Fabula Volt

Inspireras av Fabula att söka projektstöd från Volt

Publicerad måndag 16 april kl 12:30

Förverkliga ditt nordiska ungdomskulturprojekt med Volt

Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga, som vill få fler ungdomar att bli nyfikna på varandras konst, kultur och språk. Volt administreras av Nordisk kulturkontakt i Helsingfors.

Vad kan du söka stöd för?

Bidrag kan sökas för projekt som är till för barn och unga upp till 25 år och där deras eget kulturella och konstnärliga skapande och delaktighet står i fokus. Stöd beviljas till den konstnärliga kulturens alla områden såsom film, litteratur, scenkonst, bildkonst och kulturarv med flera – förutsatt att alla andra kriterier uppfylls.

Läs mer om Volts ansökningskriterier på Nordisk kulturkontakts webbplats

Ansökningsfrist 2018

25 april 2018 15:59 finsk tid

Inspirationsprojekt: Fabula

Fabula ett gott exempel på den typ av projekt som programmet Volt stöder. Fabula går ut på att låta barn mellan 9 till 13 år från runtom Norden mötas någonstans i regionen och att lära sig om musikimprovisation. Förra året tog Fabula plats i Stavanger, Norge, och i år utfördes det i Torshamn på Färöarna.

I filmen nedan får ni höra Eva Frost, projektledaren till Fabula, berätta om projektet. Ni får dessutom möta Elin Maria och Anna, två av deltagarna som berättar om vad för spännande saker de fick göra i Torshamn.

Mer info om projektet finns på Fabulas webbplats

Prenumerera på vårt nyhetsbrev