Foto Christin Hume Unsplash

Fem bra ansökningstips

Publicerad tisdag 20 september kl 11:44

Det finns många olika sätt igenom vilka du kan få stöd för ditt projekt. På Nordens institut på Åland guidar vi dig gärna med att navigera rätt bland nordiska nätverk, kontakter och stödprogram. 

Många kan uppleva att det känns komplicerat med själva ansökningsprocessen. Därför vill vi gärna tipsa er om fem viktiga saker att tänka på, så att du kan lämna in en så kvalitativ ansökan som möjligt. Det påverkar dina möjligheter för att få en godkänd ansökan och för att erhålla stöd!

Berit Anne Larsen, förmedlingschef på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn och sakkunnig inom Nordisk kulturkontakts kultur- och konstprogram samt kultur- och språkprogrammet Volt för barn och unga, har en lång erfarenhet av att läsa olika typer att stipendieansökningar, och på vår systerorganisation NKK´s hemsida har hon samlat sina fem allra bästa tips och råd för hur du kan vässa din ansökan och göra den så relevant och bra som möjligt. Den här listan vill vi gärna lyfta fram! 

 1. Lyft stolt fram det nordiska!
  Vi blir omåttligt glada när de ansökande genom samarbetsformer och textinnehåll ger uttryck för nordiska möjligheter – när det nyfikna och sökandet efter det nordiska lyser fram i texten. Det samnordiska ska inte bara säkra samarbetet, det ska också vara ett centralt element i själva projektets idé, innehåll och process.
   
 2. Beskriv projektet tydligt!
  Det är mycket viktigt att texten gör det möjligt att se projektet framför sig. Texten ska vara klar, koncis och välformulerad.
   
 3. Förankra ansökningen hos alla parter i projektet!
  Avsätt tid för att diskutera ansökningen med era samarbetspartner innan ni skriver ansökningen. Det säkrar ägarskapet och hållbarheten i projektet och dialogen återspeglas i den slutliga ansökningen. Som läsare märker man om formuleringarna i ansökan har en kollektiv grund. Det försäkrar också den läsare som bedömer ansökningarna om att alla samarbetsparter känner sig involverade och engagerade och att alla vet vad de ska göra om pengarna beviljas. Du kan med andra ord se ansökningen som ett slags psykologiskt samarbetskontrakt.
   
 4. Kom ihåg att projektbeskrivningen och budgeten ska hänga ihop!
  Var uppmärksam på om det finns ett sammanhang mellan det ni säger, det ni vill göra och de handlingar ni har budgeterat för. Många goda ansökningar faller på en obalans mellan det nedskrivna och siffrorna. Det kan vara en god idé att inleda ansökningsarbetet med budgeten. Vilka handlingar hoppas ni få pengar för – och vad behöver göras för att de ska bli av?
   
 5. Ha respekt för finanserna!
  Programmen finns till för att stöda de ansökande och för att god kultur ska få grogrund och bli realiserad. Det finns med andra ord ett element av etik i såväl utdelningen som i ansökan av projektmedel. Det innebär att både de beslutsfattande experterna och de ansökande ska agera ansvarsfullt. Budgeten ska till exempel inte ha stora poster för administration och mikroskopiska dito för konstnären eller den kulturella aktören.

Om du vill läsa mer om hur du kan skapa en riktigt bra ansökan, så kan du besöka vår systerorganisation Nordisk kulturkontakts hemsida

Lycka till med din ansökan. Tveka inte att ta kontakt med oss på NIPÅ om du behöver rådgivning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev