state of the nordic region

Färsk rapport om Norden

Publicerad torsdag 08 februari kl 13:53

Ny rapport om Norden

State of the Nordic Region 2018 tar en närmare titt på fakta och siffror bakom den aktuella utvecklingen på regional nivå i de nordiska länderna, inklusive Färöarna, Grönland och Åland.
Rapporten bygger på den senaste övergripande statistiken när det gäller demografiska förändringar, arbetsmarknadstrender, utbildning och ekonomiska resultat. 

State of the Nordic Region 2018 är sammasatt av Nordiska Ministerrådet och producerad av Nordregio, ett ledande nordiskt och europeiskt forskningscenter för regional utveckling och planering.

Ladda ner rapporten här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev