Bild för projektet Hur mår du, Norden? Ett skrivprojekt av NISS.

Hur mår du, Norden?

Publicerad torsdag 07 maj kl 13:01

Uttryck dig om corona-tiden i ett nordiskt skrivprojekt!

2 teman, 700 tecken och kanske en bild. Så enkelt är konceptet där man nu önskar få hela Norden att skriva om sina tankar, upplevelser och känslor kring Corona-tiden. 

NISS är NIPÅs systerorganisation, och precis som NIPÅ arbetar de med nordisk kultur och nordiskt samarbete, dock i det dansk-tyska gränsområdet. NISS är intitiativtagare till detta projekt där de bjuder in människor från alla delar av Norden att delta med texter och bilder. Bidragen publiceras senare på NISS webbplats.

 " – Vi hoppas att texterna kan bli en vanlig berättelse om hur corona-tiden har påverkat människors liv i Norden och vad var och en tar med sig i en (ny) vardag," säger Eva Ritter, chef för NISS, om projektet. 

Hur deltar man och vem kan delta?

Du kan välja att skriva om två teman: 

Tema 1 handlar om känslor, tankar och upplevelser under koronakrisen. 

Tema 2 handlar om vad du tar med dig från coronakrisen in i en (ny) vardag. Om du vill göra något annorlunda.

Det behöver inte vara personligt eller en beskrivning av möjliga förändringar i samhället. Du kan skriva en enkel mening, en liten dikt eller text om något som är viktigt för just dig, just nu.

Alla som bor i ett nordisk land kan delta, oavsett ålder och nationalitet. Berättelserna kan skrivas på det språk som är ens ”hjärtespråk”. NISS tar sig friheten att ta fram översättning till ett nordiskt språk om så behövs, tillsammans med originaltexten.

Texten ska vara max. har 700 tecken inkl. mellanslag (1 000 tecken för grönländska bidrag). Det är också möjligt att lägga till en bild på upp till 2 MB. Bilden måste vara din egen och du måste ha rätt att lämna in den för publicering. Tillsammans med bidragen publiceras förnamn, städer och länder för att placera historierna i hela Norden. 

NISS tar emot bidrag t.o.m. 21 juni på nordisk-info@nordisk-info.de.

Läs mer om NISS skriv-projektet här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev