Bilden visar rinnande färg, som exempel i en presentation av Konst- och kulturprogrammet för NKK

Kultur- och konstprogrammet deadline 8 mars

Publicerad tisdag 02 mars kl 15:36

Planerar du ett projekt som satsar på kultur- och konstproduktioner och kreativt arbete? Då kan det finnas skäl att läsa mer på vår systerorganisation Nordisk Kulturkontakts hemsida (NKK), då det nu den 8:e mars är deadline för att ansöka om stöd inom ramen för Kultur- och konstprogrammet. 

Programmet beviljar bl.a. ekonomiskt stöd till projekt inom alla konst- och kulturområden i alla projektfaser: förarbete, produktion, framförande och spridning.

Stöd kan sökas för projekt som satsar på kultur- och konstproduktioner och kreativt arbete samt för att organisera och genomföra projekt som utvecklar kompetens inom konst- och kulturfältet. Stödet kan beviljas för alla slags kostnader som är direkt kopplade till projektet, men kan dock inte sökas för projekt som redan genomförts.

Projekten kan exempelvis innebära:

  • att skapa eller sprida verk, projekt eller initiativ som innebär en kreativ process
  • att skapa mötesplatser mellan konstnärer/kulturaktörer och en publik
  • att utveckla och sprida kunskap och/eller arbetsmetoder
  • att anordna diskussioner och debatter, samt seminarier och workshops

Läs gärna mer på NKKs hemsida. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev