debatt under Åland Pride 26.8 - LGBTI-personer och upplevelse av vårdbehandling.

Debatt i samband med Åland Pride

Publicerad onsdag 19 augusti kl 15:41

Upplever LGBTI-personer i Norden annan vårdbehandling än resten av befolkningen? 

2019 ingick de nordiska ministrarna för jämställdhet mellan kvinnor och män i ett politiskt samarbete i syfte att stärka skyddet och förbättra livet för hbt-folk i den nordiska hela regionen. Som en del av arbetet kommer en serie debatter nu att belysa hinder och utmaningar relaterade till jämställdhet och rättigheter för hbt-personer i Norden.

Debattserien startar på Åland den 26 augusti i samband med Åland Pride och kommer därefter att turnera i hela Norden, inklusive Färöarna och Grönland, under hösten. Debatterna kommer att föra samman professionella, aktivister, sociala aktörer och organisationer i hbt-sektorn och avsikten är att skapa nätverk för ytterligare samarbete, förutom att belysa hbt-folks rättigheter och möjligheter i Norden.

Under debattserien kommer man att behandla olika ämnen som kommer att belysa LGBTI-folks utmaningar i dagliga möten. Vi kommer att ta upp rätten att leva ett värdigt, skyddat och öppet liv, vardagen i skolan och arbetet, erkännande och rättigheter relaterade till familjen och hur man mottas av hälsovården. Ett annat stort problem i våra samhällen är våld och diskriminering av hbt-personer. Detta kommer att belysas med särskild tonvikt på de utmaningar som är förknippade med minoritetsidentiteter.

Datum för debattserier

  • Åland Pride, 26 augusti
  • Helsingfors Pride, 8 september
  • Umepride, 26 september
  • Tórshavn, 12 oktober
  • Reykjavík, 14 oktober
  • Nuuk, 16 oktober
  • MIX Köpenhamn, 23 oktober
  • Arctic Pride, Tromsø 10 november

Av den kunskap och erfarenhet som debattserien ger, kommer en rapport att sammanställas, och användas i det vidare arbetet. Gisle Gjevestad Agledahl, norsk presentatör och journalist kommer att delta under hela turnén och skriva rapporten. Alla debatter kommer att livesändas/streamas.

Sedan 1974 har Nordiska ministerrådet arbetat med jämställdhets- och diskrimineringsfrågor i Norden. 2020 är måletatt öka samarbetet om jämställdhet och rättigheter för hbt-personer. För att stödja utvecklingen av ett långsiktigt och pålitligt samarbete kommer en undersökning och analys i området att genomföras och presenteras i november av Nordic Information for Gender Knowledge (NIKK).

Fotnot: LGBTI är den term som används av Nordiska ministerrådet. Det står för lesbisk, gay, bisexuell, transkön / transsexuell och intersex.

När? 26.8, kl. 18.00 – 19.45
Var? Mariehamns Stadsbibliotek

Du kan även följa livesändningen av debatten här: https://youtu.be/qJLYZ_X6ABw

Varmt välkommen!

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev