Foto: Caroline Hernandez unsplash

Grönt, livskraftigt och inkluderande kulturliv

Publicerad torsdag 18 mars kl 16:07

Kulturens betydelse för en grön omställning är avgörande när de nordiska kulturministrarna presenterar sina prioriteringar för de kommande årens samarbete. Det är genom den konstnärliga friheten, kulturutbyten och dialoger som nya lösningar och hållbara levnadsmöjligheter tar form. Kulturen och medier skapar mötesplatser, ställer viktiga frågor och hjälper oss att hantera globala utmaningar.

Kulturen har alltid haft en viktig roll i det nordiska samarbetet och det kulturella samarbetet var faktiskt utgångspunkten när Nordiska ministerrådet grundades för 50 år sedan. Kulturministrarnas ambition med det nya samarbetsprogrammet för 2021–2024 är att kulturen även fortsättningsvis har en avgörande roll i det nordiska samarbetet.

- Som ordförande för det nordiska kultursamarbetet är jag glad och stolt att få lansera ett nytt kulturpolitiskt samarbetsprogram. Det kulturella samarbetet är en central drivkraft för den gröna omställningen och samarbetsprogrammet förmedlar vad vi, inom kultursektorn vid Nordiska ministerrådet kommer att fokusera på under de kommande fyra åren, säger Annika Saarikko, Finlands vetenskaps- och kulturminister och ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur i 2021.

Det kulturella samarbetet är en central drivkraft för den gröna omställningen i Norden. Läs hela artikeln här.

Foto: Caroline Hernandez

Prenumerera på vårt nyhetsbrev